Vaškelaitis Vytautas, ekonomistas, profesorius, habilituotas daktaras.

Gimė 1949 06 25 Molėtuose. 1975 baigė Vilniaus universitetą (pramonės ekonomiką). 1973–75 gamybinio susivienijimo Sigma  Automatizacijos priemonių specialaus konstravimo technologinio biuro vyresnysis specialistas, 1975–80 Ekonominių tyrimų sektoriaus vedėjas. 1976–2000 dėstė Vilniaus universitete.

1988 metais SSRS mokslų akademijos ekonomikos institute apgynė disertaciją tema „Sąveikos tarp sąjunginių respublikų socialinio ekonominio ir mokslinio-techninio vystymo valdymo mechanizmas“.

1991–1993 metais dėstė ir Vilniaus technikos universitete. Ekonomikos katedros vedėjas. 2000 metais dėstė Kauno technologijos universitete, 2008-2015 Šiaulių universitete, nuo 2011 dėsto Lietuvos edukologijos universitete.

Mokslinių darbų svarbiausios sritys: pinigų politika , centrinės ir komercinės bankininkystės vidinės transformacijos, finansų ir vertybinių popierių rinkos plėtra, inovacijų  ekonomika.

Parašė šias knygas:

Ūkiskaita ir gamybos efektyvumas : (medžiaga lektoriui). – 1982

Механизм управления взаимодействием между социально-экономическим и научно-техническим развитием союзной республики : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук : 03.00.05 – экономика, планирование и организация управления народным хозяйством. – 1988

Pramonės reformos strategija Lietuvoje : analitinė apžvalga. – 1990

Kainos: reguliuojamos ir rinkos : paskaitos tekstas. – 1992

Banko mokėjimo kortelė – elektroninė piniginė. – 1998

Piniginiai atsiskaitymai: teorija ir praktika : mokėjimo priemonės ir technologijos, atsiskaitymų rizika ir jos valdymas. – 2001

Pinigai: centriniai bankai ir jų funkcijos. – 2006

Pinigai: pinigų politika ir jos priemonės. – 2006

Verified by MonsterInsights