Molėtiškių literatų pėdomis po Vilnių ir Kernavę

Saulėtą penktadienį (rugsėjo 27 d.) molėtiškiai leidosi į literatūrinę kelionę – už Molėtų rajono ribų ieškoti kraštiečių literatų pėdsakų. Pirmasis sustojimas – Vileišių rūmai Vilniuje. Keliautojus draugiškai pasitiko etnologė Gražina Kadžytė, toliau visus įdomiai vedusi brolių Vileišių, tautinio atgimimo žadintojų gyvenimo ir veiklos keliais.

Visos kelionės metu atradimais dalinosi ir keliautojus vedė gidė, istorikė Andželika Laužikienė. Pirmiausia – trumpas stabtelėjimas T. Kosciuškos gatvės skvere šalia paminklo, skirto broliams Jonui, Petrui ir Antanui Vileišiams, Nepriklausomos Lietuvos kūrėjams. Prie šio paminklo pastatymo prisidėjo Jono Vileišio dukra Rita Vileišytė Bagdonienė, parašiusi knygą „Tolimi vaizdai: Signataro dukters atsiminimai“, kurioje detaliai vaizduojamas Girsteitiškio Molėtų r. dvaro gyvenimas, jo kasdienybė ir šventės. Knygos atsiminimai nukelia į tarpukario Kauną, lenkų okupuotą ir karo metų Vilnių, todėl toliau nuskubėta prie Signatarų namų pastato, kuriame XIX a. antroje pusėje Karlas ir Juzefa Štraliai buvo įkūrę kavinę. Kiek ilgiau stabtelime prie Vilniaus universiteto, kuriame mokėsi mistikas Andžejaus Tovianskio, kilęs iš Antašventės kaimo, Molėtų rajone ir orientalistas, redaktorius Juozapas Senkovskis – iš Antagaluonės kaimo, Molėtų r.

Kelionę Vilniaus gatvėmis keitė apsilankymas Kernavės. Čia Molėtų keliautojai aplankė rašytojo kun. Nikodemo Švogžlio – Milžino, tarnavusio Bijutiškyje, amžino poilsio vietą Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios šventoriuje.

Dėkojame A. Laužikienei už įdomų pasakojimą ir Širvintų r. viešosios bibliotekos Kernavės bibliotekininkei Stasei Greinienei už lydėjimą Kernavėje.

Kelionė – projekto „Molėtų rajono literatūriniai tiltai“ dalis. Projektas finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos.