„Žydų gelbėjimas Lietuvoje II pasaulinio karo metais 1941 – 1944“ (Pavardžių rodyklė)

Šioje knygoje po kruopelę surinkti iš nebūties pakelti, kruopščiai patikrinti istorijos faktai teigia, kad žmogaus vertybė lieka svarbiausia net masinių žudynių sąlygomis. Kodėl žmonės gelbėjo kaimynus, bendradarbius, ar žmones, kurių visai nepažinojo? gelbėjo, nes padorumas, meilė artimui buvo daug stipresni jausmai už mirties baimę.

Šiuose sąrašuose yra ir Molėtų krašto žmonių pavardės: Vladas Januškevičius, Antanina Januškevičienė, Janina Januškevičiūtė-Mačiulienė, Juozas Kraujalis, Marijona Tamašauskienė, Antanas Zaremba, Elena Zarembienė.