Rytmetis Balninkuose „Kas nudažo klevo lapą?”

„Rytmetyje dalyvavo mažieji bibliotekos draugai.

Vaikai skaitė ištrauką iš Selemono Paltanavičiaus knygos „Kas nudažo pasaulį”, kūrė rudens portetą su klevo lapais, spalvino medžius.

Balninkų bibliotekos informacija

Verified by MonsterInsights