2019 spalis

Kulakauskas, Visvaldas. Pokalbis su savo siela – artimiausias kelias į jausmų darną // Utenos diena. – 2019, spal. 31 (lapkr. 4), p. 1-3-4
Publikacija apie mirusiųjų pagerbimo tradicijas: kuo skiriasi Romos katalikų mirusiųjų pagerbimo šventė nuo stačiatikių ir ką reiškė Vėlinės mūsų protėviams. Greta Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios vikaro Kazimiero Kęstučio Gurklio ir tėvo Sergejaus, aptarnaujančio Utenos Viešpaties Pakilimo į dangų cerkvę bei Užpalių, Rokiškio, Zarasų stačiatikių maldos namus mintimis apie tai dalinosi ir prigimtinio baltų tikėjimo bendruomenės „Romuva“ vaidila Jonas Vaiškūnas. „Etnokosmologas teigė, kad Vėlinės kaip vėlių, protėvių pagerbimo šventė būdavo prieš visas didžiąsias šventes: Kūčias, Velykas, Žolinę. Net per vestuves nuotaka eidavo su veliumu – vėlių ženklu, žyminčiu naują gyvenimą, didžiausią brandą. Lygiai taip pat ir vėliava. Ją nešantis žmogus supranta, kad jis yra tik vienetas, paskui vėliavą einanti visa jo didžioji giminė yra ne tik tie, kurie seka vėliavą, bet ir visos vėlės.“

„Utenos dienos“ inf. Palaidotas partizanas // Utenos diena.  – 2019, spal. 31 (lapkr. 4), p. 1
 Pirmojo puslapio žinutė skelbia, kad „praėjusį savaitgalį atsisveikinta su paskutiniuoju okupacinei sovietų valdžiai aktyviai besipriešinusiu Lietuvos partizanu Antanu Kraujeliu-Siaubūnu“.  

Jakimavičius, Algimantas. Asmenybių brydės: Tadas Ivanauskas ir Pranciškus Baltrus Šivickis // Žaliasis pasaulis. – 2019, spal. 31, p. 3-5
Dr. A. Jakimavičiaus publikacijos apie du iškilius mokslininkus – Tadą Ivanauską ir Pranciškų Baltrų Šivickį tęsinys (pradžia spalio 25 d., Nr. 36). „Manytina, kad P. Šivickį į LMD  atvedė jo pažintis su daktaru J. Basanavičiumi. Dar 1896 m. P. Šivickis, iš spaudos sužinojęs apie J. Basanavičiaus raginimą rinkti tautosaką, ėmė ją kaupti. Rinko lietuvių liaudies dainas, pasakas, mįsles ir siuntė jas J. Basanavičiui į Bulgariją, kunigui J. Žiliui- Žilinskui į Plymutą (JAV). Pasakas ir priežodžius vykdamas į JAV pasiėmė su savimi.“

Matkevičienė, Jolanta. Pažįstant Molėtus // Žaliasis pasaulis.- 2019, spal. 31, p. 12
Europos paveldo dienų apžvalga. „Išeitų, kad Molįtai iš 103 Lietuvos miestų, beje, beveik tiek pat čia yra ir daugiabučių, tarsi niekuo ir nesiskiria, na, gal tik vieninteliu šviesoforu pagrindinėje miesto gatvėje… Tačiau kaip skiriasi savo žmonėmis, istorija ir nuveiktais  darbais, o ypač nenuginčijamu faktu, kad Molėtai – kasdien gražėja…“

Slapšinskas, Mindaugas. Patricijos palaimintasis // 7 meno dienos. – 2019, spal. 31
Mintys apie dailininkės Patricijos Jurkšaitytės nutapytą palaimintojo Teofiliaus Matulionio paveikslą, atsiradusios beieškant šiuolaikinės bažnytinės dailės įtaigumo. „Žvelgiant į paveikslą, žiūrovą „įtraukia“ ilgas ir permirkęs kelias, besidriekiantis iki antro plano miškų, ten, iš kur ateina vyras. Išprusęs ir Vilnių pažįstantis žiūrovas žino, kad už vienuolyno tvoros, už Lukiškių aikštės, stovi buvę KGB rūmai, kuriuose buvo vykdomi kankinimai. Iš ten, iš tų žmogaus pažeminimo rūmų, ateina į dominikonų bažnyčios altorių Patricijos Jurkšaitytės Palaimintasis. Be šventumo išaukštinimo ir didybės, be Bažnyčios galybės, pažemintas, bet nepalaužtas, šjuoktas, bet šiltai žvelgti drįstantis. Štai tokią šventumo interpretaciją vienuoliams pateikia dailininkė.“

Stančikienė, Nijolė. Literatūrinių tiltų legendos // Tarp knygų. – 2019, Nr. 10, p. 41
Projekto „Molėtų rajono literatūriniai tiltai“, vykdomo  bibliotekos, apžvalga. „Dėkojame visiems pasidalinusiems paslaptinga savo krašto praeitimi, o Lietuvos kultūros tarybai – už finansinę paramą.“

Jurėnaitė, Raminta. Magiška tėkmė // Kultūros barai. – 2019,  Nr. 10, p. 42-44
Publikacija apie šešių menininkių, tarp kurių yra ir Rasa Leonavičiūtė, Molėtų menų mokyklos mokytoja, „Baltos kandys“ kūrybą, kuri neseniai buvo pristatyta VDA galerijoje „Titanikas“. „Neramaus piligrimiško būdo menininkės nenuilstamai skverbiasi į vis naujas teritorijas lyg tikros kandys. Grupės pavadinime slypi ir daugiau užuominų, pirmiausia susijusių su rankomis veliamu ir dažomu veltiniu. Pačios juokauja, kad vilna jas vilioja ne mažiau negu tikrąsias kandis, bet vadina save „baltąja“ jų atmaina, nes nenaikina šios medžiagos, o kuria iš jos.“

Kazela, Vytautas. Ten, kur nėra Dievo Dvasios // Utenis. –  2019, spal. 30, p. 3
Rubrikoje „Mūsų gyvenimo spalvos“ – svarbių įvykių apžvalga ir vertinimas. „Su derama pagarba į paskutinę kelionę palydėjome paskutinį Lietuvos partizaną. Dar kartą įsitikinome, kad mūsų visuomenė susiskaldžiusi. Bjauru, kad iš facebook apkasų iššokę komentatoriai eilinį kartą nesugebėjo susilaikyti. Negalėdami įkasti, bent jau aplojo. Kovoti su okupantais ne tir smetoninėje Lietuvoje niekas nemokė. Svarbu – pagrindinis tikslas. O jo tikslas buvo laisva Lietuva. Atleiskime žuvusiems jų tikras ar tik tariamas klaidas. Mes negalime būti teisėjai. Ir pagalvokime, kaip mes patys būtume elgęsi jų vietoje – aplink iki dantų ginkluotas priešas, o tu vienas. Tu neturi net saugių namų. Neturi nei kur permiegoti, nusiprausti, pavalgyti… Ir visada esi taikiklyje.“

Milerytė, Rasa. Bibliotekoje – literatūros ir muzikos versmė // Utenis. – 2019, spal. 30, p. 3
Išplėstinė informacija apie Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekoje vykusį literatūros ir muzikos vakarą „Ateik, dovanosiu ir tau“, organizuotą Zarasų viešosios bibliotekos pagal projektą „Knygos šventė: literatūriniai tiltai Utenos regione“.  „ „Alyvmedžius“ rašiau Metų knygos rinkimams, o dabar rašau eilėraščius Nacionalinei premijai“, – juokavo V. Kaziela.“

„Lietuvos ryto“ inf. Algirdas Toliatas // Lietuvos rytas. – 2019, spal. 29, p. 7
Rubrikoje „Vardai ir veidai“ žinutė apie tai, jog kunigas ir rašytojas A. Toliatas išleido penktąją knygą  „Ramybė tau“. „Knyga skirta tarptautinei auditorijai, todėl autoriaus teises Lietuvos leidyklai teko pirkti tokia pat tvarka kaip visų užsienio knygų. Netrukus „Ramybė tau“ pasirodys ispanų ir italų kalbomis. Pasak autoriaus, naujoje knygoje pasakojama apie santarvę su pačiu savimi.“

„Lietuvos ryto“ inf. Rinkimų užstatai // Lietuvos rytas. – 2019, spal. 29, p. 3
Rubrikoje „Rinkimų užstatai“ žinutė skelbia, kad Vyriausioji rinkimų komisija grąžino rinkimų užstatus po 4633 eurus kandidatavusiems į prezidentus ir surinkusiems daugiau kaip po 7 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų, tačiau „užstatų neatgaus pakankamo rinkėjų palaikymo nesulaukę V. Andriukaitis, P. Auštrevičius, A. Butė, K. Juraitis, A. Juozaitis, P. Gražulis, V. Mazuronis, M. Puidokas, N. Puteikis ir V. Tomaševskis. Jų rinkimų užstatai pervesti į valstybės biudžetą.“

„Stiliaus“ inf. Atskleidė kūdikio lytį // Stilius. – 2019, Nr. 40, p. 7
Informacija skelbia, kad aktorė Valda Bičkutė ir poetas bei dramaturgas Mindaugas Valiukas neatsispyrė pagundai sužinoti, kokios lyties kūdikis atkeliaus į jų šeimą. „Echoskopijos tyrimas parodė, kad , kad jų pirmagimis, kurio susilauks sausio mėnesį, bus mergaitė. Šeima ją planuoja pavadinti Marija.“

Babkauskienė, Irena. Paskutinė dovana Antanui Kraujeliui // Respublika. – 2019, spal. 26, p. 7
Pokalbis su Antano Kraujelio-Siaubūno  žmona Janina Snukiškyte ir sūnumi Antanu Snukiškiu. „Šiandien Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje ir Antakalnio kapinėse Lietuva atsisveikina su paskutiniu Aukštaitijos partizanu Antanu Kraujeliu- Siaubūnu, kurio palaikai rasti tik šį birželį. Nenugalėtos Lietuvos simboliu tapęs A. Kraujelis Tėvynei duotos priesaikos nesulaužė iki pat mirties 1965-aisiais. Jo žmona Janina Snukiškytė sakė turinti dovaną savo žmogui – trispalviame antsiuve, kokius partizanai prisisiūdavo prie švarko rankovės, ji išsiuvinėjo žodžius, kurių A. Kraujelis pasakyti nebegali, bet į karstą įdėtas antsiuvas bus lyg paskutinė jo priesaika.“

Babkauskienė, Irena. Prabangios Audriaus Bružo variacijos // TV publika. – 2019, spal. 26, p. 1-2
Interviu su aktoriumi Audriumi Bružu, Tado Vidmanto filmo „Pats sau milijonierius“ pagrindinio vaidmens atlikėju.
„Kas bendra (ar visiškai nieko) tarp Audriaus Bružo ir Donato Pukio?  /  Ir Donatas Pukys, ir Audrius Bružas geria vandenį, ir Donatas važinėja su mašina, ir Audrius. Ir Pukys eina į restoranus, ir Bružas eina į juos. Kiekvienoje situacijoje ir vienas, ir kitas turi draugų, bet A. Bružas turi vienokius draugus, D. Pukys – kitokius. Visur mes galime rasti tam tikrų panašumų, tik personažas vienaip elgiasi tam tikrose situacijose, aktorius – kitaip. Ir aktoriaus A. Bružo tikslas yra kartu su režisieriumi herojų, tai, kas surašyta scenarijuje, paversti gyvu žmogumi – Donatu Pukiu. Kad mes jį stebėtume, sektume,  juo tikėtume.“

Jakavonis, Gediminas. Ko siekė CO2 laidojimo žemės gelmėse stūmėjai // Respublika. – 2019, spal. 26, p. 11-12
Apskritojo stalo diskusija, kurioje dalyvavo Seimo narys Artūras Skardžius, buvęs europarlamentaras, Seimo narys ir aplinkosaugos ministras Valentinas Mazuronis, buvęs Vilniaus meras, europarlamentaras, Seimo narys Juozas Imbrasas, teisininkas, buvęs Seimo narys, buvęs aplinkos ministras Artūras Paulauskas, o diskusiją vedė žalgirietis Gediminas Jakavonis.
„Užkirstas kelias dar vienam eksperimentui. Šį kartą  – žemėje laidoti anglies dvideginį. Kodėl tokiems bandymams vis pasirenkama Lietuva ir kokie interesai čia traukia investuotojus?  V. Mazuronis(…) Bet dar nė vienas mokslininkas neatsakė, ar CO2 daugėja dėl to, kad kyla žemės temperatūra, ar žemės temperatūra kyla dėl CO2 didėjimo. Čia yra esminis klausimas, bet nėra atsakymo. Pasaulyje yra tik  trys tokios saugyklos; Kanadoje, Norvegijoje ir dar vienoje valstybėje. Mums į tuos dalykus nereikėtų pulti stačia galva. O kad yra ieškoma, ką daryti su tomis dujomis, kurios gresia pasauliui didelėmis problemomis, yra gerai. „

Kazela, Vytautas. Nuo erelio žuvininko stebėjimų iki laukinės orchidėjos žydėjimo // Utenis. – 2019,  spal. 26, p. 1-4
Pokalbis su Rytų Aukštaitijos šviesuliu, biologu, gamtininku publicistu, fotomenininku, rašytoju, mokslų daktaru, ilgamečiu Aukštaitijos nacionalinio parko darbuotoju Broniumi Šablevičiumi. „Vėliau esu stebėjęs erelį rėksnį, vištvanagį. Neįdomus gyvenimas. Buvau įsimylėjęs šiuos paukščius. Stebėjau trylika lizdų Ignalinos, Molėtų, Zarasų. Švenčionių, Utenos rajonuose. Pasiekdavau net Kelmės apylinkes. Įsiminiau erelio žuvininko lizdą Širvintų rajone. Toks nepanašus į kitus, romantiškas. Įsivaizduokite – 300 metrų pušis. Gyva, žalia. Tik viršūnė, kaip briedžio rgai, nudžiūvusi. Tuose raguose – lizdas, dešimtmečiais krautas… Ereliai žuvininkai labai prieraišūs. Kiekvienais metais iš Afrikos sugrįžta į savąjį lizdą. Jei vienas kelionėje žūsta, kitas skraidžioja netoli lizdo, kol susiranda sau porą ir pasikviečia į namus,“

Šeikis, Gintautas. Kunigas Juozapas Kazlas // Voruta. – 2019, spal. 26, p. 6
Pasakojimo apie kunigą Juozapą Kazlą, kilusį iš Jaurų kaimo,  netoli Alantos, pabaiga (pradžia Nr. 9) „Tarnaudamas Leningrade jis ilgėdavosi savo gimtojo Alantos krašto, kiekvieną vasarą atvykdavo pas gimines į Jaurų kaimą. Viešėdamas Lietuvoje aplankydavo savo senus pažįstamus. Ypač didelis dvasinis ryšys siejo su kunigu Juozu Vaičiūnu, poeto Petro Vaičiūno broliu, kuris po karo dirbo Adutiškio, Druskininkų, Švenčionių parapijose.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2019, spal. 26, p. 11
Iš 15 pranešimų – 3 iš Molėtų rajono: Suginčių seniūnijoje  pavogta elektrinis piemuo ir akumuliatorius; Luokesos seniūnijoje, išdaužus langą, įsibrauta į sodybą; Giedraičių seniūnijoje buvęs sutuoktinis grasino nužudyti ar sužaloti buvusią žmoną.

Vaiškūnas, Jonas. Kas sustabdys Skvernelį? // Voruta. – 2019, spal. 26, p. 3
Pilietiškas pastebėjimas  apie tai, kad valstybės valdoma akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) Pietryčių Lietuvai už Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus pradėjo retransliuoti kaimynės Lenkijos televizijos kanalą TVP WILNO. „Telecentro paskelbtame žemėlapyje matome, kad naujojo TVP WILNO kanalo retransliacija rėpia Vilniaus miestą, Švenčionių ir Šalčininkų rajonus. Taip pat ji dengia dalį Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Vievio, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Alytaus rajonų Kažkur jau matytas vaizdelis? Bemaž toks pats kaip ir 1920-1939-ųjų Lietuvą su Lenkijos atplėštomis Rytų ir Pietryčių Lietuvos teritorijomis.“

Jakimavičius, Algimantas. Asmenybių brydės: Tadas Ivanauskas ir Pranciškus Baltrus Šivickis // Žaliasis pasaulis. – 2019, spal. 24, p. 3-5
Dr. A. Jakimavičiaus žvilgsnis į biologijos mokslo ištakas ir žinomų gamtininkų sukaktis bei gyvenimų paraleles. „P.B. Šivickis (su pertraukomis) klausėsi paskaitų net septyniuose universitetuose. Pvz., 1915-1917 m. Misūrio universiteto Gamtos fakultete studijavo mediciną, baigęs gavo menų bakalauro laipsnį. Taigi, išbandė ne vieną mokslo sritį: chemiją, žemės ūkį, mediciną, biologiją. Galiausiai liko prie pastarosios.“

Žurnalo „Žmonės“ inf. Pats sau milijonierius // Žmonės. – 2019, Nr. 43, p. 94-95
Fotoinformacija apie režisieriaus Tado Vidmanto komedijos „Pats sau milijonierius“ premjerą. „Pagrindinį vaidmenį komedijoje sukūręs aktorius Audrius Bružas į premjerą atskriejo „Lamborghini“.“

Žurnalo „Žmonės“ inf. Svaiginantis šou // Žmonės. – 2019, Nr. 43, p. 98-99
Fotoinformacija apie teatro „Domino“ naują sezoną, prasidėjusį svaiginančiu interaktyviu šou „Alkoholio biblija“. „Premjeros nepraleido kūdikio besilaukianti aktorė Valda Bičkutė su vyru poetu Mindaugu Valiuku.“

Kazela, Vytautas. Sviesto sluoksnis // Utenis. – 2019, spal. 23, p. 3
Rubrikoje „Mūsų gyvenimo spalvos“ – socialinės, politinės, ekonominės aktualijos, apžvelgiamos lyginamuoju principu – Lenkijoje, Lietuvoje, užgriebiant ir Rusiją. „Kažkaip pastaruoju metu per daug negandų Lietuvoje. Gaisras Alytuje – viena didžiausių ekologinių nelaimių Lietuvoje. Žala gamtai gali siekti 5 milijonus eurų. Ko gero, šiais milijonais neįvertinta žala žmonių sveikatai. Užterštumas vien tik kietosiomis dalelėmis viršija leistiną normą 4 kartus.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2019, spal. 23, p. 7
Iš 13 pranešimų – 1 iš Molėtų rajono apie televizoriaus vagystę Inturkės seniūnijoje, Laukininkų kaime.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Molėtų III amžiaus universitetą lankys per 100 rajono gyventojų // Utenos apskrities žinios. – 2019, spal. 23, p. 9
Informacija apie  tai, kad penktųjų mokslo metų pradžią šventišku sambūriu spalio 16 d., pradėjo Molėtų trečiojo amžiaus universiteto lankytojai. „Šventėje dalyvavusi Molėtų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Vaida Saugūnienė džiaugėsi siekiančiais žinių molėtiškiais.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Neblaivus trenkėsi į medį // Utenos apskrities žinios. – spal. 23, p. 2
Rubrikoje „Nusikaltimai, nelaimės“ – žinutė apie nelaimingą įvykį Molėtuose, Vilniaus gatvėje, kur neblaivus (1,85 prom.) vyras, vairuodamas Audi A3,  „nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė automobilio ir nuvažiavęs nuo kelio atsitrenkė į kelkraštyje augusį medį.“

Tavorienė, Vida. Savivaldybių užimtumo programų pinigai taškomi vėjais? // Valstiečių laikraštis.  – 2019, spal. 23, p. 1-3
Publikacija apie savivaldybių įgyvendinamas užimtumo didinimo programas. „Valstybės kontrolės išvada, kad savivaldybių įgyvendinamos užimtumo didinimo programos yra neefektyvios, papiktino merus. Molėtų rajono savivaldybės mero Sauliaus Jauneikos manymu, reikėtų priekaištauti ne savivaldybėms, o Užimtumo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri atsakinga už užimtumą ir yra išlaikoma valstybės.“

„Lietuvos ryto“ inf. Algirdas Toliatas // Lietuvos rytas. – 2019, spal. 22, p. 17
Rubrikoje „Vardai ir veidai“ žinutė apie tai, jog kun. A. Toliatas išleido penktąją knygą „Ramybė tau“ „Tai tarptautinis projektas, užsimezgęs Vilniaus knygų mugėjė. Įdomu tai, kad ji iš pradžių buvo išleista ispanų kalba. Frankfurto knygų mugėje knyga sulaukė susidomėjimo.“

Šatavičiūtė, Lijana. Laiko tėkmės jausmas // 7 meno dienos. – 2019, spal. 18, p. 9
Grupės „Baltos kandys“ retrospektyva „Tėkmė“ VDA parodų salėse „Titnikas“, skirta bendros veiklos 20-mečiui. „Daugiausia transformacijų patyrusi ir pasaulio apkeliavusi gėlių „Mandala“ (2003). Debiutavusi didžiojoje Diuseldorfo parodoje, atvėrusioje šiam kūriniui kelius į tarptautinę areną, pristatyta videofilmu „Mandala. Gėlių šventykla“, įamžinusiu 2012 m. performansą Katmandu (Nepalas) Hanuman Dhoka karaliaus rūmuose. Ne  mažiau garsus projektas „Šventė“ (2006), kadaise pribloškęs veltų lietuviškų patiekalų gausa, dabar redukuotas iki saikingo pusryčių stalo ir iki šiol nerodyto vaizdo filmo su Kroatijos pajūryje užkąsti prisėdusiu „kandžių“ būreliu (operatorė Karolina Jakaitė).
Taip prisistato šešios dabar gerai žinomos menininkės – Austė Jurgelionytė-Varnė, Karolina Kunčinaitė, Miglė Lebednykaitė, Rasa Leonavičiūtė, Laura Pavilonytė-Ežerskienė, Julija Vosyliūtė, susibūrusios į grupę „Baltos kandys“ 1998 m., dar būdamos Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros studentės.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Po rekonstrukcijos atidarytas Molėtų rajono policijos komisariatas // Utenos apskrities žinios. – 2019, sapl. 16, p. 3
Informacija apie tai, jog saplio 10 d. vyko atnaujinto VTK Molėtų rajono policijos komisariato atidarymas. „Renovavus pastatą pagerėjo pareigūnų darbo sąlygos, jiems taip pat sudarytos puikios sąlygos sportuoti – įrengta moderni sporto salė su persirengimo kambariais bei dušais. Pagerės sąlygos ir prasižengusiems, laikino sulaikymo kameros įrengtos kokybiškai, atsižvelgiant į visus reikalavimus.“

Žurnalo „Žmonės“ inf. Radvilų didybės atspindys // Žmonės. – 2019, Nr. 42, p. 116
LDK valdovų rūmuose atidarytą tarptautinę parodą „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas“ pristato vienas iš parodos organizatorių Kunigaikštis Motiejus Radvila. „Svajojau, kad paroda būtų surengta Vilniuje – Lietuvos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinėje, kur mano širdis plaka greičiau.“

Kazela, Vytautas. Didžioji rudens šventė, arba Moliūginė Utenoje // Utenis. – 2019, spal. 16, p. 1-6
Šventės įspūdis, akcentuojant mugę. „Kiemus papuošė nuotaikingos kaliausės, moliūgų dekoracijos, prie kurių  visi noriai fotografavosi. Nuo 14 valandos šventė tarsi padvigubėjo – Utenos kultūros centro salėje prasidėjo tautinių šokių ir liaudiškos muzikos festivalis “Ir supinsim vainiką Lietuvai“, kuriame dalyvavo tautinių šokių kolektyvai iš Lietuvos miestų bei svečiai iš Latvijos.
O aš pasileidau po šviežia duona, rūkyta mėsa ir žuvimis kvepiančią mugę.“

Kazela, Vytautas. Regionų plėtra ar centralizacija // Utenis. – 2019, spal. 16, p. 3
Rubrikoje „Regionų plėtra ar centralizacija“ autorius apžvelgia vieną aktualiausių įvykių – Regionų forumą ir Prezidento dėmesį regionams bei negeroves Utenos mieste. „Liepą savo kadenciją pradėjęs prezidentas G. Nausėda ne tik pats pabandė atsigręžti į regionus, bet ir paskatino Vyriausybę imtis veiksmų. Tik regionų ekonomikos atgaivinimas gali išgelbėti Lietuvą. Vyriausybė turi padaryti viską, kad paskatintų investicijas ne tik Vilniuje ir Kaune, bet ir tokiose savivaldybėse kaip Utena ir Ukmergė.“

Milerytė, Rasa. Leliūnuose pristatyta interviu su menininkais knyga – pokalbiai virto portretais //  Utenis. – 2019, spal. 16, p. 5
Publikacija apie žurnalisto Gedimino Kajėno knygos „33 portretai: pokalbiai su menininkais“ pristatymą Leliūnuose. „Pokalbio žanrą aš įsivaizduoju kaip portretą, – sakė G. Kajėnas. – Paprastai apie portretą mes kalbame kaip apie vizualinę meno formą. Man portretas yra žurnalistikos žanras. Yra fotografų, kurie ateina į spaudos konferenciją ir padaro žmogaus portretą. Du kadrai ir portretas yra. Ir būna visiškai kitokie portreto kūrimo principai…“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2019, spal. 16, p. 7
Iš 17 pranešimų – 1 iš Molėtų rajono: Girsteitiškio k., Dvaro g. sustabdytas  girtas ( 1, 80 prom.)  mopedo vairuotojas.

„Valstiečių laikraščio“ inf. Paroda apie Radvilas priblokš ir visko mačiusiuosius // Valstiečių laikraštis. – 2019, spal. 16, p. 16
Publikacija apie Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose atidarytą tarptautinę parodą „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas“. „Kunigaikščių Radvilų paveldas yra toks gausus, kad, atrenkant galimus transportuoti eksponatus, buvo reikalinga nemaža selekcija“, – sako Valdovų rūmų muziejaus direktorius dr. Vydas Dolinskas.“

Rakutis, Valdas. Kaip vertinti birželio sukilimą? // Nepriklausomybės sąsiuviniai. – 2019, Nr. 3, p. 75-79
Publikacija apie Birželio sukilimą, jo priešistorę ir kaip jį vertinti istoriniame kontekste. Autorius kalba ir apie „neskanias temas“. „Prieš keletą metų su kolega Paulium Pacevičiumi Širvintų, Molėtų ir Ukmergės rajonuose pradėjome kalbėti , kad artėja Nepriklausomybės kovų šimtmetis ir kad reikia ką nors daryti dėl jų įamžinimo. Susirinko merai, pasirašė ketinimų protokolą, bet po kelių dienų iš užsienio reikalų viceministro gavo skambučius, nurodančius neremti šio projekto. Kyla klausimų. Kas valdo Lietuvą? Kaip yra skiriami žmonės, kurie siekia sujungti visus lituanistinius institutus, kad galima būtų juos kontroliuoti? Kokie kriterijai lemia, kas tampa institutų direktoriais? Labai daug klausimų. Molėtų meras po to skambučio sako: „Darome, bet labai atsargiai, kad neužgautume ko nors.“

„Stiliaus“ inf. Radvilų giminė sugrįžo namo // Stilius. – 2019, Nr. 38, p. 46-47
Informacija apie tai, jog Valdovų rūmuose atidaryta rekordinio dydžio paroda „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas“ „Svečiai aptarinėjo specialiai dėl šio vakaro atvykusį garsiosios kunigaikščių Radvilų giminės palikuonį Motiejų Radvilą, kuris teigė, kad tai ne tiktai jo giminės, bet ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos paroda. Be Motiejaus , į parodos atidarymą atvyko dar apie 20 Radvilų giminės palikuonių.“

Žičkus, Edvardas. Juodas – baltas jubiliejus senovinėje pilyje // Stilius. – 2019, Nr. 38, p. 14-20
Pokalbis su verslininke, organizuojančia šventes ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje bei arabų šalyse Inga Budriene, neseniai šventusia savąjį 45-ąjį gimtadienį Prancūzijoje, senovinėje pilyje.
„Mano vyras Darius mėgsta pajuokauti, kad „45-erių bobelė – vėl uogelė“, tai ir jaučiuosi kaip uogelė.
O pati per gimtadienius dažnai kartoju Coco Chanel frazę: „Mano amžius priklauso nuo to, kokia šiandien diena, ir nuo žmonių, su kuriais bendrauju.“– sako Inga.
Žurnalo viršelyje – Ingos Budrienės nuotrauka.

Kazela, Vytautas. Nenori būti kaip visi, nori būti geriausi // Utenis. – 2019, spal. 12, p. 1-10
Pasakojimas apie du jaunus žmones – prancūzę Florenciją ir Robertą Žvirblį, sukūrusius šeimą ir apsigyvenusius kaime, netoli Utenos. „Nusprendę ūkininkauti pradėjome ieškoti, kur būtų galima nusipirkti sodybą su žeme. Iš pradžių dairėmės arčiau Panevėžio, o paskui paieškos ribas išplėtėme Utenos link, Aukštaitija mums abiem mielas kraštas. Mano tėvų šaknys Kupiškio rajone, Adomynėje, o Florencija savo pažintį su Lietuva pradėjo nuo Palūšės, be to, žmonos tėviškė taip pat kalvota.“

Stankevičius, Juozas. Uteniškio knyga nominuota Metų knygos rinkimams // Utenis. – 2019, spal. 12, p. 9
Vytauto Kazielos poezijos apžvalga, pranešanti žinią, jog Metų knygos rinkimuose į poezijos knygų penketuką pateko ir jo „Alyvmedžiai“. „Jau keletą metų stebėtas V. Kazielos poezijos „pikas“ – taip pat vienas iš retų ir pozityvių atvejų, kai jau brandaus amžiaus kūrėjas stebina ne silpstančia, o stiprėjančia poezija. Jo „Alyvmedžiai“ šiandieninės ir išpažintinės poezijos kontekste paprastumu atrodo drąsi ir nuoga susitaikymo knyga, kurioje į gyvenimą žvelgiama simboliškai ir grynai, nors ir asmeniškai, bet be moralo“, – rašė  N. Butnoriūtė, apžvelgdama rinkimuose nominuotas knygas.“ Tad balsuokime ir mes už kraštietį.

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2019, spal. 12, p. 11
Iš 15 pranešimų – 1 iš Molėtų rajono, kur Dubingių seniūnijoje įvykdyta vagystė.

Augulytė, Milda. Radvilų giminė grįžo namo // Lietuvos rytas.  – 2019, spal. 11, p. 15
Publikacija apie Valdovų rūmuose atidarytą parodą  „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas.“ , kur eksponuojama daugiau kaip 350 eksponatų, atkeliavusių  iš 7 pasaulio valstybių. „Ekspozicijoje galima pamatyti ir garsaus juvelyro sukurtą gėmą, vaizduojančią Barborą Radvilaitę, ir svarbius istorinius įvykius įmažinančias drobes, laiškus bei dokumentus, pasakojančius legendinę Barboros ir Žygimanto Augusto meilės istoriją.
Sensacija muziejininkai vadina sidabrinę liturginę taurę su patena, kuri Lietuvos didžiojo maršalkos ir Vilniaus vaivados kunigaikščio Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio kelionės į Jeruzalę metu (1582-1584) dovanota Betliejaus Kristaus Gimimo bazilikai ir 400 metų nematyta.“

Balčiūnas, Leonas. 2019 m. liepos 20 d. sakralinė popietė // Gintaro gimtinė. – 2019, Nr. 8, p. 6
Pasakojimas apie sakralinės literatūros popietę, kurioje Teresė Varnagirienė – „Sūduvos“ ansamblio vadovė , akcentavo du palaimintuosius – Mykolą Giedraitį ir Jurgį Matulaitį. „Mykolas Giedraitis (1425-1485) gimė Videniškiuose, Molėtų rajone. Giedraičių giminės pradžia siekia karaliaus Mindaugo laikus.. Mykolo tėvai buvo labai religingi.“

Jakavonis, Gediminas. Ukraina – kariaujanti  besikurianti valstybė // Respublika. – 2019, rugs. 7, p. 10-11
„Apskritojo stalo“ diskusija apie Ukrainą, prezidentu tapus Volodymyrui Zelenskiui. Diskusijoje prie ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo dalyvauja ekonomistas, buvęs Užsienio reikalų ministras ir Seimo narys Povilas Gylys. „Ukraina yra didelio geopolitinio lošimo objektas. Linkėčiau, kad tame lošime ji kuo daugiau būtų  ir subjektas.“

„Laisvalaikio“ inf. A. Toliato „Sekmadienio SMS“ // Laisvalaikis. – 2019, rugs. 7, p. 3
Ketvirtosios kunigo A. Toliato knygos „Sekmadienio SMS“ pristatymas. Joje metaforiškos miniatiūros ragina susimąstyti, kas esame sau, dėl ko gyvename. „Kiekviena žinutė – tai kvietimas į sekmadienio mišias. Pirmas sakinys nusako , apie ką bus evangelija, antras – metaforiška mintis, sentencija, kurią būtų galima išsinešti, apmąstyti. Stengiuosi, kad ji intriguotų, skatintų ateiti ir išgirsti daugiau. Šios žinutės kaip sekmadieniniai varpai. Kviečiantys į bažnyčią. Pagrindinis jų principas – užkabinti, paraginti žmogų, pažadinti jo sielą ir protą.“

„Respublikos“ inf. Ar žinojote? // Respublika. – 2019, rugs. 7, p. 20
Paskutinio puslapio klausimėlis: kiek žmonių gauna paramą savivaldybėse. Molėtų r. savivaldybėje 2019 m. sausio 1 d. gyventojų skaičius buvo – 17 431, soc, pašalpą gavo 617, būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijas gavo 734.

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis.  – 2019, rugs. 7, p. 11
Iš 6 pranešimų – 1 iš Molėtų r., kur Mindūnų k. buvo sulaikytas neblaivus (2,83 prom.) „Opel Insignia“ vairuotojas, Švenčionių r. gyventojas.

Žurnalo „Edita“ inf. Pats sau milijonierius // Edita. – 2019, Nr. 10, p. 94
Kultūros puslapyje, rubrikoje „Kinas“ anonsuojama režisieriaus Tado Vidmanto komedija „Pats sau milijonierius“, kur pagrindinį vaidmenį vaidina aktorius Audrius Bružas. Kino teatruose ji bus rodoma nuo spalio 18 d.

Murauskaitė, Aida. Verslininkas sodyboje įsirengė „bažnyčią“ // Lietuvos rytas. – 2019, spal. 10, p. 9
Publikacija apie Pagulbį- Kazimierą Jakutį ir jo sodybą, kur spalio 12 d. vyks pirmasis jo turo po Lietuvą koncertas. „K. Jakutis sutinka būti vadinamas ir verslininku, ir muzikantu. Čiužinių įmonės „Lonas“ Jonavoje įkūrėjas ir vadovas Pagulbio sodyboje Molėtų rajone pirmiausia susikūrė atgaivos ir muzikavimo erdvę, o dabar į ją jau įsileidžia ir turistus, ir vestuvininkus.

Žurnalo „Žmonės“ inf. Naujas vaidmuo – mama! // Žmonės.  – 2019, Nr. 41, p. 13
Informacija apie tai, jog aktorė Valda Bičkutė, suvaidinusi Rimo Tumino spektaklyje „Mistras“, kuriam laikui atsisveikino su žiūrovais ir gerbėjais. „Dėl to užplūsta ir liūdesys ir džiaugsmas vienu metu. Teatras yra visas mano gyvenimas, tad nekantrauju į jį grįžti“, – tikina aktorė, sausį su poetu Mindaugu Valiuku sulauksianti šeimos pagausėjimo. Valda jau planuoja, kad į pirmuosius spektaklius ją lydės kūdikis ir vyras.“

Kazela, Vytautas. Pinigus reikia skaičiuoti // Utenis. – 2019, spal. 9, p. 3
Rubrikoje „Mūsų gyvenimo spalvos“ – aktualijų apžvalga. Nuo automobilių taršos mokesčio iki prezidento Gitano Nausėdos pasiūlymo sumažinti dyzelino lengvatą ūkininkams. „Mūsų šalyje atlyginimai per maži mokytojams, gydytojams, policininkams. Jau nekalbant apie kultūros darbuotojus. Ar vienintelė išeitis padėti šiems žmonėms yra mokesčių didinimas? Tikrai ne.“

Matkevičienė, Jolanta. Adinukė – išliekantis tikslumo, kruopštumo ir kantrybės kūrinys // Utenos apskrities žinios. –  2019, spal. 9, p. 5
Publikacija apie XXI respublikinę tradicinio siuvinėjimo stovyklą „Žaliasis laumžirgis“, vykusią Alantoje   Molėtų krašto muziejaus etnografės Nijolės Aleinikovienės iniciatyva. „Akivaizdu, kad tautiniai drabužiai grįžta į lietuvaičių spintas ne tik kaip saugotina relikvija, bet ir kaip puošnus apdaras pobūviui. Kaip teigė pusamžės stovyklos dalyvės, atėjo laikas subręsti ir joms pačioms pradėti siūdintis tautinį rūbą, pradedant, kad ir nuo marškinių…“

„Utenos dienos“ inf. Vyriausias kultūros darbuotojas sulaukė ypatingos dovanos // Utenos diena. -2019, spal. 9, p. 2
Išplėstinė informacija apie maestro Adolfą Driuką, nors jau peržengusį 9-uosius gyvenimo metus, bet kūrybingai tebedirbantį Utenos kultūros centre su meno kolektyvais. „Džiaugiamės, kad galėjome pagerbti maestro už viso gyvenimo kultūrinę ir kūrybinę veiklą taip, kaip turbūt nėra pagerbtas nė vienas kultūros darbuotojas. Specialiai buvo pagaminta vardinė lentelė su maestro nuotrauka ir jo muzikinio rankraščio fragmentu. Ši lentelė skelbia, kad atidaryta Maestro Adolfo Driuko muzikinė galerija. Utenos kultūros centras tikisi, kad šis neeilinis pavyzdys įkvėps ir kitus pagerbti savo kultūros darbuotojus.“

Tamkevičius, Sigitas. „Sustiprink mūsų tikėjimą!“ // Valstiečių laikraštis. – 2019, spal. 5, p. 4
Paskirtojo kardinolo arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus komentaras apie mums duotą didelę Dievo dovaną – tikėjimą ir norą juo dalytis su kitais. „Labai panašiai elgėsi mūsų palaimintasis Teofilius. Po ilgo kalinimo Vladimiro kalėjime, per dideles pastangas sugrįžęs į Lietuvą ir suvokdamas, kaip smarkiai sovietinė valdžia jo nekenčia, atrodo, turėjo ramiai tūnoti ir laukti geresnių laikų. Bet palaimintasis buvo pilnas tikėjimo jėgos. Jis tuojau pradėjo valdyti Kaišiadorių vyskupiją, nors tai grėsė represijomis. Iš tikrųjų greitai buvo ištremtas į Šeduvą, kur ir mirė.“

„TV antena“ inf. Atsinaujinusi televizija vilioja ryškiais veidais // TV antena. – 2019, Nr. 40, p. 6-7
Rubrikoje „Raudonasis kilimas“ pristatoma atsinaujinusi „Lietuvos ryto“ televizija, kuri prieš kelias dienas eterio naujoves pristatė  Valdovų rūmuose susirinkusiems žinomiems žmonėms, tarp kurių būta ir aktorių – Larisos Kalpokaitės ir Jono Braškio.

„TV Publikos“ inf. Vaida Lisikaitė suvaidino barakudą // Respublika. – 2019, spal. 5, p. (2)
Publikacija apie naujausios Tado Vidmanto komedijos „Pats sau milijonierius“ aktorę Vaidą Lisikaitę, suvaidinusią Lauritą – pagrindinio herojaus Donato Pukio merginą. „Laurita – kriptovaliutų ir viešbučių verslu užsiimančio Donato (aktorius A. Bružas) mergina, kuriai rūpi tik pinigai ir madingi drabužiai“.

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2019, spal. 5, p.11
Iš 5 pranešimų – 1 iš Molėtų, kur J. Janonio gatvėje tėvas sugriebė mažametei dukrai už žasto ir dilbio, sukeldamas fizinį skausmą. Vyras  buvo sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskrities VPK areštinę.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Renginiai apskrityje // Utenos apskrities žinios. – 2019, spal. 5, p. 10
Savaitės renginių anonsas. MKC 8 d. 18 val. Kauno dramos teatro spektaklis Ingrid Lausund „Bestuburiada“, 10 d. 18 val. Tonio koncertas, o 12 d. 17 val. akustinis Dariaus Žvirblio koncertas.

„Valstiečių laikraščio“ inf. Kaip išlaikyti pelargonijas per žiemą? // Valstiečių laikraštis. – 2019, spal. 5 d., p. 9
Rubrikoje „Klausiate-atsakome“ molėtiškė Jadvyga klausia apie pelargonijų auginimą ir jų išsaugojimą per žiemą, o  jai ir visiems skaitytojams atsako dendrologė, kraštovaizdžio specialistė Regina Sereikienė. „Pelargonijos – daugiamečiai augalai, galintys žiemoti vėsioje šviesioje patalpoje. Žiemą pelargonijos nenumeta visų lapų, lieka žaliuoti. Auga labai lėtai – tai priklauso nuo žiemojimo patalpos temperatūros. Geriausia – jei yra 5-10 laipsnių šilumos šviesi patalpa.“

„Lietuvos ryto“ inf. Avių šventėje numegs vilnos kelią // Lietuvos rytas. – 2019, spal. 4, p. 15
Kvietimas – informacija apie savaitgalyje Molėtų r. Bimbirių k. vyksiančią Avių šventę-mugę. „Renginio metu lankytojai galės stebėti avių kirpimą, apžiūrėti Lietuvoje auginamų avių veislių ekspoziciją, susipažinti su amatininkų, gaminančių iš vilnos, darbo technika bei įsigyti jų darbų, ar savarankiškai nusivelti darbelį, pamatyti tikrą Vilnos kelią nuo vilnos iki siūlų, įsigyti ir degustuoti iš avių pieno bei mėsos pagamintų produktų, išmokti gardžios ėrienos gaminimo paslapčių.“

Bruveris, Vytautas. Ant kankinių sienos – ne tik angelų vardai // Lietuvos rytas.- 2019, spal. 3, p. 1-3
Publikacija apie sovietų okupantų nužudytus žmones, kurių pavardės iškaltos ant buvusio KGB pastato: ar visi jie nusipelnė tokios išskirtinės pagarbos? „Pavyzdžiui, yra iškalta Antano Gerdvilio pavardė. Jis buvo 1941 metų sukilimo prieš Lietuvą paliekančius sovietus dalyvis, taip pat ginkluotos antisovietinės rezistencijos dalyvis nuo 1944 metų. Jis buvo suimtas ir sušaudytas 1945 metais.
Bet yra ir istorinių duomenų, kurie liudija, jog 1941 metais A. Gerdvilis tarnavo naciams pavaldžioje policijoje Utenos apskrityje esančiame Aluntos (dabar Alanta) miestelyje, dalyvavo žydų areštuose, vežiodavo juos į tardymus, buvo atsakingas už suimtų žydų turtą.“

„Lietuvos ryto“ inf. Šalyje daugiausia Kazlauskų // Lietuvos rytas. – 2019, spal. 3, p. 16
Išplėstinė informacija apie Gyventojų registro duomenis, kur populiariausiomis giminėmis yra Kazlauskai, Petrauskai, Jankauskai, tačiau Molėtuose greta šių pavardžių, daugiausia yra Bareikyčių.

„Utenos dienos“ inf. Orientavimosi sporto varžybos „Ruduo 2019“ // Utenos diena. – 2019, spal. 2 (3), p. 10
Išplėstinė informacija apie vykusias tradicines jau 31-ąsias orientavimosi sporto varžybas „Ruduo 2019“. „Tarp merginų ir vaikinų nugalėjo Rasa Armanavičiūtė iš Suginčių pagrindinės mokyklos (Molėtų r.) ir tos pačios ugdymo įstaigos orientacininkas Kajus Dragūnas.
Merginų ir vaikinų iki 16 metų grupėje nugalėtojais tap Augustina Sinkevičiūtė (Suginčiai) ir Molėtų progimnazijos atstovas Vieštautas Kraujalis.
Tarp mergaičių iki 14 metų nugalėjo Gabija Mizeikytė (Molėtų progimnazija) ir Tomas Pivoras (Suginčiai).
Tarp mažiausių mergaičių nugalėtoja tapo Viltė Audėjūtė (Molėtų progimnazija). Tarp berniukų – šios mokyklos mokinys Nojus Jasinskas.
Komandinėje įskaitoje atvirose orientavimosi sporto varžybose „Ruduo 2019“ nugalėjo Molėtų progimnazijos orientacininkai, antri liko Suginčių pagrindinės mokyklos mokiniai,“
Ta pati informacija išspausdinta ir „Utenos apskrities žiniose“. (2019, spal. 2, p.2)

„Utenos dienos“ inf. „Umaras- JKL“ laukia mokinių krepšinio komandų // Utenos diena. – 2019, spal. 2 (3), p. 10
Išplėstinė informacija apie tai, kad rugsėjo 23 d. prasidėjo registracija į jau aštuntą krepšinio lygos sezoną, kuriame varžysis bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio rengimo centrų komandos iš Utenos, Anykščių, Molėtų, Rokiškio, Kupiškio, Ignalinos, Zarasų, Švenčionių rajonų ir Visagino miesto.

„Žmonių“ inf. Šiuolaikiškiems vyrams // Žmonės. – 2019, Nr. 40, p. 92-93
Žinutė su fotografijomis, kur pristatoma mados gerbėjams vyriškų drabužių parduotuvės „Suitsupply“ 2019-ųjų rudens-žiemos kolekcija, įkvėpta Tokijo gatvės mados. Tarp stileivų buvo ir aktorius Audrius Bružas.

Kazela, Vytautas. Turtuoliai nenori dalytis // Utenis. – 2019, spal. 1, p. 3
Rubrikoje „Mūsų gyvenimo spalvos“ – šiandienos aktualijos valstybėje, kur autorius, apžvelgdamas vienas reikalingiausių profesijų – policininkų ir socialinių darbuotojų , perša mintį, jog jei geresnio gyvenimo viltis reikalinga daugeliui žmonių, tai bene labiausiai ji reikalinga dirbantiems socialinį darbą: „kad socialinėje srityje prasidėtų labiau jaučiami pokyčiai, reikia ir pinigų. Deja, laisvų pinigų šalies biudžete nėra arba jie panaudojami neracionaliai. (…) Į klausimą, kodėl negalima sumažinti pridėtinės vertės mokesčio bent jau iki prieš krizę buvusio lygio, išgirsti atsakymą, kad eilinis žmogus iš tokio sumažinimo nieko nepajus, nes skirtumą susižers prekybininkai. Nemaža tikimybė, kad taip ir būtų. Kaip išmokyti turtuolius gerbti ne politikus, o valstybę? “

Milerytė, Rasa. Utenos krašto žmonių su negalia sąjunga šventė dvidešimtąjį jubiliejų // Utenis. – 2019, spal. 2, p. 6
Išplėstinė informacija apie Utenos krašto žmonių su negalia sąjungos dvidešimtmečio šventę. „Gražų jubiliejų mininčią organizaciją pasveikino ir Utenos kultūros centro direktorius E> Druskinas. „Prieš keletą savaičių vyko miesto šventė, kunigas Algirdas Toliatas mus visus mokė vieno dalyko: kuo dažniau pasakyti kitiems „ačiū“. Taigi ačiū, kad yra tokia organizacija, kad yra tiek daug bičiulių.“

„Utenio“ inf. Avių šventė-mugė // Utenis. – 2019, spal. 2, p. 5
Kvietimas į Avių šventę-mugę, vyksiančią spalio 5 d.  nuo 10 val. Bimbirių ūkyje, Bimbirių kaime, Molėtų r. Mugė organizuojama Lietuvos avių augintojų asociacijos 25-ečiui.

„Utenio“ inf. Būkite budrūs ir dėmesingi, padaugėjo atsiskaitymo padirbtais pinigais atvejų! // Utenis. – 2019, spal. 2, p. 7
Informacija apie tai, kad sausio-rugpjūčio mėnesiais Utenos apskrityje užfiksuota 15 atvejų, „kai iš apyvartos paimta netikrų pinigų banknotų. Vyrauja nominalai nuo 5 iki 50 eurų, dažniausiai pasitaiko 10 eurų nominalo banknotai. Utenos apskrityje tokių atvejų daugiausia užfiksuota Utenoje ir Molėtuose – atitinkamai 8 ir 5 įvykiai, po 1 įvykį – Anykščiuose ir Ignalinoje.“
(Ta pati informacija išspausdinta ir „Utenos apskrities žiniose“ : „Būkite budrūs– padaugėjo atsiskaitymo padirbtais pinigais atvejų“, 2019, spal. 2, p.3)

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2019, spal. 2, p. 7
Iš 10 pranešimų – 1 iš Molętų r., Čiulėnų sen., kur neblaivus vairuotojas, lenkdamas kitą automobilį, jį kliudė ir iš įvykio pasišalino.

Murauskaitė, Aida. Pinigų vaikystės svajonei negailėjo // Lietuvos rytas. – 2019, spal. 1, p. 9
Pasakojimas apie verslininko Imanto Meko vaikystės svajonę, paskatinusią  įkurti automobilių muziejų Tumenčiznos kaime, Molėtų rajone. „Beveik visas mašinas galima išsinuomoti šventei, filmavimas ar bet kokia kitokiai progai. Taip pat čia įrengta senovinė radijo, audio- TV aparatūros ekspozicija. „Labai mėgstu sėdėti ant suolelio ir žiūrėti, kaip džiaugiasi žmonės“, – šypsojosi I. Meks.“

„Stiliaus“ inf. Per gimtadienį gyrėsi naujomis pareigomis // Stilius. – 2019, Nr. 36, p. 42
Žinutė su nuotraukomis apie Baltijos baleto teatre  vykusią verslininko Žilvino Grigaičio šventę – gimtadienio ir inauguracijos į naujas pareigas – prabangaus gyvenimo būdo ženklo ambasadorius, surengtą bičiuliams, tarp kurių buvo ir verslininkė Inga Budrienė.

Toločka, Mantas. Salų istorija // Naujasis židinys-Aidai. – 2019, Nr. 6, p. 55-56
Seminaro „Literatūros salos“, vykusio Rokiškio r. , netoli Malaišių kaimo, skirto J. Tumo – Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms, apžvalga. „Trečiasis – egzistencinis lygmuo – yra tarsi pirmųjų dviejų sintezė. Jame kalbama apie susitaikymą ir susigyvenimą su istoriniais įvykiais. Susidomėjimas istorijos ir literatūros sankirtomis, žinoma, yra viešojo diskurso pasekmė. Lietuvoje, vis populiarėjant istorinio romano žanrui, kyla nemažai įtampų tarp istorinės ir meninės tiesų. Geriausias to pavyzdys – Mariaus Ivaškevičiaus romanas „Žali“ ir jo recepcija viešojoje erdvėje (ši tema nebuvo aptarta išsamiau).“

„Utenos dienos“ inf. 33 Lietuvos menininkų portretai vienoje knygoje // Utenos diena. – 2019, spal. 1 (rugs. 28), p. 7
Gedimino Kajėno, kultūros žurnalisto ir redaktoriaus,  knygos „33 portretai: pokalbiai su menininkais“ pristatymo anonsas. Knygoje pateikiami pokalbiai su Lietuvos fotografais, rašytojais, dailininkais, aktoriais, skulptoriais, muzikantais bei kino kūrėjais. Tarp jų ir su fotomenininkais, Molėtų krašto garbės piliečiais, Algimantu ir Mindaugu Černiauskais.