Literatūriniai tiltai ir paroda Girsteitiškyje

Pirmą kartą Girsteitiškyje eksponuojama trijų autorių paroda — Bronės Šlepikienės monotipijos, Rasos Stalnionienės tapyba ir Nijolės Navikienės tekstai.

Literatūriniai tiltai nusidriekė Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Jono Vileišio dukros Ritos knygoje ,,Tolimi vaizdai” aprašytais keliais ir audiogido pasakojimu.

Už tai reikia padėkoti Vitai Ličytei ir Nijolei Stančikienei.

Jolanta Andrikonienė

Girsteitiškio biblioteka