Užtarnauto poilsio išlydėjome Auksuolę Nazarovienę

Balandžio 30 d. Molėtų r. sav. viešosios bibliotekos bendruomenė į pensiją išlydėjo Inovacijų ir ūkio skyriaus darbuotoją Auksuolę Nazarovienę. Bibliotekininkei dėkojo kolegų vardu kalbėjusi direktoriaus pavaduotoja Nijolė Stančikienė, Molėtų rajono savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Gintautas Matkevičius ir senjorų klubo „Džiugesio valandos“ atstovės. Iš viso bibliotekoje Auksuolė dirbo dvidešimt šešerius metus.

Auksuolės gyvenimo svajonė buvo studijuoti anglų kalbą ir mokyti šios kalbos kitus. Tačiau gyvenimas taip susiklostė, jog ji baigė ne anglų kalbos, o bibliotekininkystės studijas. 1995 m. darbą Molėtų bibliotekoje ji pradėjo kaip metodininkė, tačiau 2001 m. bibliotekoje įkūrus Informacijos skyrių, Auksuolė prisiėmė atsakomybę jam vadovauti. Reikėjo daug kruopštumo ir nuolat mokytis dirbant su naujai įkurtu viešosios interneto prieigos tašku. Auksuolės ir jos kolektyvo geranoriškų pastangų, mokymų dėka molėtiškiai gavo  jiems reikalingą, kokybišką informaciją ir patys tapo aktyviais informacijos paieškos dalyviais. Jei jaunimas greit susigyveno su kompiuteriais, tai vyresnio amžiaus žmonėms tai buvo naujas, netikėtas ir sunkus ėjimas link naujų technologijų įvaldymo.

Nuo 2009 m. Auksuolė pradėjo skatinti vyresniojo amžiaus bendruomenės narius aktyviai naudotis internetu visoms gyvenimo reikmėms, organizavo mokymus, teikė konsultacijas. Toks bendradarbiavimas pagimdė dar vieną iniciatyvą – senjorų klubą „Džiugesio valandos“. Kartu su klubo nariais Auksuolė organizavo literatūrinius susitikimus, pokalbius, popietes. Ji skyrė daug dėmesio aktyviausių bibliotekos skaitytojų ir senjorų klubo narių literatūrinei pažintinei veiklai, skatino juos bendrauti su kitais bendruomenės nariais, ypač jaunimu, populiarinant Molėtų krašto tarmes ir didžiuojantis šiais kalbos turtais, daug keliavo.

Auksuolės niekada netenkino tik formaliai atliekamas darbas, todėl ji daug bendravo su bibliotekos lankytojais, siūlė jiems naujas paslaugas. Taip atsirado anglų kalbos, rankdarbių mokymai. Taip pat ji puikiai organizavo kūrybines parodas, rengė ir vedė jų pristatymus visuomenei. Auksuolė buvo viena iš pirmųjų bibliotekos darbuotojų, kuri pradėjo dalyvauti projektinėje veikloje. Visą laiką ieškojo, kūrė, įgyvendino ir daug bendravo. Dėl to mes, jos kolegos, tikime, kad vis tik ji turėjo ir antrą – slaptą – svajonę būti bibliotekininke, nes tai jai sekėsi natūraliai ir labai gerai.

Auksuole, dėkojame už ilgametį kruopštų darbą, meilę ir atsidavimą švietėjiškai veiklai. Aktyvus žmogus išlieka aktyviu, kad ir kur jis bebūtų, ką beveiktų. Linkime svajoti, įgyvendinti svajones ir jomis džiaugtis. Ir dar kartą viską pakartoti ne vieną kartą…

Molėtų r. sav. viešosios bibliotekos kolektyvas