Rinkevičius Viktoras, inžinierius, politinis ir visuomenės veikėjas, LR Seimo narys

Viktoras Rinkevičius gimė 1950 03 11 Molėtų rajone, Inturkės kaime. 1965 metais baigė Gūžių aštuonmetę mokyklą Pasvalio rajone. 1969 m. baigė Pasvalio rajono technikumą ir įgijo techniko – mechaniko specialybę. 1982 metais baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos mechanizacijos fakultetą.

1971-1973 m. Joniškėlio žemės ūkio technikumo mechanikas, 1973-1978 m. Pasvalio rajono Sabonių kolūkio   vyr. inžinierius – mechanikas. 1978-1980 m. Pasvalio rajono susivienijimo „Žemės ūkio technika“ valdytojo pavaduotojas, 1980-1985 m. Biržų rajono susivienijimo „Žemės ūkio technika“ valdytojas. 1985-1986 m. Biržų rajono žemės ūkio valdybos viršininkas, 1986-1989 m. Biržų rajono agropramoninio susivienijimo pirmininkas. 1989-1990 m. Biržų rajono vykdomojo komiteto pirmininkas, 1990-1991 m. Biržų rajono valdytojo pavaduotojas, Žemės ūkio skyriaus viršininkas. 1992-2000 m. ir 2008-2016 m. uždarosios akcinės bendrovės „Biržų žemtiekimas“ direktorius, valdybos narys. Nuo 2021 metų ūkininkauja.

2000-2008 metais LR Seimo narys.

Verified by MonsterInsights