Projektas „KARTŲ NAMAI MOLĖTUOSE“ baigtas

Rugsėjo 29 d. bibliotekoje vyko šventė – bibliotekos projekto „KARTŲ NAMAI MOLĖTUOSE“ dalyviams įteikti neformaliojo švietimo mokymo programų (virėjų ir floristų-dekoratorių) baigimo pažymėjimai. Tai patvirtina, kad 20 įvairaus amžiaus ekonomiškai neaktyvių molėtiškių įgijo Molėtų miesto poreikius atitinkančias kvalifikacijas. Bibliotekos konferencijų salę puošė projekto dalyvių rankomis kurtos gėlių kompozicijos, o ant stalų puikavosi mokymų dalyvių – virėjų išradingai paruošti patiekalai.

Šventėje dalyvavo svečiai: Molėtų savivaldybės mero patarėja Nijolė Kimbartienė, Aukštaitijos profesinio rengimo centro direktorius Vladas Pusvaškis, Molėtų gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė Marcinkėnienė.Mokymų metu užsimezgė nuoširdi bendrystė. Daug gražių žodžių pasakyta projekto vadovei Virginijai Raišienei, bibliotekos savanoriams – bibliotekininkėms, Aukštaitijos profesinio rengimo centro mokytojoms Daliai Žygelienei ir Vidai Šeikienei, partneriams – Molėtų gimnazijos bendruomenei, dalyviams.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Valstybės biudžeto.