ARCHLAB dienoraštis

ARCHLAB “Meninės bibliotekos transformacijos” dirbtuvių metu prisiminėme, kaip viskas prasidėjo. Aida Štelbienė, Architektūros kokybės vystymo asociacija (AKVA)

2019-02-18

Dr. Dalia Čiupailaitė-Višnevska Molėtų bibliotekai ir Architektūros kokybės vystymo asociacijai (AKVA):

Labai smagu, kad Molėtų biblioteka sutinka dalyvauti projekte. Dabar mums turbūt reikėtų gauti (…) pastato situacijos aprašymą.

2019-02-18

Aida Štelbienė (AKVA) Molėtų bibliotekai ir dr. Daliai Čiupalaitei-Višnevskai:

Tikrai smagu, kad yra poreikis surengti kūrybines dirbtuves Molėtų bibliotekoje. Taip, reikėtų aprašo – kaip Dalia ir rašė, reikėtų informacijos apie esamą situaciją: kada biblioteka pastatyta, kada ji rekonstruota, kiek, kokio amžiaus skaitytojai lankosi, ar dar liko neišspręstų klausimų (ar trūksta specifinės erdvės / erdvių, kai kurios skaitytojų grupės neturi savo vietos, etc.). Kokia bibliotekos vizija? SVARBU: reikėtų ir kelių foto – tiek iš išorės, tiek viduje.

2019-02-22

Audra Girijotė (Molėtų biblioteka) dr. Daliai Čiupalaitei-Višnevskai ir Aidai Štelbienei (AKVA):

Biblioteka Molėtuose veikia nuo 1937 m.

Dabartinis bibliotekos pastatas statytas 1973 m.

Biblioteka užima mažąją pastato dalį, kitoje įsikūręs Kultūros centras, Turizmo ir verslo informacijos centras bei Molėtų krašto muziejus.

Bibliotekos renovacija pradėta 2012 m., truko iki 2015 metų.

Vaikų literatūros skyrius

Renovacijos metu pristatytas ketvirtas aukštas, jame įrengta konferencijų salė. Pertvarkyta jau anksčiau cokoliniame aukšte įrengta kompiuterių klasė, vietoj sienos įdėtas stiklas (nėra oro, tamsoka), greta jos – periodikos skaitykla, čia vyksta mokymai ir kiti renginiai, kuriuose dalyvauja iki 20 žmonių. Įrengtas liftas. Dirbo Raimondo Pilkausko architektūros projektavimo firma GRAFO.

Bibliotekai reikėtų daugiau erdvių, kuriose žmonės galėtų dirbti individualiai ir kartu. Šiuo metu biblioteka norėtų įsirengti dirbtuves/makerspace, bet tam erdvės nematome. Taip pat trūksta erdvių kūrybinei laboratorijai.

Trūksta pačios erdvės, yra uždarumo, suspaustumo jausmas. Sterilus, tamsus stilius koridoriuose. Sumažinti langai Abonemente (pagrindinėje suaugusiųjų skaitykloje), dėl to sumažėjo šviesos. Tamsu ir bibliotekininkėms dirbti. Apšvietimas apskritai nelabai tinkamas bibliotekai, industrinis, šaltas, per aukštai. Kiekviename aukšte įrengta po tris tualetus, tokio poreikio nėra, jų sąskaita buvo galima įrengti papildomas kad ir nedideles erdves.

Greta knygų skolinimo šiandien biblioteka atlieka daug kitų funkcijų, bene svarbiausioji jų — suaugusiųjų švietimas/savišvieta. Bibliotekoje vyksta mokslinės paskaitos, užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės, taip pat vyksta kameriniai susitikimai, kur muzikantai kalba apie savo mėgstamas knygas ir muzikuoja, kartais žmonės rengia bibliotekoje susitikimus pagal savo poreikius (pavyzdžiui, senjorai arba moksleiviai). 

Nuotraukas siunčiu per wetransfer.

2019-02-25

Aida Štelbienė (AKVA) Molėtų bibliotekai:

Ar galėtumėte dar atsiųsti 3-4 nuotraukas iš bibliotekos išorės?

2019-02-27

Molėtų biblioteka Aidai Štelbienei (AKVA), iš trečio karto:

2019 vasaris-kovas, tarimasis, derinimas, susirašinėjimas.

2019-07-10

Audra Girijotė (Molėtų biblioteka) Aidai Štelbienei (AKVA):

Laba diena, miela Aida, norėjau pasiteirauti, ar pavyko gauti finansavimą projektui? geriausi vasaros linkėjimai

2019-07-10

Aida Štelbienė (AKVA) Molėtų bibliotekai:

(…) Ekspertai rekomendavo finansuoti, bet Taryba pristigo lėšų – šis projektas liko pirmas už brūkšnio. Bet tikrai kartosime teikimą 2020 metams.

2019-07-10

Audra Girijotė (Molėtų biblioteka) Aidai Štelbienei (AKVA):

(…) mes tai labai už! Aišku, gaila, kad projektas negavo lėšų dabar, bet labai puiki žinia, kad palankiai įvertintas!!! Tikiuosi, kitą kartą viskas pavyks kuo nuostabiausiai!!!

2020-01-19

Aida Štelbienė (AKVA) Molėtų bibliotekai:

(…) neskubėjau pasidžiaugti žinia, kad gavome LKT finansavimą projektui Molėtų bibliotekoje “Architektūros laboratorija „Meninės bibliotekos transformacijos“. 🙂

Neskubėjau, nes dar reikėjo pasiderinti tvarkaraštį su projekto kuratoriais – miesto sociologe dr. Dalia Čiupailaite ir architektu, VDA Interjero katedros vedėju doc. Roku Kilčiausku.

SVARBU_1: pagrindinis vyksmas bibliotekoje planuojamas antrą birželio savaitę. Iki tol Dalia atliks bibliotekos naudotojų tyrimą (lankys ne vieną kartą, ims interviu iš darbuotojų, skaitytojų ir pan.).

SVARBU_2: procesas bus įamžinamas (fotografuojama, filmuojama), nes numatytas ir laboratorijos dienoraštis.

SVARBU_3: įgyvendinus laboratorijoje sukurtus prototipus, jie bus palikti bibliotekoje, ir vėl bus atliekama stebėsena.

SVARBU_4: rezultatų pristatymas: rugsėjo mėnesį – dalyviams su diskusija, po kurios – išvados, o spalį – labai svarbu – suplanuotas pristatymas kitoms bibliotekoms.

Detaliau aptarti procesą ir kas kaip norėtumėme susitikę. Ar būtų galima susitikti Molėtuose vasario 7 d.?

2020-01-19

Audra Girijotė (Molėtų biblioteka) Aidai Štelbienei (AKVA):

Mes visi labai džiaugiamės ir laukiam! 

2020-03-16

Lietuvoje prasideda karantinas. ARCHLAB darbotvarkė persistumia į vasaros pabaigą-rudenį.

2020-06-02

Biblioteka yra kūrybingumo, vaizduotės erdvė, kartu ir konkreti architektūrinė erdvė, siūlanti specifines studijavimo, bendravimo, patyrimo, kūrybos prielaidas. Architektūros kokybės vystymo asociacija kartu su Molėtų viešąja biblioteka, finansuojant Lietuvos kultūros tarybai, inicijuoja projektą Architektūros laboratorija „Meninės bibliotekos transformacijos“, kurios tikslas  –  pirmą kartą Lietuvoje  –  su eksperimentinių architektūrinių instaliacijų pagalba kurti naujas patirtis bibliotekos erdvėje.

Biblioteka – ypač savivaldybių bibliotekos – yra kultūros židinys, kuriame prieinamas sukauptų žinių archyvas, o kartu ji veikia kaip bendruomenės erdvė. Čia turėtų būti derinamos tradicinės individualaus darbo zonos su vis labiau bendradarbiavimą, bendravimą skatinančiomis erdvėmis. Esama skirtingų mokymosi stilių, o jie reikalauja ir skirtingas patirtis provokuojančios erdvės patirties. Skiriami 7 mokymosi stiliai: vizualinis/erdvinis, akustinis, verbalinis, fizinis/kinestetinis, loginis, socialinis, intra-asmeninis, keliantys specifinės erdvės poreikį: kinestetiniam – galimybės judėti, akustiniam – palankių garsinių erdvės savybių, socialiniam – bendravimą įgalinančios erdvės, intra-asmeniniam – užtikrinančios individualumą ir t. t. Be juslių aktyvavimo, mokymosi būdai siejasi ir su padėtimi erdvėje: mokomasi sėdint, stovint, gulint. Skirtingos architektūrinės struktūros, susiedamos ir atskirdamos lankytojus, veikdamos jų fizinę padėtį, kuria sensoriškai skirtingas patirtis, pasiūlo įvairius būdus studijuoti, skaityti, kalbėtis, tylėti, kurti. Savo ruožtu, kaip erdvė koreliuoja su vaizduote, galima išgirsti ir Lietuvos filosofo, VU Filosofijos fak. prof. Kristupo Saboliaus paskaitoje „Apie erdvę ir vaizduotę“ iš paskaitų ciklo „Utopija ir eksperimentas architektūroje-1“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, partneris: žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt.

Architektūros laboratorijos „Meninės bibliotekos transformacijos“  (ARCHLAB) idėja – nagrinėti esamas bibliotekos naudotojų erdvines patirtis ir kurti jas transformuojančias, naujus patyrimo būdus pasiūlančias ir kartu naudotojų poreikius išpildančias architektūrines instaliacijas. Projektu siekiama jo dalyviams kartu su bibliotekos lankytojais sukurti galimybę plėtoti vaizduotę ir kūrybingumąper aplinką pakeisti leidžiančių ir naujas sensorines patirtis suteikiančių erdvių kūrimą ir naudojimą. Šia patirtimi bus pasidalinta ir su kitų bibliotekų atstovais.

ARCHLAB kuruos architektas, VDA Interjero dizaino katedros doc., katedros vedėjas Rokas Kilčiauskas ir miesto sociologė, soc. m. dr. Dalia Čiupailaitė-Višnevska.

2020-07-02

ARCHLAB organizatoriai apsilanko Molėtų viešojoje bibliotekoje. Darbotvarkėje: nuodugni pažintis su pastatu, pokalbiai su darbuotojais. Aptariamos kylančios problemos, lūkesčiai. Tariamasi dėl tyrimo ir kūrybinės dalies sąlygų, techninio išpildymo.

2020-07-10 / 2020-09-27

Vyksta pirmoji tyrimo dalis – sociologė dr. Dalia Čiupailaitė-Višnevska gilinasi į esamas Molėtų viešosios bibliotekos praktikas, ima interviu iš darbuotojų ir lankytojų. Stebi ir fiksuoja jų buvimą bibliotekoje, savo patirtį. Analizuoja sukauptą informaciją, išgrynina aktualias probemas, generuoja pasiūlymus kūrybinės dalies – pačių menininų artefaktų kūrimo – užduotims.

2020-08-06

Baigiama bibliotekos išorės rekonstrukcija pagal Raimondo Pilkausko architektūros projektavimo firmos GRAFO projektą. Dalis bibliotekos langų, tarp jų ir skaityklų, užtamsinami — uždedamas juodas stiklas.

2020-10-08

Keturios kūrėjų grupės renkasi Molėtų bibliotekoje, kur startuoja kūrybinė ARCHLAB dalis. Skaitytojai ir darbuotojai kviečiami pasitarti.

Spauda apie ARCHLAB https://www.etaplius.lt/architektai-transformuoja-moletu-biblioteka

Kvietimas į susitikimą su architektais

Susitikimo Molėtų bibliotekos konferencijų salėje metu ARCHLAB dalyviai pristato savo idėjas ir vizualizacijas ir išsiskirsto dirbti frakcijose.

Molėtų bibliotekos foto.

2020 10 09

Architektai, dirbkite Molėtų bibliotekoje visada! Tiek kūrybos, judesio, užsidegimo, įkvėpimo!

Aidos Štelbienės foto.

2020 10 10

ARCHLAB dalyviai pristato savo darbo Molėtų bibliotekoje rezultatus, tariasi, kuriuos pasiūlymus įgyvendinti pirmiausiai.

Galinga archichirurgų komanda iškart po operacijos – pacientas gyvens, gydymas pasiūlytas: padaryti biblioteką labiau matomą, jaukinti niūrų-mūrų įėjimą suteikiant galimybę atsisėsti pakeliui, atverti tambūrą/rūbinę žmonėms ir knygoms, periodiką į priekį, už užuolaidos – meikerspeisas, laiptai/amfiteatras vidiniame kieme, rudas sunkiasvores duris visur keisti stiklu, vaikų/jaunųjų suaugusiųjų skyriuje tobulinti erdves vaikučiams, vaikams ir jauniems suaugusiems, kad jie vieni kitiems netrukdytų, šviesos, šviesos, visur reikia geresnės šviesos ir šviestuvų, abonemente – sala, o salėje – vietos ramiam darbui, jei ne dabar, tai vėliau. Tokia stenograma, plačiau ir išsamiau – netrukus.📚 Mes nuoširdžiai pakerėti pamatę, kiek architektų ir architektūros studentų komanda gali padaryti per pusantros dienos 🥰🌿 Ačiū jums!! Išsimiegokite ir pailsėkite, jūs patys geriausi!!! Vilniaus dailės akademija turi būti laiminga turėdama tokius studentus ir dėstytojus!

2020 10 12

Molėtų bibliotekos skaitytojai kviečiami apžiūrėti ARHLAB dalyvių sukurtus maketus, kurie eksponuojami bibliotekos konferencijų salėje.

2020 10 21

Į biblioteka atvyksta krovinys, o paskui jį — ARCHLAB dalyviai.

Aptariame naujus iššūkius, kurie atsiranda kai iš stiklinio tambūro dingsta budėtoja, taip pat kaip padaryti, kad naujoje knygų mainų erdvėje būtų smagu būti įvairaus amžiaus ir pomėgių žmonėms, kad niekas nesijaustų išstumtas.

Atsiras lenta, kurioje skaitytojai galės dalintis knygų rekomendacijomis! Komplektavimo skyriaus vadovė Nijolė Liutkevičienė galvoja, kaip ten galėtų būti patraukliai pateikta informacija apie Metų knygas. Gal Molėtų skaitytojai ir patys išsirinks Mo-Metų knygas?

„Pagaliau panaudojate mane pagal paskirtį!”, – sako bibliotekos draugas Vainius iš @wood.n.vase padedantis VDA architektams, besidarbuojantiems trijuose Molėtų bibliotekos aukštuose.

Abonemente ARCHLAB dalyviai kuria salą tarp lentynų. Bibliotekininkė Daiva Šilinskaitė klausia, gal galima būtų lentynas, kurios dabar stovi dviem eilėm, sukeisti vietomis, ilgąsias statant platesnėje pusėje. Tada nereiktų jų trumpinti ateityje įrengiant individualias skaitymo vietas prieš langus. Architektai sako — nelabai, visų pirma dėl to, kad jei išimtume knygas, pertemptume lentynas į kitas puses ir vėl iš naujo į jas knygas sustatytume, lentynos gali neišlaikyti. Atvirai sakant — ne tik gali, bet ir neišlaikys. Čia planas ateičiai, kai lentynos bus kokybiškesnės.

Skaitytojai susidomėję — kas čia vyksta?

ARCHLAB svajonių komanda paskutinę dieną darbą baigia giliai po vidurnakčio.

ARCHLAB foto.

„Architektai yra tikri perpetuum mobile. Jų neišjungsi, kol darbas nesuskambės“, – sako Aida Štelbienė iš Architektūros kokybės vystymo asociacija (AKVA). Molėtų bibliotekoje tą naktį ARCHLAB “Meninės bibliotekos transformacijos” dalyviai dirbo iki trečios valandos!!! Mes labai laimingi ir širdingai dėkingi Aidai, dr. Rokui Kilčiauskui (VDA), Miglei Nainyte (MOA), Audriui Dimavičiui ir visiems VDA studentams ir dėstytojams, perkūrusiems bibliotekos erdves! Kviečiam visus apsilankyti, pamatyti, jas išbandyti, matuotis, jaukinti, dalintis įspūdžiais, pervadinti ir pasisavinti!

2020 10 23

Renkame vardą naujai erdvei pirmame aukšte. Vietelė, Knygoteka, Skaitymo kapsulė, Ažuknygis, Savas kampas, Lobių sala, Ramybės oazė, Prisėsk šalia, Pasienio punktas, Lounge, Knygų rojus, o gal — Akvariumas, AKVA garbei? 🙂

2020 10 25

ARCHLAB grįžta į Molėtų biblioteką. Vaikų literatūros skyrius nuo šiol spalvingas, o laboratorijos dalyvių sukurti ir padaryti šviestuvai jaukiai nuleisti žemyn. Netrukus atkeliaus dar viena dovana — kilimas, ant kurio mažieji galės skaityti, žaisti, o jei pavargs — ir pagulėti.

2020 10 26-28

Sociologė dr. Dalia Čiupailaitė-Višnevska dar kartą apsilanko bibliotekoje. Įvertina architektų darbą, kalbasi su skaitytojais. Jų, tiesa, bibliotekoje šiuo metu nėra daug dėl pandemijos, renginiai nevyksta, žmonės užsuka trumpam pasiimti knygų.

2020 11 25

ARCHLAB „Meninės bibliotekos transformacijos“ aptarimas zoom’e

2020 11 28

Dr. Dalia Čiupailaitė-Višnevska ir architektūrologė Aida Štelbienė apie ARCHLAB Molėtų bibliotekoje kalba LRT radijo laidoje „Kultūros savaitė“.

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000131317/kulturos-savaite-apie-atsaukimo-kultura-cancel-culture-siuvinejimo-dziaugsma-ir-biblioteku-architektura?time_start=1372&fbclid=IwAR06aoK3P0PrzHJ3UnvjEgGds8N6IFLkSUjxTMSzK76c6TJo3PmBveRZRvU

Dalia savo feisbuko paskyroje rašo: „Papasakojom su Aida apie Molėtuose įgyvendintas bibliotekos transformacijos dirbtuves. Šiuolaikiniame bibliotekų diskurse daug diskutuojama apie tai, kokia biblioteka galėtų ar turėtų būti, kuo galėtų tapti. Diskursas iš tiesų nevienareikšmiškas, nuo pop pareiškimų kaip ‘connection not the collection’ ir pastangų kurti bibliotekas kaip smagumą teikiančius laisvalaikio centrus prie reikalavimų bibliotekai pakeisti kitas anksčiau valstybės teiktas socialines paslaugas (pagalba įsidarbinant, socialinis dienos centras ir t.t.) ir viso to kritikos, akcentuojant bibliotekų reikšmę kaupiant subalansuotas ir rimtas kolekcijas ir taip tarsi kuriant atsvarą šališkiems interneto srautams. Bibliotekos erdvė vaidina svarbų vaidmenį visų šių vaidmenų išpildymo atžvilgiu. Nors bibliotekos Lietuvoje tampa vis inovatyvesnės, vis dar pasitaiko situacijų, kai jos projektuojamos ar renovuojamos šių klausimų neapsvarsčius, o taip pat neapsvarsčius ir lankytojų vietos jose. Architektūros kokybės vystymo asociacijos organizuotame projekte Molėtų bibliotekoje kartu su Vilniaus dailės akademijos interjero katedros atstovais pamėginome suprasti, kaip sąveikauja erdvė ir lankytojų praktikos ir pasiūlyti pokyčių.“

Interviu sulaukia susidomėjimo Lietuvos bibliotekų feisbuko grupėje.

2020 12 01

Molėtų bibliotekos naujoji erdvė laukia Kalėdų!


Verified by MonsterInsights