2020 vasaris

Balčiūnienė, Irena. Apie baugščią ir drąsią Vinco Mykolaičio –Putino širdį // Kultūros barai. – 2020, Nr. 1-2, p. 53-62
Įžvalgų publikacija. „1923 m. lapkričio 2 d. SSRS Liaudies komisarų tarybos dekretu kryžių ant pagrindinio Solovkų vienuolyno kupolo pakeitė raudona penkiakampė žvaigždė, buvo įsteigtas ypatingosios paskirties lageris. Istoriniai pastatai, kur vienoje erdvėje tilpo lageris ir vienuolynas, tapo aukų, atnašaujamų ant sovietinio komunizmo altoriaus , kankinystės vieta. Čia kentėjo ir mirė daugiau kaip milijonas žmonių. Kurį laiką  Solovkuose buvo kalinamas ir Teofilis Matulionis, kunigavęs Leningrade, 1930 m. už antisovietinę veiklą nuteistas dešimt metų kalėti, vėliau tapęs arkivyskupu. Lietuvos valdžia Matulionį dešimt kunigų ir kelis pasauliečius , kalėjusius Rusijoje, 1933 m. iškeitė į dvidešimt keturis Lietuvos kalėjimuose sėdėjusius bolševikus (tarp jų – Antaną Sniečkų ir Vincą Mickevičių Kapsuką).

Gečaitė, Rasa. Vilniaus Gaonas atveria Lietuvos žydų 700 metų istoriją // Kultūros barai. – 2020, Nr. 1-2, p. 31-33
Publikacija apie Vilniaus dailės akademijos profesoriaus, tapytojo Giedriaus Kazimierėno kūrybą, jo parodą „Vilniaus Gaonui – 300, Lietuvos istorijos juodieji gobelenai“. „Naujausiame šešių momumentalių drobių cikle „Juodieji gobelenai“ (2009-2015) tapytojas nepaprastai įtaigiai įamžino skaudžiausius Lietuvos istorijos įvykius, dramas, tragedijas. 2009-2010 m. nutapė du pirmuosius ciklo paveikslus „Barboros Radvilaitės laidotuvės I-II“. Juose vaizduojama, kaip karalius Žygimantas Augustas pėsčiomis lydi karalienės Barboros karstą iš Krokuvos į Vilnių, kaip jau Vilniuje karaliui, prislėgtam sielvarto, nuolat vaidenasi mylimos žmonos vėlė.“

Čepėnienė, Daiva. Dusetose įteikti „Krašto aukso“ apdovanojimai // Utenos apskrities žinios. – 2020, vas. 29, p. 4
Reportažas iš Dusetose vykusio konkurso „Krašto auksas“ Utenos apskrities nugalėtojų apdovanojimų renginio. „Paskutinysis apdovanojimas atiteko VšĮ „Idėjų medis“ už vasaros stovyklų ir turistinių žygių su edukacinėmis programomis organizavimą Molėtų rajone, kokybišką ir patrauklų jaunimo neformalųjį ugdymą, aktyvaus ir turiningo poilsio organizavimą, bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimą vykdant projektą „Bendrystės jėga“. Šios vykdomos veiklos paįvairina Molėtų rajono vaikų ir jaunimo užimtumą, mažina socialinę atskirtį.“
Renginio metu buvo apdovanota ir ūkininkė iš Molėtų rajono Kristina Gražytė-Satkūnė už ekologinio avininkystės ūkio įkūrimą bei plėtrą.

Milerytė, Rasa. Knygų mugėje karaliavo ne tik grožinė literatūra // Utenis. – 2020, vas. 29, p. 9-10
Knygų mugės apžvalga su populiariausių leidyklų atstovais. Pasak leidyklos „Tyto alba“ direktorės Lolitos Varanavičienės, „perkamiausių knygų lyderių pozicijose tvirtai stovi kunigas Algirdas Toliatas. Naujausiai jo knygai „Ramybė tau“ netrūko skaitytojų dėmesio.“

„Respublikos“ inf. Ar žinojote? // Respublika. – 2020, vas. 29, p. 24
Paskutinio puslapio klausimas: kaip pernai savivaldybės rinko biudžetus ir atsakymai skaičiais. „Molėtų r. savivaldybė: gauta pajamų per 2019 m. sausio – gruodžio mėn.– 11 095 570“ , o 2018 m. per ta patį laikotarpį – 10 353 784.

„Respublikos“ inf. Juodasis sąrašas // Respublika. –  2020, vas. 29, p. 1
Žinutė apie tai, kad „optimizuojant Lietuvos prokuratūrą, numatyta naikinti net 19 rajonų prokuratūrų.“ Tarp jų ir Molėtų.

„Respublikos“ inf. Improvizacijos teatro „Kitas kampas“ aktoriai turi savo širdžių knygą // Respublika. – 2020, vas. 29, p. 20
Knygos pristatymas. „Tai kas prisiima atsakomybę už šią knygą?“, – juokdamiesi vienas kito klausė aktoriai. Lyg sutartinai šiam klausimui nuskambėjus visų lūpose, stojo trumpa tyla. Tačiau teatro vadovas A. Bružas buvo drąsiausias: „Aš prisiimu visą atsakomybę, nors teatro viršelio dizaino iniciatorius visgi buvo Kirilas“, – tokius aktorių tarpusavio pokalbius sekė auditorijoje pasklidęs juokas.“.

Siaurusaitis, Algimantas. Rudens dienoraščių atšvaitai // Utenis. – 2020, vas. 29, p. 11
Knygos recenzija. „Jei norėtume trumpai nusakyti šios kuklios, bet gražiu viršeliu papuoštos knygos esmę, tam puikiai tiktų trumputė redaktoriaus anotacija: „Bronislavos Martinkėnaitės-Veikutienės knyga „Laiko atšvaitai“ išsiskiria jautriu kalbėjimu, subtiliomis metaforomis ir atvirumu.“ Redaktorius – Vytautas Kaziela, Viršelyje – Dalios Stalauskienės kūrybinis darbas.

Šnurova, Genovaitė. Policija pasiruošusi ginti // Utenis. – 2020, vas, 29, p. 1-2
Reportažas iš A. ir M. Miškinių viešojoje  bibliotekoje vykusio Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atskaitinio susirinkimo. „Gerą žodį policijos pareigūnams ir juos palaikantiems šeimų nariams nesunkiai surado ir susirinkime dalyvavę LR Seimo nariai – Algimantas Dumbrava atsiprašė policininkų, kad vis dar nerado galimybių padidinti policininkų algas iki 1000 eurų, Petras Čimbaras, Sergejus Jovaiša, Edmundas Pupinis – visi trys pripažino, kad ir Seimas norėtų turėti tokį visuomenės palaikymą, kokį turi policija.“

„Tarp knygų“ inf. Akcijos „Metų knygos rinkimai 2019“ nugalėtojai // Tarp knygų. – 2020, Nr. 2, p. 35
Informacija apie akcijos nominantus. „Šiemet už Metų knygas balsavo 25 882 skaitytojai –  tai beveik 5000 daugiau nei pernai“ Tarp mėgstamiausių knygų poezijos kategorijoje Vytauto Kazielos eilėraščių knyga „Alyvmedžiai“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2020, vas. 29, p. 11
Iš 9 pranešimų – 3 iš Molėtų rajono: Alantos  ir Inturkės seniūnijose sulaikyti neblaivūs automobilius vairavę asmenys bei neblaivaus sugyventinio smurtauta prieš moterį.

„XXI amžiaus“ inf. 2019-ųjų Metų knygos // XXI amžius. – 2020, vas. 28 d., p. 1,4
Išplėstinė informacija apie „Metų knygos rinkimai“ akciją. „Akcijos „Metų knygos rinkimai 2019“ laureatai paskelbti ir apdovanoti Vilniaus knygų mugėje. Kultūros ministerija kiekvienam knygų nugalėtojų autoriui įteikė 500 eurų premiją, visuomeninis transliuotojas laimėjusioms knygoms skirs po 500 sekundžių eterio (LRT televizijoje kovo mėnesį išvysime siužetus, populiarinančius Metų knygas), o autorinių anspaudų studija Ekslibris.lt sukūrė vardinius anspaudus „Metų knygos rinkimų 2019 knyga“.“ (Poezijos kategorijoje laureate tapo Vytauto Kazielos knyga „Alyvmedžiai“). Nuotraukoje – Vilniaus knygų mugėje apsilankęs prezidentas Gitanas Nausėda prie stendo, kuriame pristatomos kun. Algirdo Toliato knygos.

„XXI amžiaus“ inf. Paminėtas ir įamžintas popiežius Pijus XI // XXI amžius. – 2020, vas. 28 d., p. 1,4
Išplėstinė informacija apie šventę Kauno kunigų seminarijos kiemelyje, atidengiant atnaujintą atminimo lentą, žyminčią, kad prieš 100 metų čia lankėsi apaštalinis vizitatorius Lietuvai arkivyskupas Akilė Ratis, kuris  vėliau  buvo išrinktas Popiežiumi, pasirinkusiu Pijaus XI-ojo vardą. „Sveikinimo kalboje rektorius išskyrė ypatingus Pijaus XI dėmesio Lietuvai ženklus. Jis pripažino Lietuvos valstybę de jure, arkivyskupu ir apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvoje paskyrė palaimintąjį Jurgį Matulaitį, įsteigė Lietuvos bažnytinę provinciją (Pijų XI galime laikyti Kauno arkivyskupijos steigėju), pasirašė Konkordatą tarp Lietuvos ir Vatikano valstybės, nominavo vyskupu pal. Teofilių Matulionį.“

Jurkuvienė, Teresė. 2020 metų aukso vainikai // Būdas. – 2020, Nr. 1, p. 67-70
Pristatomi trys baigiamojo tautodailės  konkurso „Aukso vainikas“ nugalėtojai, atstovaujantys „trims pagrindinėms tautodailės šakoms: vaizduojamajai ir taikomajai dailei bei kryždirbystei.“ Vienas jų –  Aukštaitijos kryždirbys iš Ukmergės rajono – Rimantas Zinkevičius yra sukūręs koplytstulpį kun. Juozapui Susniui atminti. (2018 m., Balninkų šventorius, Molėtų r.)

Mareckaitė, Gražina. Lietuvių gaivalas Vilniuje // Būdas. – 2020, Nr. 1, p. 62-66
Recenzija apie 2019 m.  Lietuvos nacionalinio muziejaus dviejų tomų leidinį (sudarytoja Jūratė Gudaitė) „Lietuvių tautinis atgimimas ir švietimas Vilniaus krašte“. Minimi XIX a. antros pusės šviesiausi visuomenės atstovai, būręsi Vilniuje: broliai Petras, Antanas, Jonas Vileišiai, kunigas Jonas Kraujalis ir kt.

Matonienė, Liuda. Žiemos šventės ir pramogos Vilniuje XIX amžiuje // Būdas. – 2020, Nr. 1, p. 40-48
Straipsnis apie tai, ką prieš du šimtus metų veikė  vilniečiai žiemos metu. „XIX a. pradžioje miesto teatras Mažuosiuose Radvilų rūmuose (dabar Vilniaus g. 41) buvo gausiai lankomas, tačiau žiemą jame buvo šalta (temperatūra tepakildavo iki 12-16 laipsnių), „pro lubas švietėsi žvaigždės“.“

Matulevičienė, Saulė. Apie „100 Lietuvų“ // Būdas.- 2020, Nr. 1, p. 1-10
Pokalbis su poetu ir dramaturgu Mindaugu Nastaravičiumi ir fotografu Irmantu Gelūnu – apie jų sumanymą, minint Valstybės atkūrimo šimtmetį, aplankyti šimtą Lietuvos vietų. „Taip radosi tinklalapis „100 Lietuvų: multimedijos pasakojimai“. Nuvažiuota per 27 tūkst. kilometrų, kalbėtasi su 336 pašnekovais, socialiniame tinkle „Facebook“ suburta 17 tūkst. sekėjų bendruomenė.“
Tarp daugybės miestelių ir vienkiemių žurnale minimi Ažubaliai.

Razauskas, Dainius. „Čia ne mano namai“ // Būdas. – 2020, Nr. 1, p. 12-24
Straipsnis apie neigiamo namų ir tėvynės jausmo metafizines šaknis. 13 puslapyje remiamasi Vytauto Kazielos eilėraščiu.

Šorys, Juozas. „Motina Žemyna…“ // Būdas. – 2020, Nr. 1, p. 25-35
Pokalbis su tautosakininke ir mitologe, 2019 m. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureate, humanitarinių mokslų daktare Nijole Laurinkiene. Pokalbyje užsimenama ir apie pavasario šventes (Jorę, Jurgines), yra nuotrauka  iš 2019 metų Jorės šventės Kulionių kaime, Molėtų r., kur su Nijole Laurinkiene, Nijole Balčiūniene, Inija Trinkūniene apeigų ceremonijoje dalyvauja ir Jonas Vaiškūnas.

Šorys, Juozas. Vilniečių lietuvių ainiai: „Mes dėl Vilniaus nenurimsim!“ // Būdas. – 2020, Nr. 1, p. 40-61
Žurnalo klubo renginio „Tarpukario Vilnius: senųjų vilniečių ainių prisiminimai“ inicijuotas pokalbis su architekte Dainora Juchnevičiūte-Vaivadiene, inžinieriumi Vytautu Juškaičiu, Architekte Birute Čibiraite-Biekšiene, teatrologe Gražina Mareckaite. 51 puslapyje –  nuotrauka iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyvo su   Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto prezidiumu: vicepirmininku Petru Kraujaliu, pirmininku Konstantinu Stašiu, vicepirmininku Danieliu Alseika.

Žurnalo „Žmonės“ inf. Tas malonumas skaityti… // Žmonės. – 2020, Nr. 9, p. 14-15
Žinutė su fotografijomis iš Knygų mugės.  „Knygų leidėjų ir mėgėjų skruzdėlyne originalumu, jaukumu išsiskyrė „ŽMONĖS  Knygos“ oazė. Keturias dienas prie atverstų knygų sienelės netilo įtraukiantis šurmulys, vyko fotosesijos ir diskusijos, buvo parduodamos ir perkamos knygos, dalijami autografai, internetu tiesiogiai transliuojami interviu su autoriais.“
Nuotraukoje : žurnalistė Daiva Kaikarytė kalbina improvizacijų teatro „Kitas kampas“ vieną iš įkūrėjų ir knygos „Kitas kampas: istorijos ir žaidimai“ bendraautorių aktorių Audrių Bružą.

Kazela, Vytautas. Avaringiausi keliai ir gatvės Utenos apskrityje // Utenis. – 2020, vas. 26, p. 1
Avaringiausių kelių apžvalga pagal Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenis. „Molėtuose ypač pavojingų gatvių nėra. Beje, ir iš viso kiek ten gatvių – viena ilga ir kelios trumpos. Bet kelio ženklų vis tiek reikėtų žiūrėti, o tai galite sulaukti laiško „nufotografuotas Molėtuose“ O štai pavojingų ir avaringų kelių Molėtų savivaldybės teritorijoje yra. Pirmoje vietoje vingiuotas ir su „bobutės kalneliais“ kelias Molėtai-Alanta-Anykščiai. Venkite ir kelio Molėtai-Pabradė. Gražus, bet ne ką mažiau klastingas kelias Molėtai-Kaltanėnai-Ignalina“

Kazela, Vytautas. Derybų menas // Utenis. – 2020, vas. 26, p. 3
Aktualijų apžvalga. „Viskas. Teismai baigėsi. Lietuva priversta galutinai kapituliuoti po beveik aštuonerius metus trukusio teismų maratono su Rusijos koncernu „Gazprom“ dėl maždaug 1,4 mlrd.  Eurų kompensacijos už per brangiai 2004-2012 metais pirktas rusiškas gamtines dujas. Švedijos Aukščiausiasis Teismas 2019-ųjų gruodį atmetė Lietuvos prašymą peržiūrėti jai nepalankų šios šalies Apeliacinio teismo sprendimą – pastarasis nepakeitė 2016 metų Stokholmo arbitražo sprendimo.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2020, vas. 26, p. 7
Iš 12 pranešimų – 1 iš Molėtų r., kai „Balninkų sen. už prekes bandyta atsiskaityti galimai padirbta 20 eurų kupiūra“.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Rankinis // Utenos apskrities žinios. – 2020, vas. 26, p. 1
Informacija apie rankininkų planus Molėtuose, kur Lietuvos rankinio trenerių asociacijos generalinis sekretorius Karolis Kaladinskas,  „susitikęs su Savivaldybės vadovais aptarė planus šį pavasarį ir vasarą Molėtuose surengti 4 meistriškumo stovyklas jauniems ir perspektyviems sportininkams.“

„Utenos dienos“ inf. Apdovanoti nugalėtojai // Utenos diena. – 2020, vas. 26, p. 1
Žinute pranešama, kad  Dusetose apdovanoti  „Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ Utenos apskrities nugalėtojai iš Zarasų, Anykščių, Molėtų ir Ignalinos rajonų.“

Jakimauskienė, Rūta. X X X // Santara. – 2020, Nr. 167/168, p. 133
Informacija su nuotraukomis. „Vilniau mažajame teatre prasideda režisierių Rimo Tumino ir Gabrielės Tuminaitės  spektaklio „Čia nebus mirties“ repeticijos. Naujas „Čia nebus mirties“ pastatymas bus svarbiausias šio sezono Vilniaus mžojo teatro įvykis, skiriamas 30 metų teatro jubiliejui. Jo premjera numatyta kovo pabaigoje.“
 Į jubiliejui statomo spektaklio kūrybinę komandą pakviestas ir dramaturgas Alvydas Šlepikas.

Gerbutavičius, Ramūnas. Skaitymo alkis skatino atverti pinigines // Lietuvos rytas. – 2020, vas. 25, p. 8
Knygų mugės apžvalga su leidyklų vadovais. „Leidyklos „Obuolys“ stendo darbuotoja teigė, kad žmonės itin pirko mugės viešnios – garsiausio pasaulyje narkobarono Pablo Escobaro našlės Victorios Eugenios Henao – memuarų knygą „Mano laimė ir pragaras su Pablo Escobaru“. Pirkėjams rūpėjo įsigyti ir Zbigniewo Kuchowicziaus knygą „Barbora Radvilaitė“ apie garsiausią lietuvę, jau 500 metų jaudinančią amžininkų bei vėlesnių kartų širdis ir vaizduotę.“

„Lietuvos ryto“ inf. Premijos, įteiktos Vilniaus knygų mugėje // Lietuvos rytas. -2020, vas. 25, p. 8
Informacija apie nominantus. „Vilniaus knygų mugėje paskelbtos geriausios Metų knygos suaugusiems ir vaikams. Geriausia prozos knyga – M. Gailiaus „Oro“, geriausia poezijos knyga – V. Kazielos „Alyvmedžiai“, geriausia knyga vaikams – I. Zarambaitės „Stebuklingi senelio batai“, geriausia knyga paaugliams – I. Ežerinytės „Skiriama Rivai“.“

Gylys, Povilas. Amputuota Vytauto Landsbergio biografija //Respublika. – 2020, vas. 22, p. 10
Faktinis požiūris į Vytauto Landsbergio asmens ir politinę biografiją. „Per pastaruosius trisdešimt metų nuolat, bet daugiau šešėlyje, cirkuliavo informacija apie tai, kad Vytautas Landsbergis 1952 metų pavasarį įstojo į stalininį komjaunimą (tuo metu dar kai kur veikė rezistencijos židiniai), kad po kelerių metų jis pradėjo dėstyti tuometinės Konservatorijos (dabar Muzikos ir teatro akademija) Marksizmo leninizmo katedroje ir dėstė ten socialistinio realizmo teoriją. Kol kas niekas nepaneigė ir to, ką yra viešai pareiškęs neseniai miręs KGB majoras Gulbinas, daug metų prižiūrėjęs Lietuvos kultūros ir meno darbuotojus. Jo teigimu, V.Landsbergis  turėjo slapyvardį Dėdulė.“

Kazela, Vytautas. Priimkime mokinį ne kaip statistinį vienetą, o kaip asmenybę // Utenis. – 2020, vas. 22, p. 1,4
Publikacija apie patyčių problemos sprendimo taktikas Utenos rajono mokyklose. „Apklausų duomenimis, Lietuvoje 25 proc. vaikų mokykloje yra patyrę fizinį smurtą, maždaug iš 20 proc. apklaustųjų buvo atiminėjami pinigai, asmeniniai daiktai, maistas. Kitas tyrimas parodė, kad net 58 proc. mokinių mano, kad kai kurie klasėje jaučiasi atstumti, 69 proc. mano, kad mokykloje mokiniai dažnai vieni iš kitų šaiposi. Tik 15 proc. apklausos dalyvių pritaria teiginiui, kad mokykla yra antrieji namai.“

Praninskas, Arvydas. Ką turėtų daryti valstybė, kad gyventojams būtų prieinamos bankų paslaugos? // Valstiečių laikraštis. – 2020, vas. 22, p. 4
 Rubrikoje „Ant svarstyklių“ – nuomonė, požiūris ir sprendimo būdai. Ekonomikos profesorius, habilituotas daktaras, politikas Povilas Gylys teigia, kad Lietuvoje nuo 2011 metų buvo panaikinta 450 komercinių bankų skyrių. „Tai reiškia, kad bankų paslaugos, kurios yra būtinos faktiškai kiekvienam žmogui, atitolsta nuo gyventojų. Tai vyksta dėl to, kad bankai mažina savo veiklos kaštus. Jiems taip pigiau. Bet tada kaštai griūva ant jų klientų pečių . Jie priversti vykti toli, kartais net ir 40-50 kilometrų, iki artimiausio banko skyriaus, kad galėtų susitvarkyti savo reikalus. Bankų skyriai net rajonų centruose yra išnykę, daugelio operacijų tiesiog neįmanoma atlikti. Mano gimtajame Molėtų rajone, kiek žinau, tai irgi problema, turi važiuoti į Uteną. Taigi, verslo požiūriu kaštų mažinimas lyg ir logiškas: mažinti sąnaudas – didinti pelną. Ir mūsų bankams šia prasme labai sekasi. O jei dar pavyksta ir paslaugų įkainius padidinti, tai pelnas tampa dar didesnis. Lietuvos komercinių bankų pelningumas yra vienas aukščiausių Europoje, jei neklystu, šiuo požiūriu jie yra antri ES. Jie pigina savo veiklą, bet blogina žmonių gyvenimo sąlygas.“

„Respublikos“ inf. Savaitės citatos // Respublika. – 2020, vas. 22, p. 24
Ekonomistas Povilas. Gylys: „Kai man sako, kad reikia atsisakyti grynųjų, aš pradedu galvoti, iš kokio pasaulio šie žmonės atėję.“

Strikulienė, Olava. Konspiracijos teorija ir praktika: „tulpių paštas“ // Respublika. – 2020, vas. 22, p. 2
Pokalbis su buvusia Seimo pirmininke Loreta Graužiniene netikėtai feisbuke prisipažinusia  buvus įšventinta į slaptą Dalios Grybauskaitės  „tulpių pašto“ broliją ir Seimo nario Naglio Puteikio komentaras. „O kaip jautėtės, kai vietoj solidaus bendravimo su prezidente teko bendrauti  kaip „eglei“ su „tulpe“? L.G. : „Emocijų nekomentuosiu. Aš tiesiog patvirtinau faktą, kad toks susirašinėjimas buvo.“
Naglis Puteikis: „ L. Graužinienės liudijimas – tai naujas postūmis laikinajai Seimo komisijai. L. Graužinienės liudijimas įnešė naujų spalvų.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2020, vas. 22, p. 11
Iš 16 pranešimų – 4 iš Molėtų ir rajono vietovių, ir visi smurtavimo atvejai: smurtas prieš buvusią žmoną, prieš brolį, moters smurtas prieš vyrą.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Gatvės // Utenos apskrities žinios. – 2020, vas. 21, p. 1
Žinutė „Gatvės“, skelbia avaringiausias Utenos gatves, nustatytas UAVPK. „Mieste didžiausia autoįvykių tikimybė Kupiškio, Ukmergės, Molėtų, Aukštakalnio, Vaižganto ir Užpalių gatvėse.“

Čebatorienė, Aušra. Kun. Algirdas Toliatas apie Ramintoją: „Meilė iš antro žvilgsnio“ // XXI amžius. – 2020, vas. 22, p. 15
Pokalbis su kunigu Algirdu Toliatu apie Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią, jau daugiau nei metus atvėrusią duris tikintiesiems. „Aš Ramintoją įsivaizduoju kaip didelę kūrybinę, dvasinę laboratoriją. Reikia padaryti tokį socialinių inovacijų klasterį, kuris jungtų visus, kam tai yra įdomu ir svarbu, sutelkti resursus. Ir po penkių metų, tikiuosi, ji bus su stipriais sparnais.“

Vilnelė, Greta. Dabarties akistata su praeities šešėliais // 7 meno dienos. – 2020, vas. 21, p. 4
Recenzija Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektakliui „Abelaras ir Eloiza“. „Beveik po penkiolikos metų į plačiuosius scenos vandenis grįžęs režisierius Rokas Ramanauskas vasrio 6-7 d. pristatė Lietuvos nacionaliniame dramos teatre sukurto spektaklio  „Abelaras ir Eloiza“ pagal Ronaldo Duncano to paties pavadinimo pjesę premjerą. Fraze „teatras kaip tyrimas“ galima taikliai apibūdinti šį kamerinėje „Menų spaustuvės“ Kišeninėje salėje vykusį spektaklį, bylojantį apie viduramžius menančią tragišką mokytojo (Povilas Budrys) ir jo mokinės (Elžbieta Latėnaitė) meilės istoriją. Kūrinį režisierius interpretuoja šių laikų kontekste, kai parodoje puoselėjamas partnerių individualumas, iš lyderio pozicijos išstumiamas patriarchatas, o gyvenimo meilė randama spaudant mygtukus.“

„Lietuvos ryto“ inf. Vardai ir veidai // Lietuvos rytas. – 2020, vas. 20, p. 3
Žinute pranešama, kad Diana Nausėdienė tapo Lietuvos mažųjų žaidynų globėja. „Pirmoji šalies ponia apsilankė Molėtų vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ vykusiame renginyje.“

Kazela, Vytautas. Antstolių sistemos pertvarka. Žvilgsnis iš vidaus // Utenis. – 2020, vas. 19, p. 1-2
Publikacija apie antstolių veiklą. „Antstolių funkcijos neapsiriboja skolų išieškojimu. Mes turime atlikti ir kitas ne mažiau svarbias funkcijas, pavyzdžiui – faktinių aplinkybių konstatavimas. Faktinių aplinkybių konstatavimas labai praverčia teisme – teisėjui lengviau išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta. Tarkime, nuomininkas atsisako nuomojamų patalpų, o jų savininkas vengia nutraukti sutartį, tada kviečiamas antstolis, kad savo aktu patvirtintų, kokia situacija buvo tą dieną . Ir šia mūsų paslauga dabar daug kas naudojasi.“ – sakė Leonas Jankauskas.

Kazela, Vytautas. Kiek Lietuvos? // Utenis. – 2020, vas. 18, p. 3
Aktualijų rubrika „Mūsų gyvenimo spalvos“, kur autorius samprotauja apie Rusijos propagandos atvejus Klaipėdos mokykloje, Kauno kolegijoje. „Ir dar vienas pavyzdys iš Panevėžio – dviejų gimnazijų moksleiviai buvo nusprendę Vasario 16-ąją dalyti Nepriklausomybės akto kopijas ir … prezervatyvus. Nežinau, kas dedasi jaunų žmonių galvose. Suplakami skirtingi dalykai. Paskutiniu momentu apsigalvoję to nedaryti, gimnazistai teisinosi, kad norėjo atkreipti dėmesį į lytinio švietimo problema. .Gal ir egzistuoja tokia problema. Nežinau. Gal ir dalykite tuos prezervatyvus, tik ne per Vasario 16-ąją – metuose be šios dienos dar lieka daugiau nei trys šimtai dienų.“

Žurnalo „Paukščiai“ inf. Atnaujintas „Lietuvos paukščių pažinimo vadovas“ // Paukščiai. – 2019 (2020), Nr. 4, p. 38
Informacija apie naujausią Lietuvos ornitologų draugijos leidinį, kurio autoriais yra V. Jusys, S. Karalius, L. Raudonikis. „Per septynerius metus Lietuvos paukščių sąrašas pasipildė 19 rūšių, tad atnaujintame vadove paukščiais besidomintieji ras 399 paukščių išvaizdos ir balso aprašymus, atnaujintus paukščių rūšių paplitimo šalyje žemėlapius, per 2200 kokybiškų nuotraukų, atnaujintą jų apsaugos statusą bei pagal naujausią Lietuvos perinčių paukščių atlaso medžiagą patikslintus duomenis apie Lietuvos paukščių paplitimą ir gausą.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2020, vas. 18, p. 8
Iš 8 pranešimų – 2 iš Molėtų rajono, apie tai, kad Joniškio seniūnijoje degė  (įtariamas padegimas) du pašarų sandėliai ir rastą vyro kūną (g. 1953 m.) be išorinių smurto žymių.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Pirčių žemėlapyje – nuo tradicijos iki egzotikos // Utenos apskrities žinios. – 2020, vas. 18, p. 4-5
„Keliauk Lietuvoje“ komanda pristato įdomiausių pirčių žemėlapį, į kurį pateko ir dvi Molėtų rajono pirtys, esančios – „Sodyba dviems“ ir „Pagulbio sodyba“.
„Pirtis vidury miško: Labanoro girioje prie Želvų ežero – pirtis dviems.“ ; Kalbanti pirtis aplink obelį – Tokią galima rasti vienoje iš gražiausių šalies etnokultūrinių kaimo turizmo sodybų“ – Pagulbio k., Alantos seniūnijoje.

Kraujutis, Vidas. „Laisvės švyturiai“, ir šiandien mums rodantys kelią // Ateitis. – 2020, Nr. 1, p. 34-36
Kūrybinė autobiografija ir darbo „Laisvės švyturiai“ apžvalga. „Pagrindinė kūrinio idėja – pavaizduoti ne tik sovietinio laikmečio ypatumus, bet ir išryškinti tikėjimo ir vilties svarbą žmogaus gyvenime. Didžiausią dėmesį skyriau žmogaus ir Dievo ryšio apipavidalinimui, todėl pirmame plane pavaizdavau mūsų tautos iškiliausius didvyrius: Teofilių Matulionį, Vincentą Borisevičių, Sigitą Tamkevičių ir Adelę Dirsytę. Šie visuomenės bei Katalikų bažnyčios šviesuliai dėl savo krikščioniškų ir antisovietinių veiklų, kaip pogrindinės spaudos leidyba, kovos prieš pažeistas Bažnyčios tikinčiųjų teises, žydų gelbėjimas iš getų ir jų slapstymas, partizanų rėmimas, pogrindinių lietuvybės būrelių kūrimas, neįtiko tuometinei ideologijai, todėl sovietinės valdžios nutarimu buvo ištremti, ar net nubausti mirties bausme, kaip antai Telšių vysk. V. Borisevičius.“

Krasauskas, Darius. Dėl alkoholio – vien nemalonumai // Lietuvos rytas. – 2020, vas. 18, p. 20
Informacija apie alkoholio bėdas, nutikusias politikams. „Darbo partijos Ignalinos skyriaus pirmininko pareigas einantis M. Žymantas penktadienį apie vidurdienį sustabdytas Vilniaus rajone, kelyje Molėtai-Vilnius, ties Nemenčinėlės kaimu.“

Kazela, Vytautas. Skaitymo malonumą pajuto tik baigusi gimnaziją // Utenis. – 2020, vas. 15, p. 4
Pokalbis su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos instituto studente, jauniausia Lietuvos savivaldybių tarybų nare, sportininke ir muzikante Egle Zarankaite., kuri labiausiai Utenoje pasigenda viešo žmonių gyvenimo ir atvirumo. „Dabar galiu lyginti Vilniaus ir Utenos gyvenimą. Bent jau savaitgaliais Utenoje vyksta daug įvairiausių renginių Kultūros centre , „Taurapilyje“, bibliotekoje ir kameriniame teatre. Bet žmonių, tuo besidominčių, yra per mažai. Žinoma, viskas po truputėlį keičiasi į gerąją pusę.“

Kazela, Vytautas. Utenos kraštas atsikrato sovietinio paveldo // Utenis. – 2020, vas. 15, p. 9
Informacija apie tarybinais metais statytų pastatų, teismo sprendimu nustatytų bešeimininkiais, likvidaciją. „Į pagalbą Lietuvai valantis nuo pastatų vaiduoklių atėjo ir Europos Sąjunga. Utenos rajono savivaldybės administracija su Europos Sąjungos struktūriniai fondais yra   pasirašiusi sutartį dėl bendrai finansuojamo projekto „Utenos kraštovaizdžio estetinio potencialo didinimas, likviduojant bešeimininkius apleistus, kraštovaizdį darkančius pastatus.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2020, vas. 15, p. 11
Iš 12 pranešimų – 2 iš Molėtų rajono: dėl Dubingiuose išėjusios iš namų ir negyžtančios merginos (g. 2004 m.) ir J.Janonio g., Molėtuose, vyro (g. 1968 m.), smurtavusio prieš nepilnametį sūnų.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Renginiai apskrityje // Utenos apskrities žinios. – 2020, vas. 15, p. 10
Anonsai. Vasario 21 d. 18 val. Molėtų kultūros centre vyks spektaklis – komedija „(Ne)ištikimybės  spąstai“, o Molėtų etnokosmologijos muziejuje – Vilniaus miesto teatro/Meno ir mokslo laboratorijos spektaklio „Plutonas“ premjera, režisierius – Paulius Markevičius.
Vasario 22 d. Mindūnuose vyks žiemos žūklės ir Užgavėnių šventė „Mindūnai 2020“.

Vyšniasukaitė, Birutė. Legendinis fotografas net prostitutes įamžindavo nebanaliai // Lietuvos rytas. – 2020, vas. 15, p. 6-7
Laikraščio priede „Gyvenimo būdas“ publikacija apie 2019 m. mirusį fotografą Audrių Zavadskį ir jo kūrybinį palikimą, kurį tvarko žmona Migla. „Daugeliui jau seniai įprasta matyti Klaipėdos dramos teatro žvaigždės Vytauto Paukštės (87 m.) portretą pilnomis ašarų akimis iš jį išgarsinusio režisieriaus Povilo Gaidžio (82 m.) spektaklio „Mažvydas“ arba atvaizdą Nacionalinio Kauno dramos teatro primadonos, šviesaus atminimo Rūtos Staliliūnaitės (1938-2011), atliekančios ikonišką Barboros Radvilaitės vaidmenį iš Jono Jurašo (83 m.) statytos „Barboros Radvilaitės“. Šie A. Zavadskio darbai tokie atpažįstami, kad be jų tiesiog neįmanoma įsivaizduoti V. Paukštės ir R. Staliliūnaitės kūrybos ir apskritai Lietuvos teatro istorijos.“

Čekuolis, Algimantas. Vištų kunigaikštis // Metai. – 2020, Nr. 2, p. 32-39
Apsakymas. „Tiltuko per upokšnį Julius neardė, bet ir netaisė. Merkinės kooperatyve nusipirko raudoną vėliavą su pjautuvu ir kūju. Kai pamatydavo, kad mokykloje vėliava iškelta, jis irgi iškeldavo.
Iškėlė savo raudoną vėliavą ir Vasario 16-ąją. Turėjo seną „Ūkininko patarėjo“ kalendorių, o ten juodu ant balto buvo išspausdinta: „Valstybinė šventė“.
Atbėgo nusigandęs mokytojas ir liepė Juliui vėliavą tuoj pat nukabinti. Paaiškino skirtumą.“

Kajėnas, Gediminas. „Savo misiją mes atlikome“ // Metai. – 2020, Nr. 2, p. 92-113
Pokalbis su poetu, ilgamečiu žurnalo „Pergalė“ redaktoriumi, vasario 15-ąją švenčiančiu devyniasdešimtmetį. „Špitolėje vienas namo galas buvo skirtas vargonininko šeimai, o kitas – zakristijonui, mano seneliui Antanui Zarankai, beje, šviesiam žmogui, buvusiam daraktoriui, pirmajam Leliūnų lietuviškos mokyklos mokytojui. Špitolėje buvo dar ir parapijos salė, kur vyko įvairūs renginiai, vaidinimai, koncertai, eilėraščių skaitymai. Koncertuodavo tėvo vadovaujamas bažnytinis choras. O aš galėdavau bėgioti po visą špitolę – visur savi. Mama mane vesdavosi į bažnyčią ir bardavosi, kam vis atsisukinėju norėdamas pasižiūrėti, kaip vargonais groja tėtis. Vėliau sužinojau, kad tie vargonai yra labai aukštos kokybės, pagaminti Karaliaučiuje. Jais yra groję kompozitoriai Juozas Gruodis, Juozas Karosas, po tėčio – vargonininkas ir chorvedys Pranas Sližys.“ – pasakojo Algimantas Baltakis apie skaudžias patirtis, keliantis iš vienos vietos į kitą, prisimindamas Leliūnų bažnyčios špitolę ir erdvius parapijos namus iš savo vaikystės.

Abromavičius, Stanislovas. Vaikų kelionės iš Sibiro į Lietuvą // Tremtinys. – 2020, vas. 14, p. 5
Pasakojimai apie tremtinių vaikų sugrįžimus į Lietuvą. Viename jų – „Ryžtingieji bėgliai“ – mokytojų Jono ir Katrės Puodžių iš Alantos valsčiaus vaikų sugrįžimo istorija. „Tačiau likimas vaikų pagailėjo: per kalinimo laiką apie juos sužinojo savieji. Iš Kauno atvyko Kazys Binkis su įgaliojimu juos paimti ir pristatyti tetai Veronikai Tarvydaitei. Jis turėjo ir Kauno valdžios patvirtintą V. Tarvydaitės pareiškimą, kad ji sutinka vaikus priimti ir išlaikyti. Birželio 4 dieną vaikai jau buvo Kauno geležinkelio stotyje. Priminsime, kad tuo metu Jonukui Ryčiui buvo trylika, o Valensui – dešimt metų.“

Lukovas, Valentinas. Nustebino ir Jurkiškio upelis // Žaliasis pasaulis. – 2020, vas. 13, p. 1,7
Įspūdis-komentaras. Dėkodamas už laikraščio informaciją, paskatinusią  aplankyti didžiausius Lietuvos akmenis, skaitytojas pasidalina mintimis. „Nustebino Jurkiškio upelio (Asvejos regioninis parkas) ir ypač palikta visiškai natūrali gamta. Pripratus prie tvarkingos, pagražintos aplinkos pradžioje atrodė kiek keista, tačiau… Kai pagalvoji kiek daug vabaliukų, gyvūnėlių džiaugaisi gyvenimu –  smagu.“

Petrauskienė, Laima. „Kol LIŪTAI neturės savo istorikų“ // Žaliasis pasaulis. – 2020, vas. 13, p. 3
Atsiliepimo į dr. Algimanto Jakimavičiaus straipsnį „Asmenybės brydės: Tadas Ivanauskas ir Pranciškus Baltrus Šivickis“ pabaiga. „O mums tenka didžiuotis, kad Šivickis yra nepamirštas, pripažintas pasaulinio lygio mokslininku ir įtrauktas į Filipinų žymiųjų biologų sąrašą.“

„Žaliojo pasaulio“ inf. Laimutis Budrys // Žaliasis pasaulis. – 2020, vas. 13, p. 11
Nekrologas. „Laimutis Budrys gimė 1960 m. Molėtų rajono Paužuolių kaime. Baigęs Molėtų vidurinę mokyklą, Vilniaus universitete įgijo biologo (ichtiologo specializacija) specialybę. Dirbo šio universiteto Gamtos mokslų fakultete, po to – Aplinkos apsaugos ministerijos skyriaus vyriausiuoju zoologu. Nuo 1999 metų – šios ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius, vėliau – Gamtos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas. Pastaruoju metu dirbo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Biologinės įvairovės skyriuje.
Amžinojo poilsio atgulė savo gimtinėje – Molėtų krašte.“

„Žaliojo pasaulio“ inf. Konkurso „Gamtos fotografija – 2019“ rezultatai // Žaliasis pasaulis.- 2020, vas. 13, p.
Informacija apie konkursą ir jos dalyvius bei laureatus. Minimi molėtiškiai, atsiuntę nuotraukas ir pelnę „Žaliojo pasaulio“ prenumeratą: Paulina Kaušinytė, Jolanta Liubeckaitė, Ramūnas Paulauskas.

Kazela, Vytautas. Kopija // Utenis. – 2020, vas. 12, p. 3
Aktualijų rubrika „Mūsų gyvenimo spalvos“. „Smagu girdėti valdžios pažadus, kad jau netrukus žmonės, sulaukę 70 metų, kompensuojamuosius vaistus gaus nemokamai. Na, aišku, kad ne visi sulauksime, bet vis tiek – gerai. Aišku, kad tie vaistai bus generiniai, o ne originalūs. Kas yra generiniai vaistai? Tai originalių vaistų kopijos. Vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos ministerijos teigia , kad kalbos, jog generiniai vaistai mažiau efektyvūs, mažiau kokybiški ar veiksmingesni ir dėl to prastesni, yra mitas. (…) Beveik patikėjau. Nėra „tokias kalbas patvirtinančių mokslinių įrodymų“, bet nėra ir mokslo įrodymų, kad  generiniai vaistai yra tokie patys kaip originalūs, nes net kopija kopijai nelygi. Pats išbandžiau – pasikeitus vaistams pusę metų vaikščiojau su pavojingu gyvybei kraujo spaudimu.“

Kvainauskaitė, Monika. Permainingose rungtynėse – molėtiškių pergalė prieš dzūkus // Utenos apskrities žinios. – 2020, vas. 12, p. 4
Sporto informacija. „Praėjusį sekmadienį LRF I lygos rungtynėse Molėtų sporto arenoje „HC Molėtai“ komandos rankininkai susitiko su Varėnos „Ūlos“ ekipa. Nors priešininkų komanda buvo kovingai nusiteikusi, dzūkus molėtiškiai nugalėjo – 29:27.“

Rudokienė, Aistėja. Apskrities naujienos // Utenos diena. -2020, vas. 12, p. 7
Žinutėje „Molėtų miesto paplūdimyje – moderni terasa“ pranešama, jog užbaigtas pusantrų metų trukęs tarptautinis projektas. „Aplink terasą sumontuotas minkštos dangos takas, pastatyta gultų, suoliukų, sūpynės su apsauginiu tinklu. Terasos kaina – beveik 25 tūkst. eurų.“

Sakaitė, Kristina. Darbdaviai: nepaklausių specialistų rengimas  – tai kaliošų gaminimas į sandėlį // Utenos apskrities žinios. – 2020, vas. 12, p. 1,3
Publikacija apie profesinio mokymo sistemoje planuojamas ar įgyvendinamas permainas. „Alantos verslo ir technologijų mokyklos direktorius Vladas Pusvaškis sakė, kad modulinis mokymas buvo gelbėjimo planas, kurio teko griebtis bandant pritraukti jaunimo.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. -2020, vas. 12, p. 7
Iš 12 pranešimų – 1 iš Molėtų rajono, kad Alantos seniūnijoje iš garažo pagrobti įvairūs darbo įrankiai ir padaryta 3000 eurų turtinė žala.
Ta pati informacija žinutėje „Vagystė“ išspausdinta ir „Utenos apskrities žiniose“ (2020, vas. 12, p. 5)

Vaiškūnas, Jonas. Vasario danguje – keturios planetos ir Zodiako šviesa // Utenis. – 2020, vas. 12, p. 7
Žvaigždėlapis. „Iki vasario 24 d., praėjus maždaug pusvalandžiui po Saulės laidos, vakaruose bus galima pamatyti platų kūgio pavidalo silpnos šviesos pluoštą, sklindantį per ekliptiką vakarų horizonto link. Tai Zodiako šviesa – platus kūgio pavidalo dangaus švytėjimas, nukreiptas į žemę ir pasirodantis užgesus vakaro žaroms ties vakarų horizontu arba prieš aušrą rytuose.“

Viliūnė, Gina. Karo genijus // Legendos. – 2020, Nr. 1, p. 44-51
Pasakojimas apie garsiausią XVII amžiaus karvedį Joną Karolį Chodkevičių. „Jonas Karolis Chodkevičius, kaip ir dera karvedžiui, buvo karšto būdo, tad priešų ar oponentų netrūko. Ilgiausiai užsitęsė nesantaika su Radvilų gimine. Iškiliausias Radvilų atstovas Kristupas, pravarde Perkūnas, XVI-XVII amžių sandūroje buvo svarbiausias žmogus LDK. Jo sūnus Jonušas, nors ir neapdovanotas tėvo talentais, tikėjosi sekti šio pėdomis, o Jonas Karolis Jonušui iš panosės nugvelbė lauko etmono pareigybę. Tai dar padidino abiejų giminių nesantaiką, kartą ji vos nevirto tikrų tikriausiu karu. (…) Anoniminiame kūrinyje „Dešimtmetis Livonijos karas“ (Darius Antanavičius, Vilnius, 2006) liudininko pasakojama, kaip Chodkevičiaus vadovaujami kariai 1609-aisiais užima Pernu tvirtovę. Prieš žengdamas į pilį , etmonas su kariais užsuka į bažnyčią pasimelsti ir padėkoti už pagalbą Viešpačiui. Paskui Chodkevičius dėkoja kariams. Dalį belaisvių paleidžia, kelis net pasamdo kaip algininkus. Miestiečiai išsaugo gyvybę ir tikėjimą, o suimtos kilmingos moterys saugiai parvežamos į savo namus. Galbūt literatūros kūriniuose šlovinamas etmono Chodkevičiaus kilniaširdiškumas nebuvo vien tik poetinis hiperbolizavimas.“

Babkauskienė, Irena. Nuomonė apie TV// TV publika. – 2020, vas. 8, p. 2
Į klausimus apie TV atsako aktorė Larisa Kalpokaitė. Jos manymu, pagrindiniai televizijos minusai yra, kad „nėra žmonių įvairovės. Nėra gerų vedėjų. Tokių, kaip pavyzdžiui, buvo Alfredo Bumblausko ir a.a profesoriaus Edvardo Gudavičiaus „Būtovės slėpiniai“. Dabar visos tos pokalbių laidos su gražiomis mergaitėmis, yra žemo lygio. Išimtis būtų Violetos Baublienės stiliaus laida . Jos laidose yra kažkas tokio, kas jas trupučiuką kilsteli; gal pati vedėjos asmenybė, gal tai, kad jos klausimai kitokie. O visos tos mergaičiukės ir berniukai, vedantys gyvenimo būdo laidas, yra  kraupus vaizdas.“

Bruveris, Vytautas. Šaškininko ėjimai – klastingi // Lietuvos rytas. – 2020, vas. 8, p. 1,3,5
Publikacija apie valdančiųjų valstiečių vedlio Ramūno Karbauskio politinės biografijos vingius. „Tiesa, šio veikėjo politinėje biografijoje yra kitoks epizodas. 2008 metų pradžioje R. Karbauskis atsistatydino iš tuometės Valstiečių liaudininkų sąjungos vicepirmininko posto.
Tuomet jis iš tiesų pralaimėjo vidaus kovą partijoje, kuri buvo jungtinis darinys, kiek anksčiau sudarytas iš R. Karbauskio vadovaujamos Valstiečių partijos ir Kazimieros Prunskienės vedamos Naujosios demokratijos partijos.“

„Utenio“ inf. Kunigas Algirdas Toliatas: negalintiems ateiti į bažnyčią – tiesioginės mišių transliacijos per „Facebook“ // Utenis. – 020, vas. 8, p. 10, 13
Kunigo Algirdo Toliato mintys apie tai, kad keičiantis ir progresuojant technologijų sričiai, keičiasi ir žmonių santykis su religija. „Pavyzdžiui, svetainėje Katalikai.lt yra skelbiami kiekvienos dienos mišių skaitiniai: psalmės, evangelija, dienos skaitinys, maldos. „Nebūtina turėti knygų, pakanka įeiti į šią svetainę ir susirasti viską, kas bus skaitoma šios dienos mišiose. Tai suteikia galimybę perskaityti šiuos žodžius ir tiems, kurie negali dalyvauti mišiose tiesiogiai. Tokiu būdu informacija tampa lengviau pasiekiama – žmogus turi prieigą prie religinių skaitinių, ir tai nepriklauso nuo jo buvimo vietos, jis nebėra įpareigotas  su savimi nešiotis maldaknygę, jei tik turi internetą“, – sako A. Toliatas.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2020, vas. 8, p. 11
Iš 9 pranešimų – 1 iš Molėtų rajono, kad Alantos seniūnijoje pavogta automobilio priekaba.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Renginiai apskrityje // Utenos apskrities žinios. – 2020, vas. 8, p. 10
Anonsai. Molėtų kultūros centro salėje 18 val. vyks koncertai: 13 d. – Livetos ir Petro Kazlauskų, 14 d. – kapelos „Sadūnai“.

Vasiliauskienė, Aldona. „Indrajos“ klubas atvėrė duris E. Šimkūnaitės jubiliejiniams metams // Utenos apskrities žinios. – 2020, vas. 8, p. 6,12
„Indrajos“ klubo garbės narės publikacija apie šio klubo šventinį sambūrį, apžvelgusį veiklas Eugenijos Šimkūnaitės jubiliejiniams metams. „Pristatyti ir asmenys, talkinę fondui: prof. Bonifacas Stundžia, kraštietis dr. Romualdas Šimkūnas, „Žuvėdros“ leidyklos vadovas Stasys Lipskis, fotomenininkas Jonas Danauskas, daug atsiminimų apie E. Šimkūnaitę užrašiusi Eugenija Kamarauskienė, buvusi Tauragnų mokyklos direktorė  (E. Šimkūnaitės vardu mokykla buvo pavadinta 1998 m.).“

Chmieliauskas, Darius. „Atėjote į bažnyčią ieškoti sveikųjų? Ne ten atėjote…“ // Artuma. – 2020, Nr. 2, p. 12-15
Diskusija apie tai, kas yra Bažnyčia ir kokia jos misija šiandien. Jos dalyviai: kun. Algirdas Akelaitis, kun. Algirdas Toliatas, sociologė ir antropologė dr. Irena Eglė Laumenskaitė, sesė Viktorija Voidogaitė CC, „Artumos“ bendradarbis Domas Antanas Raižius, pokalbį vedė žurnalo vyriausiasis redaktorius  diakonas Darius Chmieliauskas.
„Algirdas A. : Mano parapijos yra kaime, kur Bažnyčia labai natūraliai įėjusi į žmogaus gyvenimo ir metų ritmą. Man atrodo, kad ten žmonės nesvarsto, kas yra Bažnyčia, ar krikštyti vaiką, ar duoti kunigui auką. Kaimų bendruomenės yra glaudžios, žmonės vieni kitus puikia pažįsta. Tačiau lazda turi du galus. Viena vertus, tos bažnytinės bendruomenės yra stabilesnės, žmonės palaiko vieni kitus; kita vertus, įeiti į tokią bendruomenę yra gerokai sunkiau.“
„Algirdas T. : Kai galvoju, kas man pačiam yra Bažnyčia, iškyla Alfa kursas. Ten susirenka įvairiausi žmonės; dalis jų ateina be jokių lūkesčių, vien dėl to, kad nori ruoštis Sutvirtinimo sakramentui, idant galėtų susituokti. Tačiau atėję jie susitinka Kristų. Bažnyčia yra ne tik pastatas, bet ir bendruomenė, žmonės, pamaldos, šlovinimas, tyla. Ir ta visuma leidžia atrasti kažką, ko žmogus iki šiol nebuvo patyręs. Tad Bažnyčia visų pirma leidžia patirti Kristų, o po to, jau Jį sutikus, augina, grūdina ir brandina per sakramentus, bendruomeninį gyvenimą.“

Voverienė, Ona. Dvasinė komunizmo statyba tebetęsiama // Tremtinys. – 2020, vas. 7, p. 2,7
Nuomonė. Publikacijos skirsnyje „Stribų žiaurumai – knygose“ profesorė mini M. Ivaškevičių. „Tauragnų enkavedistai ir stribai žuvusiems partizanams išbadydavo akis, buožėmis suknežindavo galvas, subadydavo durtuvais, kabliais užkabintus už pasmakrių tampydavo po miestelį. Knygoje atradau ir žmoniškumą praradusio, ciniko, stribinio mentaliteto jauno rašytojo M. Ivaškevičiaus jo šlykščioje knygiūkštėje „Žali“, beje, mūsų nepriklausomos Lietuvos valdžios eksponuotą net Frankfurto knygų mugėje, kraupiai išjuoktą jauno partizano Indraškevičiaus mirtį. Svėdasiškio Jurgio Trečioko liudijimu į Svėdasus enkavedistų atgabentam partizanui stribas perpjovė vidurius. Žmogus šaukė: „Užsiūkit, aš dar noriu gyventi!“. Tada ant jo užleido kiaulę. Ta vidurius išdraskė. Žmogus mirė baisiausiose kančiose. O M. Ivaškevičius iš jo savo romane „Žali“ išsityčiojo.“

Petrauskienė, Laima. „Kol LIŪTAI neturės savo istorikų“ // Žaliasis pasaulis. – 2020, vas. 6, p. 3
Publikacijos tęsinys, atsiliepiant į dr. Algimanto Jakimavičiaus straipsnį „Asmenybių brydės: Tadas Ivanauskas ir Pranciškus Baltrus Šivickis“. (2019, Nr. 36-41). „Nors Šivickis prieš mirtį, kaip tikras katalikas, viską Ivanauskui atleido, nežinau, ar jis, būdamas ten, aukštybėse, tuo faktu labai džiaugėsi.
Visgi, pamatęs Alberto Gursko knygą „Profesoriaus Pranciškaus Šivickio malakologinė kolekcija“ (išl. 2002 m.), manyčiau, liktų labai patenkintas. Knyga yra daktaro lygio darbas.“

Kvainauskaitė, Monika. LRF I lygos lyderiai – Molėtų rankininkai // Utenos apskrities žinios. – 2020, vas. 5, p. 4
Informacija apie Molėtų rankininkus. „Šiuo metu Molėtų rankininkai vienu turnyrinės lentelės tašku lenkia labai stiprią ir kovingai nusiteikusią Šalčininkų rajono „HC Sokol“ komandą, su kuria susitiks jau vasario 16-tą dieną Eisiškėse.“

Kazela, Vytautas. Garbės piliečių vardai – Utenos krašto šviesuliams // Utenis. – 2020, vas. 5, p. 3
Pristatomi Utenos krašto garbės piliečių vardus pelniusieji – odontologas Kazimieras Preikša ir kunigas Saulius Kalvaitis.
K. Preikša, „dirbdamas Utenoje su bendraminčiais pastatė koplytstulpius kraštą garsinusiems žmonėms: Taukeliuose – gydytojui Jokūbui Simkevičiui, Jasonyse – archeologui Pranciškui Vilčinskui, Alantoje – gydytojui ir publicistui Jonui Gaidamavičiui-Gaidžiui, Užpaliuose – 1863 m. sukilimo dalyviui Povilui Červinskui.“ Kun. S. Kalvaitis „2003 m. paskirtas Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonu ir Utenos dekanato dekanu. Jo rūpesčiu prasėta teikti pagalba benamiams ir nuo alkoholio bei narkotikų priklausomiems žmonėms.“

Kazela, Vytautas. Valdžia turi girdėti žmones // Utenis. – 2020, vas. 5, p. 3
Aktualijos. „Svarbiausias trejų pastarųjų metų įvykis – sausio 31 dieną 23 valandą Londono laiku skambant Big Beno varpui Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos. Prasideda pereinamasis laikotarpis, truksiantis vienuolika mėnesių, ir tikimasi intensyvių derybų tarp Briuselio ir Londono būsimiems tarpusavio santykiams sureguliuoti.“

Savickaitė, Dalia. UNESCO daug arčiau mūsų, nei manome // Utenos apskrities žinios. – 2020, vas. 5, p. 5-6
Publikacija apie UNESCO ištakas ir jos įtaką Lietuvos paveldui. „Kas nepažįsta žydų šeimų? Utenos apskrities regionui tai labai aktualu, nes ir Mažąja kultūros sostine tapę Tauragnai, ir Ignalina, ir Molėtai, ir Zarasai, ir besiformuojančiomis tradicijomis garsus Visaginas – visi savo pamatuose randa žydiškos kultūros. 2020-uosius metus LR Seimas yra paskelbęs Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais, o UNESCO Generalinės konferencijos 40 sesijos metu ši sukaktis įrašyta į 2020-2021 m. UNESCO minimų sukakčių sąrašą.“
Publikacijoje minima Teresės Blažiūnienės paroda „Labanoro gėlės“, Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios kunigas Jurgis Kazlauskas ir restauratorius doc. dr. Juozapas Blažiūnas.

„Utenos dienos“ inf. Mokyklas ir Liepų kvartalą sujungė pėsčiųjų takas // Utenos diena. – 2020, vas. 5, p. 7
Rubrikoje „Apskrities naujienos“ informuojama, jog „Molėtų rajono savivaldybės administracija užbaigė projektą, kuris leidžia Molėtų miesto gyventojams saugiai ir patogiai iš namų pasiekti mokyklas, sporto aikštynus, pasivaikščioti greta Pavasarininkų kalno.“

„Ji“ inf. 7dienos // Ji. – 2020, Nr. 6, p. 25
Anonsai. TV laida „La Maistas“. TV3, 9.00, sekmadienis. Nuotraukoje T. Rimydis.

„Stiliaus“ inf. VIP kronika // Stilius. – 2020, Nr. 5, p. 4
Žinutė apie tai, kad aktorei Valdai Bičkutei-Valiukienei ir jos vyrui poetui, dramaturgui Mindaugui Valiukui sausio 26-ąją gimė pirmoji atžala. „Šiąnakt atvyko Marija Valiukaitė. Esame sveiki ir laimingi“, – socialiniame tinkle pasidžiaugė Valda.“

„Stiliaus“ inf. Muzikos fiestą nuspalvino atlikėjų prisipažinimai // Stilius. – 2020, Nr. 5, p. 51,58
Fotoreportažas iš Kauno „Žalgirio“ arenoje devintą kartą vykusių M.A.M.A. apdovanojimų. „Laimėtojų sąraše ryškiausiai spindėjo dvi žvaigždės: po tris statulėles gavę Justė Arlauskaitė-Jazzu ir Vidas Bareikis.“ Renginyje dalyvavo ir dainininkas Alanas Chošnau su žmona Valda.(Nuotr.56)

Genienė, Virginija. D. Kazragytė: „Senėjimas – tai kritimas aukštyn“ // Valstiečių laikraštis. – 2020, vas. 1, p. 17-18
Publikacija apie aktorės Doloresos Kazragytės gyvenimo pomėgius. „Šiltuoju metų laiku aktorė gyvena kaimo sodyboje Labanore, ir tą džiugų buvimą su pievomis, mišku, ežeru vadina tikru, pilnakrauju gyvenimu. Bet gyventi reikia ir kitą pusmetį – Kaune. Tuomet ją džiugina gamta, knygos, filmai.“
Minimas ir režisierius Rimas Tuminas.

Kazela, Vytautas. Girtis nekuklu, o peikti save neprotinga // Utenis. – 2020, vas. 1, p.
Rubrikoje „iš arti“ į anketos klausimus atsako rašytoja, vertėja, Utenos kultūros centro direktoriaus pavaduotoja, Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatė Regina Katinaitė-Lumpickienė. „Myliu Uteną, savo žalią miestą su ežerais, upelėmis, ramybe. Civilizacijos pakilime tai tapo prabanga. Taip, Utenoje negali visko būti tiek, kiek Viliuje ar Paryžiuje. Bet iki Vilniaus tik 100 kilometrų, o į Paryžių būna vaisai nebrangių bilietų… Ir visada gera grįžti namo.“

Kazela, Vytautas. „Sengirės“ fondo iniciatorius – Mindaugas Survila // Utenis. –  2020, vas. 1, p. 4
Išplėstinė informacija apie tai, kad kuriamas „Sengirės“ fondas, siekiantis išsaugoti senąsias girias. „M. Survila senąsias girias įvardija kaip paskutinį nykstančių rūšių prieglobstį bei pavyzdį, kad geriausia gamtosauga yra leidimas gamtai tvarkytis pagal  savo dėsnius. Anot režisieriaus, sengirių išsaugojimas yra mūsų misija ir atsakomybė ateinančioms kartoms.“

Kazela, Vytautas. Žaliosios rodyklės sugrįžo į Uteną // Utenis. – 2020, vas. 1, p. 1-2
Išplėstinė informacija apie tai, kad žaliosios rodyklės vėl sugrąžintos į J. Basanavičiaus-Kupiškio, J. Basanavičiaus-Vaižganto, J. Basanavičiaus-Pramonės, Užpalių-Vaižganto gatvių sankryžas. „Apibendrinant būtų galima konstatuoti, kad, gyventi Lietuvoje dar nėra saugu ir gera, bet nenuobodu. Panašu, kad už visų šitų pertvarkų Lietuvoje slepiasi didelis pinigų maišas.“

„Respublikos“ inf. Ar žinojote? // Respublika. – 2020, vas. 1, p. 24
Paskutinio puslapio klausimas: kokios planuojamos savivaldybių pajamos? (tūkst. eurų) Molėtų r. – 2020 m. – 10 884 (iš jų GPM 10 065), 2021m. – 11 226 (iš jų GPM 10 388), 2022 – 11 921 (Iš GPM 11 083).

Sakaitė, Kristina. Saugant krašto paveldą reikia ne vien lėšų, bet ir bendruomenių iniciatyvos // Utenos apskrities žinios. – 2020, vas. 1, p. 5-6
Pokalbis su Utenos rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus specialistu paveldosaugininku Arvydu Mitalu. „Lyginant su kaimyniniais rajonais, ar Utenos kraštas turtingesnis paveldo objektų?
– Anykščiai turtingesni, į registrą įtraukti 573 objektai, Molėtų rajone jų yra 551, Zarasų – 481, Ignalinos – 298. Utenos rajonas, kaip minėjau, išsiskiria piliakalniais.“

Šnurova, Genovaitė. Pačių sunkiausių nusikaltimų išvengti nepavyksta // Utenis. – 2020, vas. 1, p. 1-2
Pokalbis apie sunkius nusikaltimus su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotoju Vaidotu Žiliu ir Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininku Rimantu Turovu. „2019 metais Utenos apskrityje buvo užregistruoti 7 nužudymai. Utenos, Molėtų ir Ignalinos rajonuose nužudymo atvejų neužfiksuota. Visagino mieste įvykdyti net 4 tokio sunkumo nusikaltimai, Anykščių rajone – 2, o Zarasuose – 1.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos vyriausiojo komisariato įvykių suvestinė // Utenis. -2020, vas. 1, p. 11
Iš 11 pranešimų – 2 iš Molėtų rajono, kur „Mažeikių kaime rastas vyro (g. 1958 m.) kūnas be akivaizdžių išorinių smurto žymių“, o Giedraičių seniūnijoje buvo sumuštas jos gyventojas (g. 1982 m.) iš matymo pažįstamo vyro.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Renginiai apskrityje // Utenos apskrities žinios. – 2020, vas. 1, p. 10
Anonsai. Vasario 8 d. 18 val. Molėtų kultūros centre vyks romansų vakaras „Rožė ta…“. „Dalyvauja romansų atlikėjai iš Anykščių, Birštono, Ignalinos, Kauno, Molėtų, Pasvalio, Utenos, Zarasų.“