Gedulo ir vilties diena Bijutiškyje

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena. Šiemet minime jau 79-ąsias pirmųjų trėmimų metines, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių, iš jų 41% vaikai iki 16 metų.

1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus.  Lietuvos gyventojai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, į Sibirą. Iki šiol tiksliai nenustatytas tikslus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičius.

Bijutiškio biblioteka prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „ Vilties aitvaras“. Šios iniciatyvos tikslas: skatinti jaunąją kartą sužinoti apie trėmimus ir deportacijas iš artimiausios savo aplinkos: tėvų, senelių, prosenelių bei tų įvykių liudininkų – buvusių tremtinių ir politinių kalinių; prisiminti mūsų šalies istoriją, pagerbti buvusius tremtinius ir lagerių vargus patyrusius žmones.

Ši diena mums svarbi, nes buvusios Bijutiškio mokyklos kieme 1991 m. pastatytas paminklas mokytojams tremtiniams Stasei ir Juliui Rinkevičiams atminti. Mokytojai Bijutiškio pradžios mokykloje pradėjo mokytojauti 1937 metais, o ankstų 1941m. birželio 15-osios rytą buvo ištremti. Minint Gedulo ir vilties dieną Bijutiškio bibliotekos lankytojai, bendruomenė rinkosi prie
paminklo pagerbti visus tuos, kuriuos nuo 1941 iki 1952 metų išvežė toli nuo Tėvynės.

Negrįžusieji iš tremties buvo pagerbti tylos minute, buvo uždegtos žvakutės.

Bibliotekininkė Saulė Navikienė

Bijutiškio biblioteka