Architektūros laboratorija „Meninės bibliotekos transformacijos“

Architektas doc. dr. Rokas Kilčiauskas (VDA). Aidos Štelbienės nuotrauka

Molėtų biblioteka, architektai ir mokslininkai kviečia molėtiškius aktyviai prisidėti prie savo bibliotekos transformacijos. Kviečiame Molėtų bibliotekos konferencijų salėje (IV a., yra liftas) apžiūrėti maketus, kuriuos sukūrė Architektūros laboratorijos „Meninės bibliotekos transformacijos“ (ARCHLAB) dalyviai spalio 8-10 d.

ARCHLAB kuruoja architektas, Vilniaus dailės akademijos (VDA) Interjero dizaino katedros vedėjas doc. dr. Rokas Kilčiauskas, vienas iš grupės architektų, laimėjusių Latvijos nacionalinio meno muziejaus architektūrinį konkursą.

Transformacijai pagrindus savo tyrimu deda miesto sociologė, socialinių mokslų daktarė Dalia Čiupailaitė-Višnevska, aktyviai besidominti šiuolaikine bibliotekų architektūra ir jos santykiu su žmonėmis, kurie tose erdvėse lankosi. Pasikalbėjusi su bibliotekos skaitytojais ir pati išbandžiusi bibliotekos erdves sociologė išnagrinėjo esamas Molėtų bibliotekos patirtis.

Kruopščios analizės pagrindu suformuotos užduotys ARCHLAB dalyviams. spalio 8-10 dienomis – keturios architektų-kūrėjų grupės dirba Molėtų bibliotekoje — čia startuoja kūrybinė ARCHLAB dalis.

Sociologė dr. Dalia Čiupalaitė-Višnevska, bibliotekos darbuotojos Aldona Marčiulionytė, Daiva Šilinskaitė ir dir. pavaduotoja Nijolė Stančikienė. Aidos Štelbienės nuotrauka

Keičiasi visuomenė — keičiasi biblioteka

Biblioteka yra kūrybingumo, vaizduotės erdvė, kartu ir konkreti architektūrinė erdvė, siūlanti specifines studijavimo, bendravimo, patyrimo, kūrybos prielaidas.

Architektūros kokybės vystymo asociacija (toliau – AKVA) kartu su Molėtų viešąja biblioteka, finansuojant Lietuvos kultūros tarybai, inicijuoja projektą Architektūros laboratorija „Meninės bibliotekos transformacijos“, kurios tikslas – pirmą kartą Lietuvoje – su eksperimentinių architektūrinių instaliacijų pagalba kurti naujas patirtis bibliotekos erdvėje.

Biblioteka – ypač savivaldybių bibliotekos – yra kultūros židinys, kuriame prieinamas sukauptų žinių archyvas, o kartu ji veikia kaip bendruomenės erdvė. Čia turėtų būti derinamos tradicinės individualaus darbo zonos su vis labiau bendradarbiavimą ir bendravimą skatinančiomis erdvėmis.

Biblioteka graži, ko dar trūksta?

Šiuolaikinėje bibliotekoje ne tik skolinamos knygos, čia vyksta susitikimai, skaitoma, žaidžiama, programuojama, ateinama pabendrauti, apsikeisti idėjomis, žiūrimi filmai, klausomasi muzikos, dirbama su vaizdu ir garsu, konstruojama, studijuojama nuotoliniu būdu, mokomasi seminaruose ir individualiai. Skirtingų kartų skaitytojai turi jausti, kad biblioteka priklauso jiems. Norint sutalpinti visas veiklas ir įsiklausyti į kiekvieno poreikius, reikia išmanių erdvių.

Rami vieta Abonemente. Aidos Štelbienės nuotrauka

Esama skirtingų mokymosi stilių, o jie reikalauja ir skirtingas patirtis provokuojančios erdvės patirties. Skiriami 7 mokymosi stiliai: vizualinis/erdvinis, akustinis, verbalinis, fizinis/kinestetinis, loginis, socialinis, intra-asmeninis, keliantys specifinės erdvės poreikį: kinestetiniam – galimybės judėti, akustiniam – palankių garsinių erdvės savybių, socialiniam – bendravimą įgalinančios erdvės, intra-asmeniniam – užtikrinančios individualumą.

Be juslių aktyvavimo, mokymosi būdai siejasi ir su padėtimi erdvėje: mokomasi sėdint, stovint, gulint. Skirtingos architektūrinės struktūros, susiedamos ir atskirdamos lankytojus, veikdamos jų fizinę padėtį, kuria jutimiškai skirtingas patirtis, pasiūlo įvairius būdus studijuoti, skaityti, kalbėtis, tylėti, kurti.

Mintis ir veiksmas

Bibliotekos meninės transformacijos eksperimentas remiasi ne tik sociologiniu tyrimu, bet ir filosofinėmis įžvalgomis.

Filosofas prof. Kristupas Sabolius (VU). Dovilės Lingytės nuotrauka

Kaip erdvė siejasi su vaizduote galima išgirsti Lietuvos filosofo, VU Filosofijos fakulteto prof. Kristupo Saboliaus paskaitoje „Apie erdvę ir vaizduotę“ iš paskaitų ciklo „Utopija ir eksperimentas architektūroje-1“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, partneris: žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt.

Architektūros laboratorijos „Meninės bibliotekos transformacijos“ (ARCHLAB) idėja – nagrinėti esamas bibliotekos naudotojų erdvines patirtis ir kurti jas transformuojančias, naujus patyrimo būdus pasiūlančias ir kartu naudotojų poreikius išpildančias architektūrines instaliacijas.

Projektu siekiama jo dalyviams kartu su bibliotekos lankytojais sukurti galimybę plėtoti vaizduotę ir kūrybingumą, per aplinką pakeisti leidžiančių ir naujas jutimines patirtis suteikiančių erdvių kūrimą ir naudojimą. Eksperimento Molėtų bibliotekoje patirtimi bus pasidalinta ir su kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų atstovais. Architektūros kokybės vystymo asociacijos (AKVA) inicijuotą projektą Molėtų r. sav. viešojoje bibliotekoje remia Lietuvos kultūros taryba.

AKVA ir Molėtų bibliotekos info.

Verified by MonsterInsights