2022 Birželis

Karlonas, Jonas. Keletas akimirkų iš Maišiagalos parapijos gyvenimo // Voruta. – 2022, Nr. 2, p. 21-29
Publikacija apie kunigą, 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarą Alfonsą Petrulį. „1905 m spaudoje pasirodė trumpa žinutė: „Vietinis klebonas iš sakyklos paskelbė, kad parapijiečiams duoda dvi savaites išmokti lietuvių kalbos, informuodamas, kad, pasibaigus šiam terminui, neteiks religinių paslaugų parapijiečiams, nemokantiems lietuviškai.“

Lugauskienė, Aldona. Juozas Kazlauskas – 1924-1940 m. pasienio policininkas, nuo 1920 m. gynęs ir saugojęs Nepriklausomos Lietuvos valstybės sienas // Voruta.- 2022, Nr. 2, p. 39-46
Dukros prisiminimai apie tėvą Juozą Kazlauską jo 120-osiosms gimimo metinėms paminėti. „Tarnaudamas Giedraičiuose, J. Kazlauskas 1930 m. ,Vytauto Didžiojo metais, lapkričio 22 d.  vedė Domicelę  Gargalskaitę iš Varijatkos vienkiemio Giedraičių valsčiaus ir parapijos. Juos sutuokė Giedraičių parapijos klebonas kun. Antanas Meigys.
Giedraičiuose gimiau aš ir brolis Kęstutis.“

Selenis, Valdas. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai – Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universiteto dėstytojai // Voruta. – 2022, Nr. 2, p.17-20
Publikacija apie Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus, dėsčiusius Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universitete. „Jonas Vileišis Lietuvos universitete skaitė administracinės teisės privalomojo kurso dalį teisininkams ir ekonomistams.“

„Stiliaus“ inf. Atsisveikino su legenda // Stilius. – 2022, Nr.25, p. 28-29
Publikacija Regimanto Adomaičio atminimui. „Stulbinanti išvaizda, aštrus protas, išskirtinis balsas aktorių darė nepakartojamą.“

„Stiliaus“ inf. Palydėjo su šampanu // Stilius. – 2022, Nr. 25, p. 26-27
Publikacija verslininkės Irenos Marozienės atminimui. „Irena buvo dažna vakarėlių lankytoja ir neabejotinai tų vakarėlių siela. Tad ir atsisveikinimas su ja vyko  sostinės viešbučio „Stikliai“ kiemelyje. Velionės bičiuliai ir artimieji  buvo kviečiami atsinešti po vieną baltą rožę.“

Kazela, Vytautas. Leliūnų miestelio šventė ir gražus nusilenkimas Poetui // Utenis. – 2022, birž. 29, p. 1,5
Publikacija apie Leliūnų miestelyje vykusią šventę ir šio krašto istoriją. „Šiais vargonais pirmasis grojo kompozitorius Juozas Gruodis su savo tuometiniu mokiniu, būsimu kompozitoriumi  Juozu Karosu. J. Gruodis puikiai vargonavo, bet turėjo silpną balsą, o J. Karosas, kaip mokinys, prastokai grojo, bet, bažnyčios lankytojų žodžiais tariant, gerklę ir klausą turėjo kaip reikiant. Šio puikaus tandemo atvažiuodavo pasiklausyti žmonės iš Utenos, Molėtų ir Anykščių.“

Kazela, Vytautas. Penktasis karo mėnuo // Utenis. – 2022, birž. 29, p. 3
Aktualijų apžvalga. „Karas anksčiau ar vėliau baigsis. Pasaulyje prasidės dideli pasikeitimai. Atsiras naujos gynybinės (ir ekonominės) struktūros. Jei Rusija šį karą pralaimės , ji subyrės ir liks mažiau pavojinga. Susiformuos kiti dariniai. Bent panašu, kad keliasdešimčiai metų įsivyrautų taika.“

„Lietuvos ryto“ inf. Vasaros reitingai: virš vandens kyšo dviejų ministrų galvos, kiti panirę // Lietuvos rytas.  – 2022, birž. 25, p. 6-7
„Vilimorus“ apklausos rezultatai. „Pastarojo meto sumaištis Seime, neišsipildę žmonių lūkesčiai dėl kylančių kainų amortizavimo lėmė tai, kad buvo prasčiau įvertintos ir valdžios institucijos, ir daugelis politikų.“ J. Pinskus vertinamas : palankiai –  23,2 proc., nepalankiai – 29,6 proc., sunku pasakyti – 47,2 proc.

„Savaitgalio“ inf. Visus vaidmenis mylėjo kaip vaikus // Savaitgalis. – 2022, Nr. 25, p. 46-47
Publikacija  Regimanto Adomaičio atminimui. „Kadaise už darbą man davė butą, kuriame gyvenu, ir man pakanka. Reikia mokėti džiaugtis  tuo, ką turi, o ne krimstis dėlto, ko neturi.“ – yra sakęs aktorius.

Šilinskaitė- Puškorė, Eglė. Garsias verslininkes į nebūtį nuvedė laiptai // Lietuvos rytas. – 2022, birž. 25, p. 3
Publikacija apie tragiškai žuvusias moteris: I. Marozienę, I. Matjošaitienę, R. Žakaitienę. „Šią savaitę Lietuva atsisveikino su tragiškai žuvusia verslininke Irena Maroziene.63 metų moteris užsimušė nukritusi nuo laiptų, kai dėl žemo kraujospūdžio jai staiga apsvaigo galva. Laiptai mirtinais spąstais tapo jau ne vienai žinomai šalies moteriai.“

Vaičiulienė, Vilija. Dainavos krašto paslaptys // Tremtinys. – 2022, birž. 24, p. 1,7
Publikacija apie Telšių gimnazistų edukacinę išvyką Merkinėje. „Gidas M. Černiauskas  papasakojo daug surinktų šiltų Merkinės gyventojų prisiminimų apie mokytoją – knygą iškeitusį į ginklą, vardan Tėvynės laisvės, partizaną idealistą, vieną šviesiausių pokario ginkluotos rezistencijos  asmenybių – A. Ramanauską, gimusį 1918 m. kovo 6 d. JAV.“

Vildžiūnas, Linas. Savame laike // 7 meno dienos. – 2022, birž. 24, p. 11
Publikacija Regimantui Adomaičiui atminti. „Teatre Regimanto Adomaičio vaidybą formavo stipri akademinė Henriko Vancevičiaus mokykla, kine aktoriaus įvaizdį sukūrė Vytauto Žalakevičiaus režisuoti ar sumanyti filmai.“

Janušaitė-Valleri, Kristina. Rimas Tuminas: „Teatro misija – harmonizuoti pasaulį“ // Santara. –  2022, Nr. 191/192, p. 22-29
Pokalbis su į Italijos teatro sceną sugrįžusiu režisieriumi Rimu Tuminu. „Kokios temos Jums aktualios kuriant spektaklius, renkantis juos?
– Dabar gyvename apgaulės ir melo pasaulyje, kad tai tapo įprasta. Meluoti, apgauti – norma. Anksčiau tai buvo nuodėmė ar sąžinės dalykas, dabar taip nėra. Kaip vienoje iš Gogolio pjesių – neapgavęs , apie ką gi pakalbėsi? Tai ta tema – apgaulės ir gyvenimo apgaulėje ir kaip sudraskyti tos apgaulės skudurus – labai sudėtinga.“

Jokubaitis, Alvydas. Šalkauskis laukia sugrįžimo // Santara, – 2022, Nr. 191/192, p. 92-97
Publikacija apie filosofą St. Šalkauskį ir jo kūrybą. „Jo kultūros filosofija yra keistas sumanymas – apie politiką kalbama kultūros filosofijos kalba. Pastaroji nėra suvokiama vien kaip filosofinė disciplina, bet formuojama kaip moderniosios lietuvių tautos ugdymo projektas.“

Jurevičiūtė, Beatričė. Už jus, Irena! // Žmonės. –  2022, Nr. 25, p. 44-45
Publikacija Irenai Marozienei atminti. „O keliauti Irena labai mėgo, nors visada pabrėždavo, kad geriausias poilsis – sodyboje Molėtuose.“

Liandzbergienė, Grytė. Gal jau savo atvaidinau… // Žmonės. – 2022, Nr. 25, p. 40-43
Publikacija Regimantui Adomaičiui atminti. „Bet koks likimo pokštas – kai siela jau būna pasiruošusi gyvenimo vaidmeniui, kūnas staiga sako: „Ne, mielasis, aš jau pavargau. Užteks.“

Sinica, Vytautas. Šalkauskis negali nesugrįžti // Ateitis.- 2022, Nr. 2, p. 20-23
Publikacija apie filosofą Stasį Šalkauskį ir jo veikalą „Dviejų pasaulių sandūroje“. „Ar visai neseniai, XIX amžiuje, ties išnykimo ir užmaršties riba buvusi lietuvių tauta yra tokia  – verta valstybingumo? Kuo ji unikali ir kuo vertinga žmonijos kultūros raidai? Tokius klausimus pagrįstais laikė Stasys Šalkauskis ir matė būtinybę į juos atsakyti: sau, lietuviams ir civilizuotam pasauliui.“  Publikuojama nuotrauka iš Šalkauskių šeimos archyvo.

Kazela, Vytautas. Narkūnų piliakalnis, davęs pradžią miestui // Utenis. – 2022, birž.23, p. 9
Publikacija apie Narkūnų piliakalnį. „Pasakojimas apie Narkūnų piliakalnį būtų nepilnas, jeigu nepaminėtume Laimės slėnio ir Sveikatos versmės.
Piliakalnio papėdėje driekiasi Laimės slėnis, kuriame trykšta Sveikatos versmė. Tikėta, kad jos vanduo tinka įvairioms ligoms gydyti, tereikia įmesti monetą. Laimės vandeniu pirmąkart prausdavo kūdikį. (…) Ir aš ten buvau. Per aukštas žoles broviausi  – kojas sušlapau. Vandens ragavau – neskanus. Daug geležies. Bet neišpyliau nei lašelio – Laimei akių neužpyliau. Taigi jaučiu, kad laimė man seka iš paskos, tik jau labai atsilikusi…“

Kazela, Vytautas. Nori taikos – būk pasiruošęs karui // Utenis. – 2022, birž. 23, p. 3
Aktualijų apžvalga „Ir nebeguoskime savęs Putino ligomis, gandais apie sudėtingas onkologines operacijas. Tai daugiau yra mūsų noras ir linkėjimas. Gali būti, kad tai yra nesuprantamas žaidimas: iš vakaro jis  paskelbiamas „panardintas į komą“, o ryte pasirodo gyvas ir žvalus. Kad būtų toks kaip Koščėjus nemirtingasis. Juokingos tos rusų pasakos…“

Pilaitienė, Aušra. Vietoj augančio miško išvydo šimtus kelmų // Lietuvos rytas. – 2022, birž.23, p.1,4
Publikacija apie tai, kaip Lino Valiaugos šeima  bylinėjasi dėl 2 ha ploto sklype iškirstų 217 medžių. „Klaipėdiečio Lino Valiaugos šeima puoselėjo planus, kaip mišku užsodintame savame sklype, esančiame ežeringame Molėtų rajone, išsikas tvenkinį ir turės poilsio vietą. Bet viskas apvirto aukštyn kojomis.“

„Utenio“ inf. Molio kermošius Leliūnuose // Utenis. – 2022, birž. 23, p. 1- 2
Išplėstinė informacija apie renginį. „16 val. solistai Liudas Mikalauskas ir Vaida Genytė atliks gražiausias dainas, sukurtas pagal poeto A. Baltakio eiles.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato suvestinė //Utenis. – 2022, birž. 23, p. 11
iš 9 pranešimų – 1 iš Molėtų, kad Vilniaus g. iš kiemo pavogtas automobilis „Nissan X-Trail“. 

Žemulienė, Laima. Su ligomis galynėjęsis aktorius nebijojo mirti // Lietuvos rytas. – 2022, birž.21, p. 1,3
Publikacija aktoriaus Regimanto Adomaičio pagerbimui. „Baigęs karjerą Lietuvos ir kino teatro legenda  R. Adomaitis  pastarąsias vasaras leido sodyboje stebėdamas paukščių ir augalų gyvenimą, galvodamas apie žmogaus atėjimą į šį pasaulį ir išėjimą į kitą karalystę. (…) Maždaug prieš savaitę būtent šioje sodyboje  R. Adomaitį ištiko širdies smūgis.“

Milerytė, Rasa. Jubiliejinėje Aukštaitijos literatūrinėje vasaroje – jubiliejinė Antano Miškinio literatūrinė premija // Utenis. –  2022, birž. 18, p. 1
Publikacija apie tai, kad buvo įteikta dvidešimtoji literatūrinė Antano Miškinio premija poetei, recenzentei, filosofijos mokslų daktarei Ievai Rudžianskaitei. „Po premijos įteikimo, sveikinimų ir poeto Tomo Vyšniausko laudacijos A. ir M. Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje vyko poezijos skaitymai.“ Tarp eiles skaičiusiųjų poetų buvo ir Vytautas Kaziela.

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato suvestinė // Utenis. – 2022, birž. 18,p. 11
Iš 12 pranešimų – 2 iš Molėtų rajono: apie kelyje Molėtai – Pabradė įvykusią avariją ir Inturkės seniūnijoje rastą vyro kūną.

Zarankienė, Reda. Piligriminė kelionė su palaimintaisiais Mykolu Giedraičiu, Teofiliumi Matulioniu ir Jurgiu Matulaičiu // Utenis. – 2022, birželio 18, p. 10
Publikacija apie piligriminę kelionę. „Jos dalyviai – beveik pusšimtis tikinčiųjų iš Leliūnų, Pakalnių parapijų bei prisijungusių svečių iš Utenos ir Rokiškio – palaimintųjų Mykolo Giedraičio, Teofiliaus Matulionio ir Jurgio Matulaičio globos ir užtarimo melsdami, aplankė Skiemonių Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčią, Alantos Šv. Jokūbo bažnyčią, Videniškių Šv. Lauryno bažnyčią, Molėtų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią bei Stirnių Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčią.“

Ignatavičius, Tadas. Bruveris, Vytautas. Paralyžiuotas Seimas klampoja aklagatvyje // Lietuvos rytas. – 2022, birž. 16, p. 1,3
Publikacija apie opozicijos maištą prieš valdančiuosius.  „Lietuvos regionų frakcijos seniūnas Jonas Pinskus po dialogo grupės posėdžio įvardijo ir anksčiau negirdėtų reikalavimų. Pavyzdžiui, jis užsiminė, kad, be infliacijos mažinimo paketo, opozicija norėtų pateikti ir reinvesticijų paketą.“

„Lietuvos ryto“ inf. Vakare prie Alytaus į kiemą pasižvalgyti užsuko lūšis // Lietuvos rytas. – 2022, birž. 16, p. 16
Žinutė su nuotrauka apie pastebėtą sodyboje lūšį. „Gamtininkas Andrius Gaidamavičius portalui lrytas.lt sakė, kad toks elgesys šiam gyvūnui nėra įprastas. Jis spėjo, kad šią lūšį galbūt užaugino žmonės. „Vienu metu Lietuvoje lūšys buvo veisiamos, jas vėliau paleisdavo į mišką – pasakojo gamtininkas. – Aš tokiam sumanymui prieštaravau, aiškinau, kad jos ims vaikščioti į sodybas ir pjauti šunis. Iš esmės taip ir atsitiko, nes tokių skundų vis daugėja.“

Lebrikaitė, Dovilė. Užliejo ramybė ir palaima // Žmonės. – 2022, Nr. 24, p. 36-38
Publikacija su nuotraukomis apie Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro režisieriaus Gedimino Šeduikio ir spektaklių vadovės Alisos Gaižauskaitės vestuves ant teatro stogo. „Gediminas ir Alisa susipažino ten, kur ir susituokė, – Operos ir baleto teatre. Jų meilė nebuvo lyg perkūnas iš giedro dangaus, staiga sudrebinęs judviejų gyvenimą, – iki santuokos jie ėjo pamažu. „Esu girdėjęs tokią budistų vienuolių teoriją: tikroji meilė yra truputį kitokia, nei mes, europiečiai, įsivaizduojame, kad išvydus žmogų nutirpsta galūnės, apsvaigsta galva ir širdis ima smarkiai plakti. Budistai mano atvirkščiai: sutikus savo žmogų užlieja ramybė ir palaimos būsena. Aš esu šalininkas minties, kad su mylimuoju ne alpti, o gyventi reikia“, – patikina.“

Puteikienė, Nina. Delfinų terapija // Žaliasis pasaulis. – 2022, birž. 16, p. 13
Publikacija apie delfinų terapiją, prie kurios galime prisidėti visi. „Kviesdamas suteikti galimybę vaikams išbandyti šį unikalų metodą, lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ kartu su partneriais „Premia KPC“ ir Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumu jau penktą kartą pradeda socialinę akciją, per kurią 15-ai šeimų, auginančių atžalas su specialiaisiais poreikiais, rudenį bus padovanot delfinų terapija.
Visą vasarą lietuviškame prekybos tinkle „Maxima“ perkant ledus „Klasika“ porcijoms bus galima prisidėti prie tokios vaikų emocinės ir fizinės būklės gerinimo.“

Šarakojytė, Birutė. Tarsi teatras maisto lėkštėse… // Žmonės. – 2022, Nr. 24, p.84-88
Publikacija apie skonių šventę, surengtą virtuvės šefo Deivydo Praspaliausko ir „Švyturio“ alaus someljė Jono Lingio. „Degustacinės vakarienės formą galėčiau liaupsinti ir liaupsinti, – juokiasi Deivydas. – Geriausiuose pasaulio restoranuose dažniausiai būna ir degustacinės vakarienės, nes tai – kokybė bei užtikrintumas.“

Kazela, Vytautas. Grėsmė virš Lietuvos // Utenis. – 2022, birž.15, p. 3
Aktualijų apžvalga. „Praėjusią savaitę važiavau per Vokietiją ir Prancūziją. Mačiau daugybę Ukrainos vėliavų, netgi namų languose. O tai reikia, kad šių šalių žmonės palaiko ukrainiečių kovą už savo valstybės išsaugojimą. Ir jiems turbūt labai nesmagu dėl savo lyderių veiksmų. Scholcas turėtų pagalvoti, kas bus, jei Rusija pradės peržiūrėti po 1945 metų priimtas sutartis – ar ji galiausiai nepareikalaus iš pačių vokiečių Rytų Vokietijos teritorijų? O mąstantiems žmonėms kyla klausimas, kas yra šios šalies lyderis – bailus trumparegis politikas ar žmogus, lošiantis Putino korta? Neturiu tiek informacijos, kad galėčiau į šį klausimą atsakyti.“

Milerytė, Rasa. Utenoje paminėtos Bernardo Louno 101-osios gimimo metinės // Utenis. – 2022, birž.15, p. 6
Išplėstinė informacija apie tai, kaip uteniškiai minėjo kraštiečio Bernardo Louno – Nobelio taikos premijos laureato, kardiologo, defibriliatoriaus išradėjo 101-ąsias gimimo metines. „Na, o birželio 7-ąją Utenos istorinio paveldo tyrinėtoja Roma Jančiauskienė pasakojo apie B. Louno ir jo šeimos gyvenimą Utenoje bei jo veiklą JAV, istorikė Anželika Laužikienė pristatė žydų kulinarinį paveldą, šventės dalyviai ragavo tradicinius žydų patiekalus, vyko dailininko Rimvydo Kviklio Utenoje gyvenusių žydų tapybos darbų paroda.“

Vaiškūnas, Jonas. Birželio danguje – planetų ketvertukas, supermėnulis ir saulėgrįža // Utenis. -2022, birž. 15, p. 7
Publikacija apie birželio dangų. „Birželio 21d. 12 val. 13 min. Saulei atsidūrus šiauriausiame savo kelio taške įvyks vasaros saulėgrįža ir prasidės astronominė vasara. Saulės kelias po Žemę bus trumpiausias, o virš Žemės – ilgiausias. Ilgiausia metų diena truks 17 val. 17 min. 52 sek. Atšventus Rasos šventę, Saulės tekėjimo ir laidos kryptys apsigręžusios vis greičiau ims slinkti į pietus – dienos ims trumpėti kasdien maždaug po 1-2 minutes. Birželio 30-ąją diena patrumpės jau 5 min.“ .

Bačytė, Eleonora. Aktorių duetas: „Kelionėje išbandyta vyriška draugystė – tvirčiausia“ //Savaitgalis. – 2022, Nr. 23, p. 46-47
Pokalbis su aktoriais: Audriumi Bružu ir Leonardu Pobedonoscevu.
-Nuo pat pradžių ir tapote tikrais bičiuliais?
L. Pobedonoscevas: Na, kaip čia pasakius…Kažkoks kaimietis iš Alantos ilgais plaukais…
A. Bružas: Tai tikra tiesa, aš atvykau iš nedidelio miestelio Alantos, iš inteligentiškos šeimos ir kai pamačiau vilniečius, besitampančius su mobiliaisiais telefonais, pagalvojau: „Viešpatie, kur aš pakliuvau?!“ Aš šešiolikos metų jau buvau autostopu apvažiavęs Europą, apsukęs Lietuvą ir atsidūręs Vilniuje nesupratau, ko čia visi taip tamposi, kokios čia „pakazūchos“.
Juokas juokais, bet esame bendrakursiai, daug nugyvenę, keliavę dar iki TV projektų.“

„Lietuvos ryto“ inf. Į pensiją – anksčiau // Lietuvos rytas. – 2022,birž. 14, p. 3
Žinutė apie tai, kad „Seimo nariai J. Pinskus ir A. Palionis įregistravo įstatymo pataisą, kurią priėmus būtų nustatytas mažesnis – 60 metų – pensinis amžius motinoms arba  tėvams, užauginusiems 5 ir daugiau vaikų.“

„Lietuvos ryto“ inf. Perspėjimo sirenos // Lietuvos rytas. – 2022, birž.14, p. 3
Žinutė apie tai, kad „Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įsigis 197 stacionarias akustines perspėjimo sirenas.“ Jos bus įrengtos Baltarusijos AE galimo poveikio 100 km zonoje, į kurią patenka ir Molėtų rajonas.

„Stiliaus“ inf. VIP kronika // Stilius. – 2022, Nr. 23, p. 5
Žinutė apie tai, kad „Molėtuose ištekėjo vienturtė Dainos Bilevičiūtės (58 m.) dukra dizainerė Elegija Bilevičiūtė (28 m.)“

Kazela, Vytautas. Moters lyderystė statybų versle: UAB „Vidista“ nevengia sudėtingų objektų // Utenis. – 2022, birž. 11, p.1-2
Pokalbis su UAB „Vidista“ direktore Vida Maišėniene, vienintele moterimi Utenoje, vadovaujančia statybinei organizacijai. „Vilniuje rekonstravome ambasados, darželio ir ligoninės pastatus, atstatėme po gaisro Labanoro bažnyčią. Dirbome Molėtuose.“

„Geologijos akiračiai“ inf. Svarbių tarptautinių organizacijų sukaktys // Geologijos akiračiai. – 2022, Nr. 1-2, p. 83
Rubrikoje „Jubiliejinės datos, sukaktys“ – publikacija apie geologą Joną Satkūną.
 „Jonas Satkūnas, kurio buvo paprašyta geologų bendruomenei priminti  svarbių tarptautinių organizacijų sukaktis, ir pats šiemet švenčia gražų jubiliejų. Gimė jis 1962 m. gegužės 27 d. Molėtuose.“

Kisarauskaitė, Aistė. Romo Kalantos protesto teritorija // 7 meno dienos. –  2022, birž.10, p.1,8,9
Publikacija apie parodą „1972. Pramušti sieną“ Kauno centriniame pašte. „Per atidarymą pasakytoje kalboje nuskambėjęs teiginys, kad Kalantos mirties išprovokuoti masiniai protestai Laisvės alėjoje buvo pirmieji Sovietų Sąjungoje, nėra teisingas, nors tai sakau anaiptol  ne siekdama kritikuoti parodos rengėjus, nes tai tik frazė per parodos atidarymą, tačiau svarbi kaip galimybė nužymėti kelis man žinomus faktus.“

Satkūnas, Jonas. Kvietimas // Geologijos akiračiai. –  2022, Nr. 1-2, p. 94-95
Kvietimas pagerbti iškilaus geologo Antano Giedraičio atminimą. „A. Giedraitis – profesionalios geologinės kartografijos pradininkas Lietuvoje, sudaręs didelio regiono vertingus geologinius žemėlapius ir aprašęs žinomus geologinius pjūvius.“

Žurnalo „Stilius“ inf. Sidabrinės gervės nutūpė geriausiųjų glėbyje // Stilius. – 2022, Nr. 22, p. 43-46
Informacija su nuotraukomis apie sostinėje vykusį renginį  – nacionalinius kino apdovanojimus „Sidabrinė gervė“. „13-ąjį kartą rengiama šventė šįkart vyko pačioje Vilniaus širdyje, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų kieme.“ Šventėje dalyvavo ir aktoriai –   Larisa Kalpokaitė ir Jonas Braškys.

Kazela, Vytautas. Šimtas karo dienų // Utenis. – 2022, birž. 8, p. 3
Aktualijų apžvalga. „Šimtas dienų karo ir jokio optimizmo, kad karas Ukrainoje greitai baigsis. To nesitikėjo niekas. Net Ukrainos prezidentas V. Zelenskis. Tikriausiai netgi Putinas. Jo planas buvo paprastas: užpulti Ukrainą. Užimti Kijevą, nužudytą arba iš šalies pabėgusį V. Zelenskį. Pakeisti prorusišku prezidentu (tai galėjo būti Ukrainoje likęs oligarchas V. Medvedčukas ar į Minską atgabentas buvęs Ukrainos prezidentas V. Janukovyčius).“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato suvestinė // Utenis. – 2022, birž. 8, p. 7
Iš 17 pranešimų 1 iš Molėtų rajono apie Balninkų seniūnijoje Gėliogalių kaime įvykdytą vagystę, kur „pagrobtas vejos pjovimo traktoriukas ir žoliapjovė.“

„Lietuvos ryto“ inf. Jungiasi prie partijos // Lietuvos rytas. – 2022, birž. 4, p. 9
Žinutė apie tai, kad „Živilės Pinskuvienės komanda – už sėkmingą Širvintų kraštą“, vienijantis daugiau kaip 300 narių, nutarė jungtis prie Lietuvos regionų partijos. Jos pirmininkas yra merės sutuoktinis Seimo narys J. Pinskus.“

Šepetytė, Danutė. Šiandien Lietuvoje klesti idiokratija (II) / Respublika. – 2022, birž. 4, p. 3
Interviu su prof. Povilu Gyliu tęsinys. (pr. geg.28 d.). „ Jeigu  nuo senovės graikų idiotu vadintas žmogus, kuris nesupranta viešųjų interesų, vadinasi, rinkimus ignoruojančius drąsiai galėtume vadinti idiotais?
Taip. Rinkimų teisę turinčius Lietuvos žmones skirstau į piliečius ir paso nešiotojus. Deja, paso nešiotojų – diduma, jie neatlieka savo pilietinių pareigų, bet reikalauja asmeninių teisių, o tuo metu tikri piliečiai yra daužomi, yra slopinami, jie neturi prieigos prie informacinių kanalų,“

Šnurova, Genovaitė. Poezijos mylėtojų šaltas oras neišgąsdino // Utenis. –  2022, birž.4, p. 9
Publikacija apie „Poezijos pavasarėlio“ šventę Kuktiškėse. „Nebe pirmą kartą atvyko ir šviesaus atminimo A. Čiužo  mokinys, profesorius Arvydas Matulionis. Atvežė dovanų knygų prieglaudai – savo parengtą ir „Utenos Indros“ išleistą knygą „Mano pasaulio žmonių autografai“, sveriančią net du kilogramus. Joje sutilpo 3000 autografų.“

„Tarp knygų“ inf. Augti ir tobulėti skatinantis gimtadienis // Tarp knygų. – 2022, Nr. 5, p. 35
Publikacija apie Molėtų viešojoje bibliotekoje vykusią konferenciją, minint bibliotekos gyvavimo 85-etį. „Konferencijos dalyvius  sveikino Molėtų rajono meras Saulius Jauneika, bibliotekos direktorė Nijolė Stančikienė. Buvo pagerbtos ilgiausiai bibliotekoje dirbančios darbuotojos: Aldona Marčiulionytė, Stasė Vyšniauskienė, Rita Kairytė ir Nijolė Pereckienė, padėkota buvusioms ilgametėms bibliotekos darbuotojoms.“

Akelaitis, Algirdas. Kas ištarta ir kas išgirsta // Artuma.- 2022, Nr. 6, p. 17-18
Pirmasis žmonių pokalbis biblijoje. „Džiugia ir gyvybinga viltimi padvelkė popiežiaus kvietimas į Sinodinį kelią. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti – kas čia ypatinga? Kalbasi žmonės Tačiau Sinodo tikslas siekia pačias Bažnyčios vertybes su Dievu gelmes. Besikalbėdamas – tardamas savus ir įsiklausydamas į kito žmogaus žodžius –  gali išgirsti paties Dievo balsą ir pranašiškai atpažinti jo valią.“

Kazela, Vytautas. Karo vaikai // Utenis. – 2022, birž. 1, p. 3
Aktualijų apžvalga. „Praėjusią savaitę dalyvavau daugybėje „Poezijos pavasario“ festivalio renginių. Į Pasvalį važiavome kartu su ukrainiečių poete ir vertėja Natalija. Išsikalbėjome. Trijų vaikų mama ir šešių anūkų močiutė. Moteris pasakojo, kad karą sunkiausiai išgyvena vaikai. Daug jų nužudytų, dar daugiau sužalotų. Ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Natalijos dukra iš Lvovo pasitraukė į Lenkiją. Dirba klinikoje. Prieš keletą dienų ji paskambino motinai ir verkdama pasakojo, kad į jų kliniką iš Ukrainos buvo atvežti keturiasdešimt penki 1-14 metų vaikai, kurie šiame kare neteko abiejų tėvų. Nuo to, ką jie patyrė, jie nustojo kalbėti ir beveik visi pražilo… O kur dar tie daugiau nei 200 tūkstančių vaikų, pagrobtų ir išvežtų į Rusiją?“

Puteikienė, Nina. Atsisakyti egoizmo // Žaliasis pasaulis. – 2022, birž 2, p. 16
Išplėstinė informacija apie ekologijai skirtus renginius. „Projektas startuoja birželio 8 dieną diskusija „Nuo EGO prie EKO. Kaip gyvensime kartu?“, skirta Pasaulinei vandenynų dienai. Diskusija vyks naujoje, lankytojams dar nepažįstamoje, temai itin artimoje aplinkoje – Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre. Tiesioginėje transliacijoje iš Lietuvos jūrų muziejaus (galima stebėti socialinio tinklo muziejaus „Facebook“ paskyroje) bus aptariamas žmogaus santykis su aplinka, poreikių  mažinimo klausimas saugant gamtą, ypač Baltijos jūros gerovę.“

Šidlaitė, Ieva. Laužikas, Rimvydas. Paukščių pieno, paparčio žiedo… // Sodo spalvos. – 2022, Nr. 6, p. 54-57
Publikacija apie paparčius. „Paparčiai yra nuodingi, todėl jais piktnaudžiauti negalima. Tai žmonės žinojo nuo senų laikų. Stebina ne tik rūšių ir formų įvairovė, bet ir jų panaudojimo virtuvėje skirtumai. Vienų paparčių šaknys yra natūralus saldiklis, kitų- miltų pakaitalas, ankstyvi ūgliai – be galo dekoratyvūs valgomi žalumynai. O džiovinti lapai  – ožkų ir avių pašaras. Jie buvo naudojami ir patalams – lapų prikimšdavo čiužinius.“

„Utenio“ inf. Į Molėtus sugrįžta miesto šventė: gims brangiausias žvaigždžių karolių vėrinys // Utenis. – 2022, birž.1, p. 6-7
Publikacija apie svarbiausią šių metų renginį Molėtuose. „Po pertraukos į Molėtų miesto centrą sugrįžta didžioji Molėtų miesto šventė. Kaip visuomet ryški ir kupina tikrų įspūdžių, šiemet, Molėtams minint 635-ąją vardo paminėjimo sukaktį, birželio  25 dieną ji kvies kurti, puošti ir tverti žvaigždžių vartus į ežerų ir žvaigždžių miestą – Molėtus.“

„Utenio“ inf. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato suvestinė // Utenis. – 2022, birž. 1, p. 7
Iš 11 pranešimų – 4 iš Molėtų rajono. Apie Giedraičių seniūnijoje rastą aparatą naminei degtinei gaminti, Rudesos g. (Molėtai) įvykdytą vagystę, kelyje Vilnius-Utena sustabdytą neblaivią (3,11 prom.) vairuotoją bei tame pačiame kelyje sustabdytą neblaivų (2, 20 prom.) keturračio vairuotoją.  

Žurnalo „Žmonės“ inf. Sentimentai // Žmonės. – 2022, Nr. 22, p. 138
Informacija su nuotrauka apie „Dainų dinelę“ ir ilgametę šio konkurso laureatę Vaidą Genytę. „1995-ieji buvo pirmi metai, kai iš gimtųjų Molėtų atvažiavau gyventi į Vilnių, – prisimena Vida. – Man buvo dvidešimt. Tąkart į konkursą pakvietė kaip viešnią – „Dainų dainelė“ tebeturi tradiciją kviesti buvusius laureatus.“