2019 gruodis

„Stiliaus“ inf. Madinga Kauno vieta viliojo ir sveikuolišku maistu // Stilius. – 2019, Nr. 48, p. 58-59
Informacija su nuotraukomis apie vienerių metų gimtadienio  šventę „Suschi Lounge“ Kaune. „O keldami šampano taures metų gimtadienio proga viena madingiausių Kauno  vietų tituluojamo sušių restorano svečiai jam linkėjo užkariauti ir visos Lietuvos gurmanų širdis.“
Renginyje dalyvavo ir švenčių organizatorė Inga Budrienė su sūnumi Mantu.

„Stiliaus“ inf. Įsimintiniausios  2019-ųjų  metų akimirkos // Stilius. – 2019, Nr. 48, p. 32, 33
Metų iššūkis: „Švenčių organizatorė ir moterų klubo „Ad Astra“ vadovė Inga Budrienė prašmatniai atšventė 45-ąjį gimtadienį. 35 artimiausių bičiulių ir šeimos narių dėmesiu kaunietė džiaugėsi elegantiškoje Prancūzijos Fero pilyje.“
Metų vestuvės: „Laukiamiausios – savo meilei po 7 santuokos metų sutvirtinti Lietuvos legendiniam krepšininkui Šarūnui Marčiulioniui (55 m.) ir jo žmonai Laurai (38 m.) nereikėjo prabangios puotos ir iškilmingos ceremonijos. Juodu susituokė Kalifornijoje, o amžinos meilės įžadus prieš Dievą nusprendė duoti Joninių išvakarėse Rudesos koplyčioje.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Nusikaltimai, nelaimės // Utenos apskrities žinios. – 2019, gruod. 31, p. 10
Molėtų rajonas pasižymėjo vagystėmis (Balninkuose) ir rastu sprogmeniu (Suginčių seniūnijos  Panatryčio I k. miške) – II pasaulinio karo laikų aviacinė bomba SD-1.

Bražėnas, Petras. „Santaros“ klausimas ir profesoriaus Petro Bražėno komentaras // Santara.- 2019, Nr. 165/166, p. 118-127
Klausimas. „…Po labai aštraus Vytauto Landsbergio žodžio ano meto „Atgimimo bangoje“, sukėlusio neregėtą pasipiktinimą Juozu Baltušiu, toliaregė profesorė Vanda Zaborskaitė prisiminusi „J. Baltušio talentą, vis dėlto kvietė visuomenę giliau apmąstyti ir geriau pažinti žmones ir situacijas, o ne pasitenkinti nepriimtino asmens, šiuo atveju J. Baltušio, karštakošišku atstūmimu ir niekinimu“ (dr. Mindaugas Tamošaitis). Pasirodęs dvitomis lyg atsakas Profesorės prašymui. Patvirtinkite arba paneikite.
Komentaras. „…Kai skaitai jo ideologinio ir politinio pobūdžio pastabas, komunistų partijos ir sovietinės sistemos pasmerktumo nuosprendžius, tai negali nepagalvoti, kad po jais nebūtų pasidrovėję pasirašyti ir žinomi anų laikų politiniai disidentai. Skirtumas tas (ir tai, žinoma, esminis skirtumas), kad pastarieji tai sakė viešai, susilaukdami už tai persekiojimų ir net ilgų kalėjimo metų, o rašytojas tik užkonservavo savo dienoraštyje keliems dešimtmečiams, nerizikuodamas prarasti tai, ką jam teikė ne tik santvarkai lojalaus, bet ir jos ramsčiu ne kartą buvusio žmogaus statusas. Sunkiausia man buvo ir tebėra suprasti rašytojo laikyseną, gal net ne įsitikinimų, o užgautų ambicijų sąlygotą. Dar puoselėju viltį, kad ir šį klausimą padės atsakyti paskutiniojo dienoraščio tomo puslapiai. Kol kas laikausi anuomet intuityvios, o šiandien jau ir dienoraščio paremtos nuomonės: pražiopsojom tada Baltušį. Tai neišteisina rašytojo, bet meta ir ant mūsų kaltės šešėlį.
Kaip matote, netinku aš  nei į patvirtinančiųjų, nei į paneigiančiųjų liudininkų gretas, nei į kaltinančiuosius, nei į gynėjus, nei į bešališkus teisėjus. Esu tik amžininkas ir suinteresuotas skaitytojas, dienoraštį priimantis ne kaip eilinį dokumentą personalinėje konkretaus rašytojo byloje, o kaip reikšmingą dokumentą dar ilgiems dešimtmečiams į priekį užvestoje prieštaringo ir tragiško dvidešimtojo amžiaus ir beveik visą jį nugyvenusio žmogaus byloje….“

Jakimauskienė, Rūta. Rimo Tumino aukštoji diplomatija // Santara. – 2019, Nr. 165/166, p. 128-131
Pokalbis su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriumi Tadu Šumsku, kuris kaip chormeisteris dirbo prie Rimo Tumino „Fausto pastatymo Kinijoje.
„Jums asmeniškai ir jūsų kūrybinei komandai su R. Tuminu priešakyje šie metai itin sėkmingi. Dvi premjeros – „Edipas Kolone“ Italijoje , J. von Goethe*s „Faustas“ Kinijoje. Sakykite, kur toliau, kur aukščiau?
Vilniaus mažajame teatre pavasariop Rimas Tuminas vėl statys Valdemaro Kukulo spektaklį „Čia nebus mirties“, su kuriuo kadaise prasidėjo šio teatro istorija. Prieš trisdešimt metų spektaklis buvo statytas kukliam Rokiškio teatrų festivaliui, bet tuomet prilygo bombos sprogimui. Šiandien Maestro į komandą kviečia visus, kurie kažkada dirbo kurdami šį spektaklį. Tai bus šio teatro jubiliejaus pagrindinis akcentas. Neabejoju, kad R. Tuminas ir vėl nustebins…“

Jonušas, Kazys. Geri norai, karštos širdys // Kardas. – 2019, Nr. 4, p. 24-36
Senųjų leidinių apžvalga. Leidinyje „Senolių takais“ pasakojama apie kovas su bolševikais 1919 m. Širvintose ir Giedraičiuose. „Bolševikai, matyt, nesiorientavo, kas ir iš kurios pusės juos puola. Iš karto smarkiai sutiko mus kulkosvaidžių ir šautuvų ugnimi, bet pamatę, kad juos apsupam, pradėjo netvarkoje bėgti vieni Molėtų, antri Giedraičių link. Mūsų kareiviai teik silpni dar tuomet šaudė, kad užmuštų ir sužeistų bolševikų buvo visai nedaug. Tada suspėjom sugauti jų tik 19 belaisvių, 1 kulkosvaidį ir 11 šautuvų. Išvaikę bolševikus, nuvykom į Giedraičius. Čia radom keletą lenkų žvalgų, vėliau atvyko ir didesnis jų būrys, kur buvo ir ir pulk. Juzefovičius. Lenkai šiame puolime turėjo užmuštų ir sužeistų iš viso apie dvidešimtį žmonių. Iš mūsų pusės nei užmuštų, nei sužeistų nebuvo.“

„Respublikos“ inf. 2019-ųjų metų Lietuvos įvykiai, jau tapę istorija // Respublika. – 2019, gruod. 28, p. 1, 4,5
Svarbiausiųjų metų įvykių apžvalga.  Birželis: „Kapas. Medicinos ekspertai patvirtino, kad apleistose Našlaičių kapinėse rasti paskutinio Lietuvos partizano Antano Kraujelio-Siaubūno palaikai.“ A. Kraujelio nuotrauka pirmame ir ketvirtame puslapiuose.

„Tarp knygų“ inf. Kaip biblioteka šventė // Tarp knygų. – 2019, Nr. specialus leidinys, p. 44
M. Mažvydo bibliotekos, mininčios 100-ąjį gimtadienį, šventinės dešimtmečių akimirkos. „1999 m. (…) Buvo labai linksma, dainavo solistai Judita Leitaitė ir Eduardas Kaniava, bendravo poetai, mokslininkai, diplomatai, bibliotekininkai…“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2019, gruod. 28, p. 11
Iš 6 pranešimų – 2 iš Molėtų rajono, kur neblaivus (3,27 prom.) sūnus Krujalaidžių kaime smurtavo prieš neblaivų (2,38 prom.) tėvą, o Vilijočių kaime sulaikytas neblaivus (2, 10 prom) automobilio vairuotojas.

„Aukštaitiško formato“ inf. Alantos akiračiai // Aukštaitiškas formatas. – 2019, Nr. 4, p. 23
Žinutės apie Alantos technologijos ir verslo mokyklos bei Anykščių filialo naujienas: technologinį ugdymą, mokymus Lietuvos ūkininkams ir „Žaliąsias iniciatyvas“ – pradėk nuo savęs.

„Aukštaitiško formato“ inf. Kuo mažesnė savivaldybė, tuo daugiau patarėjų // Aukštaitiškas formatas. – 2019, Nr. 4, p. 7
Informacija apie apskrities merų patarėjus. „Vienu iš Molėtų rajono mero Sauliaus Jauneikos patarėjų dirba ilgametis Molėtų rajono vadovas, kelių kadencijų Seimo narys, buvęs Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Valentinas Stundys. Tikėtina, kad jis patarėju dirbs tik iki 2020-ųjų rudenio – jei ne vienmandatėje apygardoje, tai per konservatorių partijos sąrašą jis turėtų ateinančiais metais „įkristi“ į Seimą.“

„Aukštaitiško formato“ inf. Keistis sekasi sunkiai // Aukštaitiškas formatas. – 2019, Nr. 4, p. 6
Žinutė apie Lietuvos savivaldybių indeksus. „Lietuvos laisvosios rinkos instituto sudarytame indekse Utenos rajono savivaldybė užėmė 29-30 pozicijas. Anykščių savivaldybei skirta 36-39, Visagino bei Molėtų – 40-45  vietos, Zarasų – 52 vieta. Paskutinėje – 54-oje vietoj atsidūrė Ignalina.“

„Aukštaitiško formato“ inf. Meras bare tik kalbėjo… // Aukštaitiškas formatas. – 2019, Nr. 4, p. 6
Žinutė apie Molėtų mero susitikimą su gyventojais neįprastoje vietoje – „Gintaro bare“ . „Paklaustas, ar baras padėjo į susitikimą  pritraukti daugiau interesantų, S. Jauneika sakė, kad paprastai į tokius susitikimus susirenka apibrėžtas molėtiškių ratas. „Meras bare juk nevaišino, tik kalbėjo“, – neįprasto klausimo sulaukęs juokėsi  S. Jauneika.“

„Aukštaitiško formato“ inf. Pliusai ir minusai // Aukštaitiškas formatas. – 2019, Nr. 4, p. 6
Pliusus pelnė du kraštiečiai: Alvydas Šlepikas – „už „Marytę“ ir Vladas Pusvaškis – „už sprendimus“.

„Aukštaitiško formato“ inf. Prospektas // Aukštaitiškas formatas. – 2019, Nr. 4, p. 3
Į klausimą: „Ar vengiate savo artimoje aplinkoje depresuotų žmonių?“  – atsako molėtiškė Rosita Pikauskienė.

Cibulskienė, Lijana. Originalių idėjų prieglobstis Žalvario parke // Valstiečių laikraštis. – 2019, gruod. 21, p. 10-11
Publikacija apie „Žalvario“ parką Molėtų rajone, Skrebulių kaime. „O kaip praeiti pro didžiulę policininko lazdelę, kuri skirta Žydrūnui Savickui? Beje, stipruolis ją išlaikė net penkias minutes! Dar Algirdas paminėjo ir ūkininkę Marijoną, kuri sugebėjo šią lazdelę išlaikyti net 44 sekundes.“

Gedgaudas, Valdas. Apgauti mirtį // Krantai. – 2019, Nr. 4, p. 64-66
Pokalbis su Rimu Tuminu. „Jeigu sakau, kad režisierius – mirtininkas, tai turiu omeny aukščiausią gyvenimo koncentracijos laipsnį. Per vieną sekundę, minutę ar valandą režisierius turi sugebėti  nugyventi ne tik tą gyvenimą, kuris jau praėjo,  bet ir tą, kuris dar bus.“

Kazela, Vytautas. Duodančios rankos niekada nelieka tuščios // Utenis. – 2019, gruod. 21, p. 1-2
Pokalbis su Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios zakristijonu, tapytoju ir dainininku, bitininku Arūnu Kučinsku. „Negeri dalykai dedasi. Pasibaigia Vėlinės ir prasideda Kalėdos. Visur šurmulys… Tai – prekybininkų Kalėdos. Negerai jaunimui. Švenčia, šėlsta, o tikrosios kalėdos jau jokia šventė. O juk šis laikotarpis – Advento laikotarpis. Rimties ir apmąstymų laikas…“

„Lietuvos ryto“ inf. Didysis žaidimas // Lietuvos rytas. – 2019, gruod. 21, p. 12
„Gyvenimo būdo“ priede pateikiamas „Didžiojo žaidimo“ 21 finalas su laimėjusiųjų pavardėmis ir vietovėmis. Po 45 Eur vertės prizus laimėjo Molėtų r. gyventojos: B. Kličiuvienė, D. Nariūnienė, K. Pumputienė.

Matkevičienė, Jolanta. Geriausia Anastazijos dovana // Aukštaitiškas formatas.- 2019, Nr. 4, p. 34
Publikacija apie Anastazijos Kuliešovaitės siūtas lėles – „skudurines Onutes“, kurias ji pristatė parodoje  Molėtų parapijos namuose.  „Geriausia dovana, anot jos, ne tai, kas atėjo, kaip sveikino, o tai, kad dar paeini… Juk Anastazijai sausio 4 d.  – jau 82 metai. O juk kažkada geriausia dovana galėjo būti ir Skudurinė Onutė…“

Matkevičienė, Jolanta. Mindaugo Valiuko alibi // Aukštaitiškas formatas. – 2019, Nr. 4, p.
Informacija apie poetą ir dramaturgą Mindaugą Valiuką, mokiusį molėtiškius kurti haiku.

Matkevičienė, Jolanta. Ten, kur gyvena Šv. Kalėdų dvasia… // Aukštaitiškas formatas. – 2019, Nr. 4, p. 20-22
Publikacija apie Molėtų dekanato dekaną, Molėtų parapijos kleboną, monsinjorą Kęstutį Kazlauską, „Ėjo 1981-ųjų  vasaros šienapjūtė. Šeima plušėjo, kraudama šieną į arklinį vežimą, kai pažįstama miestelio laiškininkė atnešė telegramą, pranešdama garsiai žinią, kad Kęstutis priimtas į Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos pirmą kursą. Prasidėjo džiaugsmingas seminaristo kelias, vedęs tikslo link.“

Narčienė, Lina. Aurina Paškevičienė: „Gražiausia – Dievo sukurta moteris“ // Indraja. – 2019, Nr. 4, p. 34-36
Interviu su menininke Aurina Paškevičiene, atidariusia antrąją personalinę parodą Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose. „Aš gimiau ne Sibire, o Molėtų rajone. Mama jau buvo grįžusi, tėtis atvyko kiek vėliau. Mano gimimo diena buvo ypatinga – pasaulį išvydau Naujųjų metų naktį. Šventinę dieną kolūkyje, pasak mano bobutės, rasti negirtą vairuotoją buvo neįmanoma misija. Mano močiutė apibėgo ne vieną kiemą, kol rado vieną blaivą žmogelį.“

Norvilas, Gytis. Bartas, Lietuva – sutemose. Švinta, bet neapsimoka // Literatūra ir menas. – 2019, Nr. 23, p. 12-13
Mintys po Šarūno Barto filmo „Sutemose“. „Apie patį filmą pasakysiu tiek: tai iki šiol turbūt autentiškiausia kino juosta apie pokarį ir partizaninį karą ir kur jame buvo žmogus. (…) Š. Bartui papilti kaltinimai partizanų menkinimu, istorijos iškraipymu ar net tarnavimu Rusijos interesams neatlaiko jokios kritikos, yra neadekvatūs ir turbūt juos galima nuleisti į pamazgų duobę, negirdomis. Bėda ta, kad toks naratyvas stiprėja ir tai bendra Europos tendencija.“

Pivoras, Antanas. Karalienės vizitas // Indraja. – 2019, Nr. 4, p. 7
Kūryba. Vaizdelis apie karalienės vizitą. „Visus šalies laikraščius, visas televizijas ir radijus užgriuvo viena žinia: atvažiuoja, o gal atskrenda, gal atplaukia pačios šlovingiausios valstybės pati garsiausia Jos didenybė karalienė.“

Statinis, Gerimantas. Gyvosios istorijos pamoka žurnalistams Vakarų Ukrainoje // Žurnalistika. – 2019, Nr. 2, p. 111-118
Reportažas iš kelionės po Vakarų Ukrainą, kurioje dalyvavo Daiva ir Jonas Vaiškūnai. „Per 10 dienų sukorėme  3 839 km ir aplankėme per 20 pilių ir piliaviečių, kuriose buvo išskleistos valstybinė, istorinė, LŽS ir Kelionių žurnalistų klubo vėliavos.“

Šeikis, Gintautas. Alantos valsčiaus gyventojų skundai Laikinajam Vilniaus lietuvių komitetui apie Lenkijos okupacinės valdžios savivalę 1919-1920 m. // Voruta. – 2019, gruod. 21, p. 6
Straipsnio tęsinys. (pradžia Nr. 11) apie Alantos valsčiaus gyventojų skundus. „1920 m. vasario 10 d. į LVLK kreipėsi Alantos miestelio gyventojas Antanas Tamašiūnas. Jis nurodė, kad 1920 m. sausio 14 d. „esant man namuose Aluntos miestely į mano butą įsiveržė lenkiškosios kariuomenės kareiviai, išlaužė šėpos duris ir iš jos pasiėmę išsinešė paskutinius mano šventadieninius kailinius…“

Tamkevičius, Sigitas. Šventų Kalėdų prieangyje // Valstiečių laikraštis. – 2019, gruod. 21, p. 4
Kardinolo komentaras apie Advento laikotarpį – laukimo metą. „ Šv. Marijos ir Juozapo skausmingų išgyvenimų istorija, pasibaigusi dideliu džiaugsmu ir šventa naktimi, kai gimė pasaulio Gelbėtojas, yra labi brangi kiekvienam tikinčiajam. Ne visada mums suprantami keliai, kuriais mus Dievas veda per gyvenimą, kartais ir mus ištinka skausmingi išgyvenimai ir kančia, tačiau Dievą mylintiems viskas išeina į gera. Mūsų palaimintasis Teofilius Matulionis pasižymėjo nepriekaištinga ištikimybe Dievui, bet tuo pat metu patyrė daug smūgių, net ir mirė ištremtas iš savo vyskupijos, bet šiandien jis džiaugiasi Viešpaties artumoje , o mes turime užtarėją pas Dievą.“

Valonytė, Ligita. TV legenda atvirai prabilo apie karšinčiaus savijautą // Lietuvos rytas. – 2019, gruod. 21, p. 25
Pokalbis su rašytoju, žurnalistu Algimantu Čekuoliu. „Jiems paaiškinau, ką reiškia lietuviškas žodis „karšinčius“ (senas, paliegęs žmogus, kitų išlaikomas, karšinamas). Jie su tuo žodžiu nebuvo susidūrę.“

Žurnalo „Žmonės“ inf. Metų žmonės, kurių veikla teikia viltį, džiaugsmą ir leidžia drąsiau žvelgti į ateitį // Žmonės. – 2019, Nr. 10, p. 58

Į Metų žmonių sąrašą pateko ir mokslininkai: Darius Žygelis ir Gintautas Vėlius. „2019-aisiais Vilniaus Našlaičių kapinėse jiems radus palaikus, Lietuva gavo galimybę, deramai įamžinti partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago atminimą, iškilmingai palaidoti ir savo didvyrius partizanus Juozą Streikų-Stumbrą bei paskutiniu laikomą (žuvo 1965) partizaną Antaną Kraujelį-Siaubūną.“

Barauskas, Butautas. Paulikaitė, Remigija. Gražių datų pilnas gruodis // Žmonės. 2019, – Nr. 51-52, p. 68-74
Publikacija apie Vitos Vitkutės-Degutienės ir Gedimino Degučio šeimos Kalėdų laikotarpio tradicijas. „Daug metų antroji Kalėdų diena būdavo skirta draugams, visi važiuodavo į Molėtų krašte esančią Vitkų sodybą. Vitos mama ten virdavo didžiulį puodą plovo. Žinoma, jį ruošti išmokė ir dukrą! „Netekus mamos, kurį laiką tėtis ragaudamas viską, ką aš pagamindavau, bambėdavo, kad ne taip skanu, kaip būdavo paruošta jos. Tačiau dabar jau ir pagiria“, – šypteli Gediminas.“

Drazdauskas, Danielius. Bulbakasis // Utenos diena. 2019, – gruod. 18 (19), p. 10
Rubrikoje „Neišsimt šitas versmes“  alantiškio  autoriaus tarmiškai parašytas vaizdelis apie bulviakasį. „Kaks ti dabar da bulbakasis? Atalakia mažutis traktariokas guminiais ratais, kakį kerepėtų vadegoj paskabinis. Bulbam kast, ar malkam pjaut ? In traktarioką sėdžiuntis  až jį didesnis. Pėrlakia per dirvų. Bulbas iškratą. Visas viršuj, aini, renki. Mažna ir nunuarinėt.“

Minutkienė, Birutė. UKC Užpalių skyriuje – renginių ciklas „Neužmiršti“ // Utenos diena. – 2019, gruod. 18 (19), p. 11
Pasakojimas apie Utenos kultūros centro Užpalių skyriuje prasidėjusį renginių ciklą „Nepamiršti“, kur pirmieji renginiai skirti Vytautui Šiaučiūnui ir Antanui Gudui – laisvalaikiu „kalbinusiems medį“. „V. Šiaučiūnas (gim. 1953 m.), kurio netekome šiais metais, pažinojo kiekvienas, atėjęs į renginį, bet visada smalsu išgirsti kažką naujo, tad prisiminimais pasidalino Regina Abukauskienė.“

Ridikas, Vytautas. Kalėdiniame verslo forume – apdovanojimų gausa // Utenos diena. – 2019, gruod. 18 (19), p. 5
Išplėstinė informacija apie Panevėžio prekybos .pramonės ir amatų rūmų (PPAR) Utenos filialo kalėdinį verslo forumą, vykusį Alantos dvare, kur dalyvavo Alantos technologijos ir verslo mokyklos direktorius Vladas Pusvaškis  bei Molėtų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Vaida Saugūnienė. „Mažuoju eksporto prizu apdovanota molėtiškių bendrovė „Hoda“, kuriai vadovauja Raimundas Gražys, neseniai įsigijęs visą bendrovės „Alantos agroservisas“ akcijų paketą.“

„Utenos dienos“ inf. „Umaras – JKL“ turnyro savanoriai apsilankė generalinio rėmėjo būstinėje // Utenos diena. – 2019, gruod. 18 (19), p. 12
Informacija apie gruodžio 13 d. „Umaras“ – „Juventus“ krepšinio lygos savanorius, apsilankiusius generalinio lygos rėmėjo UAB „Umaras“ būstinėje Utenoje. „Savanorius, atvykusius ne tik iš Utenos, bet ir Visagino, Rokiškio bei Molėtų, priėmė UAB „Umaras“ generalinis direktorius Kostas Jovaiša, pristatęs įmonės strategiją, supažindinęs su veiklos principais.“
Ta pati informacija išspausdinta ir „Utenyje“ (2019, gruodžio 18, p.7)

„Utenos dienos“ inf. Utenoje – regiono šaškių varžybos // Utenos diena. – 2019, gruod. 18 (19), p. 12
Informacija apie Utenoje vykusias regiono šaškių varžybas, skirtas Lietuvos sporto draugijos (LSD) „Žalgiris“ Utenos rajono tarybos prizams laimėti. „Varžybose dalyvavo šaškių mėgėjai iš Utenos, Anykščių, Kupiškio, Ukmergės, Zarasų, Molėtų ir kitų regiono klubų.“

Kazela, Vytautas. Jaunimo įsidarbinimui buvo sudarytos palankios sąlygos // Utenis. – 2019, gruod. 18, p. 5
Išplėstinė informacija apie VšĮ Utenos verslo informacijos centro  2019 m. įgyvendintos Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo programos rezultatus. „Jaunuolius įdarbino 33 Utenos rajone ūkinę-komercinę veiklą vykdantys juridiniai asmenys. Daugiausiai jaunuolių vasaros laikotarpiu įdarbino UAB „Dauniškis ir Ko“ (15 asmenų), UAB „Utenos prekyba“ (10 asmenų), UAB „Flameta“ (7 asmenys). Didžiausia kompensacija išmokėta UAB „Utenos prekyba „ – 2600, 70 Eur.“

Kazela, Vytautas. Mugė – negausi, bet verta dėmesio // Utenis. – 2019, gruod. 18, p. 3
Reportažas iš mugės. „Vaikinukas pardavinėjo ir pušų kankorėžių bei vingiorykštės sirupą. Apie pušų kankorėžių uogienę neseniai skaičiau, kad ją virti pradėjo lietuviai tremtiniai. Matyt, ir latviai iš ten receptą parsivežė… Puikios priemonės plaučių ir peršalimo ligoms gydyti.“

Kazela, Vytautas. Svarbiausia – bendruomeniškumo jausmas // Utenis. – 2019, gruod. 18, p. 1-2
Pasakojimas apie bendruomenę „Vyžuona“ ir jos vadovę Jolitą Bučelienę. „Įgyvendinome projektą „Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčios bokšto apšvietimas“ – varpinėje įrengti prožektoriai su šviesą skaidančiomis plokštėmis. Apšviestas bažnyčios bokštas pagyvino miestelio panoramą, o tamsiuoju paros metu jis iš tolo traukia pakeleivių akį. Bokšto apšvietimas kainavo 940 eurų“, – sakė bendrijos „Vyžuona“ pirmininkė J. Bučelienė.“

Kazela, Vytautas. Už ką pasirašome? // Utenis. – 2019, gruod. 18, p. 3
Aktualijų apžvalga. Svarbiausia – Prezidento Gitano Nausėdos viešnagė Utenoje. „Po susitikimo keliais žodžiais persimetėme su „Anykštos“ žurnalistu Vidmantu Šmigelsku. Patyręs žurnalistas kiek suabejojo: išklausyti išklausė, bet ar išgirdo? Atrodo, kad išgirdo.
Susitikimo metu porą problemų iškėliau ir aš. Po poros dienų sulaukiau netikėto skambučio. Skambino prezidento patarėjas ir apie šias problemas išsiklausinėjo iki smulkmenų. Ilgus metus dirbu šioje srityje. Buvau susitikęs su visais prezidentais. Visiems prezidentams esu uždavęs klausimų, kėlęs problemų, bet G. Nausėda pirmas prezidentas, kuris išgirdo. Tai suteikia vilties.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2019, gruod. 18, p. 7
Iš 20 pranešimų – 5 iš Molėtų : apie partrenktą vyrą, ėjusį važiuojamąja kelio dalimi  prieš transporto priemonių judėjimo kryptį be atšvaito, apie sulaikytą neblaivų vairuotoją, apie dingusią piniginę po apsilankymo iš matymo pažįstamo vyriškio, apie banke „Swedbank“ gautą netikrą 10 eurų nominalo banknotą ir apie prekybos centre „Maxima‘ sukeltą fizinį skausmą moteriai.

Narčienė, Lina. Prezidentas Gitanas Nausėda: „Tokios išvykos labai prasmingos ir naudingos“ // Utenos diena.- 2019, gruod. 14 (17), p. 3
Publikacija apie LR Prezidento Gitano Nausėdos ir jo komandos vizitą Utenoje. „Į susitikimą su Prezidentu atvykęs kaimyninio Anykščių rajono savivaldybės meras S. Obelevičius atskleidė, kad šiandien jį labiausiai jaudina Aukštaitijos siaurojo geležinkelio (siauruko) problemos. „Tai ne tik Anykščių, bet ir visos Lietuvos problema“, – sakė S. Obelevičius.“

Nosevičienė, Ona. Trys smagios poilsio ir pramogų vietos Aukštaitijoje // Kelionės ir pramogos. – 2019, Nr. 4, p. 18-23
Publikacija apie poilsio ir pramogų vietas Aukštaitijoje, kur viena jų yra „Pagulbis“ su gyvu muziejumi, poezija ir dainomis. „Nuo pirties link trobos veda Liepų alėja. Skaitydama tarp medžių pritvirtintus Kazimiero Jakučio eilių posmus, mąstau, kiek darbštumo, meilės ir gebėjimų gali būti žmoguje“.

Vitkauskaitė, Ilona. Istoriniais archipelagais // Kinas. – 2019, Nr. 6, p. 44-47
Recenzija Šarūno Barto vaidybiniam filmui „Sutemose“. „Bartas ne tik dar kartą įrodo savo profesinę meistrystę, bet ir per istorinio laikotarpio rekonstrukciją pasiūlo kritišką žvilgsnį į kolektyvinę istorinę atmintį, jos polinkį sakralizuoti, heroizuoti,  praeitį vertinti per dabarties konjunktūros prizmę. Pilnakraujai filmo personažai, parodytas laikotarpio sudėtingumas ir autentikos siekis tampa savotiška antiteze ir oponuoja tiesmukoms ideologinėms klišėms.“

Jakavonis, Gediminas. Šita valdžia moka griauti, bet ne statyti // Respublika. – 2019, gruod. 14, p. 12-13
Apskritojo stalo diskusija dėl prarandamos Vilniaus tapatybės, kur dalyvauja buvęs aplinkosaugos ministras, Seimo narys, europarlamentaras Valentinas Mazuronis,  Vilniaus senamiesčio saugotoja Gražina Drėmaitė, architektas, buvęs ministras, LR Seimo narys Henrikas Žukauskas, verslininkas Juozas Zykus ir diskusiją vedęs Gediminas Jakavonis. „Lietuvoje net geros mintys, geros idėjos galutiniame variante pavirsta velniai žino kuo. Šiandien mes turime tarybas, kuriose susėda konkurentai, architektai. Vieni iš kitų atiminėja objektus, perskirsto ir kitaip daro. Atsiranda interesai ir gauname „išvirkščią kojinę“. Viskas yra visiškai priešingai negu buvo. Visuomenės „balsas į dangų neina.““ – sako V. Mazuronis.

Milerytė, Rasa. Prezidentas remia idėją Utenoje kurti pramonės parką // Utenis. – 2019, gruod. 14, p. 1,4
Publikacija apie Prezidento Gitano Nausėdos ir jo komandos išvažiuojamąjį posėdį  Utenoje, kur susitikta su savivaldybių merais, kultūros srities darbuotojais, verslininkais, ūkininkais, teismų sistemos darbuotojais, socialinių paslaugų teikėjais, nevyriausybinių organizacijų, regioninės žiniasklaidos atstovais. „Žurnalistas Vidmantas Šmigelskas sakė, kad regioninę žiniasklaidą skriaudžia ir savivaldybės, mažindamos informacijos viešinimo spaudoje apimtis. „Naujienas savivaldybės sukelia į savo internetines svetaines, kurios yra mažai lankomos. Ta informacija nepasiekia žmonių, o spauda lieka nuskriausta“,- savo nuomonę išsakė „Anykštos“ žurnalistas ir iškėlė mintį, kad galbūt savivaldybių informacijos viešinimą reikėtų reguliuoti įstatymiškai.“
Spaudos konferencijoje buvo pasakyta, kad „galima pasidžiaugti dėl centralizuotų nuotekų tinklų įgyvendinimo – Anykščių, Utenos, Molėtų savivaldybės labai gerai tvarkosi, yra tarp lyderių Lietuvoje.“

„Respublikos“ inf. Savaitės sūpuoklės // Respublika. – 2019, gruod. 14, p. 5
Pliusas. Jį užsidirbo režisierius Rimas Tuminas už Nandžingo mieste, Kinijoje, teatre „Poly“  V. Gėtės „Fausto“ pastatymą, kur per premjerą gruodžio 6-8 d. apsilankė 1000 žiūrovų,

Sakaitė, Kristina. Prezidentas G. Nausėda: „Nematau efektyvaus bendravimo tarp centrinės valdžios ir regionų“ // Utenos apskrities žinios. – 2019, gruod. 14, p. 1, 3
Publikacija apie Prezidento Gitano Nausėdos ir jo komandos išvažiuojamąjį posėdį Utenoje. „Prezidentas už uždarų durų su Utenos, Molėtų, Anykščių, Ignalinos, Zarasų merais bei Visagino vicemere aptarė vietos aktualijas.“

Srėbalienė, Audrė. Į turgų – ne tik prieš didžiąsias šventes // Lietuvos rytas.- gruod. 14, p. 9
„Lietuvos ryto“ priede „Gyvenimo būdas“ pasakojimas apie Halės turgaus prekeivius ir pirkėjus. „Keletą dienų per savaitę, dažniausiai savaitgaliais į turgų atvyksta ūkininkai iš Molėtų rajono Loreta ir Darius Šeikiai. Jie turi savo limuzinų veislės mėsinių galvijų ūkį. Į turgų atveža šviežią, pačių paruoštą mėsą.“ O kamerinio dainavimo žvaigždė Judita Leitaitė sakė specialiai apsipirkti važiuoja į Halės turgų. „Vieni dažnesnių mano pirkinių – naminės antys ar vištos, taip pat kiaušiniai. Man patinka ekologiškas maistas, kuriuo prekiauja ūkininkai.“

Šnurova, Genovaitė. Lietuvos Respublikos Prezidentas: regioninės politikos Lietuvoje nėra // Utenis. – 2019, gruod. 14, p. 1,2
Publikacija apie Prezidento Gitano Nausėdos ir jo komandos apsilankymą Utenoje. „Savivaldybės tarybos slėje Prezidentas beveik pusantros valandos kalbėjosi su Utenos, Ignalinos, Molėtų, Anykščių, Zarasų savivaldybių merais ir Visagino mero pavaduotoja, nes pats meras tuo metu buvo išvykęs į Kiniją. Gaila, žurnalistai į salę nebuvo įleisti.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2019, gruod. 14, p. 11
Iš 10 pranešimų tik vienas iš Molėtų rajono, Joniškio seniūnijos, kur rastas mirusios moters kūnas.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Mokykla // Utenos apskrities žinios. – 2019, gruod. 14, p. 1
Pirmojo puslapio rubrikoje „Trumpai“ informacija skelbia, jog Suginčiuose baigti mokyklos pastato atnaujinimo darbai. „Projektą vykdė Molėtų rajono savivaldybės administracija, darbų vertė 255 136,00 Eur. Iš jų 37 953, 33 Eur – ES paramos lėšos, 24 344, 70 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Renginiai apskrityje // Utenos apskrities žinios. – 2019, gruod. 14, p. 10
Anonsas. Gruodžio 18 ir 19 dienomis, 11 val. Molėtų kultūros centre vyks kalėdinė pasak vaikams „Nuotykiai stebuklų šalyje“.  

Daujotytė, Viktorija. Kas ir kaip portretuojama Gedimino Kajėno knygoje? // Metai.- 2019, Nr. 12, p. 142-147
Recenzija Gedimino Kajėno knygai „33 portretai“. „Broliai Černiauskai („Keturios akys – vienas regėjimas“), gražus ir dvasinės brolystės atvejis. Unikalios ir patirtys. 1942 metais gimęs Mindaugas po karo suko dviračio pedalus, kad degtų lemputė, kad tėvas kontaktiniu būdu galėtų spausdinti fotografijas… Tėvų šeimos svarba, tremtis, negalėjimas grįžti į savo namus, pastangos išsilaikyti, dar ir lyg koks pasiryžimas liudyti brolystės svarbą. Algimanto žodžiai: „Yra tekę fotografuoti panašiu laiku panašius siužetus be jokio išankstinio susitarimo… “Ne tik brolių fotografijose, bet ir žodžiuose itin atidus žvilgsnis  į gyvenimą, patikimi apibendrinimai („Vienkiemiai ir jų žmonės  – tai maži valstybės simboliai“), tikslūs perspėjimai: „Gyvenimas visada liks už kardo.““

Pipinytė, Živilė. Atspindžiai šaltame vandenyje // 7 meno dienos. – 2019, gruod. 13, p. 1,10
Recenzija Šarūno Barto filmui „Sutemose“. „Šarūno Barto filmas „Sutemose“ (Lietuva, Prancūzija, Čekija, Serbija, Portugalija, Latvija, 2019) iš naujo nekuria pokario pasipriešinimo mito, bet kartu ir jo negriauna, filmo pabaigoje suteikdamas  partizanų žūties vaizdams krikščioniškosios ikonografijos bruožų. Vis dėlto Bartas pasakoja kitą pokario Lietuvos istoriją. Jo rūškanose  „Sutemose“  nepritaptų ne kartą filmuose matyti švarūs, naujutėles išlygintas uniformas vilkintys, gyvybę aukoti pasirengę partizanai, tarsi maldą kartojantys pakilius žodžius apie meilę tėvynei, ir riboti, karikatūriški piktadariai rusai. „Sutemose“ kiekvienas kažką slepia, kažko bijo ar laukia. Gal tik partizanai susitaikę su tuo, kad nieko nebus, nes jau garsiai abejoja amerikiečių pažadais išlaisvinti Lietuvą,“

Narčienė, Lina. Utenoje viešėjęs Prezidentas pasigedo regioninės politikos // Utenos diena. – 2019, gruod. 11 (12), p. 2
Publikacija apie LR Prezidento Gitano Nausėdos viešnagę Utenoje. „Po daugiau nei valandą trukusio susitikimo su Utenos apskrities savivaldybių merais Alvydu Katinu (Utena), Sigučiu Obelevičiumi (Anykščiai), Justu Rasiku (Ignalina), Sauliumi Jauneika (Molėtai), Nikolajumi Gusevu (Zarasai) ir Visagino vicemere Aleksandra Grigiene, kuris  vyko Utenos rajono savivaldybės administracijoje, šalies vadovas atsakė į Lietuvos bei regioninės žiniasklaidos atstovų užduotus klausimus, tam skirdamas 10 minučių.“

Šečkus, Jonas. Geologinis turizmas Lietuvoje ir senosios totorių bendruomenės sąsajos su geologija // Geologijos akiračiai. – 2019, Nr. 3-4, p. 12-16
Publikacija apie geologinį turizmą su MB „Geologo kelionės“ ir Lietuvos totorius. „Riedulynas – riedulių (akmenų) santalka, kraštovaizdis, kuriame labai daug riedulių. Lietuvoje su pleistoceno ledynmečių morenomis susijusiais riedulynais nuo seno garsėja Kretingos, Lazdijų, Molėtų, Skuodo, Šalčininkų, Utenos ir kt. rajonai (Enciklopedinis…, 2009). Lietuvos rieduliai naudoti jau viduramžiais. Iš riedulių buvo statomi gynybiniai įtvirtinimai, šlaitai, tiesiami keliai. XVIII-XX a. daug jų sunaudota bažnyčių, dvarų, kitų pastatų, vienuolynų, malūnų, geležinkelių, tiltų, užtvankų statybai (Tarvydas, 1994).“

„Utenos dienos“ inf. Baigiantis metams surengta dviguba šventė // Utenos diena. – 2019, gruod. 11 (12), p. 6
Informacija apie gruodžio mėnesio pradžioje Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“ vykusį tradicinį Utenos verslo nominacijų renginį, kur buvo paminėtas ir 15-asis VšĮ Utenos verslo informacijos centro (VIC) gimtadienis. „Nominaciją „Kuriu verslą kaime“ pristatė AB „Swedbank“ Rytų Lietuvos filialo Utenos ir Molėtų klientų aptarnavimo centro valdytoja Reda Sapiegienė. Šio įvertinimo nusipelnė bendrovė „Tamsioji medžiaga“, kuriai vadovauja Ovidijus Jučius, Utenos rajone, Vilkablauzdėje.“

Kazela, Vytautas. Už stiklo sienos // Utenis. – 2019, gruod. 11, p. 3
Aktualijų apžvalga. „Prezidentas Gitanas Nausėda atgaivino dar vieną gražią tradiciją – Maldos pusryčius Prezidentūroje. Susirinko politikai, dvasininkai, žurnalistai, visuomenininkai. Verta įsidėmėti ir per Maldos pusryčius pasakytus prezidento žodžius: :Didmiesčių ir regionų gyventojai, emigravę ir likę Lietuvoje, tradicinių ir liberalių pažiūrų lietuviai šiandien neretai jaučiasi tarsi gyventų skirtinguose, nieko bendra neturinčiuose pasauliuose, atskirtuose nematomomis , bet tvirtomis sienomis. Politiniame gyvenime  bendrus tikslus vis dažniau užgožia beprasmė konkurencija, pyktis ir nepagarba vieno kitam. Tampame pažeidžiami kaip tauta, kaip valstybė, kaip bendruomenė. Ir kaip individai.“ Taip prezidentas įgarsino tai, ką mes patys tyliai pagalvojame. Kodėl kaišiojami pagaliai į konkurentų ratus? Vien tik dėl to, kad jie yra konkurentų, nors ir rieda teisinga linkme? Nesvarbu, kokia būtų partija, kai ji trukdo geriems dalykams, man visada kyla klausimas: „Kodėl jūs taip ne,ylite Lietuvos?““

Kvainauskaitė, Monika. Į rankinio varžybas – su maistu gyvūnams // Utenos apskrities žinios. -2019, gruod. 11, p. 5
Informacija apie kalėdinę socialinę akciją „KalėdosMiAu“, organizuojamą  Molėtų rankinio klubo „HC Molėtai“ Gruodžio 15 d., sekmadienį, 14 val. Molėtų arenoje „Molėtų rankininkai susitiks su Tauragės komanda. Šį kartą artėjančių švenčių proga „HC Molėtai“ skelbia akciją: įėjimas į varžybas – kokybiškas, geras maistas Utenos gyvūnų globos namams.(…) Jei atvykę į varžybas neturėsite ar negalėsite atnešti gyvūnų maisto, rankininkai bus paruošę aukų dėžutę ir surinktus pinigėlius perduos atsakingiems gyvūnais besirūpinantiems darbuotojams.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2019, gruod. 11, p. 7
 Iš 11 pranešimų – 1 iš Molėtų rajono, kur Videniškiuose iš garažo pavogtas keturratis „Yamaha YFM700 Grizzly“.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Nusikaltimai, nelaimės // Utenos apskrities žinios. – 2019, gruod. 11, p. 4
Atskira žinute „Iš garažo pavogė keturratį, iš aikštelės – BMW“ pranešama apie vagystę Videniškiuose.

„Utenos apskrities žinių“ Inf. Melioracija // Utenos apskrities žinios. – 2019, gruod. 11, p. 1
Pirmojo puslapio skiltyje „Trumpai“ pranešama apie baigtą tęstinį Suginčių upelio Molėtų r. melioracijos griovių remonto projektą. „2019 m. išvalyti 7 km melioracijos griovių. Bendras suremontuotų griovių ilgis – 25,76 km. Per trejus projekto vykdymo metus už tikslines valstybės biudžeto lėšas Suginčių seniūnijoje taip pat suremontuotos 39 palaidos, 3 kanalizuotų griovių trasos ir 250 įvairaus skersmens drenažo žiočių.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Viešoji ar privati: kurias gydymo įstaigas Lietuvoje renkasi dažniausiai? // Utenos apskrities žinios. – 2019, gruod. 11, p. 5
„Aktualijų“ puslapyje pateikiama Utenos apskrities poliklinikų ir šeimos centrų sąrašas, kur paslaugos yra kompensuojamos PSDF lėšomis bei VLK Statistikos ir analizės skyriaus vyriausiojo specialisto Luko Žilinsko įžvalgos.
Sąrašo pirmoje vietoje (pagal gydymo įstaigų skaičių)  – Utena (14), antroje – Molėtai (8), trečioje – Visaginas (7), ketvirtoje – Anykščiai (5), penktoje – Ignalina (4), šeštoje – Zarasai (3).

Vaiškūnas, Jonas. Tarp ryškių gruodžio žvaigždžių – akinanti Vakarinė ir įspūdingieji geminidai // Utenis. – 2019, gruod. 11, p. 5
Dangaus žvaigždėlapis. „Gruodžio 22 d, 6 val. 19 min. įvyks Žiemos saulėgrįža. Ši diena bus 10 val. ir 4 min. trumpesnė nei vasaros saulėgrįžos diena. Nuo šio dienos pradės palengva ilgėti.

„Lietuvos ryto“ inf. Paskirtos premijos // Lietuvos rytas. – 2019, gruod. 10, p. 4
Rubrikoje „Žinių srautas“ žinute pranešama, jog „M. Mažvydo premija už nuopelnus valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui paskirta Ž. Nedzinskaitei ir D. Antanavičiui už fundamentalias Kražių  kolegijos istorijos ir veiklos šaltinių publikacijas.“

Gerbutavičius, Ramūnas. Lietuvio knyga – garsiausių leidyklų taikiklyje  // Lietuvos rytas. – 2019, gruod. 7, p. 25
Mintys ir faktai apie Alvydo Šlepiko romaną „Mano vardas – Marytė“ , kurį nori išleisti geriausios pasaulio leidyklos. „Tai geriausia, kas galėjo atsitikti tavo knygai“,– A. Šlepikui ištarė Gerardo Beltranas. Šis Varšuvoje gyvenantis poetas ir lietuvių poezijos vertėjas į ispanų kalbą gimė ir brendo Meksikoje, tad tikrai žino, ką sako.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis – 2019, gruod. 7, p. 11
Iš 12 pranešimų tik 1 iš Molėtų rajono, kur iš sodybos Giedraičių sen. Stalėriškių k. pavogti įvairūs alkoholiniai gėrimai, maisto produktai ir du maišai tuščių plastikinių butelių.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Atnaujins // Utenos apskrities žinios. – 2019, gruod. 7, p. 1
Informacija apie tai, kad 2020 metų sausio-spalio mėnesiais bus atnaujintas Molėtų miesto Amatų kvartalas. „Projektas įgyvendinamas pagal Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo 2014-2020 m. programą. Vidaus reikalų ministerija jam skyrė 239 999, 57 Eur Europos Sąjungos investicijų ir 21 176, 43 Eur Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Dar 80 866 Eur skiria Molėtų r. savivaldybė.“

Vaiškūnas, Jonas. 2021-ieji paskelbti Marijos Gimbutienės metais // Respublika. – 2019, gruod. 7, p. 11
Publikacija apie lietuvių archeologę, antropologę, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėją Mariją Gimbutienę ir jos nuveiktus darbus. „Remdamasi archeologiniais tyrimais , M. Gimbutienė iškėlė romantišką hipotezę, kad neolito   Europoje klestėjo taiki civilizacija, kurios pagrindas buvo meninė kūryba ir nematerialios vertybės, o to meto religinės pasaulėžiūros pagrindu buvo Didžiosios Deivės Motinos vaizdinys. Deivė ir yra motina Gamta, Žemė: ji duoda gyvybę, ją palaiko ir galiausiai susigrąžina į save. Motinos Deivės tikėjimas (7000-4000 m. per. M. e.) esą buvo taikos ir žmonių Aukso amžius.“

Akelaitis, Algirdas. Gelbėk mus nuo pikto (jo)?.. // Artuma. – 2019, Nr. 12,  p. 18-19
Kunigo Algirdo Akelaičio blogio kilmės paieška. „Viena vertus, krikščionija aiškiai išpažįsta apreikštąją tiesą, kad visų mūsų laukia paskutinis žmonijos išmėginimas, kurio metu daugelis atkris, sulaužę ištikimybę juos išgelbėjusiam Dievui. Tai bus paskutinė velnio pastanga, jo agonija. Todėl suprantamas maldos kreipinys, siejantis šį išmėginimą su „piktuoju“. Kita vertus , krikščionija ne mažiau aiškiai pripažįsta ir tai, kad velnias yra konkretus asmuo, dvasinė būtybė, kuri į mūsų aplinką ir mus pačius įžengti turi tiek laisvės ir erdvės, kiek mes patys jos suteikiame . Todėl pagrįstas mokiniškas prašymas  išvaduoti nuo viso to, ks pikta, kad patys mokiniai netaptų velnio įrankiais ir jo „durimis“ į šį pasaulį.“

Jasiūnienė, Gabrielė. Žemaitijos bajorų heraldikos paveldas Lietuvos muziejuose // Padubysio kronikos. – 2019, Nr. 2, p. 38-41
Publikacija apie vieną iš svarbiausių Žemaitijos bajorų kultūros bei tapatybės ženklų  – jų heraldiką. „Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje kabo vos devyni asmenų, bent kokias ryšiais susijusių su Žemaitijos bajorija, portretai. Iš šių devynių portretų tik keturiuose vaizduojami ir portretuojamųjų herbai. Pavyzdžiui, vienoje iš parodos salių kabo XVI a. pabaigoje tapytas Žemaičių vyskupo Merkelio Giedraičio portretas, kurio viršutiniame kairiajame kampe vaizduojamas vyskupo herbas Rožė (lenk. Poraj). Virš herbo skydo matoma vyskupo mitra ir pastoralas.“

Gumuliauskas, Arūnas. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis Šiauliuose: pirmieji politiniai laimėjimai // Padubysio kronikos. – 2019, Nr. 2, p. 1-9
Publikacija  apie Lietuvos persitvarkymo sąjūdį Šiauliuose. „Dėl minėtų priežasčių Gubernijos apygardoje 1989 m. vasario 26 d. vyko pakartotiniai rinkimai. Šį kartą šiauliečiai kandidatais iškėlė net tris Sąjūdžio žmones – Kazimierą Danutę Prunskienę, K. Kriščiūną, R. Ozolą. O LKP CK, matyt, vietiniais partiniais funkcionieriais jau nebepasitikėjo. Jos interesus ginti rinkimuose stojo žinomas Lietuvos SSR televizijos ir radijo  komiteto politikos apžvalgininkas Česlovas Juršėnas. K.D. Prunskienė ir K. Kriščiūnas taktiniais sumetimais atsisakė dalyvauti rinkimuose.“

Uktveris, Augustas. Ar arsenas gali pakenkti sąžinei // Žaliasis pasaulis. – 2019, gruod. 5, p. 1-7-10
Reportažas iš Lietuvos geologijos tarnyboje (LGT) surengto tarpinstitucinio seminaro „Arsenas požeminiame vandenyje : kilmė ir žalingo poveikio prevencijos galimybės“. Seminarą ir diskusiją moderavo dr. Jonas Satkūnas. (Lietuvos geologijos tarnyba). Jis sakė, kad „dar prieš 120 tūkstančių metų susiformavusi tokia anomalija, kad tai , esą, kaip ir duotybė. Atėjusi ne kur nors iš kitur, kaip iš Suomijos, ledynmečių metu. Kita vertus, pasak Jono Satkūno, arseno padidėjimas, kurį konstatuojame atskirose vietovėse, gal sietinas ir su žmogaus veikla.“

Toliatas, Algirdas. „Kalėdos turėtų grąžinti prasmę mūsų kasdienybei“ // Edita. – 2019, Nr. 12, p.42-43
Kunigo Algirdo Toliato mintys apie Kalėdų prasmę. „Jei Kalėdos yra gerumo, žmogiškumo šventė, tai vienas iš svarbiausių dalykų gyvenime – pamatyti visus tuos žmones, kurie yra šalia, o ypač labiausiai pažeidžiamus. (…) Dėl ko trys išminčiai ėjo aplankyti prakartėlės? Atrodytų, trys Karaliai ir tvartas – du nesuderinami dalykai, bet tai ir yra svarbiausia – atrasti tvarte Dievą. Tai yra Kalėdų šventė – peržengti tam tikras stereotipų ribas ir sutikti žmogų, kuris yra vienišas, nuskriaustas, galbūt paliktas ar praradęs artimuosius.“

Kazela, Vytautas. Pirmoji žvakė // Utenis. –  2019, gruod. 4, p. 3
Rubrikoje „Mūsų gyvenimo spalvos“ – aktualijų apžvalga, pradedant E. Kručinskiene, norinčia kandidatuoti į Seimą, ir baigiant ligomis bei Advento laikotarpiu. „Praėjusį ketvirtadienį posėdžiavusi rajono savivaldybės taryba vienbalsiai pritarė apčiuopiamam materialiniam į Uteną atvykstančių dirbti ir gyventi gydytojų skatinimui. Manau, kad tai reikalingiausias ir svarbiausias  sprendimas jeigu ne per dešimt, tai bent jau per penkerius pastaruosius metus. Realu, kad šis sprendimas padės pritraukti trūkstamų specialybių gydytojus į mūsų rajoną, o mums nereikės važinėti į Vilnių ar Panevėžį.“

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro inf. Partizanas, karys savanoris Antanas Kraujelis-Siaubūnas (1928-1965) // Miškai. – 2019, Nr. 12, p. 46-48
Rubrikoje „Miško broliai“ supažindinama su paskutinio 17 metų  kovojusio partizano biografija. „1946 m. A. Kraujelis baigė Alantos progimnaziją, 1947 m. dirbo Kaniūkų kaimo klubo-skaityklos vedėju.
1946-1948 m. veikė kaip partizanų ryšininkas. Sulaukęs 20-ies A. Kraujelis įstojo į partizanų gretas. Gąsdindamas priešus pasirinko Pabaisos slapyvardį. Palikdamas gimtuosius namus, jis visus prašė dainuoti.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2019, gruod. 4, p. 7
Iš 14 pranešimų – 5 iš Molėtų rajono: apie vagystes, smurtavimą, du rastus kūnus.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Nusikaltimai, nelaimės // Utenos apskrities žinios. – 2019, gruod. 4, p. 2
Dvi žinutės apie įvykius Molėtų rajone: „Naktį neblaivus vyriškis įsibrovė į parduotuvę“ ir „Vagys šeimininkavo svetimuose namuose“.