Gavėnios rimtyje kvepėjo vašku

Dubingių bibliotekoje veikia dviejų bitininkių Jolitos Kuncevičienės ir Birutės Kavaliauskienės vaško žvakių paroda. Tai nuostabūs darbeliai iš vaško. Skaitytojai užėję knygų labai įdėmiai apžiūri ir parodėlę. Nuoširdus ačiū autorėms patikėjusioms savo darbus bibliotekai. Paroda veiks iki Atvelykio.

Bibliotekininkė Vanda Vaikutienė

Dubingių biblioteka

Verified by MonsterInsights