Mikiparavičius Jeronimas, mokytojas

Gimė 1968 10 05 Molėtų rajone, Žaugėdų kaime.

1975-1979 metais mokėsi Žaugėdų pradinėje mokykloje, 1979-1983 – Jodenėnų aštuonmetėje mokykloje, 1983-1986 – Joniškio vidurinėje mokykloje.1986-1993 metais studijavo Vilniaus universitete, 1994-1996 Vilniaus Gedimino technikos universitete (įgijo edukologijos magistro laipsnį).

Karjera:

1993 metais – Vilniaus miesto Fabijoniškių seniūnijos inžinierius-informatikas, AB „Taksi parkas“ programuotojas. 1993-2004 – Vilniaus 1-osios politechnikos mokyklos inžinierius-informatikas, profesijos mokytojas. Nuo 1997 metų – Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos profesijos mokytojas, 1998-2000 m. – Profesinio mokymo metodikos centro mokymo ir mokymosi medžiagos monitoringo vyriausiasis specialistas, 2000-2010 m. – Švietimo informacinių technologijų centro metodininkas, nuo 2000 metų Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 2010 – 2014 metai – Ugdymo plėtotės centro Transporto ir sandėliavimo sektoriaus vadovas.

Parašė šias knygas:

Kompiuterinė grafika.- 1997

Teksto redagavimas.- 1997 [kartu su M. Palunkiškiu]

Paslaugų reklama.- 2000 [kartu su L. Leščinskiene ir E. Gulbiniene]

Efektyvaus bendravimo formos: modulis.- 2007 [kartu su A. Petrauskiene]

Apdovanojimai:

2003 metais suteikta profesijos mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija. 2008 metais išrinktas Lietuvos metų mokytoju.

Verified by MonsterInsights