Mečislovas Mariūnas „Man švelniai tik pamoki ranka“

Kraštiečio Mečislovo Mariūno eilėraščių rinkinyje „Man švelniai tik pamoki ranka“ aprašoma žmonių santykių įvairovė, ryškus tėviškės ilgesys. Akcentuojama, kad tėvynė yra tik viena, ją reikia mylėti kaip motiną ir visiems būtina tikėti mūsų tautos gebėjimu sukurti gerą gyvenimą. Niekas mums iš šalies gerovės nesukurs, jei to nepadarysime patys.

Leidinys skirtas gyvenimiškoms problemoms gvildenti, su lyriniais nukrypimais ir apmąstymams.