Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija 1920 – 2020

Knygos „Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija 1920 – 2020“ sudarytojos Donata Vertinskienė ir Vilma Putnienė. Knyga išleista gimnazijos 100 metų sukakčiai.

„Per šimtą metų mokykla, kaip ir žmogus, išgyveno įvairių dienų – ir džiugių, šviesių, spalvotų, ir labai sudėtingų bei skaudžių. Tačiau tikimės, kad sklaidydami šio albumo lapus, skaitytojai pastebės, kad mokykla niekada neišdavė svarbiausių savo vertybių – meilės, pagarbos ir pasitikėjimo. Nuo pat įkūrimo pradžios iki šių dienų būtent šiomis vertybėmis grindžiamas atsakingos, kūrybingos ir savarankiškos asmenybės auginimas. Gimnazija išliko ištikima pirmosios direktorės Malvinos Valeikienės vizijai – mokykloje puoselėjamos Giedraičių krašto tradicijos ir ugdomi savo šalies patriotai“.

Knygos sudarytojų tikslas – nuotraukomis priminti šimtmečio kelionę kartu su jos žmonėmis: įstaigos vadovais, mokytojais, mokiniais ir jų tėveliais, įvairių švenčių svečiais.

Kur Kiementas supa meldų bangas,

Kur snaudžia piliakalniai tyliai,-

Giedraičių mokyklon čia kelią atras

Jauni ir seniai jau pražilę…

Vanda Giedrytė