Molėtų bibliotekos projektas skatins verslumą

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Europos socialio fondo agentūra (ESFA) 2020 m. vasario 20 d. pasirašė iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „KARTŲ NAMAI MOLĖTUOSE“ sutartį Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0168.


Projekto „KARTŲ NAMAI MOLĖTUOSE“ tikslas – mažinti nedarbą Molėtų mieste skatinant užimtumą ir verslumą bei sieiant pagerinti Molėtų miesto bendruomenės narių gyvenimo kokybę.

Tikimasi, kad projekto metu organizuotas neformalus švietimas didins Molėtų miesto bendruomenės narių socialinę integraciją – projekto dalyviai įgis naujų žinių, pagilins turimas žinias, įvairaus amžiaus bendruomenės narių bendros veiklos pagilins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, kurie palengvins jų integraciją į vietos bendruomenę, savanoriavimas suteiks naujų galimybių bendradarbiauti, didinti aktyvaus gyvenimo poreikį bei pagerinti gyvenimo kokybę, atrasti galimybių įsidarbinti ar kurti savo verslą.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Valstybės biudžeto. Projektui skirta 41 699,13 EUR. Molėtų biblioteka bei partneriai Molėtų gimnazija ir Moterų klubas „Judra” prie projekto įgyvendinimo prisidės ir savo lėšomis, projekto veikloms įgyvendinti skirdami ne mažiau kaip 5 647 EUR. Projekto vykdytojas — Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Projekto vadovė — Virginija Raišienė.

Mokysis virėjai ir floristai-dekoratoriai

Bus sukurtos dvi neformalaus švietimo programos: virėjų ir floristų-dekoratorių. Pagal programas bus apmokyta 20 įvairaus amžiaus ekonomiškai neaktyvių asmenų, kurie įgis Molėtų miesto poreikius atitinkančias virėjų ir floristų-dekoratorių kvalifikacijas. Projekto metu tikslinei 20 asmenų grupei bus organizuotas 3 mėnesių 192 val. neformalusis švietimas: 96 val. virėjų ir 96 val. floristų-dekoratorių kvalifikacijai įgyti.

Sėkmingai baigusiems mokymo programą bus įteiktas neformaliojo švietimo mokymo programos baigimą patvirtinantis pažymėjimas, kuriame bus nurodyta baigta programa, valandų skaičius, įgyti gebėjimai ir kompetencijos.

Projekto įgyvendinimo metu projekto veiklų dalyviams 2020 m. rugsėjį, spalį, lapkritį bus organizuoti 3 renginiai – išvykos į įmones: į kraštiečio Tomo Rimydžio Ertlio Namą – Lietuvos istorinės virtuvės restoraną Vilniuje, į Karmėlavą, kraštietės Ingos Budrienės ir jos vyro Dariaus restoraną visai šeimai „Briedžių medžioklė“ ir į gėlių studiją „Idealistė“ Kaune, kur įmonės savininkai pasidalins savo verslo kūrimo, kompetencijų įgijimo, įdarbinimo ir įsidarbinimo gerąja patirtimi, supažindins su savo kolektyvų darbuotojais.

Projekto tikslinė grupė pasinaudos žiniomis įsidarbinant ar kuriant nuosavą verslą.

Dėl informacijos susisiekite el. paštu direktore@moletai.rvb.lt
arba telefonu +37061034610