Baltasis Kūčių stalas

Gruodžio 20 d. jau 26-ąjį kartą rinkomės prie Baltojo Kūčių stalo. Šioje šventėje dalyvavo Dubingių skyriaus mokiniai, jų tėveliai, Dubingiuose dirbančių organizacijų atstovai, kunigai.

Šventės metu Dubingių mokyklos mokiniai parodė gražią kalėdinę kompoziciją, Vaikų dienos centro vaikai paruošė kalėdinių žibintų parodėlę, po to tuos žibintus padovanojo žmonėms.

Po programos bibliotekininkė visus pakvietė bendrai maldai, klebonas Dainius pašventino žmonių suaukotą stalą, vaišinomės ir bendravome. Po šventės skautai su sese Jolita išėjo dalinti Betliejaus ugnelės.

Vanda Vaikutienė

Verified by MonsterInsights