Knygų Kalėdos Sidabrinių bibliotekoje

Sausio 7 dieną Sidabrinių bibliotekoje susirinkome į padėkos popietę „Knygų kalėdos“.

Labai dėkoju Neringai Šiaulienei ir jos dukrelei už bibliotekai padovanotas knygas.

Iniciatyva „Knygų kalėdos“ tęsiasi iki sausio 15 d.

Jolanta Bareikienė

Sidabrinių biblioteka