Molėtuose atidarytos Europos kultūros paveldo dienos ’22

Rugsėjo 9 dieną Molėtuose vyko Europos kultūros paveldo dienų ’22 Utenos regione atidarymas. Į iniciatyvą, kurios tema šiemet yra tvarus paveldas, įsitraukė apie 50 valstybių, 30 mln. dalyvių. Šis renginys tęsis iki rugsėjo 18 dienos, jo metu vyks įvairūs pasivaiksčiojimai, susitikimai, minėjimai, ekskursijos ir pan., kurių tikslas – pažinti savo krašto paveldą, suvokti jo vertę, išmokti jį tausoti, saugoti ir išradingai panaudoti. Plačiau apie programą skaitykite čia.

Šventės atidarymo metu Molėtų savivaldybės aikštėje buvo iškelta Europos kultūros paveldo dienų vėliava, sveikinimo žodžius tarė Panevėžio – Utenos teritorinio skyriaus vedėjas Arūnas Giraitis, kuris pabrėžė gido, kaip tarpininko tarp paveldo ir žmogaus, svarbą, iškėlė mintį, jog paveldas yra gyvas tik tuomet, kai veikia pagal paskirtį. Į susirinkusiuosius taip pat kreipėsi Molėtų miesto meras Saulius Jauneika. Pasveikinęs visus su paveldosaugos diena ir pakvietęs į kitus, skirtinguose miestuose vykstančius iniciatyvos renginius, sakė besidžiaugiąs, kad pagaliau buvo prieita prie suvokimo, jog paveldas yra mūsų istorija, protėvių gyvenimo būdo atskleidimas.

Po atidarymo Molėtų viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su KTU profesoriumi emeritu Antanu Žiliuku, kurio metu šis apmąstė Aukštaitijos žmogų kaip nematerialųjį kultūrinį paveldą ir gamtos dalį. A. Žiliukas svarstė, kad metrialumas, nors yra svarbus ir nuolat kuriamas, tačiau reikia nepamiršti ir dvasinio pasaulio, su kurio kartu žengia materialusis. Pats profesorius tai iliustruoja savo asmenybe – būdamas technikos mokslų srities darbuotojas rašo poeziją, yra išleidęs net keturias savo kūrybos knygeles. Kaip sąsają, jungiančią šias dvi skirtingo pobūdžio sritis, jis įvardijo smalsumą. A. Žiliukas taip pat prilygino lietuvių kalbą lobiui, kurį tyrinėjant atsiveria begaliniai kultūrinio paveldo klodai ir, beje, pastebėjo, jog Molėtų krašte medikų gausu, o poetų – ne per daugiausiai.

Molėtų viešosios bibliotekos informacija
Nuotraukos – Auritos PetrulytėsVerified by MonsterInsights