Tamara Arnastauskienė, Algimantas Jakimavičius „Lietuvos zoologai XVIII-XX a.“

…nes jų gyvenimą pažinę, pažinsime geriau ir juos, o juos pažinę – ir patys save pažinsime. (Jonas Basanavičius, 1883)

Šiame žinyne pateikiama esmingiausia biografinė ir bibliografinė medžiaga apie Lietuvos ar su Lietuva glaudžiai susijusius gyvosios gamtos tyrinėtojus. Pirmą kartą pateikiami apibendrinti duomenys apie mūsų krašto XVIII-XX a. gamtininkus. Į žinyną įtraukti 424 asmenys, kurių dauguma buvo gyvūnijos tyrėjai, turėję įtakos zoologijos mokslo šakos plėtotei Lietuvoje.

Tarp jų ir molėtiškiai: Janina Gražytė-Barškienė [40-41 pusl.]; Rimantas Repečka [243-244 pusl.]; Pranciškus Baltrus Šivickis [288-290 pusl.]; Janina Kraujalytė-Šyvokienė [290-291 pusl.].