Lietuvių Šveicarija Molėtų bibliotekoje

A. Pečiukaičio nuotraukose — Molėtų bibliotekos direktorė Virginija Raišienė, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen ir Molėtų mero pavaduotoja Vaida Saugūnienė; į parodos atidarymą susirinkę molėtiškiai ir miesto svečiai

Dėkojame Šveicarijos lietuvių bendruomenei už Molėtų bibliotekoje viešėjusią fotografijų parodą „Lietuvių Šveicarija“. Vasario 13 d. parodos atidaryme dalyvavo Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen.

Simboliška, kad Molėtuose paroda atidaryta Vasario 16-osios išvakarėse. Viešnios žodžiais, paroda — dovana Lietuvai valstybės šimtmečio proga. Sumanymas buvo, kad paroda keliautų per Lietuvą ketverius metus, tiek užtruko valstybės pamatų statymas — nuo 1918 m. Vasario 16-osios akto iki 1920 m. Gegužės 15-osios Steigiamojo Seimo susirinkimo.

Šveicariškas vakaras

Būna bibliotekoje susitikimų, iš kurių išeini kaip perskaitęs dešimt knygų. Tokia vakaro dalyviams buvo pažintis su talentinga pasakotoja Jūrate Caspersen, į Šveicariją gyventi išvykusia 1992 m.

Viešnia papasakojo, kaip po karo Šveicarijoje kūrėsi lietuviu bendruomenė, kaip jos veiklą praturtino antroji banga, atvykusi po Nepriklausomybės atkūrimo.

Sužinojome linksmų istorijų, ką svarbu keliaujant Šveicarijoje aplankyti ir kokius žygius reikia lietuviams atlikti, kad būtų pakabintos atminimo lentos žymiems Šveicarijoje gyvenusiems lietuviams — patys šveicarai, J.Caspersen teigimu, nėra linkę šlovinti iškilių asmenybių. Šveicarijoje manoma, jog daryti gerus darbus savo visuomenės labui yra ne garbintina veikla, o kiekvieno piliečio pareiga.

Didelį įspūdį palieka literatūrinis Šveicarijos lietuvių bendruomenės užmojis ir darbai — bendruomenė išlaiko Lietuviškos knygos klubą Ciuriche, Lietuvos mokytojai vertina bendruomenės pastangomis išleistą knygą „Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje“ ir kitus leidinius. 

Jei neteko laimės sutikti Jūratės Caspersen ir išgirsti pasakojimų gyvai, apsilankę Molėtų bibliotekos Laiptinės galerijoje ir konferencijų salėje veikiančioje parodoje būtinai skaitykite įrašus prie fotografijų.

Istorija papasakota vaizdais

Parodoje – dešimties Šveicarijos lietuvių fotografijos, kuriose įamžintas Šveicarijos lietuvių bendruomenės gyvenimas ir veikla puoselėjant tautinį tapatumą, gimtąją kalbą ir kultūrą, o taip pat – šveicariškos tradicijos ir įspūdingiausi Alpių šalies gamtovaizdžiai.

Tai pasakojimas vaizdais apie mažos tautinės bendruomenės nueitą kelią nuo Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių stovyklos susikūrimo iki šių dienų aktyvios lietuvių bendruomenės visuomeninės veiklos atspindžių.

Parodos dalyviai: Diana Brunner, Eglė Dranevičienė, Danutė Gudauskienė, Ilona Katkienė, Vilma Kinčiūtė-Kern, Rita Meyer, Feliksas Ostapenko, Rimas Sukarevičius, dr. Lijana Tagmann, Laima Jokimaitė-Tikuišienė.

Paroda, dvi sunkios medinės dėžės su fotografijomis — bendruomenės dovana Lietuvai, keliaujanti per miestus ir miestelius. Šveicarijos lietuvių bendruomenė vienija 150 narių. Kaip jie surinko lėšų siuntimo išlaidoms? Mokė šveicarus lietuviškos virtuvės paslapčių!

Dėkojame fotografui Algimantui Pečiukaičiui už įamžintas šveicariško vakaro akimirkas!

Iš Molėtų paroda keliauja į Anykščius.

Molėtų bibliotekos info.