Paskaita visuomenei „Ukrainos istorija ir dabartis“

Kovo 7 d. Molėtų viešojoje bibliotekoje buvo skaitoma paskaita „Ukrainos istorija ir dabartis“. Istorikė Anželika Laužikienė pristatė Ukrainos istoriją nuo seniausių laikų, šios šalies kelią valstybingumo link. Buvo aptarta Kijevo Rusios – Ukrainos primtakės – istorija, Ukrainos ryšiai su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, tautinio atgimimo ir inteligentijos gimimas XIX a. Ukrainoje bei audringi XX-ojo amžiaus įvykiai.

Molėtų viešosios bibliotekos informacija

Nuotraukos Austėjos Jasaitienės