Medžio drožėjas Vladas Lasys

V. Janulio nuotraukoje – medžio drožėjas Vladas Lasys (apie 1987 m.)

Šiandien — trečioji tautodailės metams skirtos e. ekspozicijos dalis (pirmoji, mezgimui ir nėrimui vąšeliu skirta dalis, buvo publikuota Skudutiškio bibliotekos feisbuke kovo 18 d., o antroji, apie medžio drožėją, kryždirbį Praną Savicką ir jo dirbinius — kovo 24 d).

Šį kartą – apie dar vieną Skudutiškio krašto medžio drožėją Vladą Lasį ir jo dirbinius.

Vladas Lasys gimė XIX a. pabaigoje netoli Alantos esančiame Runionių kaime. Šalia Skudutiškio esančiame Saukiškių kaime jis apsigyveno jau po tarnybos savanoriu atkurtos Lietuvos kariuomenėje, po bandymo padirbėti Ukmergėje.

Pargrįžęs į gimtus kraštus ir išmokęs kalvystės, jis ūkininkavo, savo rankomis susikonstravo kuliamąją ir su ja talkindamas kitiems ūkininkams, užsidirbdavo pinigų.

V. Lasio drožinėtas Rūpintojėlis
Skudutiškio bibliotekos ekspozicijos, skirtos tautodailės metams, eksponatas (2020 m. kovas)


Drožinėti V. Lasys pradėjo jau būdamas garbaus amžiaus, apie 1969 metus. Mylimos dukters mirtis jį paskatino išdrožti skulptūrėlę antkapiui. Drožti jį ragino ir Skudutiškio bažnyčios klebonas Alfonsas Šatas, kuris ir pats, kunigaudamas Skudutiškyje, drožė kryžius, gamino koplytėles, kuriose įkomponuodavo V. Lasio išdrožtas skulptūrėles.

Kunigas A. Šatas kartu su V. Lasiu padirbdino ir Skudutiškio bažnyčios šventoriuje pastatė keletą puošnių kryžių (didesnė jų dalis išlikę ligi šiolei), ant bažnyčios išorės sienų pakabino padirbdintas koplytėles. Šie bažnyčios šventoriuje esantys dirbiniai atkreipė ir Skudutiškyje 2009 m. vasarą vykusio menininkų plenero dalyvių dėmesį: plenere dalyvavusi Onutė Juškienė nutapė keletą paveikslų su čia esančiais kryžiais ir koplytėlėmis.

Drožėjas V. Lasys prakalbindavo medį suradęs laisvo laiko tarp kasdienių ūkio darbų. Jo drožiniai – tai skulptūrėlės, daugiausia religine tema. Tačiau jis yra išdrožęs ir Maironio, Kudirkos, Donelaičio portretus. Drožėjo kūriniai buvo eksponuojami rajono ir respublikinėse liaudies meno kūrybos parodose, paplito aplinkinėse seniūnijose, iškeliavo į Lenkiją ir Estiją.


Daug gražių žodžių meistras yra sulaukęs iš Paberžės klebono Tėvo Stanislovo. Viename iš V. Lasiui skirtų laiškų Tėvas Stanislovas 1972 metais rašė: „Nežinau, kaip Jums padėkoti ir atsilyginti už tokią brangią dovaną. Ją man lyg Apvaizda atsiuntė. Kapinėse iš lauko akmenų statau koplytėlę. Ketinau statyti šimto metų senumo statulėlę, bet kada gavau Jūsų darbą, tai su džiaugsmu statysiu Jūsų nuostabų kūrinį. Dvi Jūsų statulėles jau pastačiau į medinę koplytėlę. Labai, prašau, dirbkite, kol Jūsų geros ir gabios rankos stiprios, puoškime, gražinkime mūsų brangią Tėvynę. Dievo garbei, žmonių džiaugsmui“.


2009 m. rudenį Skudutiškio bibliotekoje buvo eksponuojama 18 Vlado Lasio drožinių. Joje dalyvavęs meistro sūnus Algimantas dalinosi prisiminimais apie savo Tėvą, džiaugėsi išsaugotais kūriniais, prisiminimus iliustravo Tėvui skirtais laiškais, nuotraukomis.


Lietuvos patriotas, būdamas savanoriu kovojęs už Lietuvos nepriklausomybę, aktyviai dalyvavęs Šaulių sąjungos veikloje, Vladas Lasys iškeliavo Anapilin nesulaukęs atkurtos Lietuvos nepriklausomybės – 1988 metais. Palaidotas Skudutiškio kapinėse.

E. parodą, skirtą V. Lasiui, galite apžiūrėti Skudutiškio bibliotekos feisbuke.

Bibliotekininkė Irena Cibulskienė

Skudutiškio biblioteka

Verified by MonsterInsights