Tautiška giesmė

Valstybės diena yra Lietuvos valstybinė šventė, kuri yra švenčiama liepos 6 d. minint pirmojo ir vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnaciją.

Diena oficialiai yra švenčiama nuo 1991 m. Tą dieną 21.00 val. visi kartu giedame Tautišką giesmę.

Prie šios gražios iniciatyvos jungiasi ir Suginčių krašto žmonės. Renkamės miestelio centre prie kryžiaus ir kartu su visa Lietuva giedame Tautišką giesmę. Šiemet net ir lietus nesutrukdė, susirinko apie 50 vyresnių, jaunimo ir vaikų į bendrą chorą.

Po giesmės dar dainavome patriotines, lietuviškas dainas.

Bibliotekininkė Regina Vaščiūnienė

Suginčių biblioteka

xxx

Mindaugo karūnavimo dieną tradicija jau tapęs Lietuvos himno giedojimas bendruomenėse suvienija visus pasaulio lietuvius.

Jau eilę metų prie šios iniciatyvos prisijungia ir arnioniškiai.

Bibliotekininkė Rita Bukovskienė

Arnionių biblioteka

xxx

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną Tautišką giesmę giedojome ir prie Verbiškių bibliotekos.

Mes esame vienintelė tauta, kurios himnas apskrieja visą Žemės rutulį.

Bibliotekininkė Živilė Ramanauskienė

Verbiškių biblioteka