2021 Sausis

Balevičiūtė, Ramunė. Be meno žmonės nenumirs, nebent išprotės // Kultūros barai. – 2021, Nr. 1, p. 30-34
Pokalbis su režisiere Gabriele Tuminaite.
 „Sakai, kol kas vadovaujiesi patarimu. Ar tai tavo tėčio režisieriaus Rimo Tumino patarimas? Kokie judviejų profesiniai santykiai?
  Taip, patarė būtent jis. Visų pirma, jis mano tėvas, o vėliau tapo ir profesijos mokytoju. Prieš stodama į režisūrą, neplanavau turėti ką nors bendra su teatru, nes tai buvo „tėvų reikalai“, į kuriuos per daug nesigilinau. Bet, kai sugalvojau įgyti režisieriaus profesijos žinių, kaip tik vyko atranka Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, pasirinkau tėvo kursą, nes, kaip ir kiti ten stojusieji, maniau, kad jis yra geriausias savo profesijos žinovas, iš jo tikrai galėsiu šio to išmokti. Esu kaip ir tąsa – jo suvokimo, jo įkurto teatro krypties. Bet čia nėra jokio įsipareigojimo. Apsisprendžiau stoti į LMTA dėl egoistinio noro pramokti režisūros. Ir dėl to, kad man patinka būtent toks teatras. Vėliau, siekdama įgyti patirties, pradėjau bendradarbiauti su Rimo Tumino kūrybine komanda, vykdančia tarptautinius projektus, tapau jos asistente.“

„Lietuvos ryto“ inf. Istorijos dūžiai: datos, žmonės, atradimai, likimai // Lietuvos rytas. – 2021, saus. 30, p. 22
Rubrikoje „Metraštis“  žinutė su nuotrauka. „1937 m. sausio 31 d. gimė aktorius , Nacionalinės premijos laureatas R. Adomaitis.“

Vyšniauskas, Marius. Jonas Kazimieras Vaza – žmogus, pražudęs respubliką // Kultūros barai. -2021, Nr. 1, p. 52-67
Publikacija apie Jono Kazimiero Vazos valdymo laikotarpį, jo biografiją ir politinę karjerą.
„Už grotų princas praleido bemaž dvejus metus, nors dėl išlaisvinimo derėtasi. Lenkijos primas Janas Lipskis, naudodamasis vyskupo autoritetu, „1639 m. išsiuntė Prancūzijos dvarui griežtą laišką, reikalaudamas nedelsiant paleisti Joną Kazimierą. Net grasino karine intervencija.“ Ryžtingą primo toną numaldė LDK kunigaikštis Boguslavas Radvila, „žinomas , gerbiamas ir mylimas Prancūzijoje.“ Jis patikino kardinolą Richelieu, kad jeigu paleis princą, pelnys Radvilų giminės dėkingumą.“

Bubnys, Arūnas. Lietuvių antinacinė spauda ir jos leidėjai 1941-1944 metais // Nepriklausomybės sąsiuviniai.- 2020(2021), Nr. 4, p. 8-17
„Faktų ir įžvalgų“ rubrikoje  publikacija apie antinacinę spaudą ir jos leidėjus. „Tačiau ir toliau buvę Štuthofo kaliniai gestapo buvo sekami ir priversti slapstytis. V. Telksnys gavo pasą Vladislavo Lankaičio pavarde ir išvyko gyventi į Ukmergę.“

„Nepriklausomybės sąsiuvinių“ inf. Laisvės židinys // Nepriklausomybės sąsiuviniai.- 2020 (2021), Nr. 4, p. 69-78
Lietuvos Nepriklausomybės Akto  signataro Algimanto Norvilo prisiminimai apie laisvėjantį Kauną, žmones – „jų pilietinį aktyvumą, padėjusį susigrąžinti valstybės istoriją.“ Tekste minimas ir kardinolas V. Sladkevičius, taip pat nuotraukoje, kur  „Kardinolas Vincentas Sladkevičius šventina paminklą „Žuvusiems už Lietuvos Laisvę“.

Adomaitis, Gediminas. Sausio sukaktys // XXI amžius. – 2021, saus. 29, p. 30
Datos ir faktai. „2001 01 24 kun. Česlovas Kavaliauskas apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu“
„1851 01 25 Medinių k,. Pasvalio r., gimė Petras Vileišis, inžinierius, literatas, visuomenės ir kultūros veikėjas, pirmasis Lietuvos milijonierius, savo kapitalą paskyręs tautinio atgimimo interesams.“

Červokienė, Daiva. Pradėti kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pagerbimo metai // XXI amžius. – 2021, saus. 29, p. 28
Publikacija kun. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 250-osiosm gimimo metinėms. „1794 metais įstojo į Žemaičių kunigų seminariją Varniuose. 1976 m. vasario 26 d. Žemaičių vyskupas Steponas Giedraitis Jurgį Pabrėžą įšventino kunigu.“

„XXI amžiaus“ inf. Šiemet bus minimas kardinolas // XXI amžius. – 2021, saus. 29, p. 2
Informacija apie tai, kad „Kultūros ministerijos teikimu, Vyriausybė patvirtino Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metų minėjimo 2021-aisiais planą.“

„XXI amžiaus“ inf. Netektys // XXI amžius. – 2021, saus. 29, p.3
Nekrologas. Kun. Česlovas Zažeckas (1924 07 20 –2021 01 02) . „Kun. Č. Zažeckas buvo pašarvotas Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje. Sausio 3-iosios vakarą Šv. Mišias už mirusį kunigą aukojo Molėtų dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas, sausio 4-osios rytą – Suginčių klebonas, kun. Algimantas Baltuškonis. Laidotuvių Šv. Mišias sausio 4 dieną aukojo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir vyskupijos kancleris kun. Gediminas Tamošiūnas. Ilgametis Suginčių klebonas palaidotas bažnyčios šventoriuje. Dėl karantino vyskupijos kunigai prašyti nevykti į laidotuves ir už mirusįjį pasimelsti savose bažnyčiose.“

Klimienė, Inga. Poledinės žvejybos ypatumai // Utenos apskrities žinios. – 2021, saus. 27, p. 4
Pasakojimas apie žvejybą – kaip laisvalaikio praleidimo būdą. „Be žvejybos savo gyvenimo neįsivaizduoja Molėtų rajone gyvenantis Henrikas Narūnas. Tiek vasarą, tiek žiemą, jei tik leidžia galimybės, vyras skuba prie ilgiausio Lietuvoje ir trečio pagal gylį  – Asvejos ežero.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Konkursas // Utenos apskrities žinios. – 2021, saus. 27, p. 1
Žinutė apie tai, kad „Molėtų rajono literatai ir kraštiečiai kviečiami dalyvauti kasmetiniame Molėtų rajono savivaldybės Kazio Umbraso literatūrinės premijos konkurse.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Savaitgalį liepsnojo nevalyti kaminai // Utenos apskrities žinios. – 2021, saus 27, p. 2
Informacija apie gaisrus. „Sausio 24 d. gaisras kilo Molėtų rajone, Kačergų kaime esančiame ūkiniame pastate. Gaisro metu apdegė apie 8 kv. m stogo. Išgelbėt 30 vištų.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Keleivių dėmesiui // Utenos apskrities žinios. – 2021, saus. 27,p. 2
Informacija apie laikinai nutraukiamus priemiesčio maršrutus, tarp kurių „Nr. 11 „Alanta per Pakalnius“.“

„Utenos dienos“ inf. Dienos ir naktys Utenos krašte // Utenos diena. -2021, saus. 27,p. 13
Žinutės apie nusikaltimus.  „Prarado pinigus“ (Mindūnų s,) ir „Apvogė dirbtuves“. (Inturkės s.).

„Šiaurės Atėnų“ inf. Norėtum, kad nesudegtų // Šiaurės Atėnai. – 2021, saus. 27, p. 2-3
„Memorabilia“ rubrikoje bandoma atspėti seno atviruko adresatą ir rašiusįjį. „Kunigas Česlovas Kavaliauskas yra pranašavęs, jog amžinojoje dangaus karalystėje  be galo prasiplės asmeninės meilės horizontai. Taigi anie kalėdiniai Ziulkos ir Žvirblelio vakarai turbūt tyvuliuoja dabar po visą kosmosą. Jeigu tikime trumputės maldos galybe, argi čia būtų prasčiau prieš Dievo sostą?“

Ignatavičius, Tadas. Konstitucijos pilis – intrigų nelaisvėje // Lietuvos rytas. – 2021, saus. 23, p. 3
Publikacija apie tai, kodėl stringa Konstitucinio teismo teisėjų skyrimas. „Apie tai, kokie tikrieji motyvai gali slypėti už beveik metus užsitęsusio KT atnaujinimo, savo įtarimais viešai pasidalijo ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius Vytautas Nekrošius.
Teisininko nuomone, nepaskyrus A. Kabašaičio gali būti siekiama laimėti laiko, kad D. Žalimas galėtų tapti Aukščiausiojo teismo pirmininku. Šis teismas vadovo neturi daugiau kaip metus.“

Lapinskaitė, Angelina. Motinų ašaros „Zoom“ teatre, arba Kaip aš nualpau lovoje? // Literatūra ir menas. – 2021, Nr. 2, p. 36-37
Recenzija Perskaičiau Svetlanos Aleksijevič literatūrinės dokumentikos knygą „Cinko berniukai“ ir pasižiūrėjau Oskaro Koršunovo teatro sukurtą „„Zoom“ spektaklį „Alpulys“ (pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę). Norom nenorom gretinu šias patirtis ir klausiu: kokią vietą many randa „Zoom“ teatras? Ką cinko berniukai šnabžda į ausį prieš  nukrentant į slaptingą alpulio būseną? Ir apskritai, ar praėjus trisdešimčiai metų po pirmojo „Cinko berniukų“ pasirodymo tai dar aktuali, su skaitytoju gebanti megzti ryšį knyga?“

Sabeckis, Karolis. Laidotuvių fotografija Lietuvoje ir jos studium bei punctum // Literatūra ir menas. – 2021, Nr. 2, p. 44-46
Publikacija apie laidotuvių fotografavimą. „Mintis rašyti apie laidotuvių fotografiją ėmė bręsti, kai pradėjau tvarkyti mirusio tėvo paliktą negatyvų archyvą. Jį sudarė tik negatyvai, iš viso keli šimtai , iš kurių labai didelė dalis  – laidotuvių nuotraukos.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Apie Vyžuonų dvarą // Utenos apskrities žinios.-  2021, suas. 23, p. 6
Informacija apie Vyžuonų dvaro valdytojus. „XVI-XVIII a. buvo biržiškių Radvilų giminės nuosavybė. Radvilų buvimą rodo ir laidojimai Vyžuonų bažnyčioje. Čia yra 1603 m. mirusio Didžiojo Lietuvos etmono Kristupo Mikalojaus Radvilos, vadinamo Perkūnu, palaikai. Radvilų dvaras buvo Vyžuonose buvo prie Kartuvių kalno.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Nusikaltimai, nelaimės // Utenos apskrities žinios. – 2021, saus. 23, p. 4
Dvi žinutės  („Vagystės“ ir „Sukčiavimas“) apie nusikaltimus Molėtų rajone. Pranešama apie vagystę Dailidžių kaimo dirbtuvėse, „iš kurių pavogta perforatorius, grąžtas ir kita.“  Ir apie tai, kaip Mindūnų seniūnijos gyventojas prarado 500 eurų, norėdamas įsigyti „internetiniame tinklalapyje radęs skelbimą apie parduodamą keturratį motociklą“.

Butkevičius, Algirdas. Puoselėjęs liaudies meną ir kultūrą // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2020 (2021), Nr. 2/49, p. 46-51
Publikacija dailininko Antano Jaroševičiaus 150-osiosm gimimo metinėms. „Rinkti liaudies meno kūrinius nebuvo lengva ir paprasta. 1914 metų dešimtajame „Vairo“ numeryje A. Jaroševičius rašė: „Pernai vasarą man teko Giedraičių parapijoje rankioti audeklus. Kurioj tik pirkioj įėjęs paklausi, visur moterys ir merginos stebisi, kad pas juos, „paprastus žmones“, esą kai kokių nepaprastų , net „ponams“ tinkančių gražių audinių. Ir daug reikia prikalbėti, ligi ima traukti iš skrynios vieną audeklą, gražesnį už kitą.“

Tamulaitis, Gintautas. Vitkus, Aleksandras. Giedraičių mūšiui 100 metų // Tremtinys. – 2021, saus. 23, p. 1
Publikacija su nuotraukomis. „Lapkričio 21 d. minint istorinių įvykių šimtmetį, paminklas atidengtas istorinėje Giedraičių mūšio vietoje, privačioje žemės valdoje, priklausančioje dideliam Lietuvos ir savo krašto patriotui Mindaugui Černiauskui. Prieigomis prie paminklo rūpinosi Molėtų rajono savivaldybė, vadovaujama mero Sauliaus Jauneikos.“

Kairytė-Smolianskienė, Aurelija. Už Saldutiškio bažnyčios išniekintus kūnus budeliai laidodavo bendroje duobėje // Utenos diena. – 2021, saus. 20, p. 11-12
Rubrikoje „Utenos krašto kaimų paveldas“ tęsiama publikacija apie Saldutiškio miestelį. Pokalbis su Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonu Jurgiu Kazlausku. Pasakojama  ir apie vieną iš partizanų – Bronių Zinkevičių, kuris buvo „Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) centro atstovas Vytauto apygardoje ir vienas pagrindinių partizaninio judėjimo organizatorių Švenčionių ir Utenos apskrityse.“ Dalyvavo partizanų laikraščio  „Aukštaičių kova“, pradėto leisti 1945 m. rudenį, leidyboje.

„Utenos  apskrities žinių“ inf. Karantino metu visiems Molėtų rajono senjorams ir neįgaliesiems nemokamai gali būti atvežti vaistai ir būtiniausios prekės // Utenos apskrities žinios. – 2021, saus. 20, p. 7
Informacija apie tai, kaip ir kas gali gauti paramą. „Molėtų rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu VšĮ universaliu daugiafunksciniu centru „Kaimynystės namai“ pradėjo teikti maisto produktų, medikamentų, higienos ir (ar)  kitų būtinų prekių nusipirkimo  ir (ar) pristatymo paslaugą, taip pat padeda atlikti mokesčių mokėjimus.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Nusikaltimai, nelaimės // Utenos apskrities žinios. – 2021, saus. 20, p. 5
Žinutėje „Vagystės“ pranešama apie tai, kad „ Inturkės sen,, Ažuožerių k., ,iš moteriai (g. 1939 m.) priklausančios piniginės buvo pavogta 280 eurų.“

„Utenos dienos“ inf. Apskrities naujienos // Utenos diena. – 2021, saus. 20, p.7
Informacija apie tai, kad Molėtų rajono senjorams ir neįgaliesiems  – nemokamai atvežti vaistai, būtiniausios prekės. „Maisto produktų, kitų prekių kaina ir mokesčiai mokami už asmens lėšas. Nemokami – pirkimas, atvežimas ir pagalba atliekant mokesčių procedūras.
Projekto metu teikiamos paslaugos yra finansuojamos Europos Sąjungos fondo lėšomis.“

„Utenos dienos“ inf. Dienos ir naktys Utenos krašte // Utenos diena. – 2021, saus. 20, p. 13
Be apvogtos senolės pranešama dar ir apie neblaivius vairuotojus.

Bukaitė, Vilma. Vladas Mironas: rokiškėnas kunigas, signataras ir ministras pirmininkas // Prie Nemunėlio. – 2020 (2021), Nr. 2, p. 3-15
Humanitarinių mokslų daktarės publikacija Vlado Mirono 140-osioms gimimo metinėms.
„Beveik trečdalis, net 66 iš 222, į 1917 m. rugsėjo 18-22 d. Vilniaus Žiemos centre (dabar Rusų dramos teatras) vykusią Lietuvių konferenciją susirinkusių tautiečių buvo kunigai. Renkant Lietuvos Tarybą, V. Mironas, kartu su Justinu Staugaičiu gavo daugiausia balsų tarp dvasininkijos. Dar daugiau jų surinko tik iškilūs Vilniaus lietuvių politinio gyvenimo dalyviai Jonas Basanavičius, A. Smetona, Jurgis Šaulys, Petras Klimas ir Mykolas Biržiška. Be jau minėtų, Lietuvos Tarybos nariais tapo Saliamonas Banaitis, Kazimieras Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, Donatas Malinauskas, Stanislovas Narutavičius, Alfonsas Petrulis, Aleksandras Stulginskis, Kazimieras Šaulys, Jokūbas Šernas, Jonas Vailokaitis ir Jonas Vileišis.“

„Lietuvos ryto“ inf. Kas, kur, kada: nuo Visagino iki pajūrio // Lietuvos rytas. -. 2021, saus. 16, p. 12
Rubrikoje „Krašto žinios“ – žinutė „Inturkė“ , kur pranešama apie ugniagesių gelbėtojų 12 m gylyje iš Galuonų ežero ištrauktą vyro kūną. „Paaiškėjo, kad kaimo gyventojas per netvirtą ledą ėjo trumpindamas kelią į namus.“

Matulevičius, Algirdas. Reformacija ir Martyno Mažvydo 500-osios metinės // Donelaičio žemė. – 2020 (2021), Nr. 4, p. 20-21
Istoriko, enciklopedisto, Mažosios Lietuvos tyrėjo pranešimas iš  konferencijos „Mažvydo šviesa“.
„Bet Didžiojoje Lietuvoje, LDK liuteronizmas neįsigalėjo; neparėmė itin turtingi didikai ir bajorai žemvaldžiai, pats valdovas. Tik garsus Europoje didikas, kunigaikštis Mikalojus Radvila Juodasis rėmė radikalesnę reformacijos kryptį – kalvinizmą; Lietuvos Brastoje išleido Bibliją.“  

„Utenos apskrities žinių“ inf. Galuonų ežere eketėje nuskendo vyras // Utenos apskrities žinios. -2021, saus. 16, p. 6
Rubrikoje „Nelaimės“- pranešama, kad Galuonų ežere nuskendo vyras. „Sausio 12 d. Molėtų rajone, eidami per ledą , Galuonų ežere į eketę įsmuko du vyrai, vieno iš jų išgelbėti nepavyko.“

„Utenos dienos“ inf. Petras Kuliešius: „Tos dvi dienos mus pakeitė“ // Utenos diena. – 2021, saus. 16, p. 3-4
Prisiminimai apie 1991-ųjų metų sausio įvykius, kuriais  dalinasi tuometis Utenos policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnas Petras Kuliešius ir Molėtų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus specialistas Algimantas Antanas Čiža, tuo metu dirbęs Molėtų rajono Vidaus reikalų skyriuje nepilnamečių reikalų inspektoriumi. „Tuometinio vidaus reikalų ministro nurodymu 25 Molėtų policijos komisariato pareigūnai be tarnybinių ginklų buvo nuvežti į Vilnių prie Parlamento Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų žinion ir ten palaikė viešąją tvarką.“

Vaitiekūnas, Dainius. Pro nostalgiškų prisiminimų miglą, arba Pokalbis nepučiant miglos // Metai. – 2021, Nr. 1, p. 96-116
Pokalbis su literatūrologu prof. Petru Bražėnu. „Žemaitę Nijolę sutikau ne Sarbievijaus kieme, gal Filologijos fakulteto koridoriuje ar auditorijoje, bet geriau pažinau studentų darbo  stovykloje, ant statomo sandėlio pastolių. Ne itin romantiška. Romantiškesnis buvo 1967 metų susitikimas, į kurį buvę fakulteto bendramoksliai pakvietė ir mane, tik ką grįžusį iš tarnybos sovietinėje armijoje. Žemaitė dar buvo studentė, o šešiasdešimt aštuntaisiais, gavusi diplomą ir atsisakiusi pasiūlytos dėstytojo vietos, atvažiavo – kaip teisėta žmona – pas mane, į Molėtų vidurinę internatinę mokyklą. Štai jau penkiasdešimt treti metai kartu…“

Šlepikas, Alvydas. Du apsakymai // Metai. – 2021, Nr. 1. P. 20-28
Publikuojami du apsakymai: „Didžioji Motina“ ir „Pavlovo šunys“
„Asistentės dienoraščio fragmentai
1926 m. vasario 5 diena
Tas vėjas ir tamsa taip slegia – nemėgstu žiemos. Bet kaip gera ateiti į laboratoriją ir pamatyti tą nuostabų žmogų, jo šypseną, jo akis, tokias geras ir teisingas. Kai Ivanas Petrovičius pasirodo, viskas tarytum nušvinta. Aš tikriausiai ne visai dar suvokiu, kokia garbė ir laimė dirbti su šiuo genijum.“

Kairytė-Smolianskienė, Aurelija. Saldutiškio miestelio kapinių „Facebook“ primena: mirties akivaizdoje visi lygūs // Utenos diena. – 2021, saus. 13, p. 10-12
Rubrikoje „Utenos krašto kaimų paveldas“ publikacija su nuotraukomis apie Saldutiškio kapines. „Pakalbintas Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas Jurgis Kazlauskas, parapijoje dirbantis nuo 1997 metų, sakė, kad velionių nuotraukų mada, greičiausiai, atkeliavo nusižiūrėjus nuo slavų kapų, kadangi gyventa sovietinėje sistemoje. Jis pasidžiaugė, kad Saldutiškio gyventojai dabar nebekonkuruoja paminklų grožiu, kaip būdavo anksčiau.“

Sakaitė, Kristina. Vyžuonos atideda kultūrinį startą // Utenos apskrities žinios. – 2021, saus. 13, p. 1, 3,4
Pokalbis su Vyžuonų seniūnijos seniūne Jolita Bučeliene apie kultūrinę, ūkinę ir demografinę situaciją.   „Pagrindinius renginius norėjome susieti su Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčios, šiemet mininčios 615 m. jubiliejų, veikla, Radvilų istoriniu palikimu. Vasarą Vyžuonose turėtų vykti tarptautinis vaidmenų žaidimas (LARPG), kai būrys žmonių pagal tam tikrą scenarijų atkuria įvairių laikmečių scenas. Šis žaidimas bus Radvilų tema.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Kviečiame pažinti etninę kultūrą kaimo turizmo sodybose // Utenos apskrities žinios. – 2021, saus. 13, p. 7-8
Publikacija apie 2019-2020 metais Etninės kultūros globos tarybos kartu su Lietuvos kaimo turizmo asociacija bei Žemės ūkio ministerija organizuoto Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso nugalėtojus, kurie įtraukti į Lietuvos etnokultūrinių kaimo turizmo sodybų gidą. „ „Pagulbis“ – tai dvarelis su visais išsaugotais autentiškais pastatais, kurie ir šiandien rakinami prieš 100 metų nukaltais raktais. Namą supa tradicinių gėlių darželiai ir senas obelų sodas, Prie vartų auga šermukšnis, saugantis nuo blogos akies ir kitų negandų.“

„Utenos dienos“ inf. Atsisveikinta su Ignalinos rajono policijos komisariato viršininku // Utenos diena. – 2021, saus. 13, p. 7
Informacija su nuotrauka. „Nors ir sunku palikti tarnybą , kolektyvą, kuriame praleista daug gražių akimirkų, visada tai reikia padaryti laiku…“ – kalbėjo A. Masevičius.“

„Utenos dienos“ inf. Dienos ir naktys Utenos krašte // Utenos diena. – 2021, saus. 13, p. 13
 Iš 13 parengtų žinučių  apie nusikaltimus apskrityje –  2 iš Molėtų rajono: „Alkani vagys“ ( iš vasarnamio Čiulėnų sen. pagrobta maisto produktų) ir „Pavogė pinigus“ (Inturkės sen. trys nepažįstami vyrai įsibrovė į namą ir grasindami pagrobė 100 eurų).  

„Artumos“ inf. Bažnyčia ant sofutės, arba Krizė kaip ženklas // Artuma. – 2021, Nr. 1, p. 18-22
„Apskritojo stalo“  diskusija apie tai, ką išgyvename šiandien. Pokalbyje dalyvauja ir kaimo parapijų klebonas, Šventojo Rašto dėstytojas, kun. Algirdas Akelaitis. „Man ši karantino situacija – tikras geimerio rojus. Dievas pagaliau su meile atsigręžė ir į priklausomus nuo kompiuterio žmones! Dabar galiu pateisinti savo neveiklumą, neva „ištikimai laikausi Sveikatos apsaugos ministerijos nuorodų.“ Aišku, su sarkazmu kalbu.
Apie tai galima atsietai šnekėt, kol parapijoje nesuserga viena, antra, trečia šeima. Tada mirties akivaizda tampa labai reali. Ir gražbyliavimai apie pasitikėjimą Dievu atsijungia. Belieka tiesa, kad šitos pandemijos atžvilgiu esi toks pat nuogas prieš bendruomenę, kaip ir pati bendruomenė. Belieka nuolankiai prašyti: „Maldaukime Dievą, o kokia bus Jo valia – pamatysime.““

„Miškų“ inf. Lemtingos klaidos kaina // Miškai. – 2021, Nr. 1, p. 47-49
Publikacija apie išskirtinę partizano Antano Kraujelio-Siaubūno slėptuvę. „1954 m. paskutinis A. Kraujelio- Siaubūno bendražygis Vladas Petronis-Nemunas, neatlaikęs sunkios partizano dalios, pasidavė okupacinei valdžiai. Apklausiamas V. Petronis taip charakterizavo Siaubūną: „Labai atsargus – slepiasi negyvenamuose pastatuose. Žiemą iš slėptuvės išeina retai, eina ne keliais, o laukais (naktį arba prieš rytą). Vasarą slapstosi krūmuose, klojimuose, pirtyse. Siaubūnas niekada dėl nieko nesitaria iš anksto.““

„Utenos apskrities žinių“ inf. Utenos policijos kolektyvas atsisveikino su ilgamečiu kolega // Utenos apskrities žinios. – 2021, saus. 9, p. 4
Išplėstinė informacija su nuotrauka apie tai, kad Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsisveikino su vyresniuoju komisaru Algiu Masevičiumi. „A. Masevičius, būdamas 23 metų, vidaus tarnyboje pradėjo dirbti 1990 m. gegužės mėn. 3 d. Molėtų rajono vidaus reikalų skyriaus nepilnamečių reikalų inspektoriumi, tarnybos metu dirbo personalo vyresniuoju inspektoriumi, viešosios policijos komisaru inspektoriumi, komisaro pavaduotoju, policijos komisaro viršininko pavaduotoju.
Laimėjęs atranką  nuo 2009 m. sausio mėn. 19 d. paskirtas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato viršininku.”

Adomaitis, Gediminas. Mordovijos kalinio 90-metis // XXI amžius. – 2021, saus. 8, p. 6
Publikacija su nuotrauka Kazio Napoleono Kitkausko 90-mečiui. „Jis sugebėjo išsaugoti vieną iš didžiausių Lietuvos istorijoje paslapčių, o neįkainojama Lietuvos istorijos, kultūros ir meno vertybių kolekcija liko Lietuvoje bei tapo vienu iš svarbiausių nacionalinio paveldo objektų“

„Tremtinio“ inf. Antanas Jočys (1933-2020) // Tremtinys. – 2021, saus. 8, p. 7
LPKTS Kauno filialo nekrologas. „Gimė Laičių k., Molėtų r. 1948 m. gegužės mėn, tremiant šeimą , Antanukui ėjo penkiolikti, tačiau mamos patarimu, paauglys pasislėpė ir tremties išvengė. Vėliau vienas gyveno Alantoje, Ukmergėje. Buvo sunku. Po kelerių metų pats išvyko pas savus į Sibirą.“

„Tremtinio“ inf. Prieš 30 metų Lietuva išgyveno įtemptas valandas // Tremtinys. – 2021, saus. 8, p. 3
Publikacija apie 1991 metų sausio įvykius Lietuvoje. Minima K. Prunskienė.

Kairytė-Smolianskienė, Aurelija. Saldutiškio miestelis tarp aplinkinių gyvenviečių  – lyg ką tik gimęs kūdikis  (V) // Utenos diena. – 2021, saus. 6, p. 11-12
Rubrikoje „Utenos krašto kaimų paveldas“ pasakojimo tęsinys apie Saldutiškio miestelį ir aplinkines gyvenvietes. „Vienas ryškiausių Kirdeikių krašto žmonių – kunigas, lietuvybės bei tautodailės meno puoselėtojas Silvestras Gimžauskas.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Ūkis // Utenos apskrities žinios. – 2021, saus. 6, p. 1
Informacija apie situaciją Lietuvos ūkiuose. „Fondo atstovų teigimu, šį rudenį Aukštaitijoje beveik 30 proc. daugiau ūkininkų apdraudė savo pasėlių plotus, išsidėsčiusius Anykščių, Biržų, Ignalinos, Kupiškio, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Radviliškio, Rokiškio, Švenčionių, Ukmergės, Utenos ir Zarasų rajonų savivaldybėse.“

„Utenos dienos“ inf. Naujametė naktis ir šventinis savaitgalis – be didelių incidentų // Utenos diena. – 2021, saus. 6, p. 13
Išplėstinė informacija apie tai, kaip Utenos apskrityje nuo gruodžio 31 d. 13 val. iki sausio 3 d. 21 val. stacionarūs policijos kontrolės postai ir mobilūs policijos ekipažai kontroliavo asmenų judėjimą tarp savivaldybių. „Neįleistų transporto priemonių skaičius  Utenos apskrityje –207, Anykščiuose – 46, Molėtuose – 25, Ignalinoje – 22,

„Lietuvos ryto“ inf. Istorijos dūžiai: datos, žmonės, atradimai, likimai // Lietuvos rytas. – 2021, saus. 5, p. 14
Žinutė su nuotrauka., kad „1931 m. sausio 5 d. gimė architektas restauratorius, inžinierius statybininkas, kultūros ir visuomenės veikėjas, Nacionalinės premijos laureatas K.N. Kitkauskas.“

„Stiliaus“ inf. Paskleidė sušių virusą // Stilius. – 2021, Nr. 1, p. 44-45
Informacija su nuotraukomis apie restorano „Sushi Lounge“ įkūrėjos Daivos Breivės sumanymą  – švenčių proga, minint restorano gimtadienį, „ištikimiausiems savo klientams po visą Lietuvą „ – išsiųsti originalias ir gardžias dovanas. Tarp apdovanotųjų – ir renginių organizatorė, verslininkė Inga Budrienė.

Žemulienė, Laima. Po skaudžių išgyvenimų pradeda dėlioti laimės mozaiką // Stilius. – 2021, Nr. 1, p. 16-21
Pokalbis su dizainere Julija Janus. „Esate Vilniaus Stiklo kvartalo koncepcijos autorė. Ką konkrečiai pavyko nuveikti?
– Stiklo kvartalas – tai nedidelis Vilniaus senamiesčio kvartalas tarp Rotušės aikštės ir Domininkonų gatvės.
Vasarą baigiau kurti maršrutą, vedantį Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorijos takais po Vilnių, ir patalpinau jį mobiliojo judumo  programėlėje „Walk 15“
Nusipirkus šią audiotrasą ir sekant žemėlapiu galima eiti per Vilnių nuo vieno taško iki kito ir klausytis pasakojimo, įkalbėto Barboros Radvilaitės asmeniu, išgirsti ir pajusti, kaip tos vietos susijusios su to meto Europoje pačia garsiausia, romantiškiausia ir dramatiškiausia meilės istorija.“