Adventinė padėkos popietė Mindūnų bibliotekoje

Gruodžio 14 d. Mindūnų bibliotekoje vyko Adventinė padėkos popietė. Ji prasidėjo vedėjų žodžiais: „Vėl sudegė metai, sutirpo lyg žvakė… Ir stovim nustebę, sumišę apstulbę: ar viską padarėm, ar viską pasakėm, ar kantriai kentėjom, ar stipriai mylėjom, neklupom, neklydom ir kaltę atleidom?“

Adventas – tai susikaupimo metas, kai šiluma užplūsta mūsų širdis, laikas, kada vienas kitame uždegame po mažą žiburėlį. Puiku, kad yra tokia diena, kai stabteli ir pasvarstai, kas nuveikta ir ką dar gali nuveikti, kam ir už ką padėkoti.

Visus susirinkusius pasveikino seniūnė Virginija Salapėtienė. Popietėje buvo pasveikinti bibliotekos lankytojai, kurie šiais metais šventė jubiliejinius gimtadienius: Elena Jasiulionienė, Aksenija ir Jonas Paukščiai, Nida Rimkevičienė, Danguolė Matijošienė, Rasa Čeplinskienė.

Stasė Vyšniauskienė padėkojo bibliotekos geradariams už pagalbą organizuojant įvairius renginius : seniūnei Virginijai Salapėtienei, renginių vedėjams Genovaitei Marcinkėnienei ir Aleksandrui Rimkevičiui. Dėkota Danutei Astrauskienei ir Laurynui Braškui už bibliotekai dovanotas knygas ir žurnalus, muziejaus darbuotojams už bendrystę. Taip pat buvo padėkota nuolatiniams bibliotekos pagalbininkams Dangirai Klimienei, Nijolei Petrauskienei, Irenai Rimydienei, Nijolei Klimienei, Danutei Urbanavičienei, Dariui Bielskui.

Popietės dalyviai giedojo Adventines giesmes, prisiminė senuosius Advento ir Kūčių papročius bei tradicijos. Visi renginio dalyviai bendravo prie adventinio vaišių stalo.

Šis vakaras buvo skirtas visiems. Tegul artėjančių Kalėdų dvasia išsaugo mūsų jautrumą, gerumą, lai kiekvieno mūsų širdies Kalėdos tampa džiaugsmo šaltiniu ir sielos namais mūsų artimiesiems. Šiltos ir tikros mūsų mintys bei žodžiai tegul tampa žvakės liepsnele visiems, ieškantiems stebuklo Kalėdų rytą.

Vienas puikiausių atlygių žemėje yra tas, kad nuoširdžiai padėdamas kitam, tuo pačiu padedi sau. Nuoširdų ačiū tariame padėkos vakaro rėmėjui UAB Eastern Wood. Dėkojame visiems, tegul gerumas visada sklando tarp mūsų.

Stasė Vyšniauskienė

Mindūnų biblioteka

Verified by MonsterInsights