Robertas Pikčiūnas. Poezija

Robertui Pikčiūnui  2022 metais skirta Molėtų rajono Kazio Umbraso literatūrinė paskatinamoji premija.

RAŠTINGIEMS ŽMONĖMS

Jeigu skaitote

šias eilutes,

sveikinu –

jūs mokate

skaityti!

(2021.02.15, Molėtai)

* * *

daug visko

lyg ir būtų apie ką pakalbėti

bet tamsa

ir triukšmas

viską apimantys

viską užgožiantys

emocijos

viską

blokuojančios

ir dar

žodžiai

numirę

pasaulį

nustelbia

(2021.01.23, Molėtai)

* * *

bet ką pasakyti

jeigu nėra ko

sakyti

ir kokia prasmė sakyti

bet ką

jeigu nėra nieko

ką sakyti

ir jūs patys

ieškokite čia prasmės

patys

nes aš ne vedlys

o čia –

tik žodžiai

kaip ir viskas

pasaulyje –

tik vardai

tik pavadinimai

ir žodžiai

kažkieno ištarti

ir pasakyti

ir įvardinti

kaip ir jūs

patys

(2021.02.03, Molėtai)

VALENTINO RYTAS

regis būtų

rytas kaip rytas

bet

už lango

snaigės į žemę

leidžiasi

iš lėto

o daugiau

lyg ir nieko įdomaus

nebent dar kuosos

būreliais

nuo stogo prie stogo

protarpiais

(2021.02.14, Molėtai)

KURGI NE

jeigu aš jums pasakysiu

kad pasaulis yra kvailas

nebūtinai tai bus tiesa

bet lygiai tiek pat

nebūtinai tai

bus melas

nes viskas

priklauso juk

nuo situacijos

ir požiūrio taško

(2021.02.08, Molėtai)

* * *

naktys visada

tokios pačios

tamsios

tik tiek

kad pavasaris

(2021.03.05, Molėtai)

IŠ PESIMISTO VARPINĖS

Į TUŠTUMĄ RĖKAUJANT

sako kad

taip vadinamas pavasaris

savo daigais

savo želmenimis

visiems į akis

lenda

kad visiems

akis bado

kad visuos pašaliuos

ir pakraščiuos

valkiojasi

bet aš nežinau

nemačiau

negirdėjau

kad jis

savo prasmėmis

beprasmybes

kada nors kaip nors

nugalėtų

kaip nors kada nors

ką nors panaikinti

stengtųsi

(2021.03.31, Molėtai)

* * *

žodžiai užlieja

užtvindo

eterį

kaip tas gegužio

lietus

kaip tas

vėjas

ir išpūstos laikmenos

tuščios

ištuštintos

bet žodžiai liejasi

užtvindo

skandina per daug

jų per daug jų

per daug

per daug

sunku

(2021.05.26, Molėtai)

KVĖPAVIMAS NEBE TAS

vaikšto pakraščiais

palei pievas

palei pamiškes

bando atrasti

bent keletą žodžių

išdygusių

bent skiemenį

vieną ar kitą

bet gal per menkas

ir nebemato

ir nebegirdi

ir nebesupranta

ir nebe jau, –

– – – – – – – – – – – – –

tai tiek to eilėraščio

ir tiek tos poezijos

gyvenimo

(2021.06.18, Molėtai)

* * *

tokią dieną

kaip šita –

(ji kitokia

nei kitos tik

aš nežinau

nei kuo

nei kaip

nei kam)

– koks skonis

debesies

balto

virš

galvos

(2021.07.07, Molėtai)

NIEKADA NESKUBĖK

SU IŠVADOMIS

nuojauta? Ne

negirdėjau

geriausia –

remtis patikrintais

faktais

kitas reikalas –

aš jų mažai

teturiu

dažniausiai

(2021.07.09, Molėtai)

MIGLOS FORMA

kaukolės skliautai –

tai niekieno

žemė

  • tyrlaukiai –

ir tik aidai balsų –

praeities beveidžių

dvaselių

  • besiblaškančių –
  • paklaikusių –
  • ūbaujančių – – –

(2021.09.01, Molėtai)

GRAMMAPHOBIA

apie sukalimą tvirto

ir tikro

nėra net kalbos

aš negaliu pagalvoti

net apie

išskaptavimą kažko panašaus

į eilėraštį

tikriausiai aš bijau

ne tiek

žodžių ir ne tiek skiemenų

bet ir

apskritai raidžių

o jeigu konkrečiau

kiekvienos

iš jų

(2021.09.21, Molėtai)

TRYLIKTA DIENA.

NUOTAIKA

nėra žodžių eilėmis

o nėra ne dėl to

kad nebenorėčiau

ne dėl to

kad nevaikštau po mišką

ne dėl to

kad nekvėpuoju

kad negalvoju

kad nesapnuoju

gal būt vien tik dėl to

kad (galimai) nebėra reikalo

kad niekada nebuvo sapnų

kad gal būt nebebus jokių minčių

ir reikalo kvėpuoti

nebebus

(2021.12.13, Molėtai)

* * *

kelionės laiku

įmanomos deja

tik į vieną

pusę

bent jau aš

bent jau nepažįstu

nei vieno pargrįžusio

nebent mano

katinas

bet jis išdidus jaunikaitis

neprisipažins

net ir kalbinamas

(2021.12.14, Molėtai)

* * *

kad ir kiek kad ir kaip begalvojau

(nesakau kad man sekėsi)

niekaip neprisimenu kad

būčiau suradęs save

(kas visai įmanoma)

kad ir kiek kad ir kur bevaikščiojau

(nesakau kad man sekėsi)

niekaip neprisimenu kad

būčiau supratęs

kur ir kaip man ieškoti

nes aš vis dar nežinau ar dar galima

man surasti mane

nes aš vis dar nežinau

kuo aš būsiu

užaugęs

(nes aš nesakau

kad tai vis dar įmanoma)

(2021.12.16, Molėtai)

* * *

būčiau laimingas

šiandien sutikęs

Dievo karvytę

bet aš nesu vertas

tokio stebuklo

nesu vertas

taškuoto nušvitimo

nes aš

nesu vertas

aš nesu

vertas

nesu

vertas

(2021.12.28, Molėtai)

ŠVELNIAI TARIANT

gal būt aš kalbu

apie nieką

nesiginčiju

bet mane iš vėžių išmuša

visas tas foninis gaudesys

varpais

ką ten varpais

tiesiog varpeliais

surūdijusiais

bet aš turiu vilties

kad ir tai praeis

taip kaip viskas

praeina

net ir

gyvenimas

(2021.12.29, Molėtai)

Verified by MonsterInsights