Paulius Saudargas, Goda Krukauskienė „Kalinio riba“

Ši knyga – tai autorių dovana Molėtų bibliotekai. Joje autorių Pauliaus Saudargo ir Godos Krukauskienės autografai.

Knygoje „Kalinio riba“ susijungia daugybė autentiškų Gulagą išgyvenusių žmonių istorijų su šiuolaikinio mokslo įžvalgomis. Remiantis liudijimais, istoriniais faktais ir moksliniais tyrinėjimais nagrinėjamos žvėriškos SSRS kalėjimų ir priverstinio darbo lagerių sąlygos, kuriomis kaliniai kas dieną artėjo prie ribos tarp šiapus ir anapus. Ribos, ties kuria balansuodavo ištisus mėnesius ar net metus. Daugelis ją peržengė. Šioje knygoje į Gulagą pažvelgiama lyg į eksperimentinį pragarą, kuriame buvo bandomos fizinės ir dvasinės žmogaus galimybių ribos.

Knygoje galime rasti medžiagos ir apie mūsų kraštiečius: palaimintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, architektą Napalį Kitkauską, partizano Antaną Kraujelio-Siaubūno šeimą, jo seserį Vitaliją Telksnienę, kunigą Česlovą Kavaliauską (22, 29-30, 34, 39, 57, 177-179, 184, 212-215 puslapiuose).