Danguje ieškota Lietuva sudėta į knygą

Apie skaudų mūsų istorijos tarpsnį – po Sovietų sąjungos įvykdytos okupacijos sekusią Lietuvos žmonių tremtį – parašyta daug. Kiekvieną Lietuvos kampelį palietė ši tragedija, sunkiai rastume nenukentėjusią nuo jos šeimą, todėl vadinti sovietų vykdytą tremtį genocidu – tinkamiausias žodis.

Neaplenkė tremtis ir Alantos krašto žmonių. Savo artimųjų skaudžias istorijas ir pasakojimus Alvira Žvinienė sudėjo į savo naująją knygą „Danguje ieškojau Lietuvos“.

Aprašytųjų šeimų gyvieji liudininkai bei artimieji tų, kurie jau išėję iš gyvenimo, Alantos dvare susirinko į knygos pristatymo popietę ir vienas paskui kitą dalijosi jautriais prisiminimais, kurie lietė mūsų širdis…

Ačiū knygos autorei Alvirai Žvinienei, įamžinusiai knygos herojų atsiminimus iš vieno baisiausių Lietuvos istorijos puslapių. Ačiū Justinai Medžveprytei-Sabeckienei užnuostabius muzikinius intarpus.

Bibliotekininkė Rūta

E. Satkūnaitės vardo biblioteka

Verified by MonsterInsights