2020 balandis

Gylys, Povilas. Politinis infantilizmas – neskiriam kairės nuo dešinės // Respublika.- 2020, bal. 30, p.3
Ekonomisto, profesoriaus P. Gylio komentaras apie politinį infantilizmą. „Pamenu, būdamas kokių ketverių, nuolat patirdavau pažintinę krizę – niekaip negalėdavau kairės rankos atskirti nuo dešinės. Mama nuolat turėdavo priminti: „Imk šakutę, Poviliuk, dešine rankute.“ Kad aš žinočiau, kuri iš jų dešinė! Jei žinočiau, taip ir daryčiau. Bet, o varge, abi mano rankos atrodė absoliučiai vienodos.“

„Kario“ inf. „Širvintų stebuklas“ // Karys. – 2020, Nr. 4, p. 56
Pasakojimas apie 1920 metų lapkričio 19 d. mūšį, atnešusį lietuviams pergalę Širvintose. „Apie 12 val. kariai pasiekė Motiejūnų kaimą ir sugulė greta kaimo esančio miškelio pakraštyje. Kaime buvo įsikūręs lenkų brigados ir Gardino pulko štabas, lauko artilerijos baterija ir vienas pulko batalionas. Kaip tik tuo metu lenkų kariai pietavo. Atstumas iki kaimo buvo apie 300 metrų. T. Balnas paliko vieną kuopą saugoti kelią į Giedraičius, kitoms dviem kuopoms įsakė pulti kaimą.“

Kazela, Vytautas. Mylėti save // Utenis. – 2020, bal. 30, p. 3
Rubrikoje „Mūsų gyvenimo spalvos“ – aktualijų apžvalga. „Nekeikime ir Vyriausybės, kad pradėjo mažinti karantino ribojimus. Ji patyrė didžiulį spaudimą. Kas garsiausiai rėkia ir keikia Vyriausybę? Tie, kurie miega ant pinigų maišų. Tie, kurie turi jų prikaupę trims gyvenimams į priekį. Neužmirškime ir to, kad esame maža neturtinga tauta. Kad mūsų naudingos iškasenos yra ne nafta, dujos ar kokie nors brangieji metalai. Mūsų iškasenos – žvyras, smėlis, molis. O didžiausias mūsų turtas – protas ir rankos. Pandemija smogė ir mūsų ekonomikai. Dėkui Dievui, kad dabartinė Vyriausybė nenuėjo diržų veržimosi keliu, kaip tai buvo padaryta praėjusios ekonominės krizės metu, o bando skatinti vartojimą.“

Kuizinaitė, Milda. Šėlti sekliams leidžia juos globojanti ranka // Lietuvos rytas. – 2020, bal. 30, p. 3
Publikacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) ir pokalbis su buvusiu Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovu Jurgiu Jurgeliu. „Ši tarnyba atsirado tuomečio premjero Gedimino Vagnoriaus iniciatyva. Jis nepasitikėjo jokia teisėsaugos struktūra, nežinau, gal ir teisingau darė, todėl buvo sukurta tarnyba, kuri galėtų dirbti toje korumpuotoje aplinkoje.
Ji iš pradžių vadinosi Kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija tarnyba, vėliau kova su organizuoti nusikalstamumu buvo atmesta ir liko tik SST.
Taip atsirado tarnyba, kokios daugumoje kitų šalių nėra.
Vakaruose tokius nusikaltimus tiria prokuratūra ir policija, o pas mus ši tarnyba tapo politiniu įrankiu. Kartais atrodo, kad kažkur po kilimu vyksta neoficialios varžybos, kuri valdžia turės ją savo pusėje.“

Sutkus, Darius. Epidemijos Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje // Karys. – 2020, Nr. 4, p. 22-27
Publikacija apie epidemijas LDK, kaip su jomis tvarkydavosi valdovai. „Į daugelį renginių valdovai stengdavosi nevykti be būtinybės, pavyzdžiui, minima, kad Žygimantas Augustas 1572 m. dėl siautusio maro negalėjo atvykti į Varšuvos seimą.
Valstybės administravimas ir komunikacija vyko per pasiuntinius. Užfiksuota įdomi detalė: laiškai ir korespondencija valdovams būdavo perskaitomi žygūnui stovint už laužo liepsnos – tikėta apvalomąja ugnies ir dūmų galia. Žygimantas Augustas, kviesdamas pas save Mikalojų Radvilą  Rudąjį, pageidavo, kad šis dvi savaites pagyventų apylinkėse, o prieš vizitą apsismilkytų.“

„Utenio“ inf. Jonas Vaiškūnas: protėvių priesakus pernešame į XXI amžių // Utenis. – 2020, bal. 30, p. 10-11
Pokalbis apie pirmosios pavasario žalumos šventę  – Jorę, kuri dėl karantino neįvyks,  su vienu pagrindinių jos rengėjų  – Molėtų krašto muziejaus muziejininku ir Lietuvos Romuvos vaidila Jonu Vaiškūnu. „Šiemet iš Lietuvos kultūros tarybos skirtą dalinę paramą Jorės švietėjiškai veiklai su fondo pritarimu nukreipsime į Jorę pristatančio filmo kūrimą. Jau sutarta su įmone „Be tabu“ dėl filmo „Gyvo žalio !“ gamybos. Jei dar atsiras rėmėjų , filmą išversime ir į anglų kalbą, kad galėtume paskleisti ir pristatyti  visam plačiajam pasauliui.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis, – 2020, bal. 30, p. 11
Iš 14 pranešimų – 1 iš Molėtų rajono dėl neblaivaus vairuotojo.

„Varpo“ inf. Kas nevykdo teismo nutarties dėl Miško brolių namų? // Varpas. – 2020, Nr. 1, p. 6-7
Publikacija apie Miško brolių draugijai perduotą istorinį pastatą Vilniuje, jo rėmėjus ir Miško brolių draugijos vadovo Albino Kentros,  buvusio partizano,  svarų indėlį. 
„Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK), vadovaujamas dr. Kazio Bobelio, valdybos posėdyje, įvykusiame 1992 m. sausio 25 d., skyrė 15 tūkstančių dolerių minėto pastato statybai su sąlyga, kad jis bus įteisintas LLK – Miško brolių draugijai nuosavybės teise. Jame taip pat įsikurs Lietuvos politinių kalinių sąjunga, Lietuvos politinių kalinių sąjungos Vilniaus skyrius bei pirmoji atkurtoji Vilniaus miesto šaulių sąjunga.“

Lūžaitė-Kajėnienė, Jurgita. Pal. T. Matulionio gimnazijos ateitininkai: mokomės atsakomybės už savo bendruomenę, tautą, pasaulį // Ateitis. – 2020, Nr. 3, p. 35-40
Pokalbis su s. Jolanta Laučiūte ir mokyklos kapelionu kunigu Gabrieliumi Satkausku apie naują veiklą mokykloje – pirmą kartą čia įkurtą Ateitininkų draugiją. „Ateitininkų organizacija yra federacija, nes ją sudaro 4 sąjungos, suskirstytos pagal narių amžių: jaunieji, moksleiviai, studentai ir sendraugiai ateitininkai.“

Kazela, Vytautas. Kelionė į Druskininkus ir atgal // Utenis. – 2020, bal. 25, p. 9
Kelionės reportažas. „Po to, sakau, iš karto aplankysiu Čiurlionį.– seniai pas jį bebuvau. Ir dabar stovi jis kaip ir prieš 30 metų: jaunas, lieknas, tik (gal man taip pasirodė) liūdnas. Sakau, jį ne į tą pusę statydami atsuko. Ką jis dabar stovėdamas mato? Tinkuotą koridorių tarp pastatų… Žiūrėtų į priešingą pusę – visai kitaip būtų. Gražus parkas apačioje, pasidabinęs geltonų forzitjių krūmais, kol medžiai nesusprogę  – ir Nemuno juosta matyti.“

Kazela, Vytautas. Žvaigždžių karai Utenos kultūros centre // Utenis. – 2020, bal. 25, p. 1,4
Publikacija be komentarų: paviešinta dalies Utenos kultūros centro darbuotojų laiškas Utenos rajono savivaldybės tarybos nariams „dėl Utenos kultūros centro direktoriaus sprendimų ir veiksmų pagrįstumo karantino metu.“ Išklausyta ir antroji pusė – Utenos kultūros centro direktorius E. Druskinas.

„Mokslo Lietuvos“ inf. Užuojauta // Mokslo Lietuva. – 2020, bal. 18 (25), p. 12
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos sąjūdžio ir Kovo 11-osios g. bendrijos užuojauta dėl Lietuvos patriotės Danutės Banionytės – Lankaitienės (1922-2020) mirties.  „Tegul Danutės pilietiškumo, patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.“
Publikuojamos net 3 nuotraukos.

Sakaitė, Kristina. Alanta – Tarasenkos ir Blindos keliais //  Utenos apskrities žinios. – 2020, bal. 25, p. 5-6
Pokalbis apie Alantos miestelį su Molėtų krašto muziejaus direktore Viktorija Kazliene. „Alantos sinagoga unikali tuo, kad medinių sinagogų visame pasaulyje tebėra tik keliolika. Nuostabu, kad toks pastatas stovi ir buvusiame Alantos štetle. Štetlu vadinamas miestelis, kuriame yra buvę ir žydų, ir krikščionių maldos namai.“

„Utenio“ inf. Knygos į namus // Utenis. – 2020, bal. 25, p. 10-11
Informacija apie „Gerų knygų knygynėlio“ knygas, kurias galima užsisakyti į namus,  ir tų knygų anotacijos. Tarp jų – ir Mariaus Ivaškevičiaus pjesė „Išvarymas“,  ir Alvydo Šlepiko novelės „Lietaus dievas“.

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė //  Utenis. – 2020, bal. 25, p. 11.
Iš 14 pranešimų – 3 iš Molėtų rajono – apie vagystes Suginčių seniūnijoje ir nepilnamečių sumuštą nepilnametį Molėtuose.
Atskira žinute „Vagystės iš sodybų“ informuoja apie pavogtus daiktus Suginčių seniūnijoje: savadarbę traktoriaus priekabą ir šieno grėblį, elektrinę viryklę „Indesit“ – „Utenos apskrities žiniose“ (bal. 25, p. 4)

„Utenos dienos“ inf. Utenos rajone pradėta pavasarinė laukinių gyvūnų oralinė vakcinacija // Utenos diena. – 2020, bal. 25, p. 5
Išplėstinė informacija apie tai, kad balandžio 22 d. Lietuvoje prasidėjo „pavasarinė oralinė laukinių gyvūnų vakcinacija nuo pasiutligės. Vakcinavimo darbai numatyti iš trijų aerodromų – Aleksoto (Kaunas), Paluknio (Trakų r.), ir Molėtų (Tumenčiznos k.).

Voverienė, Ona. Lietuva kagėbizmo voratinklyje // Tremtinys. – 2020, bal. 24, p. 5,7
Profesorės aktualijų apžvalga, atsakant į klausimą „kaip gyventi su kagėbizmu?“ „Marijonas Misiukonis, praėjus septynioms dienoms po A. Kraujelio žūties, gavo apdovanojimą „Už iniciatyvą ir ryžtingumą“. Tokiu pačiu apdovanojimu buvo pagerbti kiti du pareigūnai už „Kraujelio operaciją“.“

Arlauskienė, Aurelija. Atminties teatras // Moteris. – 2020, Nr. 5, p. 114-121
Interviu  su aktore, vaidinančia netradicinėse erdvėse, Egle Tulevičiūte. „Svajojau, kad spektaklis, kuriam sukurti gavau dvejų metų stipendiją iš Kultūros ministerijos, būtų pastatytas netradicinėje erdvėje. Taip ir atsitiko. 1999 m. Rimo Tumino režisuotą spektaklį „Sapnai atmerktomis akimis“ aš ir pianistai Rimas Geniušas, vėliau Gintautas Abarius suvaidinome Nacionalinio dramos teatro fojė. Bet tai dar nebuvo tikrasis sugrįžimas į teatrą.“

Bruveris, Vytautas. Būrys teisėjų – valdžios ambicijų mėsmalėje // Lietuvos rytas.- 2020,  bal. 23, p.3
Publikacija apie Seimo balsavimus dėl teisėjų paskyrimo. „Kitas žinomas teisininkas akademikas Vytautas Nekrošius parlamento elgesį pavadino tuštybės, ambicijų, nepagarbos demokratijai ir kvailumo triumfu: „Vienas svarbiausių valstybės valdymo konstitucinių principų yra atsakingo valdymo principas.
Šiandienos situacija man labiau panaši į susipykusių berniukų peštynes  smėlio dėžėje dėl to, pas ką bus žaislai.
Tai visiškai nieko bendra neturi su atsakingu valdymu. Taip sunkiai demokratijos bei parlamentarizmo pagrindų ir mokomės.“

Žurnalo „Ji“ inf. Iš naujo pažinkime Lietuvą! // Ji. – 2020, Nr. 17, p. 60-62
Patarimai perkantiems dviratį ir dviračių maršrutai po etninius regionus, skelbiantys atstumus kilometrais, jų įveikimus valandomis. „Verta pavažinėti po Asvejos regioninį parką, esantį prie Dubingių. Vaizdinga maždaug 30 km trasa driekiasi palei Asvejos ežerą, daugiausia žvyrkeliais ar miško takais.
Maršrutu „Kamastos žiedas“ prie Molėtų gausu istorinių ir kultūrinių objektų.“

Kazela, Vytautas. Neatsipalaiduoti // Utenis. – 2020, bal. 22, p. 3
Aktualijų apžvalga. „Karantino sąlygos švelninamos. Bet tai visai nereiškia, kad kažkas pasikeitė ar apsikrėtimo rizika sumažėjo. Turėjome mėnesį laiko, kad išmoktume gyventi pasikeitusiomis sąlygomis. Didžioji dalis išmoko, tačiau yra ir tokių, kurie greičiau mirs , užkrės kitus, bet vis tiek nesilaikys nurodymų.“

Kazela, Vytautas. 15 arų laisvės // Utenis. – 2020, bal. 22, p. 5
Pasakojimas apie savo sodą. „Gražus tas mūsų gyvenimas, kai randi laiko į augalą pasižiūrėti, žiedais pasigėrėti, paukščių pasiklausyti. Juk bėgant viskas pro akis pralekia. O va dabar gyvenimą geri kaip klevo sulą ir negali atsigerti.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis – 2020, bal. 22, p. 7
Iš 7 pranešimų – 1 iš Molėtų rajono apie  neblaivaus vairuotojo sukeltą eismo įvykį.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Molėtų rajone – kiaulių maro židinys // Utenos apskrities žinios. -2020, bal. 22, p. 2
Išplėstinė informacija apie kiaulių marą, nustatytą UAB „Takažolė“ kiaulių komplekse, Toliejuose. „Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu kiaulių laikymo vieta Toliejų kaime paskelbta afrikinio kiaulių maro židiniu. Nustatyta židinio apsaugos zona, į kurią patenka 19 Čiulėnų, Mindūnų, Suginčių seniūnijų kaimų, bei priežiūros zona aplink židinį, į kurią patenka dar 85 šių bei Luokesos ir Inturkės seniūnijų kaimai bei Molėtų miestas.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Studentė bus teisiama dėl mažametės mirtimi pasibaigusios avarijos // Utenos apskrities žinios. – 2020, bal. 22, p. 4
Išplėstinė informacija apie tai, kad „Utenos apylinkės prokuratūros prokuroras Gintaras Čekuolis baigė ikiteisminį tyrimą ir teismui perdavė .baudžiamąją bylą, kurioje 22 metų vilnietė studentė L.P. kaltinama sukėlusi avariją, per kurią žuvo mažametė mergaitė.“
Ta pati informacija paskelbta ir „Utenos dienoje“ („Studentei gresia kalėjimas dėl mažametės mirties“, 2020, bal. 22, p.13)

„Utenos apskrities žinių“ inf. Vėliavos // Utenos apskrities žinios. – 2020, bal. 22, p. 1
Informacija apie tai, kad „Molėtų r. savivaldybė, atsiliepdama į LRT iniciatyvą „Keliu vėliavą“. Molėtų miesto centre iškėlė Lietuvos valstybės ir istorines vėliavas. Akcijos iniciatoriai bendrystės ženklan kviečia visus prisijungti ir iškleti vėliavas savo languose.“

„Utenos dienos“ inf. Dienos ir naktys Utenos krašte // Utenos diena. – 2020, bal. 22, p. 13
16 žinučių – 3 iš Molėtų rajono apie vagystes.

„Valstiečių laikraščio“ inf. Sunaikinta per 8,5 tūkst. kiaulių // Valstiečių laikraštis. – 2020, bal. 22, p. 8.
Informacija apie tai, kad „nuo balandžio 16 d. UAB „Takažolė“ priklausančioje kiaulių fermoje (Toliejų kaimas, Molėtų r.) nugaišintos iš viso 8 555 kiaulės.“

Sinevičienė, Luka. Neregėta Lietuva, kurią galima pažinti per karantiną // Stilius. – 2020, Nr. 15, p. 42-45
Kelionių maršrutai pagal istorikę, visuomenininkę L. Sinevičienę. „Vienas didžiausių mano atradimų karantino metu – aplankytas Dieveniškių istorinis regioninis parkas. Dieveniškės geriau žinomos kaip „Stalino pypkė“, – nedidelis Lietuvos iškyšulys, įsiterpęs į Baltarusijos teritoriją. Šią vietą svajojau aplankyti jau seniai, bet vis neradau laiko. Ir tikrai nepasigailėjau, šiuo metu tai geriausia vieta pabūti gamtoje, nes vietinių gyventojų labai nedaug, o turistų sutikti beveik nėra galimybių.
Šioje nedidelėje teritorijoje galite leistis įspūdingu Gaujos upelio pažintiniu taku, išvysti Norviliškių pilį, užlipti į Bečionių piliakalnį ar aplankyti Dieveniškių bažnytėlę, kurioje meldėsi pati Barbora Radvilaitė.“

Veismanaitė, Aistė. Motinystės žodžiais nenusakysi // Tavo vaikas. – 2020, Nr. 5, p. 6-9
Pokalbis apie motiniškus jausmus ir patirtis su aktore Valda Bičkute-Valiukiene.“  „Į ligoninę atvykome maždaug 7 valandą vakaro. Marija gimė 3 valandą nakties. Mindaugas visą tą laiką praleido su manimi. Visus sąrėmius iškentėjau įsikibusi į jo ranką, klūpėdama ant grindų. Kodėl? Nes gimdyvėms skirta lova man buvo siaubingai nepatogi. Tad paprašiau čiužinio ir visą laiką praklūpėjau. O gimdymo patirtį galiu apsakyti vienu žodžiu: ji – įspūdinga.“

Genienė, Virginija. R. Adomaitis: „Viskas praeina, praeis ir šis virusas“ // Valstiečių laikraštis. –  2020, bal. 18, p. 15-16
Publikacija apie Lietuvos teatro ir kino legendą, aktorių Regimantą Adomaitį. „Vyresniosios kartos žiūrovai aktorių R. Adomaitį mena atliekantį pagrindinius vaidmenis J. Marcinkevičiaus dramose „Mindaugas“ ir „Mažvydas“, tačiau pats aktorius vertina juos kritiškai. Šiandien galiu pasakyti, kad mano dubleris Juozas Rygertas Mindaugo vaidmenį atliko geriau nei aš. O Klaipėdos dramos teatre Povilo Gaidžio pastatytas „Mindaugas“ įdomesnis nei H. Vancevičiaus. J. Marcinkevičiaus dramoms –poemoms ilgai  ieškojome teatrinio atitikmens, raiškos būdo, o P. Gaidys rado labai savitą, gražų poetinio ir realistinio vaizdavimo sprendimą. Ir Vytautas Paukštė Mindaugą suvaidino geriau nei aš.““

Jakavonis, Gediminas. Visi sėdime vienoje valtyje. Kur ji plaukia? // Respublika. – 2020, bal. 18, p. 8-9
Apskritojo stalo diskusija, dalyvaujant Seimo nariui Artūrui Skardžiui, istorikui prof. Valdui Rakučiui, ekonomikos prof. Povilui Gyliui,  socialinių mokslų daktarei Jolantai Solnyškienei, kalbantis apie karantino pasekmes Lietuvai. Diskusijos moderatorius žalgirietis Gediminas Jakavonis. Pasak P. Gylio, „Lietuva yra tarp vidutiniokų, vertinant jos reakciją į pandemiją. Kas kita, valdžios reakcija į ekonominę krizės dalį. Nors pirminė reakcija buvo adekvati – valdžia pasiuntė signalą, kad nepaisys neoliberalios ekonominės politikos kanonų ir vykdys aktyvią bei diskretišką ekonominę politiką, vėliau  buvo sustota. Nėra net eskizinio plano, iš kurio būtų matyti, kam kokia parama bus skirta.“

Kazela, Vytautas. Koronaviruso kronika: dangus šviesėja, bet ne visur // Utenis. – 2020, bal. 18, p.4
Koronaviruso apžvalga tautiečių akimis, gyvenančių svetur „Liga sulygino visus – nebesvarbu nei rasė, nei tikėjimas, nei odos spalva. Kiekvienas esame svarbūs ir reikalingi šioje žemėje.“ – sako Sniežana Ruseckienė iš Jungtinės Karalystės.

Kazela, Vytautas. Kur keisti tepalus? Tiktai pas Kaziuką! // Utenis. – 2020, bal. 18, p. 1-2
Pokalbis su tepalų keityklos šeimininku Kazimieru Puodžiuku. „Turiu savo klientų ratą, bet visada mielai sutinku ir naujus klientus.“

„Utenio“ inf. Knygos į namus // Utenis. – 2020, bal. 18, p. 10
Knygų anonsas, kurias redakcija ne tik siūlo skaityti, bet gali ir atvežti į namus. „Toks laikas – puiki proga prisėsti prie gero knygos. Deja, nedirba nei biblioteka, nei knygynai… „Utenis“ ir „Gerų knygų knygynėlis“ siūlo Jums naują paslaugą: užsisakykite knygą, o mes ją atvešime tiesiai į namus.“ Tarp siūlomų knygų: lietuvių literatūros XX a. lobynas – knygos vaikams ir suaugusiems, poezija ir proza. Iš . V Kazielos siūlomų knygų – eseistika „Paskutinis argumentas“, poezija– „Artėjantis krantas“, „Kas nebus pralaimėta“, „Vieta ir kiti nutylėjimai“, „Alyvmedžiai“.

„Utenio“ inf. Šventinis savaitgalis Utenos apskrityje: vieni išgirdo prašymą likti namuose, kiti nepaisė karantino apribojimų // Utenis. – 2020, bal. 18, p. 1-2
Pokalbis su Utenos aps. VPK viršininku Vytautu Vaiškūnu. „Asmenų, kurie nedėvėjo apsauginių kaukių, Utenoje buvo 7, Anykščiuose -8, Zarasuose – 8, Visgine – 11, Ignalinoje ir Molėtuose – 0.“
Tas pats tekstas publikuojamas ir „Utenos dienoje“ (bal. 18 d., p. 3)

 „Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2020, bal. 18, p. 11
Iš 30 pranešimų – 4 iš Molėtų rajono: vienas dėl vagystės, kiti  dėl smurto šeimose.

„Utenos dienos“ inf. Antibiotikai: atsisakyti negalima, pamilti draudžiama // Utenos diena. – 2020, bal. 18, p. 7
Publikacija sveikatos tema. „Apie tai, kaip savo vaikų sveikata rūpinasi ir kokiais pagrindiniais antibiotikų vartojimo principais vadovaujasi, pasakojo vaikų mados ir gyvenimo būdo tinklaraščio autorė, keturių vaikų mama Ieva Arnauskienė.“

„Valstiečių laikraščio“ inf. AKM protrūkis kiaulių ūkyje // Valstiečių laikraštis. – 2020, bal. 18, p. 7
Išplėstinė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija apie tai, kad „Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos kiaulių ūkyje balandžio 14 d. patvirtintas šiais metais pirmasis Lietuvoje afrikinio kiaulių maro (AKM) protrūkis. Ligos židinys nustatytas komerciniame ūkyje, kuriame buvo laikoma daugiau kaip 6,5 tūkst. kiaulių.“
Ta pati informacija spausdinama ir „Utenos dienoje“ („Kaimyniniame rajone – pirmasis afrikinio kiaulių maro protrūkis šalyje“, bal. 18 d., p.4).

Bernotienė, Gintarė. Mitaitė, Donata. Ieškant stiliaus ir savitumo: 2019-ųjų knygos // Metai. – 2020, Nr. 4, p. 75-85, 90-94
Apžvalgos. Antroji autorė, G. Mitaitė, apgailestauja, kad jai tenka suktis su tuo, ką beturinti, užsirašiusi ar atsimenanti. „O neturiu net Alvydo Šlepiko rinktinės „Mano tėvas žūsta“ (kas dar neskaitė: „žūsta“ poeto gimtojoje tarmėje reiškia ne „miršta“, bet „žvejoja“, eilėraščiui aktualios abi reikšmės). Knyga – ne visai tikra rinktinė, yra naujų eilėraščių, dalis senųjų gana esmingai redaguoti. Du kartus šią knygą pirkau, abu kartus padovanojau, nes juk smagu dovanoti gerą knygą. Man A. Šlepikas poetas svarbesnis už A. Šlepiką prozininką, nors prozininko anaiptol nebandau nuvertinti. Bet jo prozos knygą galiu perskaityti ir grąžinti į biblioteką, o poezijos – noriu turėti, kad vis galėčiau prie jos grįžti, deja, trečią kartą nusipirkti nesuspėjau.“
Pirmoji autorė G. Bernotienė irgi mini mūsų kraštietį. „Būtina nors paminėti, kad atrankos kriterijų  – originalaus pirmą kartą publikuojamo lietuvių kalba sukurto kūrinio – neatitinka ir todėl už šios apžvalgos ribų lieka dvi geros poezijos rinktinės (Alvydo Šlepiko „Mano tėvas žūsta“ ir Ramūno Kasparavičiaus „Eilėraščiai“) ir į lietuvių kalbą išverstas Rimo Užgirio rinkinys „Tarp“.  2019-ųjų lietuvių poezija, labai įvairi ir nesubrendinama, vis dėlto, regisi slinktelėjusi žaismės link – ji neignoruoja gyvenimo prozos ir juodraščių, kad ir kaip jie būtų pavadinti.“

Balevičiūtė, Ramunė. Didžiausios įtakos man turėjo profesija // 7meno dienos. – 2020, bal. 17, p. 4
Pokalbis su Arvydu Dapšiu. „Lietuvių teatro ir kino aktorius, režisierius Arvydas Dapšys balandžio 12-ąją minėjo 60 metų jubiliejų. Kuklus ir santūrus žmogus, patikimas partneris, kantrus mokytojas. Šiomis, žvaigždei, regis, visiškai netinkančiomis savybėmis pasižymintis aktorius yra suvaidinęs ne vieną pagrindinį vaidmenį, pavyzdžiui, Rimo Tumino „Maskarade“ ir „Minetyje“. O jo nedideli vaidmenys Tumino  „Vyšnių sode“, „Revizoriuje“. „Madagaskare“ – tikri komiškosios formos šedevrai. Vaidmenys Oskaro Koršunovo, Jono Vaitkaus ir Mariaus Ivaškevičiaus spektakliuose atskleidė dar kitas Dapšio sceninės savasties puses, o pernai aktorius išties įsimintiną vaidmenį sukūrė Šarūno Barto filme. Apie ūkininko Pliaugos personažą „Sutemose“ jis yra sakęs: „Koks žmogus – toks ir jo gyvenimas.“ Ar galima tai pritaikyti ir pačiam Dapšiui?“

Kazela, Vytautas. Džiaugsminga tuštuma // Utenis. – 2020, bal. 15, p. 3
Aktualijų apžvalga. „Kodėl kas metai švenčiamos šv. Velykos? Juk nuo tų laikų praėjo beveik du tūkstančiai metų. Tai ne Pontijaus Piloto pavaldiniai kala Kristų prie kryžiaus. Jį kalame mes. Kalame kiekvieną dieną. Savo neapykanta ir pavydu, savo goduliui, savo vienintelio dievo  – pinigų maišo, garbinimu. Galų gale savo susvetimėjimu, nejautrumu, išnykusia meile artimui. Tie, kurie išliks po šito naujųjų laikų maro, turės išmokti didžiojo dalijimosi meno. Neseniai akies krašteliu mačiau vieną televizijos laidą, kurioje uošvė iš namų kraustė gatvėn kaimyną. Prieš keletą metų mirė jo žmona, su kuria nugyveno kelis dešimtmečius, vaikų neturėjo, namai – uošvės nuosavybė. Tada ir pagalvojau, kiek dar mums reikės iškęsti, kad mokėtume pasakyti savo artimui: mano namai yra ir tavo namai, mano duona yra ir tavo duona. Alkanas? Sėsk, laužk ir valgyk.“

Kazela, Vytautas. Į laimę… su dviračiu // Utenis. – 2020, bal. 15, p. 6
Pokalbis su Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus renginių organizatore Birute Minutkiene. „Man labai linksma, kad užaugau „Laimės“ kolūkyje, gyvenu neva laimės miesto miestelyje. Negaliu pamiršti filmuko, kaip asiliukas laimės ieškojo. Vaikystės filmukas man yra pats tikriausias. Va ir suradau atsakymą, koks filmas man gražiausias – filmas, kuriame yra tiesa.
Nesigėdykime žmogui pasakyti ačiū.“

Kazela, Vytautas. Utenos ligoninės direktorius: „Mums svarbiausia pacientas, bet jis negali gydyti savęs“ // Utenis. – 2020, bal. 15, p. 1-2
Pokalbis su VšĮ „Utenos ligoninė“ direktoriumi Daliumi Drunga, kuri džiaugiasi ne tik bendruomenės palaikymu, bet ir „kad lietuviai šauniai laikosi karantino. Geriau nei kitos šalys. Gal todėl ir tokio ir tokio didelio užsikrėtimų protrūkio nėra.
Dar džiaugiuosi, kad virusą vis tiek įveiksime ir galėsime švęsti fantastišką sukaktį – Utenos ligoninei šiemet jau 111 metų. Labai tikiuosi, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu mes būsime verti čia dirbusių ir dirbančių iškilių asmenybių.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2020, bal. 15, p. 7
Iš 10 pranešimų – 1 iš Molėtų, kur „Turgaus g., namuose, rastas lygiavamzdis medžioklinis šautuvas ir du šoviniai.“

Laugalys, Feliksas. Knygos apie Pranciškų Baltrų Šivickį sutiktuvės // Mokslo Lietuva. – 2020, bal. 8, p. 10-11
Naujos knygos pristatymas, vykęs Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. „Vasario 25 d. įvyko dr. Laimos Petrauskienės knygos „Pranciškus Baltrus Šivickis. 1882-1968“ sutiktuvės. Ši knyga priklauso knygų serijai „Lietuvos mokslo įžymybės“(…) Bibliotekos renginių erdvė buvo pilnutėlė. Manyčiau, kad niekas nesigailėjo atėjęs į šį renginį, nes buvo įdomu tiek dalykine moksline, tiek menine prasme. Kad bus įdomu ir man, turinčiam biofiziko specialybę ir 48 metus dėsčiusiam Vilniaus universitete psichologams neuropsichologiją ir neuroanatomiją, žinojau iš anksto, perskaitęs knygos internetinį variantą.“

Petrauskienė, Laima. Šivickytė-Simokaitienė, Ramona. Ne vien biologas… // Naujoji Romuva. – 2020, Nr. 1, p. 78-81
Trumpas mokslininko gyvenimo aprašymas, parengtas dukters ir knygos autorės parengtos mokslininko dienoraščio mintys. „Kodėl aš ieškau to, ko nėra? Ar nėra tai gaudymas vėjo laukuose, bangų jūroje? Aš jo ieškau ne dėl to, kad rasčiau, ne dėl to, kad prie jo prieičiau, o dėl to, kad man linksma jo ieškoti, siekti. Kad aš nustoju jo ieškojęs, aš jaučiuos nelaimingas. Kada aš jo ieškau, dėl jo kovoju su savimi, su visu pasauliu, aš esu laimingas.
Tevadina mane kas tik kaip nori, te juokias iš manęs, aš svajoju, einu, ieškau nepasiekiamo idealo.“  

Daugnorienė, Audronė. Noras įminti gyvenimo paslaptį // Naujoji Romuva. – 2020, Nr. 1, p. 2-5
Interviu su aktoriumi ir režisieriumi Rolandu Kazlu. „Koks svarbiausias dalykas iš vaikystės?
Vaizduotė. Mėgau žaisti vienas. Nebijojau būti vienas. Ir tai labai lavino vaizduotę. Knygos. Didžiausia mano aistra – knygos. Esu skaitytojas profesionalas. Ir noras įminti gyvenimo paslaptį. Mintis, nuolat lydinti mane nuo vaikystės: aš įminsiu, kodėl žmogus ateina į šį pasaulį, kam skirtas tas gyvenimas. Tas klausimas domina nuo vaikystės iki šiol. Aš nežinau, kada tas atsakymas turi ateiti. Ar esant gyvenimo brandoje, ar gyvenimo pabaigoje… Matyt, turi išgerti taurę iki galo. Ir tada pasakyti vienu žodžiu. Tarkim: „Skanu.“ Arba: „Dar.“ Prisimenu, kaip su Antanu Šurna kalbėjomės apie vaidmenis ir jis sakė: turi sugebėti pasakyti vienu žodžiu ar sakiniu, apie ką tas tavo vaidmuo. Galima daug šnekėti ir nieko nepasakyti. Taip ir apie gyvenimą. Turi sugebėti pasakyti: apie ką tai. Kodėl daug išmintingų žmonių kelia sau klausimus: iš kur mes čia atsiradom, ar yra prasmė. Kodėl mes čia, kam. Kodėl talentingas žmogus nori tobulėti, o kiti ne. Ir daugybė nekelia jokių klausimų. Nenori nieko: nei sužinoti, nei tobulėti.“

Babkauskienė, Irena. Audriaus Bružo ir „Kito kampo“ improvizacijos mokymai // Respublika. -2020, bal. 11
Išplėstinė informacija apie aktoriaus Audriaus Bružo improvizacijos mokymus internete. „Impro Life“ – tai improvizacijos teorinė ir praktinė video mokymų platforma atnaujintame teatro „Kitas kampas“ „Yutube“ kanale. Improvizacijos bus galima mokytis online, stebėti praktinius užsiėmimus ir juose patiems dalyvauti, taip pat gauti asmenines praktines konsultacijas apie improvizaciją.“

Žurnalo „Legendos“ inf. Mielas, bet ne visiems // Legendos. – 2020, Nr. 2, p. 6
Žinutė-portretas  apie kino ir teatro aktorių Vytautą Paukštę. „Mielas, fantastiškas aktorius“ , – taip apie kino ir teatro profesionalą Vytautą Paukštę sako šį jo portretą sukūręs kino operatorius, fotografas Viktoras Radzevičius. Tąkart baigus režisieriaus Algimanto Puipos filmą „Velnio sėkla“ jis darė vaidinusių aktorių portretus reklamai – Paukštė jame sukūrė pagrindinį turtingo ūkininko Banio vaidmenį.“

Šimkutė, Laura. Kas myli, tas nemiega // Pašvaistė. – 2020, Nr. 2, p. 30-31
Valstybinio jaunimo teatro spektaklio „Miego brolis“, režisuoto Adomo Juškos, pristatymas, pasakojant apie Roberto Shneiderio romaną ir spektaklio personažus bei kūrybinį procesą – pačių kūrėjų lūpomis. „Digna Kulionytė: Romanas yra mūsų medžiaga, materija, iš kurios galime lipdyti. Tai lyg tam tikra įrankių dėžė. Iš jos mes pirmiausia išsitraukiame pieštuką, braižome eskizą. Viso to fone yra materija – romanas, iš kurio ir skolinamės linijas. Tada išsitraukiame spalvas ir spalviname. Iš pradžių atsiranda eskizas, tada atsiranda spalvos, kontūrai, ryškiname, dailiname. Šitokiu būdu iš romano išauga visiškai kitas, naujas kūrinys.“
„Džiugas Grinys: Mano personažas – Johanesas Elijas Alderis, pagrindinis romano veikėjas. Jis išsiskiria tuo, kad turi fenomenalią klausą – jis girdi žmogaus širdies plakimą iš didelio atstumo, jis girdi net gi žmogaus minčių dūzgimą. Elijas labai jautrus, stipriai, visa širdimi mylintis žmogus. Sakyčiau, net šiek tiek neurotiškas. Pagrindinė jo linija – tai neišsipildžiusi meilė. Sekdamas jo istoriją susidariau įspūdį, kad meilė yra aukščiau ir svarbiau už bet kokį genialumą. Kai Elijas pramoksta groti, jis savo talentą pradeda lavinti tik dėl to, nes groja Elbetai. Ne pasauliui, o būtent jai, nes kitaip negali, nemoka išsakyti tos meilės. Jausmas, kurį jis išgyvena, yra žodžiais nenusakomas. To, ką jaučia Elbetai, per visą savo gyvenimą Elijas ir lieka neišsakęs. Tai turbūt jį ir pražudo. Kas myli, tas nemiega.“

Šepetytė, Danutė. Ar mums pavyks šv. Velykų rytą prisikelti? // Respublika. –  2020, bal. 11, p. 2
 Trys nuomonės, tarp kurių ir teatro režisieriaus Rimo Tumino mintys. „Žinoma, po suirutės žmonės vėl ims ilgėtis gėrio, grožio, tam pasitarnaus menas, kultūra, bet nežinia, ar mes, išjuokę viską žemėje nuo paprasto žmogelio iki Dievo, visa, kas buvo šventa, suardę ar ištąsę, supainioję, kas galima ir kas, šiukštu, negalima, giedosime himną žmogui ir jeigu giedosime, tai kokiais balsais. Na, o dėl krizės – ji kone pastovi kultūros būsena, prie jos jau pripratau; neprisimenu nė vienų metų, kad kultūrai būtų buvę lengviau, Netikiu, kad kada nors padėtis keistųsi iš esmės, bet tie, kurie ieškojo grožio ir harmonijos, siekė amžinybės ar mokėjo net išsigimime įžvelgti grožį, tie visuomet turės, ką veikti ir apie ką dainuoti.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2020, bal. 11, p. 11
Iš 11 pranešimų – 1 iš Molėtų dėl smurto prieš moterį.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Utenos kultūros centras kviečia // Utenos apskrities žinios. – 2020, bal. 11, p. 14
Renginių anonsas, kuriuos siūlo Utenos kultūros centro TV ANT SOFOS – filmuotus renginių įrašus. 17 d. Maestro Adolfo Driuko jubiliejinis vakaras, kurio viešnia ir solistė Judita Leitaitė.
Ta pati informacija, pavadinta „Visada esame su jumis“ (bal. 11 d., p. 8) yra ir „Utenos dienoje“.

Vaiškūnas, Jonas. Balandžio danguje – ryški Vakarinė, įspūdingi meteorai ir nenuspėjama kometa // Utenis. – 2020, bal. 11, p.11
Dangaus žvaigždėlapis. „Šio mėnesio 16-25 dienomis reikšis Lyridų meteorų srautas, pasižymintis įspūdingais, šviesias garų juostas paliekančiais meteorais. Daugiausia meteorų tikimasi sulaukti naktį iš 22 į 23 d. Tuomet, esant palankioms sąlygoms, galima bus išvysti praskriejant iki 18 meteorų per valandą.“

Žemaitytė-Budnikienė, Asta. Utenos apskrities vaiko teisių gynėjai: tėvų ligos atveju vaikais bus pasirūpinta // Utenos diena. – 2020, bal. 11, p. 3
Išplėstinė informacija apie tai, kas rūpintųsi vaikais, susirgus jų tėvams. „Dėl koronaviruso turintys būti karantine vaikai, jei nėra kas jais pasirūpina iš artimųjų, Utenos apskrities savivaldybių sprendimu, būtų apgyvendinti: Molėtuose – Inturkės bendruomenės centre, Molėtų rajone.“
Ta pati informacija skelbiama ir „Utenyje“ (bal. 11, p. 2)

„7 meno dienos“ inf. Naujausias „Teatro žurnalas“ klausia: ar gyvename „postrežisūrinio“ teatro laikais? // 7 meno dienos. – 2020, bal. 10, p. 4
Leidinio anonsas. „Paskutinį ryškiausią piką, savotišką „aukso amžių“, režisūrinis teatras Lietuvoje išgyveno tūkstantmečių sandūroje, kai režisieriai Eimuntas Nekrošius, Jonas Vaitkus, Oskaras Koršunovas, Gintaras Varnas, Rimas Tuminas sukūrė garsiąsias klasikos (ir ne tik) interpretacijas.“.

Šiurkutė, Julė. Perlai, be kurių – ramiau // Legendos. – 2020, Nr. 2, p. 108-113
Publikacija apie perlus, juos pamėgusias asmenybes, jų populiarumo istorijas. „Yra ir kitų momentų, iliustruojančių karalienės aistrą. Minima, kad ji samdė garsius piratus Johną Hawkinsą ir Francį Drakeą, kad šie siaubtų Ispanijos perlų žvejų laivus ir laimikį gabentų jai. Taikesnių samdinių taip pat būta: visoje Europoje monarchė turėjo žmonių, kurie jai supirkdavo perlamutro rutuliukus. Taip Elžbieta I gavo ir Barboros Radvilaitės perlus. Anglijos karalienė galėjo padėti dar vieną pliusą: ji seniai norėjo lietuvės vėrinių ir apie tai rašė savo LDK agentams…“

Mikšionienė, Rūta. Knygyną išgelbėjo įrašas socialiniame tinkle // Lietuvos rytas. – 2020, bal. 9, p. 7
Pokalbis su ant bankroto slenksčio atsidūrusio mažo Vilniaus knygyno savininke Eurika Stogevičiene. „Apėmė baisi neviltis. Tuomet ir išsiuntėme žinutę, papasakojome, kaip šiuo metu laikosi toks mažas knygynas, priminėme, kad turime internetinę parduotuvę. Tikėjomės gauti nors kelias dešimtis užsakymų. O čia – šimtai. Ir dažnai ne po vieną, o po5, 10, ar 15 knygų, (…) Dažnai ateina turistas ir sako, kad norėtų paskaityti ką nors iš lietuvių autorių.
Prašo parekomenduoti. O mes turime daugybę gerų knygų vertimų – Jurgio Kunčino, Ričardo Gavelio, Alvydo Šlepiko, Giedros Radvilavičiūtės, Sigito Parulskio – ir šiuolaikinės poezijos.“

Šilinskaitė-Puškorė, Eglė. Karantinas su kraujo ir alkoholio dėmėmis // Lietuvos rytas. – 2020, bal. 9, p. 1,4
Aktualijų apžvalga. „Per daugiau kaip dešimtmetį, kai Molėtų centre su savo vyru atidarė svečių namus, jų šeimininkė  ne kartą sprendė įvairias problemas, kurių sukeldavo nuo alkoholio apsvaigę poilsiautojai.
Tačiau pirmą kartą per tiek laiko sutuoktiniai gali tiktai iš šalies stebėti, ką išdarinėja „Gerugnėje“ izoliuoti iš kitų šalių sugrįžę molėtiškiai, ir spėlioti, ką suras, kai visi parvykėliai išsikraustys.“

Kazela, Vytautas. Edvinas Ašoklis: karantinui pasiruošėme iš anksto // Utenis. – 2020,bal.8, p. 1-2
Pokalbis su Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriumi Edvinu Ašokliu. „Odontologija visada buvo jautri sritis, Kaip pertvarkėte šio padalinio veiklą? Pandemija yra pandemija, bet dantų skausmo ilgai žmogus išverti negali.
(…) Dabar, kaip ir visoje Lietuvoje , teikiama tik būtinoji odontologinė pagalba. Būtinoji pagalba yra pūliniai, dantų skausmas, su dantimis susijęs karščiavimas. Dėl atvykimo pas odontologą konsultuojamasi telefonu ir atvykstama tik sutartu laiku. Registratūroje dirba gydytoja, kuri teikia konsultacijas telefonu ir nustato būtinosios pagalbos atvejus. Būtinąją pagalbą teikia gydytojai, kurie dirba pagal patvirtintą grafiką.“

Kazela, Vytautas. Lozoriau, kelkis! // Utenis. – 2020, bal. 8, p. 3
Aktualijų apžvalga. „Karantino laikotarpis pridengė mūsų veidus kaukėmis, bet atidengė mūsų vidų. Berods, balandžio pirmąją minėjome didaus mūsų poeto Marcelijaus Martinaičio gimtadienė. O jis yra pasakęs, kad atėjo laikas, kai už žodį reikės atsakyti kaip už daiktą. Seniau žodis buvo svarbiau už daiktą, nes yra pasakyta: „Pradžioje  buvo žodis.“ Žodis turėjo didžią galią. Jis galėjo mirusį prikelti. Prisimenu mūsų Viešpaties žodžius: „Lozoriau, kelkis!“ Šiandien šie žodžiai skamba mums. Todėl žodis yra labai svarbus. Ir jei Dievo valia kaukėmis pridengiamos mūsų lūpos, tai reiškia, jog Dievas nori, kad mes patylėtume. Galbūt jam, kaip ir ne vienam iš mūsų , iki gyvo kaulo įgriso politinės ir visokios kitokios rietenos.“

Kazela, Vytautas. Šeštadieninis pasikieminėjimas // Utenis. – 2020, bal. 8, p. 5
Kelionės reportažas. „Pasukau kelių išsišakojime į priešingą pusę, užėjo didelis noras poetą Joną Šiožinį aplankyti. Seniai, labai seniai bebuvom susitikę. Žiūriu, langai neišdaužyti, kaladėn kirvis įkirstas, ant sienos dalgis pakabintas, į seną liepą dvipirštės šakės atremtos. Tik namuose nieko nėra. Kaip aukštaičiai sako, durų kliemką pabučiavau.
Kažkaip suspaudė krūtinėj. Atmenu, ir Tu, Jonai, dusdavai. Atsisėdau ant suoliuko pasieny. Pasėdėjau. Gal ir Tu trumpam buvai prisėdęs? Aš tai, Jonai, viską utenietiškai suprantu, tik gerai kalbėti nemoku. Tai dėl to ir gėdijuosi… Pasėdėjau ir pagerėjo. Buvom nebuvom susitikę, o pasikalbėjom.
Pažiūrėjau į tavo veidą Stanislovo Karanausko darytam koplytstulpy – nepasikeitęs.“

Kazela, Vytautas. Žmogus, kuris ne tik klusia, bet ir nori išgirsti atsakymą // Utenis – 2020, bal. 8, d. p.6
Rubrikoje „Iš arti“ į klausimus atsako Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos direktorė, Utenos krašto garbės pilietė Vida Garunkštytė. „Su kokiomis moralinėmis nuostatomis, įgytomis tėvų namuose, išėjote į gyvenimą?
Kai mirė mano tėtis , man buvo aštuoneri, tad mama diegė man gyvenimo nuostatas: pirmiausia  – viską turi daryti pats, nėra neįveikiamų darbų ir neišmokstamų dalykų; turi visada padėti kitam ir bet kokioj gyvenimo situacijoj išlikti padoriu žmogumi.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2020, bal. 8, p. 7
Iš 15 pranešimų – 2 iš Molėtų r. dėl vagystės Balninkų seniūnijoje ir neblaivaus vairuotojo, kelyje Vilnius-Utena.

„Utenos dienos“ inf. Dienos ir naktys Utenos krašte // Utenos diena. – 2020, bal. 8, p. 13
Žinutėje „Suniokojo kambarį“ pranešama apie UAB „Gerugnei“ priklausančiuose svečių namuose izoliacijoje esančių asmenų suniokotą kambarį.

Lebrikaitė, Dovilė. Velykos su boba ir margučiais // Legendos. – 2020, Nr. 2, p. 100-104
Publikacija apie Velykų tradicijas, patiekalus, remiantis Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekano, humanitarinių mokslų daktaro Rimvydo Laužiko istorinėmis žiniomis ir sukaupta asmenine patirtimi. „Kiekviena  šventė  – taip pat ir šventinis stalas – turi kelis lygmenis. Vieni jų – labai stabilūs, nekintami, siejami su šventės esme. Jų atsisakius neliks ir pačios šventės – toks stabilus yra VELYKŲ MARGUTIS. Kiti valgiai – pyragai, mėsos patiekalai – gali kisti, – pasakoja profesorius, – Velykų šventės esmė yra Kristaus prisikėlimas, ne maistas. Ir jei aplankys šis šventinis jausmas neišsikepus didžiulės velykinės bobos – nieko tokio. Tačiau jei pasigaminsite tradicinių patiekalų – šventė bus tik dar didesnė.“
Pagrindinis Velykų stalo patiekalas – margutis, veikiausiai pirmą kartą  apie jį XVI amžiuje rašė Martynas Mažvydas. Vis dėl to Rimvydas Laužikas pažymi, kad prieš Velykas perkami dideli kiekiai kiaušinių žinomi iš pačių seniausių lietuviškos kulinarijos rašytinių šaltinių – XIV amžiaus Jogailos dvaro dokumentų.“

Kazela, Vytautas. Gyvenimas – dar neperskaityta knyga // Utenis. – 2020, bal. 4, p. 9
Rubrikoje „Iš arti“ į V. Kazelos klausimus atsako Adolfo Šapokos gimnazijos direktorius Saulius Brasiūnas. „Su kokiomis moralinėmis nuostatomis, įgytomis tėvų namuose, išėjote į gyvenimą?
Manau, geriausiai tai atspindi lenkų režisieriaus Roman Polanski mintis: „Visada galvojau, kad žmonės yra geri. Priešingu atveju žmonija seniai būtų išnykusi.““

Kazela, Vytautas. Viltingos žinios iš Belgijos ir nevilties kupinas šauksmas iš Jungtinės Karalystės // Utenis. – 2020, bal. 4, p. 4
Informacija apie koronavirusą Utenos apskrityje ir skaitytojų prašymu –pasakojimai iš pirmų lūpų apie padėtį kitose šalyse. „Agnė Žagrakalytė, lietuvių rašytoja, gyvenanti Danijoje: Nelabai turiu ką pasakyti, nes viskas panašu kaip ir kitur jau: parkuose policija suka ratus, turėtumėm išeit tik po vieną ir tik trumpam su reikalu, bažnyčia – internetu, parduotuvėn leidžia po vieną, mokykla vaikams jau trečia savitė internetu. Viskas labai greitai keičiasi, kasdien belgų užsikrėtusių diagnozuojama po vieną tūkstantį (vakar 11899, šiandien dar neaišku), mirusių irgi kasdien po šimtą, sekmadienį – 431,vakar – 513, šiandien neaišku. Kas vakarą 20 valandą skamba varpai maldai. Sėdim namie, tik šunį išvedam, bet jau trumpam ir netoli namų.“

„Respublikos“ inf. Ar žinojote? // Respublika. – 2020, bal. 4, p. 16
Paskutinio puslapio klausimas: ar žinojote, kad COVID-19 virusas pavojingiausias vyresniems kaip 60 metų gyventojams? Į kurį atsakoma skaičiais – kiek savivaldybėse turime rizikos grupei priklausančių asmenų. Molėtų r. savivaldybėje: 60-64 metų amžiaus – 1304, 65-69 metų – 1067, 70-74 metų – 901, 75-79 metų – 884, 80-84 metų – 755, 85 metų – 622 .

„Stiliaus“ inf. Kokį sportą renkatės? // Stilius. – 2020, Nr. 13, p. 10
Į savaitės klausimą atsako ir aktorė Larisa Kalpokaitė. „Žirgas man atrodo labai protingas gyvūnas, protingesnis net už šunį, kartais – ir už žmogų. Mano vaikystės svajonė buvo jodinėti, tačiau mama man neleido, nes bijojo, kad mergaitei tai netinkamas sportas. Pirmą kartą aš ant žirgo sėdau tik 60-ies.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2020, bal. 4, p. 11
Iš 7 pranešimų – 2 iš Molėtų r.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Utenos apskrityje atsidarė „Barbora Express“ pirkinių atsiėmimo stotelės // Utenos apskrities žinios. – 2020, bal. 4, p. 4
Išplėstinė informacija apie tai, kad Utenos apskrities gyventojai gali naudotis nauja elektroninės maisto ir kasdienių prekių parduotuvės „Barbora“ paslauga. „Utenoje, Anykščiuose, Molėtuose, Zarasuose, Ignalinoje ir Visagine esančiose „Maxima“ parduotuvėse pradėjo veikti pirkinių atsiėmimo stotelės. Gyventojai jau gali maisto ir kitus kasdienio vartojimo produktus užsakyti internetu, o suruoštus užsakymus greitai ir patogiai atsiimti „Barbora Express“ atsiėmimo stotelėse“. (Molėtuose – Sakalo g. 1, naudojantis paslaugomis pirmą kartą rekomenduojama užsiregistruoti e. parduotuvės interneto svetainėje Barbora.lt)

„Valstiečių laikraščio“ inf. Koks tai Lietuvos miestelis? // Valstiečių laikraštis. -2020, bal. 4, p. 24
Nuotraukų spėlionė. Nuotraukoje – Alantos dvaras.

Vyšniauskaitė, Birutė. Kūrėjui tenka paklausti gyvenimo režisūrai // Lietuvos rytas. – 2020, bal. 4, p. 6
Pokalbis su režisieriumi Rimu Tuminu, save izoliavusiu sodyboje. „Dabar užklupusią nelaimę vadiname virusu, bet ją vadinčiau maru. Tokie reiškiniai neateina šiaip sau. Tai – ženklas, kad kažkaip ne taip gyvename. Turime nuodėmių, kurių nenorime arba vengiame pripažinti, manydami, kad laikas viską užglaistys. Bet, matyt, jau visai patvirkome.
Gal ir sveika, kad tas virusas sudrebino senus mūsų gyvenimo pamatus? Gal suprasime, kad reikėtų būti kuklesniems? Gal suvoksime, kad mus valdo ne pasaulio galingieji ar finansų piramidės, o tas maras ar virusas, kurie visus sulygina.
Gražu, kad dabar visų šalių valdžios taip rūpinasi savo tautomis. Bet būtų smagu, kad taip būtų kasdien, ne tik maro metu.“

Žičkus, Edvardas. Iššūkis – Velykos karantine // Stilius. –  2020, Nr. 13, p. 42-45
Pokalbis su renginių organizatore Inga Budriene ir virtuvės šefu Ruslanu Bolgovu. „Be ko jums neįsivaizduojamos Velykos?
Inga: Tradiciškai Velykas švęsdavome pas mamą arba pas sesę Molėtuose. Jos pasirūpindavo šventės patiekalais, o aš pasirūpindavau jos puošyba. Ir šiemet pasistengsiu, kad Velykos būtų gražios ir įsimintinos mano šeimai, nors ir sunku įsivaizduoti, kaip jas švęsti be artimiausiųjų.“

„Aukštaitiško formato“ inf. Gaisrai nusinešė 7 gyvybes // Aukštaitiškas formatas. – 2020, Nr. 82, p. 6
Žinutė apie tai, kad  per 2019 metus Utenos apskrityje kilo 718 gaisrų, kur žuvo 7 žmonės. „Daugiausia gaisrų pernai kilo Utenos rajone – 170. 151 gaisras gesintas Anykščių, 143 – Molėtų, 100- Zarasų, 96 – Ignalinos, 49 – Visagino rajonuose.“

„Aukštaitiško formato“ inf. Mokytojų stažuotė Švedijoje // Aukštaitiškas formatas. – 2020, Nr. 82, p. 23
Išplėstinė informacija apie tai, kad Maisto ruošimo technologijos profesijos mokytojos Dalia Žygelienė ir Jolita Michnevičienė pagal programą Erazmus plus: stažavosi Švedijoje. „Projekto tikslas – didinti gastronomijos srities absolventų įsidarbinimo galimybes, stiprinant profesinio mokymo specialistų pasirengimą, dėstant pagal modulinę virėjo mokymo programą.“

„Aukštaitiško formato“ inf. Rekordinė vėliava – Molėtuose // Aukštaitiškas formatas. – 2020, Nr. 82, p. 6
Žinutė apie tai, jog švenčiant Vasari 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, rekordinė 200 metrų vėliava plazdėjo Molėtuose, o ją molėtiškiams buvo paskolinęs Utenos kultūros centro direktorius Erikas Druskinas.

„Aukštaitiško formato“ inf. Pliusai ir minusai // Aukštaitiškas formatas. – 2020, Nr. 82, p. 6
Pliusas Vytautui Kazielai, poetui, „Utenio“ laikraščio direktoriui, už eilėraščių knygą „Alyvmedžiai“.

„Aukštaitiško formato“ inf. Pokyčiai Alantos technologijos ir verslo mokyklos Anykščių filiale //  Aukštaitiškas formatas. – 2020, Nr. 82, p. 23
Išplėstinė informacija apie tai, kad „Anykščių technologijos mokykla, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. tapusi VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos filialu, vykdo profesinio mokymo programas, kurios atitinka darbo rinkos poreikius.“

„Gintaro gimtinės“ inf. Į tėviškę // Gintaro gimtinė. – 2020, Nr. 4, p. 6
Reginos Abukauskienės eilėraštis.

Kazela, Vytautas. Automobilių remontininkai kol kas dirbs // Utenis. – 2020, bal. 1, p. 1-2
Publikacija apie tai, kaip karantino metu dirba autoservisai. Nuotaika pasitaisė po pokalbio su UAB „Kelio servisas Utenoje“ direktoriumi Alvydu Vosyliumi. Ramus, kultūringas žmogus: „Dirbame visomis darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos. Pietūs nuo 12 iki 13 valandos. Pusė darbuotojų – atostogose, nes panašiai tiek krito apimtys. Pirmiausia aptarnaujame Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro „greitąsias“, po jų – „Rokiškio sūrio“ pienovežius, o paskui ir visus kitus. Į ofisą klientų neįleidžiame. Prie įėjimo stovi stalas su  dezinfekcinėmis priemonėmis. Čia užpildomas užsakymo lapas, kuriame nurodomas gedimas ir įrašomas automobilio vairuotojo telefonas. Čia paliekami automobilio dokumentai ir rakteliai.“

Kazela, Vytautas. Ko išmokė 2 savitės karantino // Utenis. – 2020, bal. 1, p. 3
Aktualijų apžvalga. „Man sunku įsivaizduoti, kaip jaučiasi tie jauni italai, kurie užkrėtė savo motinas ir jos mirė, o jie išgyveno. Kaip vaikščioti žeme žinant, kad tu esi savo tėvų ir pagyvenusių nepažįstamų žmonių žudikas? Vienintelė išeitis – paklusti nurodymams. O jiems nepaklūsta ne tik jauni, bet ir seni. Jeigu esi nedirbantis, gauni pensiją ar pašalpą ir nori gyventi – užsidaryk namuose.“

Kazela, Vytautas. Namai, kas antrą savaitgalį prisipildantys jaunų balsų // Utenis. – 2020, bal. 1, p. 5
Į klausimus atsako Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Raimundas Kelevišius. Utenoje jis labiausiai pasigenda jaunimo, „bet Utena – geras miestas tokiems kaip mes, pagyvenusiems žmonėms. Ir kultūrinių renginių užtenka. O į teatrą net važiuoti į Vilnių nereikia. Reikėtų daugiau įvairesnės pramonės, kad žmonės turėtų daugiau darbo.“

Laužikas, Rimvydas. Unesco pasaulio paveldas. Šį kartą – dokumentinis // Tarp knygų. – 2020, Nr. 3, p. 19-21
Publikacija apie Unesco dokumentinį pasaulio paveldą. „Pirmieji dokumentai ir jų kolekcijos į registrą įrašyti 2006 metais.
Pirmuoju dokumentu tapo Martyno Mažvydo „Katekizmas“, kurio vienintelis Lietuvoje originalus egzempliorius šiuo metu saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje. Į nacionalinį registrą iš viso įrašyti 74 dokumentai ir jų rinkiniai: 36 iš jų pripažinti regioninės (europinės) ir 38 – nacionalinės reikšmės dokumentais.“

„Literatūros ir meno“ inf. Vytautas Kazela // Literatūra ir menas. – 2020, Nr. 7, p. 48-49
Vytauto Kazielos eilėraščiai,  portretas, pieštas Ugnės Žilytės.

Matkevičienė, Jolanta. Senojo kelio pašnekesiai… // Aukštaitiškas formatas. –  2020, Nr.82, p. 16-20
Pokalbiai su kunigu Algirdu Toliatu ir jo tėčiu Stasiu Toliatu. „Net pas Dievą prasimušti nėra lengva. Ten tokios prašytojų eilės (beveik kaip pas popiežių), kad būdamas nedidelio ūgio, silpnos sveikatos ar motyvacijos, mažai teturi šansų net akies krašteliu pamatyti. Gera žinia – eilės tik greitkeliuose. Yra šimtai laisvų, nepramintų kelių, žvyrkelių, bekelių. Zachiejus, pavyzdžiui, įlipo į šilkmedį, ir tai pakeitė visą jo gyvenimą… Sumanumas dieviškai sutrumpina kelią sielos lobių link“, – rašė kunigas A. Toliatas vienoje iš sekmadienio SMS. Gal todėl visu šios kelionės maršrutu man norėjosi jį įvardyti Atgimimo kunigu atgimstančiame pavasario ir Šv. Velykų – atgimimo laike.“
Žurnalo viršelyje – kun. A. Toliatas Vilniaus knygų mugėjė (J. Matkevičienės nuotr..)

Matkevičienė, Jolanta. Vanilinio dangaus paieškos // Utenos apskrities žinios. – 2020, bal.1, p. 8
Publikacija apie tikslo siekiančią moterį Jolantą Žalalienę. „Moteris džiaugiasi pakeitusi rutiną studijomis ir bendravimu su žmonėmis, džiaugiasi savo Šeimyniškiais, kurie suprato, priėmė jos norą būti dailininke, kaip savalaikį ir lemtingą.“

Šeikienė, Vida. VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla parodoje „Studijos 2020“ // Aukštaitiškas formatas. – 2020, Nr. 82, p. 22
Išplėstinė informacija apie tai, kaip VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla prisistatė LITEXPO parodų centre vykusioje tarptautinėje studijų ir karjeros planavimo parodoje. „Parodoje nauja tema – mokymasis visą gyvenimą. Ją padiktavo poreikis kalbėti apie tai, kokios kompetencijos ir žinios yra reikalingos jau daba, kai darbo rinka susiduria su kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu, o vis daugiau žmonių renkasi darbus, kurie jiems teikia malonumą ar virsta  pomėgiu. VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla taip pat ruošia tęstinio mokymosi programas ir kviečia mokytis vresnius mokinius, kurie nori keisti profesiją ar įgyti naujų žinių žemės ūkio ir dekoratyvinių augalų auginimo, maisto gamybos, paslaugų teikimo srityse,“

Narčienė, Lina. Karantino suvaržyti uteniškiai atranda naujų veiklų ir pomėgių // Utenos diena.  -2020, bal. 1, p. 10
Pokalbiai apie tai, kaip karantinas pakoregavo gyvenimą ir planus. Tarp 5 pašnekovų yra ir Jurgis Kazlauskas –  Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo, Labanoro Švč. M. Marijos Gimimo ir Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijų klebono mintys. „Šiemet mano šv. Velykos bažnyčioje bus labai privačios: su zakristijonu, galbūt ateis vargonininkai. Šiemet bus istorinės Velykos. Parapijiečiams galiu pasakyti trumpai – šiais laikais Dievas pasiekiamas ir per technologijas. Ypač vyresnio amžiaus žmonėms labai paprasta: šv. Mišios bus transliuojamos per televiziją, taip pat meldžiamasi visą dieną ir per „Marijos radiją“. Komuniją šiemet priimsime dvasiniu būdu. Nors ir nebus susidūrimų, bet visus žmones suvienys malda.“

Ridikas, Vytautas. Tarybos posėdyje – netikėtas sprendimas // Utenos diena. – 2020, bal. 1, p. 5-6
Reportažas iš Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio (su nuotrauka), kuriame pasisako visi 25 tarybos nariai, tarp jų ir Vytautas Kazela, aktualiu švietimo įstaigų optimizavimo klausimu.
Akylas skaitytojas turėjo suprasti, kad tai balandžio 1-osios pokštas, ką vėliau („Paneigimas, arba Balandžio 1-osios pramanas“, 2020, bal. 4, p. 4) patvirtino teksto autorius ir redaktorius.

Kairytė-Smolianskienė, Aurelija. Fotografei Liucijai Vinčiūnienei patinka įamžinti jaunavedžių jausmus // Utenos diena, – 2020, bal. 1, (kov. 28), p. 3-4
Publikacija apie Labanoro girios pašonėje didelę gyvenimo dalį praleidusią, Saldutiškio miestelyje gyvenusią merginą, o dabar tapusią fotografe – Liuciją Vinčiūnienę, įsiamžinusią prie Alantos dvaro. „Vyras stūmė mane į priekį ir drąsino pereiti į kitą lygmenį. „Jeigu jauti aistrą fotografijai, kodėl tuo nepasinaudoti, kodėl nedirbi sau?“ – sakė jis man ir ragino aktyviau siekti tikslų.  Pašnekovė pasakojo, kad juodu suvedė socialiniai tinklai, kuriuose susipažino, o per pirmąjį susitikimą vyko į vaizdingas Molėtų apylinkes fotografuoti būsimo vyro portretų.“

Šmigelskas, Vidmantas. Apie Joną, mėsą ir šautuvą // Aukštaitiškas formatas. – 2020, Nr. 82, p. 5
Ironiškas žvilgsnis į lietuviškas aktualijas. „Šiam procesui kartojantis, vyrai išsivoliodavo, pasidarydavo purvini kaip kiaulės. Bet būdavo gamtoje, kvėpavo tyru oru. O galų gale tos dienos, savąjį priešą pasmeigus, nusvilinus ir nuplovus ateidavo aukščiausio atlygio valanda. Pirmas atpjautas dorojamos kiaulės gabalas, mano Molėtų krašte vadintas „dūrimu“, metamas į verdantį puodą. Po kelių minučių prie „dūrimo“ prijungiamas gabalas kepenų. Baigę ardyti kiaulę, vyrai, kiek apsimazgoję rankas, sėsdavo prie stalo.“

Šmigelskas, Vidmantas. Kačių rojuje // Aukštaitiškas formatas. – 2020, Nr. 82, p. 34-38
Reportažas iš Kaliningrado. „Zelenogradsko  namų sienos ištapytos kačių paveikslais (o gal portretais). Yra ir katėms skirtų paminklų, ir kačių muziejus yra. Žodžiu, miestas dirba katėms, o katės dirba miestui.“

Treinytė, Nida. Gyvenimas kaime nuo mesto niekuo nesiskiria // Utenos apskrities žinios. – 2020, bal.1, p. 5-6
Pasakojimas apie Aukštaitijos nacionaliniame parke įsikūrusį Kirdeikių kaimą ir jo bendruomenę. „Klebono J. Kazlausko iniciatyva, šalia bažnyčios yra atnaujinti ir renovuoti parapijos namai. Patalpos naudojamos bendruomenės reikmėms.“

Šmigelskas, Vidmantas. Medžioklė ir politika: pigiau šaudyti dramblius…// Aukštaitiškas formatas. – 2020, Nr. 82, p. 8-10
Publikacija apie buvusio ilgamečio Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Jono Slapšinsko užsiėmimų išprovokuotą situaciją. „Jonas Slapšinskas įsivėlė į vieną kvailiausių visų laikų skandalų. Jam gresia beprotiško dydžio bauda, o viešojoje erdvėje dar pylėsi ir įtarimai, jog stumbrę nušovė ne ponas Jonas, o kažkoks kitas, gerokai didesnis ponas.“
Tekste minimas ir Kazys Bobelis, kaip ilgametis . „Tauro“ medžiotojų klubo prezidentas. 

Sheshi, Antanas. Kai nėra ko kursyvinti // Literatūra ir menas. – 2020, Nr. 7, p. 29-30
Knygos apžvalga. Gediminas Kajėnas.“33 portretai, pokalbiai su menininkais. „Simboliškai atrodo net pats portretų skaičius – 33 (nors, tiesą sakant, kalbinti 34 žmonės, interviu su broliais Mindaugu ir Algimantu Černiauskais pateiktas bendrai).“

„Tarp knygų“ inf. Sukaktis, kurios neaptemdė negandos šešėliai // Tarp knygų. – 2020, Nr. 3
Mintimis dalijasi Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai: Irena Andrukaitienė, Jonas Prapiestis, Jurgis Jurgelis.
Jurgis Jurgelis: „tuo metu baimės nejutome“ „Kaip kandidatas į Aukščiausiąją Tarybą buvau iškeltas Molėtuose. Rajonuose vyravo kitokios nuotaikos nei mieste. Kaime buvo daugiau baimės, daugiau abejonių. Nuotaikos labai priklausė nuo vietinių kolūkių valdžios. Jei ji buvo prieš nepriklausomybę, tai žmonės, nors ir nebuvo prieš, bet vengė tai rodyti. Pamenu, toje rinkimų kampanijoje mano oponentas Molėtuose buvo kolūkio pirmininko sūnus. Nuvažiuoju į vieną susitikimą su rinkėjais, o ten pirmoje eilėje sėdi kolūkio valdžia. Girdžiu, kažkas salėje rėkia: „Mums nereikia svetimų kandidatų, mes savo turim!“ Salė nuščiuvo. Staiga vėl atskriejo replika iš salės: „Jeigu Sąjūdžio kepurę uždėsi beždžionei ant galvos, tai ir ją išrinks į Aukščiausiąją Tarybą.“ Atsakiau:  „Vadinasi,  komunistai taip atsibodo žmonėms, kad jie geriau balsuos už beždžiones.“ Sausakimša salė pagyvėjo. Kažkas net slapčia rodė nykštį, kad gerai kalbu.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2020, bal.1, p. 7
Iš 16 pranešimų – 4 iš Molėtų rajono. Du iš jų apie smurto atvejus šeimoje.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Bokštas // Utenos apskrities žinios. – 2020, bal. 1, p. 1
Žinutė, kuria pranešama, kad siekiant išvengti kontaktų, karantino metu laikinai draudžiamas Mindūnų (Molėtų r.) apžvalgos bokšto lankymas.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Maitins // Utenos apskrities žinios. – 2020, bal. 1, p. 1
Žinute pranešama, kad ir sustabdžius ugdymo įstaigų veiklą. Molėtų rajone tėvams bus neskaičiuojamas mokestis už vaikų darželį, o tiems vaikams, kurie buvo maitinami nemokamai mokyklose, „nuo pirmadienio pradėti vežioti vaikams savaitei skirti sauso maisto rinkiniai.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Nusikaltimai, nelaimės // Utenos apskrities žinios. – 2020, bal. 1, p.2
Žinutės: „Apgadino policijos automobilį“ ir „Apšvarino sodybą“ –apie Molėtų rajono įvykius, užregistruotus Utenos apskrities VPK .

„Utenos apskrities žinių“ inf. Patikslinimas // Utenos apskrities žinios. – 2020, bal. 1, p. 2
Patikslinimas dėl  Stasio Karanausko, kur  kovo 28 d. publikuotame straipsnyje „Aukštaitiški raštai – nepavaldūs matematikos formulėms ir matams“ buvo parašyta „Tuo metu ir anksčiau kūrė amžiną atilsį medžio skulptorius Stasys Karanauskas“ … Reikėtų skaityti: „Tuo metu ir anksčiau kūrė medžio skulptorius Stasys Karanauskas, amžiną atilsį tapytoja Zofija Bartašienė iš Vyžuonų, kryždirbys Pranas Kaziūnas…“

„Utenos dienos“ inf. Dienos ir naktys Utenos krašte // Utenos diena. – 2020, bal. 1, p. 13
Iš 7 žinučių – 4 iš Molėtų rajono: apie užsiliepsnojusias buvusias fermas Padvarnių kaime (Suginčių sen.), apgadintą policijos automobilį Inturkės sen., apie į tvenkinį įvažiavusį automobilį Arnionių I kaime, kur žuvo keleivis ir vagystes iš sodybų .

„Utenos dienos“ inf. Policija praneša – saviizoliacijoje esantys asmenys girtauja ir niokoja patalpas // Utenos diena. – 2020, bal.1, p. 13
Išplėstinė informacija apie tai, kad iš užsienio grįžę asmenys priverstinai karantinuojami savivaldybių paskirtose patalpose nesilaiko reikalavimų, girtauja, triukšmauja, niokoja patalpas. Aprašoma situacija viešbutyje „Gerugnė“. „Vaikinas neneigė, kad pažeidė saviizoliacijos reikalavimus, ir paaiškino, kad buvo parduotuvėje nusipirkti alkoholinių gėrimų.“
Toks pat tekstas išspausdintas ir „Utenos apskrities žiniose“ (Saviizoliacijoje esantys asmenys girtauja ir niokoja patalpas – 2020, bal. 1, p. 2) ir „Utenyje“ (2020, bal. 1, p. 7)

Zelčiūtė, Dovilė. Ugnis // Literatūra ir menas. – 2020, Nr. 7, p. 31-32
Aktorių dukters prisiminimai. Iš ciklo „Augau teatre“. „O namuose, būdama dar vaikas, girdėdavau: „Grušas sėdėjo salėje. A. supainiojo tekstą, tai baisiai dabar nervinasi, ką Grušas pasakys.“ O dramaturgas aktoriams nepriekaištavo. Nesvarbu, kas buvo statoma, „Herkus Mantas“. „Barbora Radvilaitė“, „Švitrigaila“, „Gintarinė vila“ ar „Unija“. Tardavosi su režisieriais, žinoma, ir pasiginčydavo, tačiau nesikišdavo į spektaklio gimimo procesą, juoba nerodė nepasitenkinimo ar pretenzijų po premjeros.“