„Molėtų apylinkių tekstai“

„Molėtų apylinkių tekstai“ yra „Tarmių tekstyno“ serijos leidinys, kurį sudaro knyga ir kompaktinė plokštelė. Į knygą sudėti tekstai iš įvairių Molėtų parapijos kaimų: Pavarnynės, Juodėnų, Kijelių, Ažuluokesos, Paluokesos, Žvirbliškių, Bebrusų, Luokesos, Pastovėlio, Mindūnų ir iš paties Molėtų miestelio.

Tekstų turinys įvairus: pasakojama apie karo, pokario metus, tremtį; apie pasilinksminimus, šventes, įvairius darbus. Tekstų turinys glaudžiai siejasi su Molėtų apylinkių specifika – daugybė ežerų ir upelių, vietinė žvejyba; gausi ankstesnių gyventojų – žydų – bendruomenė, santykiai su vietiniais lenkais ir pan.

Knygelėje dedami trijų informantų kartų – senosios, vidurinės ir jaunosios tekstų.

Prie knygos pridėta kompaktinė plokštelė su autentiškais garso įrašais.