2021 Rugsėjis

Mičiūnienė, Giedrė. Kardinolas, paženklintas gerumu // Voruta. – 2021, Nr. 3, p. 64-67
Publikacija apie Kardinolą Vincentą Sladkevičių. „ „ V. Sladkevičius vis giliau leido gerumo ir šventumo šaknis – pasižymėjo kaip kilni, šviesi Asmenybė. Nors parapija buvo mišri, netrukdė gražiai įvairių konfesijų žmonių bendrystei. Visur jautėsi geri pokyčiai – žmonės vartojo mažiau alkoholio, mezgėsi šilti tarpusavio santykiai“, – kalba Dusetų klebonas, minėdamas, jog 1975 m. Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje  buvo neeilinis atvejis – globojamo kun. V.V. Cukuro  primicijos, į kurias suvažiavo daug klierikų, nuolat persekiojamų – žinomų kunigų.“

Puteikienė, Nina. Lietuvos jūrų muziejus pritaikomas neįgaliesiems // Žaliasis pasaulis. – 2021, rugs. 30, p. 12
Publikacija apie atsinaujinantį Lietuvos jūrų muziejų. „ „ Rengiant ekspozicijas istoriniame objekte labai svarbu siekti, kad jos būtų prieinamos kiekvienam lankytojui, – sako muziejaus vadovė. – Dar pernai lankytojai, judantys su vežimėliais, negalėjo patekti ant forto pylimų. O šiandien mes juos drąsiai galime pakviesti apžiūrėti visą fortą.““

Kazela, Vytautas. Kas išgelbės Lietuvą // Utenis. – 2021, rugs. 29, p. 3
Aktualijų apžvalga: nuo išgėrusiųjų prie vairo iki covidinės situacijos. „Kažkas pas mus ne taip, jei kaimyninėje Lenkijoje sergančiųjų kelis kartus mažiau. Kažką darome ne taip. „

Sakaitė, Kristina. Dailininkas Klemensas Kupriūnas: „Turime kuriančių žmonių, bet nemokame jų parodyti pasauliui“ // Utenos apskrities žinios – 2021, rugs. 29, p. 1, 3,4
Pokalbis su dailininku Klemensu Kupriūnu. „Kai Danijoje vyko mano personalinė paroda (tai paroda, į kurią kviečiami įdomiausi Europos menininkai, buvau ketvirtas pakviestas dailininkas iš Lietuvos), padovanojau jiems 900 darbų. Molėtams, Inturkės miesteliui padovanojau beveik 300 darbų, dalis jų eksponuojama Alantos dvaro bibliotekoje.“

Sakaitė, Kristina. Kasmet konfiskuojama 100 automobilių, tačiau vairuotojai su promilėm kelionių neatsisako // Utenos apskrities žinios. – 2021, rugs. 29, p. 1,3
Publikacija apie šių metų pirmojo pusmečio nusikalstamų veikų tendencijas, kalbantis su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Vytautu Vaiškūnu ir pavaduotoju Vaidotu Žiliu.  „Nuo metų pradžios iki rugpjūčio žuvo 7 žmonės: 3 Utenos, 2 Molėtų, po 1 Zarasų ir Ignalinos rajonuose“

Sinkus, Silvestras Rimgaudas. Istorija pareinant į Lietuvą // Indraja. – 2021, Nr. 9, p. 24-27
Publikacija Lietuvotyros tema. „Jogaila rašte mini „pilį su sritimi“, todėl galima daryti prielaidą, kad pilis buvo centre, o iš kraštų buvo įsikūrę Molėtų ir Labanoro kaimai.“

Šeikis, Gintautas. Didikai Astikai ir pirmosios Alantos bažnyčios fundacija XVI amžiuje // Voruta. – 2021, Nr. 3, p. 32-38
Publikacija apie Alantos istoriją (XV-XVI a.). „Pirmoji Alantos bažnyčia greičiausiai buvo medinė. Tiksliai nėra aišku, kur ji stovėjo, greičiausiai toje vietoje, kur vėliau buvo pastatyta mūrinė. Lenkų istoriko Ježio Ochmanskio (Jerzy Ochmanski) nuomone, Alantos pirmoji bažnyčia galėjo būti funduota apie 1522 m., o prie bažnyčios turėjo būti įkurta Alantos altarija.“

Tuškevičienė, Neringa. Kernaviškiai iškilmingai paminėjo prelato Česlovo Krivaičio gimimo 100-ąsias metines // Voruta. – 2021, Nr. 3, p. 68-69
Publikacija apie Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidus . „Klebonas kunigas Marius Talutis paprašė Jo Ekscelenciją vyskupą vadovauti šv. Mišių aukai.“

 „Vorutos“ inf. Išvyka į Širvintų apylinkes ir Vilniaus studentų maišto 1956-aisiais aidai // Voruta.- 2021, Nr. 3, p. 94-95
Leidinio priede „Tėviškės aušra“ lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininko Algimanto Masaičio ir jo studijų draugo Danieliaus Trumpicko susitikimo mintys. „Musninkai – nedidelis miestelis, kuklus, tačiau gražiai tvarkomas ir mokantis įamžinti Tautai nusipelniusius asmenis. Aikštė priešais bažnyčią yra pavadinta kun. A. Petrulio vardu.“

Eitminavičius, Stepas. Save matanti tokiame trikampyje: Žydrė, žirgai, žmonės // Utenos apskrities žinios. – 2021, rugs. 25, p. 3
Publikacija apie Žydrę Žalaitę-Hall, gyvenančią netoli Molėtų. „Gyvena senelio žemėje. Augina du sūnus: Rojų ir Teodorą. 2012 m. atrado Parelli natūraliosios žirgininkystės programą, kuri moko suprasti žirgus, būti jų vedliu.“

Kazela, Vytautas. Ir su nedideliais pinigais galima padaryti stebuklą // Utenis. –  2021, rugs. 25, p. 1,2
Publikacija apie Smulkiojo ir vidutinio verslo programą „Utena pirmoji tarp visų šalies savivaldybių pradėjo teikti pagalbą nuo COVID -19 nukentėjusiam verslui. Buvo 179 verslo subjektų prašymai, parama suteikta 153 verslo subjektams.“

„Lietuvos ryto“ inf. Kas, kur, kada: nuo Visagino iki pajūrio // Lietuvos rytas. – 2021, rugs. 25, p. 27
Krašto žinių mozaika. Žinutėje „Daujočiai“ pranešama, kad „Molėtų rajone pas ligonį vykusiems medikams, įstrigusiems neišvažiuojamame kelyje, padėjo ugniagesiai.“

„Savaitgalio“ inf. Startas – teatre // Savaitgalis. – 2021, Nr. 38, p. 55
Žinutė su nuotraukomis apie Lietuvos nacionaliniame dramos teatre vykusį „Lietuvos ryto“ TV naujojo sezono atidarymą. Tarp svečių būta ir solistės Juditos Leitaitės.

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2021, rugs. – 25, p.11
Iš 5 pranešimų – 1 iš Molėtų r. apie tai, jog Inturkės sen., Ažuožerių k. iš sodybos pavogti įvairūs alkoholiniai gėrimai.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Infrastruktūra // Utenos apskrities žinios. – 2021, rugs. 25, p. 1
Informacija apie tai, jog „Molėtų r. sav. taryba pritarė  „Molėtų rajono viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros gerinimo turistų lankytinose vietose“ ir „Lauko muzikos instrumentų įrengimo“ projektams.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Šalia automobilių turgaus kilusį gaisrą malšino kelių rajonų ugniagesiai // Utenos apskrities žinios. – 2021, rugs. 25, p. 2
Informacija apie Utenoje kilusį gaisrą. „Suvaldyti liepsnas prireikė kelių valandų, Utenos Ugniagesiams padėjo Zarasų, Molėtų, Panevėžio ir kitų rajonų ugniagesių komandos.“

Valonytė, Ligita. Ilgai dulkėjęs paveikslas grįžo paveldėtojos nurodytu adresu // Savaitgalis. – 2021, Nr. 37, p. 10-11
Publikacija apie antikvariate surastą nežinomo dailininko XIX a. penktame dešimtmetyje tapytą  Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo kopiją ir perduotą Vilniaus Bonifatrų (dabar Šv. Kryžiaus) bažnyčiai. „Paveikslas XIX a. buvo laikomas Inketrių dvare (Molėtų r.), kuris jau apie 1885 m. priklausė Liudvikui Išorai (Jono sūnui).“

„Šiaurės Atėnų“ inf. Vytautas Kaziela // Šiaurės Atėnai. – 2021, rugs. 24, p. 8
Eilėraščiai.

Puteikienė, Nika. Paskutiniai išgydyti ruoniukai – į Baltiją // Žaliasis pasaulis. – 2021, rugs. 23, p. 12
Išplėstinė informacija apie tai, kad „Lietuvos jūrų muziejaus baseinus paliko paskutiniai keturi ruoniukai, kurie pavasarį buvo atgabenti iš Baltijos pakrantės. Per penkis mėnesius sustiprėję į Baltijos bangas netoli Rusijos sienos nėrė Cvietkas, Ulas, Spotkelis ir Žiužis. Šiuos išmoningus vardus jiems suteikė vaikai iš Aukštaitijos.“

Kazela, Vytautas. Bravo Italija! // Utenis. – 2021, rugs. 22, p. 3
Aktualijų apžvalga: nuo žaliojo paso Italijoje iki Šiluvos konferencijos Lietuvoje.  „Aš daug metų savarankiškai studijuoju krikščionybę. Žinau viena: Dievas sukūrė tiktai vyrą ir moterį. Jokia trečia lytis nebuvo sukurta. Tai atsirado vystantis žmonijai kaip klaida. Bet tai nėra Dievo klaida. Kaip klaida buvo Bažnyčios inkvizicija.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2021, rugs. 22, p. 7
Iš 18 pranešimų – 4 iš Molėtų rajono.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Nusikaltimai, nelaimės // Utenos apskrities žinios. – 2021, rugs. 22, p. 2
Informacijoje „Įsibrauta į ambulatoriją ir ūkinį pastatą“ pranešama apie tai,  jog Luokesos sen. Kaližų kaime įsibrauta į sodybą ir „pavogti įvairūs maisto produktai, smulkūs namų apyvokos daiktai ir kita.“ O informacijoje „Degė ferma ir ūkinis pastatas“ pranešama apie kilusį gaisrą Suginčių sen., Lygalaukių kaimo ūkiniame pastate, kur  rastas sudegęs automobilis ir smilkstantys šiaudai.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Seniūnijos // Utenos apskrities žinios.- 2021, rugs. 22, p. 1
Informacija apie tai, jog Molėtų rajone ketinama peržiūrėti seniūnijų ribas, bet „lemiamas žodis turėtų priklausyti patiems gyventojams, kurie savo poziciją turės išsakyti visuotinėje apklausoje“.

Žurnalo „Stilius plius“ inf. Rožių sode malonios naujienos // Stilius plius. – 2021-2022, ruduo-žiema, p. 76-77
Publikacija apie atsinaujinusią  kavinę „Augustas ir Barbora Love Story Cafe“. Kavinės įkūrėjas ir savininkas Patrikas Ribas sako, kad jį „įkvėpė graži ir romantiška kunigaikščio Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorija. Pamaniau, kad kavinės erdvė gali būti skirta naujoms meilės istorijoms ir romantiškiems pokalbiams.“

Žurnalo „Žmonės“ inf. Ramiai ir elegantiškai // Žmonės. – 2021, Nr. 37, p. 12-13
Informacija su nuotraukomis apie Tatjanos ir Kšištofo Lavrinovičių ketvirtojo vaiko krikštynas. „Apeigoms šeima pasirinko sostinės Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią, nes ten apsilankę pajuto ypatingą aurą, o per pamaldas sutiktas būrys pažįstamų patvirtino, kad Algirdas Toliatas – išskirtinis kunigas.“

„Žurnalo „Žmonės“ inf. Sugrįžimas į teatrą // Žmonės. – 2021, Nr. 37, p. 104
Žinutė su nuotraukomis apie tai, jog po trejų metų rekonstrukcijos darbą pradėjo Lietuvos nacionalinis dramos teatras. „Mums tai – istorinė diena, grįžimas namo“ – šypsojosi aktoriai, meno gerbėjai.“, – o naująjį sezoną teatras pradėjo lenkų režisieriaus Grzegorzo Jarzynos „Soliariu 4“. Šventėje dalyvavo  ir rašytojas, dramaturgas Marius Ivaškevičius su mylimąja gydytoja Aušrine Ramanauskaite.

„Lietuvos ryto“ inf. Kas, kur, kada: nuo Visagino iki pajūrio // Lietuvos rytas. – 2021, rugs. 18, p. 26
Žinutė „Inturkė“. Pranešama apie autoįvykį, kur kelyje „molėtai-Pabradė 51 metų vyras, vairuodamas „Audi 80“, neatsižvelgė į meteorologines sąlygas, nepasirinko saugaus greičio, kelio vingyje nesuvaldė automobilio, išslydo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su iš priekio atvažiuojančiu sunkvežimiu „Tatra 810 6X6 V“, registruotu Čekijoje.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2021, rugs. 18, p. 11
Iš 5 pranešimų – 1 iš Molėtų r. apie tai, kad „Luokesos sen., Golbos k., pavogtas grandininis pjūklas.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Baseinas // Utenos apskrities žinios. – 2021, rugs. 18, p. 1
Žinutė apie tai, jog LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė papildomai pinigų Molėtų baseino statybai: šių metų darbams – 451 tūkst. eurų.

Kaminskas, Raimundas. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-ųjų gimimo metinių minėjimas Tuskulėnuose // Mokslo Lietuva. – 2021, rugs. 8 (17), p. 9
Informacija su nuotraukomis apie tai, kad  rugpjūčio 19 d., Vilniuje, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse, vyko kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-ųjų gimimo metinių minėjimas.

Puteikienė, Nika. „Dangus krenta į jūrą“ // Žaliasis pasaulis. – 2021, rugs. 16, p.12
Publikacija apie Lietuvos jūrų muziejuje atidarytą keramikų parodą „Draugystė užsimezgė 2018 metų pabaigoje, kai Lietuvos jūrų muziejus ir Kultūrinių iniciatyvų grupės Kvadratas pradėtas projektas „Mus jungia jūra“ suvienijo muziejinę instituciją ir meno organizaciją.“

Jasaitienė, Austėja. Rašytojų kūrybinės atostogos // Tarp knygų. – 2021, Nr. 7-8, p. 38-39
Publikacija apie Molėtų viešosios bibliotekos projektą  – tarptautinę rašytojų rezidenciją „Parašyta Molėtų krašte“. „Vienas iš rašytojų rezidencijų programos tikslų yra ir supažindinti juos su Molėtų kraštu, jo literatūriniu paveldu, rajono bibliotekų skaitytojais. Patys rašytojai čia visada atranda ką nors naujo, įkvepiančio ir skatinančio vėl sugrįžti.“

„Stiliaus“ inf. Kokių trijų norų išsipildymo norėtumėte? // Stilius. – 2021, Nr. 36, p. 16
Savaitės klausimas, į kurį atsako ir dainininkas Alanas Chošnau. „Mums, žmonėms, būtina pagaliau pradėti vertinti pasaulinę taiką ir gamtos sistemas. Kitaip nesuprasime, kad šis pasaulis yra mūsų visų vieninteliai namai.“

„Stiliaus“ inf. Sezoną atidarė trankiai ir iškilmingai // Stilius. – 2021, Nr. 36, p. 32-35
Žinutė su nuotraukomis apie TV3 sezono atidarymo šventę. „Skirtingai nuostabūs“, vykusią Kalnų parke, Vilniuje. . „Į ją gausiai plūdo kviestiniai svečiai. Tarp jų – aistringai savo darbui atsidavę kolegos, partneriai, prodiuseriai ir daugybė visuomenėje žinomų veidų.“ Vieni jų – aktoriai Larisa Kalpokaitė ir Jonas Braškys.

Kazela, Vytautas. Mažas ir vikrus šlavėjas, arba į miesto priežiūrą ateina naujos technologijos // Utenis. – 2021, rugs. 15, p. 1-2
Publikacija apie į Utenos komunalinį ūkį atėjusias naujas technologijas. „Ar daug yra Lietuvoje miestų, kuriuose rastum tris ežerus ir net keturis parkus? Jei sudėtume visus Utenos pėsčiųjų ir dviračių takus, tikrai pasiektume Molėtus.“

Sakaitė, Kristina. Utena fotografijose – miestas ir žmonės // Utenos apskrities žinios. – 2021, rugs. 15, p. 1,3,4,5
Publikacija su nuotraukomis apie Utenos kraštotyros muziejaus fonde  esančias fotografijas ir negatyvus bei jų autorius. „Ilgą laiką Utenos kraštotyros muziejus turėjo savo fotografą. Apie 1980-uosius fotografu dirbo Stasys Karanauskas, muziejaus patalpose jis turėjo fotolaboratoriją su didintuvais, ryškalais. Fonde atsidūrė .daug jo darytų negatyvų su miesto vaizdais.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2021, rugs. 15, p.7
Iš 19 pranešimų – 3 iš Molėtų r.  apie tai, jog Videniškiuose sustabdytas neblaivus (2,36 prom.) „VW Transporter“ vairuotojas, neturintis teisės vairuoti: Molėtuose „jaunuolis kumščiu trenkė  į veido sritį“ vyrui: Balninkuose vyras smurtavo prieš moterį.

Čepėnienė, Daiva. Penkių rajonų kūrėjai įamžino Uteną meno kūriniuose // Utenos apskrities žinios. – 2021, rugs.11, p. 5
Publikacija apie dailininkų plenerą Utenoje „Menas mieste – miestas mene“, kuriame dalyvavo 20 profesionalių menininkų, tarp kurių kūrė  ir Jolanta Žalalienė iš Molėtų. „Po vieną savo meno kūrinį, sukurtą plenero metu, autoriai dovanojo Utenai, oficialiai renginio metu meno kūrinio dovanojimo aktą patvirtindami savo parašais.“

Kazela, Vytautas. Kunigo Sigito Sudento sugrįžimas // Utenis.. – 2021, rugs. 11, p. 1,10
Publikacija apie kun. Sigito Sudento tarnystę. „Daugeliui netikėtai 2002 m. S. Sudentas iškeliamas į Alantą. Atsisveikinant manęs ir daugelio kitų neapleido mintis, kad kunigas į Utenos kraštą dar sugrįš. Tačiau to sugrįžimo teko laukti vos ne dvidešimt metų. 2002 -2018 m. Sigitas Sudentas buvo Alantos (Molėtų r.) Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos klebonas.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2021, rugs. 11, p. 11
Iš 7 pranešimų – 1 iš Molėtų r. apie tai, kad vyras „internetiniame skelbimų portale radęs skelbimą apie parduodamą keturratį motociklą, pervedė 200 eurų avansą. Nuvykęs nupirkti motociklo, su pardavėju susisiekti negalėjo, pinigų neatgavo.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Avaringumo reitinge – seni vardai ir naujos tendencijos: daugiau eismo įvykių fiksuojama kurortuose // Utenos apskrities žinios. – 2021, rugs. 11, p. 2
Išplėstinė informacija apie eismo įvykius. „Per 2021 m. septynis mėnesius , palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, Ignalinos savivaldybėje eismo įvykių užfiksuota 5 kartus daugiau, Anykščių r. ir Biržų r. – maždaug po 3 kartus, Druskininkų, Telšių r., Molėtų  r.ir Zarasų r. –  vidutiniškai po 2 kartus daugiau.“

Vaiškūnas, Jonas. Rugsėjo danguje – astronominis ruduo ir paslaptinga Zodiako šviesa // Utenis. – 2021, rugs. 11, p. 9
Dangaus žvaigždėlapis. „Rugsėjo 22 d. 22 val. 21 min. įvyks rudens lygiadienis, tuomet Saulės disko centras atsidurs dangaus pusiaujo ir ekliptikos sankirtos taške – Saulė pereis į dangaus pietų pusrutulį ir prasidės astronominis ruduo. Po kelių dienų – rugsėjo 25-ąją dienos bei nakties trukmė trumpam susilygins. Nuo šiol diena taps trumpesnė už makštį ir toliau trumpės iki Žiemos saulėgrįžos (gruodžio 21 d.)
Rugsėjo 30 –ąją diena truks 11:37 val. ir bus jau 2:07 val. trumpesnė nei buvo mėnesio pradžioje (13:44 val.).“

„Tremtinio“ inf. Pranas Žukas ( 1927-2021) // Tremtinys. – 2021, rugs. 10, p. 7
Nekrologas, pasirašytas Laisvės kovų dalyvės, gamtos mokslų habil.. dr. Janinos Šyvokienės.
 „Gimė Molėtų r., Čivylių kaime. Šeimoje augo penki vaikai.(…) 1958 m. pradžioje Pranas susituokė su Brone Kraujelyte, partizano Antano Kraujelio seserimi, taip pat tremtine.“

Vaišvila, Zigmas. Tiesa mus išlaisvina, susitaikymas sutelkia // XXI amžius. – 2021, rugs. 10, p. 6-7
Publikacija Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metams. Autoriaus pranešimas skaitytas kardinolo V. Sladkevičiaus 100-ųjų gimimo metinių minėjime, rugpjūčio 19-ąją. „Šią konferenciją, skirtą kardinolui V. Sladkevičiui atminti, paskatino šiemet Vilniaus apygardos administracinio teismo patvirtinta LGGRTC ir signataro Zigmo Vaišvilos, buvusio Seimo nario Audriaus Nako taikos sutartis dėl reikalavimo pašalinti iš www.kgbveikla.lt joje paskelbtas nepgįstas LGGRTC pažymas, kad kardinolas V. Sladkevičius, D. Banionis ir S. Sondeckis  slapta bendradarbiavo su TSKP KGB. Reikalavimas buvo įvykdytas 2020 m. rugsėjo 24 d.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Išaiškintas nelegalus avių mėsos verslas, tarp tiekėjų – ir Anykščių ūkininkai // Utenos apskrities žinios. – 2021, rugs. 8, p. 4
Publikacija apie nelegalų avių mėsos verslą. „Pavyzdžiui, viename tikrintame Anykščių r. ūkių buvo registruotos 186 avys, nors atvykę inspektoriai surado tik 145. Ūkininkas melagingai deklaravo ir avių išvežimą į Molėtų r. skerdyklą, nepateikė vežamų gyvūnų važtaraščio. Užfiksuota, kad iš jo bandos 136  avys  buvo parduotos VšĮ  Islamo kultūros ir švietimo centrui.“

Paulikaitė, Remigija. Gyvenimas tęsiasi! // Žmonės. – 2021, Nr. 36, p. 44-45
Publikacija apie tai, kaip klinikos „Vitkus Clinic“ vadovė Vita Vitkutė-Degutienė sutiko 45-ąjį gimtadienį šviesaus atminimo tėvų dvarelyje. „Čia niekuomet nebūna tuščia. Ir tą savaitgalį į Molėtų krašte esantį dvarelį susirinko artimiausi Vitos ir  jos vyro verslininko Gedimino Degučio žmonės. „Gyvenimas turi tęstis“, – įsitikinusi Vita, nors buvo labai sunku susitaikyti , kad sodyboje niekada nebepasitiks prieš trejus metus po sunkios ligos mirusi mama modeliuotoja Daiva Reimerytė- Vitkienė, kad aplink namą pievose besiganančiais gyvuliais nebesirūpins tėtis garsus mikrochirurgas profesorius Kęstutis Vitkus, kurio staiga netekome šį pavasarį.“

Viluckytė, Aurelija. Į dailininkų drobes sugulė lietuviškų švenčių motyvai // Bičiulystė. – 2021, rugs. 9, p. 8
Publikacija apie Lietuvos neįgaliųjų draugijos kūrybines dirbtuves „Paprotinės lietuvių šventės drobėje“. „Įdomi buvo ir edukacinė programa „Karalienės Bonos Sforcos legenda atgyja“. Seminaro dalyvės ne tik sužinojo apie garsios moters ryšį su Inturke, bet ir pasivaišino pačių pagamintais senoviniais patiekalais..“

Kazela, Vytautas. Nusiraminimo ieškojo spalvose // Utenis. – 2021, rugs. 8, p. 5
Publikacija apie Molėtų rajone, Inturkėje , vykusį Lietuvos neįgaliųjų tautodailininkų plenerą.  „Molėtiškė Nijolė Navikienė geriau žinoma kaip literatė, ne kartą tapusi Kazio Umbraso premijos laureate. Man net pačiam buvo netikėta, kada 20118 metais, būdama brandaus amžiaus, pradėjo tapyti  arba, kaip pati sako, „nusiraminimo ieškoti spalvose.““

Misiūnienė, Rima. Tekstilės rezidencija „Sugrįžkim prie lino“ // Utenos apskrities žinios. – 2021, rugs. 8, p. 6
Publikacija apie vykusį projektą Ignalinos rajono Guntauninkų kaime – „Tekstilės rezidencija „Sugrįžkim prie lino“., kur dalyvavo 6 skirtingomis technikomis dirbančios menininkės. „Čia austi ant rėmelio ir verpti verpstuku mokė Silvija Juozelskytė, susipažinti su plangi ir šibori medžiagų lankstymo, presavimo ir dažymo technika kvietė molėtiškė Rasa Leonavičiūtė.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2021, rugs. 8, p. 7
Iš 19 pranešimų – 5 iš Molėtų rajono : Mindūnų ir Inturkės seniūnijose sustabdyti girti vairuotojai, Molėtuose sustabdytame BMW automobilyje rasta metalinė teleskopinė lazda bei Vilniaus g. įsibrauta į moters namus.

„Utenos apskrities žinių“ inf. Vyžuonose nuskambėjo Aukštaitijos vargonų festivalio garsai // Utenos apskrities žinios. –  2021, rugs. 8, p. 2
Išplėstinė informacija apie XXV Aukštaitijos vargonų festivalio koncertą Mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje – Vyžuonose. „Sekmadienį pirmąsias šv. Mišias Vyžuonų bažnyčioje aukojo naujasis Vyžuonų parapijos klebonas Sigitas Sudentas. Jis pakeitė ankstesnį Šv. Jurgio parapijos kleboną Eugenijų Staleronką.“

„Utenio“ inf. Sutiktuvės // Utenis. – 2021, rugs. 4, p. 1
Anonsas. Apie tai, kad Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje rugsėjo 10 d. 17 val. vyks „Dviejų poezijos knygų: Reginos Katinaitės-Lumpickienės „Varna su baltu plūksnu“ ir Vytauto Kazielos „Sapnų slidininkas“ sutiktuvės.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinė // Utenis. – 2021, rugs. 4, p. 11
Iš 10 pranešimų – 4 iš Molėtų rajono, apie tai, kad rastas Sosnovkos vs., , namuose, vyro kūnas be smurto žymių; Molėtų m. Sporto g. nepilnametei (g. 2005 m.) bendraamžės nepilnametės sukėlė fizinį skausmą; Luokesos sen., Golbos k. iš namų pavogta 1000 eurų; Suginčių sen., Lygalaukių k. „galimai padegti sodybos du ūkiniai pastatai, priklausantys vyrui (g. 1984 m.),  gyv. Vilniuje.“

„Utenos apskrities žinių“ inf. Molėtų rajone mokyklų duris atvėrė pusantro tūkstančio mokinių // Utenos apskrities žinios. – 2021, rugs. 4, p. 3
Informacija apie Molėtų rajono mokyklas. „Šį rugsėjį rajono vaikams ir jaunuoliams plačiai duris atvėrė 3 gimnazijos su Joniškio skyriumi, Molėtų progimnazija, Suginčių pagrindinė, Molėtų pradinė su Inturkės skyriumi, Molėtų „Saulutės“ ir „Vyturėlio“ vaikų lopšeliai –darželiai ir jų Giedraičių, Naujasodžio, Levaniškių, Suginčių skyriai, Universalus ugdymo centras „Kaimynystės namai“ Balninkuose, 2 papildomo ir viena specialioji ugdymo įstaiga.“

Andrukaitienė, Irena. Moralinio autoriteto galia // XXI amžius. –  2021, rugs.3, p. 14-15
Publikacija Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metams. „Kiekvienas laikotarpis iškelia savo dvasinius lyderius. Viena iš tokių tautos moralinių viršūnių XX amžiaus antroje pusėje  – Jo Eminensija kardinolas Vincentas Sladkevičius.“

Bražėnas, Petras. Tiesiog – brandi proza // Metai. – 2021, Nr. 8-9, p. 181-185
Recenzija Anetos Anros knygai „Jehudit. Pasaulis galėtų būti toks gražus“. „Rekordiniai vasaros karščiai – ne recenzijų rašymo metas. Ir recenziją jau seniai rašiau – jaučiu įgūdžių stoką. Reikia tam tikro įsibėgėjimo. Taip iš pradžių ir teisinau atidėliojimą, kol į galvą šovė  dar viena galima priežastis: nerandi, brolau, rakto, su kuriuo „atrakintum“ knygą švelniai, lengvai, kaip sekėsi ją skaityti. Du kartus ir abu – be jokių praleidimų. Kritiko praktikoje  visko būta. Būdavo, kad skaitai ne tik du, bet ir tris, keturis kartus, bet kiekvieną kartą vis greičiau, daug ką praleisdamas, tik kokią detalę pasitikslindamas, citatą pasirinkdamas. O čia –  du kartus, ir abu  – tik savo malonumui.“

„Artumos“ inf. Kunigų skyrimai // Artuma. – 2021, Nr. 9, p. 9
 Informacija apie kunigų skyrimus Panevėžio vyskupijoje. „Kun. Vilnis Viktoras Cukuras atleistas iš Smilgių Šv. Jurgio parapijos klebono pareigų ir paskirtas rezidentu Zarasų parapijoje
Kun. Eugenijus Staleronka atleistas iš Vyžuonų parapijos klebono pareigų ir paskirtas Smilgių Šv. Jurgio parapijos klebonu.
Kun. Sigitas Sudentas atleistas iš Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektorato rektoriaus pareigų ir paskirtas Vyžuonų parapijos klebonu.“

Pukelytė, Violeta. Vivat Geoligija // Žaliasis pasaulis. – 2021, rugs.2, p. 6
Publikacija Geologijos dienai paminėti. „Konferencijos pabaigoje žodis buvo suteiktas dr. Jonui Satkūnui – šį kartą kaip Antano Giedraičio geologijos fondo valdybos nariui. Apie kunigaikštį ir geologą Antaną Giedraitį (1848-1909), jo vardu pavadinto fondo sukūrimą bei pirmuosius jo įsteigto Garbės ženklo „Auksinis geologo plaktukas“ laureatus jau buvo rašyta Lietuvos spaudoje. J. Satkūnas supažindino su Fondo siekiu pagerbti Lietuvos geologijai ir kultūrai nusipelniusius geologus, o jį kuruojančios GĮA vadovas ir Fondo valdybos pirmininkas S. Gegieckas paskelbė šių metų laureatus.“

Puteikienė, Nina. Unikali keramikinė mozaika // Žaliasis pasaulis. – 2021, rugs. 2, p. 12
Publikacija apie Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centre pradėtą bendruomenę vienijantį keramikinės mozaikos kūrimo projektą su menininke Sonata Kazimieraitiene,  „Šiemet ji atvyko iš Jungtinių Amerikos Valstijų į Lietuvą su ypatinga misija: kartu su delfinų terapijos centro klientais, jų artimaisiais bei kitais bendruomenės nariais sukurti didelę mozaiką. Menininkė teigia, kad šios išskirtinės mozaikos paskirtis – kurti meną žmogaus gerovei.“

Kazela, Vytautas. Šventinė // Utenis. – 2021, rugs. 1, p. 3
Aktualijų apžvalga: nuo švenčių, COVID- 19 situacijos, galimybių pasų iki pabėgėlių.  „Švęskime , kol dar galime, kol neprikaustyti prie lovos ar neįgaliojo vežimėlio. Ir nebambėkime. Nebūkime seniai bambekliai. O kuo būti? – paklausite jūs. Būkite, kuo norite. Štai man niekada nepatiko, kai į mane kas nors kreipiasi „pone“. Dar juokingiau, kai lietuvaičiai vienas kitą tituluoja senjorais. Man patiktų, kad tokio amžiaus žmones kaip aš vadintų rudeniniais. Taip, kaip rudeniniais vadina obuolius.“

Kazela, Vytautas. Šventė, pilna lietaus // Utenis. – 2021, rugs. 1, p. 5
Reportažas iš šventinės mugės Utenoje. „Graži šių metų mugė, tik lietus jos daugeliui užbaigti neleido. A, dar prisiminiau – girdėjau mugės dalyvių gerus žodžius, skirtus uteniškiams ir mugės organizatoriams. Šventėje sutikau ir savivaldybės administracijos direktorių Vidą Žvinį su žmona. Sulyti lietaus, bet laimingi. Na, dar tarybos narį Raimondą Kelevišių. Puikus mūsų miestas ir puikūs jame gyvenantys žmonės!“

Milerytė, Rasa. „Gyvenimo nepasiskolinsi“ – jautrios tylos ir įsiklausymų knyga // Utenis. – 2021, rugs. 1, p. 6
Publikacija apie Kuktiškių bibliotekoje vykusį „Utenio“ žurnalistės Genovaitės Šnurovos knygos „Gyvenimo nepasiskolinsi“ pristatymą. „Išleidus naują knygą Genovaitę sveikino bibliotekos vedėja Irena Juotkienė, laikraščio „Utenis“ leidėjas Vytautas Kaziela, lituanistė, buvusi kaimynė Birutė Siaurusaitienė, Utenos rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Kuktiškių seniūnas Aistis Kukutis, žymių, kultūrai nusipelniusių kuktiškiečių Elenos ir Antano Čiužų dukra Vijolė Petrauskienė, šiandien besirūpinantigimtojoje sodyboje esančia Knygų prieglauda, ir kiti autorės knygų skaitytojai.“

Ramaneckienė, Irena. Virginija Šeduikienė: mokytojystės kompetencijos ir chorinio dainavimo epocha // Utenos apskrities žinios. – 2021, rugs.1, p. 1,6,7
Publikacija apie mokytoją Virginiją Šeduikienę, kalbinant ją pačią ir buvusius mokinius.
„Chorinio dainavimo specialybės įkūrimas prieš 40 metų susietas su minėtos mokytojos darbo pradžia Utenos meno mokykloje ir ilgamete profesine veikla. Gimusi vaizdingame ežerų krašte – Molėtų rajone, Virginija visuomet jaučia pagarbą gimtinei, didžiuojasi studijų miestais, šeima.“
„Jautriausi momentai – Virginijos vyro Tomo suruoštos vakarienės po koncertų ar kelionių su ansambliu. Nepamirštami pasimatymai LNOBT su jų sūnumi Gediminu ir premjeros. O kur dar sūnaus Mindaugo ir jo žmonos Ievos santuokos laiminimas!Ir mažųjų laukimas! Keturmetė Ona – ištikima laiškų rašytoja ir nutrūktgalviška bičiulė. Elena – būsima sesers sekėja….
Dėkoju Virginijai už jos kantrumo mokyklą.
Man iš Jos tik mokytis ir mokytis…“ – sakė kun. Andrius Šukys, ansamblio „Vox Animae“ narys.

Sakaitė, Kristina. Gamtininkas Andrejus Gaidamavičius: „Per pandemiją žmonės pamatė, kad miškai jiems išties labai reikalingi…“ // Utenos apskrities žinios. – 2021, rugs.1, p..1,3,4,5
Pokalbis su gamtininku Andrejumi Gaidamavičiumi. „Gamtininkas Andrejus Gaidamavičius, vedantis ekskursijas atvykstantiems į Mindūnuose esantį Ežerų žvejybos muziejų ir privačiai, juokauja, kad Lietuvoje turbūt ne trys, o dešimt milijonų gyventojų – tiek žmonių Labanoro girioje kaip per karantiną dar nematė. Ne grybautojų, uogautojų, o vaikščiotojų…“