Projektas „Kartų namai Molėtuose“

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Europos socialio fondo agentūra (ESFA) 2020 m. vasario 20 d. pasirašė iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0168 „KARTŲ NAMAI MOLĖTUOSE“ sutartį Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0168.

Projekto „KARTŲ NAMAI MOLĖTUOSE“ tikslas – mažinti nedarbą Molėtų mieste, skatinant užimtumą ir verslumą bei siekiant pagerinti Molėtų miesto bendruomenės narių gyvenimo kokybę. Tikimasi, kad projekto metu organizuotas neformalus švietimas didins Molėtų miesto bendruomenės narių socialinę integraciją – projekto dalyviai įgis naujų žinių, pagilins turimas žinias, įvairaus amžiaus bendruomenės narių bendros veiklos pagilins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, kurie palengvins jų integraciją į vietos bendruomenę, savanoriavimas suteiks naujų galimybių bendradarbiauti, didinti aktyvaus gyvenimo poreikį bei pagerinti gyvenimo kokybę, atrasti galimybių įsidarbinti ar kurti savo verslą. Bus sukurtos dvi neformalaus švietimo programos: virėjų ir floristų-dekoratorių. Pagal programas bus apmokyta 20 įvairaus amžiaus ekonomiškai neaktyvių asmenų, kurie įgys Molėtų miesto poreikius atitinkančias virėjų ir floristų-dekoratorių kvalifikacijas. Projekto metu tikslinei grupei 20 asmenų rugsėjo – lapkričio mėn. bus organizuotas 3 mėnesių 192 val. neformalusis švietimas: 96 val. virėjų ir 96 val. floristų – dekoratorių kvalifikacijai įgyti. Sėkmingai baigusiems mokymo programą bus įteiktas neformaliojo švietimo mokymo programos baigimą patvirtinantis pažymėjimas, kuriame bus nurodyta baigta programa, valandų skaičius, įgyti gebėjimai ir kompetencijos. Projekto įgyvendinimo metu projekto veiklų dalyviams 2020 m. rudenį bus organizuoti 3 renginiai – išvykos į įmones: į kraštiečio Tomo Rimydžio Ertlio Namą – Lietuvos istorinės virtuvės restoraną Vilniuje, į Karmėlavą, į restoraną visai šeimai „Briedžių medžioklė“ ir į gėlių studiją „Idealistė“ Kaune, kur įmonių savininkai pasidalins savo verslo kūrimo, kompetencijų įgijimo, įdarbinimo ir įsidarbinimo gerąja patirtimi, supažindins su savo kolektyvų darbuotojais. Projekto tikslinė grupė pasinaudos žiniomis įsidarbinant ar kuriant nuosavą verslą.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Valstybės biudžeto. Projektui skirta 41699,13 Eurai. Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka bei partneriai Molėtų gimnazija ir moterų klubas “Judra” prie projekto įgyvendinimo prisidės ir savo lėšomis, projekto veikloms įgyvendinti skirdami ne mažiau kaip 4496,31 Eurus.


Projekto vadovė Virginija Raišienė
Tel. +370 61034610
agriva62vr@gmail.com