Gitana Žundienė

Gitana Žundienė – 2022 metų Molėtų rajono Kazio Umbraso literatūrinės premijos konkurso dalyvė.

RYTAS

Rytas, kurio dar nebuvo –

tik baltas peizažas –

tie patys vaizdai –

kalnai apsnigti.

Rytas, kurio dar nebuvo –

mintis rik dėlioju –

laukiu idėjų, svajų.

Kad keistųsi dienos –

o jos kartais slenka

keistai – taip lėtai.

Rytas vėl kitas –

vėl naujas, lyg patalas

baltas – švarus.

Ir jausmas vėl kitas –

labiau būna šaltas –

kurio dar nebuvo.

Tik vaizdas per langą

lyg tyčia užkliuvo.

                                                         (2021.01.31)

VEIDAS

                      veidas liūdnas

                                           išvarvėjęs

                      nuo tamsos

                                           jis bejėgis

                      veidas rimtas

                                           kiek sustingęs

                      gal trumpam jis

                                           saulės pasiilgęs

                      išsausėjąs

                                           sukietėjąs

                      žvilgsnis ten

                                           kažkur pabėgęs

                      veidas tuščias

                                           nebylys

                      nebebus kažkam

                                           svarbus

                                                                                      (2021.03.07)

* * *

aš išmokau ir galiu

būti tokia kitokia

gal keista

nebereikia peties

nebenoriu žodžių

aš viena

bet nesu pamiršta

jau gana tų iliuzijų

ir cirko

man gerai

aš laisva

tarp minčių ir veiksmų

išsireikšti galiu

aš galiu

aš kuriu

o many visos spalvos

liejasi

nebeliko juodų

praeities lyg šešėlių

gyvenimo atspalvių mano

aš galiu nes turiu

kas nerimstančią sielą

paliestų

aš stipri

per duženas

tikslą pasiekti

                                                         (2021.02.19)

SU KAVA IR

TRUPUČIU MEDAUS

labas rytas

mano saule

mano auštanti

nauja diena

labas rytas

drauge laisve

su tavim

vėl nubudau

gera jausti ir pajausti

ir suprasti jau galiu

ko iš ryto šiandien laukti

ko pasiekti iš dangaus

                      (nakty žibančių žvaigždžių)

labas rytas

tau puodeli

su kava

ir trupučiu medaus

                                                         (2021.03.16)

                 NUTRŪKO

nutrūko

dar viena styga

pasibaigė sena daina

kas buvo to nesugrąžint

kas bus dar to negalim

atpažint

                                                         (2021.03.13)

                 AŠ – KITA

Ir vėl kita –

nauja – diena,

o aš –

bundu, kilu,

ir viską pradedu

su balinta kava.

Paletėje išlietos

mano senos spalvos, –

juodos kas kartą

vis mažiau

truputį.

Atsimenu kaip kažkada

tik juodą branginau.

Dabar širdy

po truputį lengviau

atsidusau lengviau

ir lengvą vėjo gūsį

pajutau.

Šią pamoką išmokau,

kur klydau – supratau.

Nauja diena –

ir aš kita,

manoj paletėj

naujų spalvų gaivių

gama nauja.

Aš daug ką supratau,

vertybę savo atradau,

girdžiu, jaučiu, renku

spalva gyvenimo

vėl iš pradžių, –

tarsi mozaika mano siela

iš naujų jausmų.

                                                         (2021.03.30)

* * *

viskas ko išmokau

tai girdėt save

viskas ką jaučiu

tai pajaust save

tik maža klaida

ir keli niuansai

kaip atrast spragas

kur nekišt rankas

                                                         (2021.03.25)

MAN SVARBU

                      o man, kaip tau,

                                           svarbu kuo aš kvėpuoju,

                                                                 kuo tikiu

– man tai svarbu

                                           nes mane supa,

                                                                 kas aplink,

                                           o kas visai šalia,

                                                                 ir ką jaučiu

– man tai labai svarbu

                                           nes šiandien aš

                                           vėl gyvenu,

                                           ir saulė šviečia

                                           vis ryškiau tarp debesų,

                                           ir netgi ten, kur dar

                                                                 tamsu

– nes man svarbu!

                                           ką vis kas rytą,

                                           ką kas dieną,

                                           vis iš naujo pajuntu,

                                                                 vis iš naujo atrandu

– man tai svarbu

                                                                                                                   (2021.04.06)

AŠ IR TU

                      aš ir tu

                      mes atskirai

                      ar mes kartu

                      ten tarp kalnų

                      tarp kelių

                      kurie susikerta

                      iš begalės

                      kitų kelių

                                           – jie susijungia

                      kartais

                      arba pasisuka

                      skirtingais maršrutais

                                           – o mes gal eisime

                      kartu

                      aš ir tu

                      tuo dar nežinomu

                      keliu ar takeliu

                      ką pasirinksiu aš

                      ar tu

                      nežino niekas

                      net ir tas

                      kuris ištiesė

                      tiek daug kelių

                                           – o aš ten kur ir tu

                      gal ir toli labai

                      arba ten kur

                      neįmanomai tamsu

                      kur begalė kitų

                      kurie nueis

                      savu keliu

                                                         (2021.04.20)

                      MINTYS

mintis paleisk

                      jų nelaikyk

                      jos spurda ūžia

                      ten gyliai

                                           pasąmonės erdvėj

minčių per daug

                      tu jų nekaupk

                      nes spaudžia galvą

                      jo įkyriai

o ten kur būna

                      vietos per mažai

                      prasideda rimti

                                           skausmai

minčių nekaupk

                      tegul ateina

                      kartais apsilanko lyg svečiai

                                           pabūna neilgai

tuomet tik pamojuok

                      joms draugiškai

                                           lengvai

                                                                                      (2021.04.21)

* * *

toks rytas gaivus

aš godžiai kvėpuoju

garsus ir kvapus

sparnai juodo paukščio

pro šalį girdžiu

užmerkus akis

daug pajausti galiu

mažytis paukštukas

man čirškia kažką

melodija skamba

keista jo kalba

o bitės zirzimas

jis toks neramus

ji skuba ji lekia

į savo namus

toks rytas žavingas

gal toks kada buvo

o gal dar ir bus

tai gegužio dvelksmas

tik saulė pro plyši

ir net kvepia pirmaisiais žiedais

geltonas dangus

                                                         (2021.05.14)

                 TĖVUI

jis sėdi kartais toks rustus

nuo rūpesčiu kasdieniniu nuleidęs galva ir pečius

tarsi nematomus sparnus

jis mano akimis tvirtumo ir didybės spindintis žmogus

jo žvilgsnis būna toks skvarbus gylus

o žodžiai tariami pripildo ramuma visus namus

su metais veidas jo ne be toks rūstus

ir žvilgsnis vis dažniau nurimęs

nebetoks žvitrus

prisiminimai jo lyg knyga metų verčiama

kur stovi ta sena gimtinės karčiama

tik ilgesys senų dienų

tik sentimentai vairui

nes išvairuota daug gyvenime kelių šalių

jis buvo piktas buvo ir irzlus

bet iš kelionių tolimų jis buvo laukiamas žmogus

jo vardas aukso raidėmis širdy įkaltas

ir žiba iš toli sidabru papuoštas plaukas

                                                         (2021.05.25)

                 ŽALIAS NORAS

vijoklis žalias

apsivyniojo saulę

pro savo saują

aš į ją žiūriu

primerkiu akį

sugalvoju norą

kiek visko čia aplink

o aš maža žalia norą sau turiu

tik man truputį liūdna

truputį neramu

kad vis mažiau tokių žmonių

kurie į dangų žvelgia

ir drugelį liečia

piršto galiuku

(nes visos dovanos gamtos

taip trapu jautru)

                                                         (2021.06.19)

* * *

aš vienas likau šiam pasauly

pats vienas likau ten

kur nedega saulė

kur viskas apgaulė

tik ašaros tikros

barbena į saują

čia viskas netikra

fantazija dingus

miražai išnykę

iš išorės šalta

vidui nieko keista

vidui juoda balta

beprotiškas kiekis vaistų

beprotiškas kiekis nuodų

mintis man dėlioti sunku

aš vis dar matau

kaip tavęs netenku

                                                         (2021.08.23)

                 KAS TIKRA?

Kas tikra

ir kas taip nesvarbu

tarp saulės ir tarp debesų,

kas griūna nestatyta,

o kas ir taip trapu – sugriuvę, –

jau nebesvarbu.

Nuskrido praeitis

su užmaršties šydu,

nei pykti ir nei juoktis, –

kiek buvo laimės

ar nelaimės – nesvarbu.

Kas tikra –

tai tik aš ir tu –

tik mes, tik ten ir čia,

ir tik dangus palydi –

jis vienas žino

kiek mes nueisime

kelių kartu,

kiek įdomu

ir kiek svarbu.

Jei kartais kelyje

atsiras kitų

takelių ir takų –

tada mes palinkėsim

viens kitam

laimės ir gerų dienų.

Nueisime mes viens kitam

skirtu ar tinkamu

netinkamu keliu,

tik nieks nežino –

kas svarbu,

kas nesvarbu, –

bus viskas

jau kitu

laiku.

                                                         (2021.09.14)

                 NAUJAS RUDUO

Nukritęs lapas,

vėjas jau ne toks švelnus

pušies kankorėžis dygus,

o danguje –

jame

taip pilka ir nyku,

taip neseniai dar rodos

buvo saulėta, šviesu,

ir gėlės visos dar žydėjo.

Ruduo,

vėl taip kaip buvo –

bet kitaip, –

vėl viskas iš pradžių.

Aš vadinu tą rudenį

kitu vardu.

Jis naujas,

iš kitų spalvų,

gamta kita,

kitu žvilgsniu.

Ir sieloje melodija –

ir ji kita.

Ji keista –

man groja apie vėją ir tave.

Bet kurgi tu?

Deja…

Tik melancholiškai

padvelkia oras

ir pėdos lieka

pilko tako

fragmente…

                                                         (2021.09.20)

                 SCENARIJUS

kai žodžiai pinasi –

arba jų visai nelieka, –

o dužęs stiklas primena tave

kai sienos slegia,

mintys lekia vis greičiau –

bet ne pas tave

kai viskas baigias dar neprasidėjus

tarsi kino ekrane – stebi save,

stebi mane, –

o mes –

kitokiam amplua

kai žodžiai trinasi

nuo gyvenimo scenarijaus eilių,

nuo sienų, nuo lubų

tik mums pritrūko laiko,

žodžių tų, kurie turėjo nuskambėti,

bet užstrigo

ten kur mūsų

nebėra

                                                         (2021.11.08)

                 APIE ILIUZIJĄ

Kodėl buvau užmigus?

Sapne ilgai dar gyvenau.

Aš noriu jau prabusti,

o ne tik sapnuot, svajot.

Iliuzijos mane įtraukė,

suvysto lyg pūkais –

į tinklą lyg į labirintą

įtraukė lyg migla.

Užmerkusi akis klajoju,

vis ieškau išeities,

iš nebūties

ieškodama

šviesos.

O ji dar taip toli!

Tik slystu ir krentu,

vis rankomis liečiu,

vis dar iliuzijų pavėsyje.

Ta prieblanda dar gaubia,

neleidžia man išbrist…

                                                         (2021.12.21)

Verified by MonsterInsights