Bibliotekoms paskirti knygų komplektai

Organizuojant „Metų knygos rinkimus 2019“ siekiama skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra ir atkreipti dėmesį į geriausius jos kūrinius, populiarinti skaitymą kaip prasmingą, patrauklų užsiėmimą. Tikimasi įdomių renginių mokyklose ir bibliotekose, kurie įtrauktų įvairius bendruomenės narius.

„Metų knygos rinkimų“ knygoms įsigyti akcijoje dalyvavo ir Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka bei kaimo filialai . Paraiškose buvo prašoma keturių kategorijų knygų: vaikų, paauglių, poezijos ir prozos knygų suaugusiesiems.

Vaikų kategorijos knygos paskirtos:

  1. Molėtų r. savivaldybės viešosios bibliotekos Bijutiškio filialas
  2. Molėtų r. savivaldybės viešosios bibliotekos Giedraičių filialas
  3. Molėtų r. savivaldybės viešosios bibliotekos Suginčių filialas

Poezijos kategorijos knygos paskirtos:

  1. Molėtų r. savivaldybės viešoji biblioteka
  2. Molėtų r. savivaldybės viešosios bibliotekos Balninkų filialas

Prozos knygų suaugusiesiems penketukai paskirti:

  1. Molėtų r. savivaldybės viešosios bibliotekos Levaniškių filialas
  2. Molėtų r. savivaldybės viešosios bibliotekos Mindūnų filialas
  3. Molėtų r. savivaldybės viešosios bibliotekos Verbiškių filialas