Projektas „Kartų namai Molėtuose“

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka kartu su projekto „KARTŲ NAMAI MOLĖTUOSE“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0168 partneriais Molėtų gimnazija ir moterų klubas “Judra” nuo 2020 m. vasario 20 d. vykdė projektą „KARTŲ NAMAI MOLĖTUOSE“ pagal 2020 m. vasario 20 d. finansavimo sutartį Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0168 su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA).

Projekto „KARTŲ NAMAI MOLĖTUOSE“ tikslas – mažinti nedarbą Molėtų mieste, skatinant užimtumą ir verslumą bei siekiant pagerinti Molėtų miesto bendruomenės narių gyvenimo kokybę. Projekto metu organizuotas neformalus švietimas padidino Molėtų miesto bendruomenės narių socialinę integraciją – projekto dalyviai įgijo naujų žinių, pagilino turimas žinias, įvairaus amžiaus bendruomenės narių bendros veiklos pagilino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, kurie palengvino jų integraciją į vietos bendruomenę, savanoriavimas suteikė naujų galimybių bendradarbiauti, didino aktyvaus gyvenimo poreikį bei pagerino gyvenimo kokybę, atrado galimybių įsidarbinti ar kurti savo verslą. Buvo sukurtos dvi neformalaus švietimo programos: virėjų ir floristų-dekoratorių. Pagal programą bus apmokyta 20 įvairaus amžiaus ekonomiškai neaktyvių asmenų, kurie įgijo Molėtų miesto poreikius atitinkančias virėjų ir floristų-dekoratorių kvalifikacijas. Projekto metu tikslinei 20 asmenų grupei bus organizuotas 3 mėnesių 192 val. neformalusis švietimas: 96 val. virėjų ir 96 val. floristų – dekoratorių kvalifikacijai įgyti. Sėkmingai baigusiems mokymo programą buvo įteiktas neformaliojo švietimo mokymo programos baigimą patvirtinantis pažymėjimas, kuriame buvo nurodyta baigta programa, valandų skaičius, įgyti gebėjimai ir kompetencijos. Projekto įgyvendinimo metu projekto veiklų dalyviams buvo organizuoti 3 renginiai – išvykos į įmones: į virtuvės šefo Ruslano Bolgovo edukacinį užsiėmimą MB Flamingo Vilniuje, į restoraną visai šeimai „Briedžių medžioklė“ Karmėlavoje ir į gėlių studiją „Idealistė“ Kaune, kur įmonių savininkai pasidalino savo verslo kūrimo, kompetencijų įgijimo, įdarbinimo ir įsidarbinimo gerąja patirtimi, supažindino su savo kolektyvų darbuotojais. Projekto tikslinė grupė panaudojo žinias įsidarbinant ar kuriant nuosavą verslą.

Projekto pabaiga buvo numatyta 2020 m. lapkričio 20 d., tačiau projektas buvo du kartus pratęstas: iki 2021 m. gegužės 20 d. ir iki 2021 m. gruodžio 20 d.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Valstybės biudžeto. Projektui buvo skirta 41699,13 Eurai. Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka bei partneriai Molėtų gimnazija ir moterų klubas “Judra” prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ir savo lėšomis, projekto veikloms įgyvendinti skirdami ne mažiau kaip 4496,31 Eurus.


Projekto vadovė Virginija Raišienė
Tel. +370 61034610
agriva62vr@gmail.com

Verified by MonsterInsights