Kviečiame dalyvauti Lietuvos bibliotekų lankytojų tyrime

Tyrime galima dalyvauti keliais būdais:

  1. Atsidarius šią nuorodą ;
  2. Prisijungus prie bibliotekos kompiuterio;
  3. Nuskaičius QR kodą plakatuose bibliotekose.

Tarptautinė rinkos ir žiniasklaidos tyrimų kompanija „Kantar“, bendradarbiaudama su Lietuvos
nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, kviečia dalyvauti naujame Lietuvos bibliotekų
lankytojų tyrime. Jo tikslas išsiaiškinti, kaip bibliotekų lankytojai vertina paslaugų kokybę, ką
mano apie bibliotekų interneto paslaugas, kokie viešosios interneto prieigos vartojimo įpročiai,
motyvai ir nauda vartotojams. Kad būtų galima nustatyti pokyčius ir tendencijas, surinkti
duomenys bus lyginami su analogišku 2019 m. tyrimu.

Tyrime dalyvauja visos Lietuvos viešosios bibliotekos, tad gauti rezultatai ne tik padės
išsiaiškinti bendrą Lietuvos situaciją, bet ir sudarys galimybę bibliotekoms priimti atitinkamus
sprendimus, atsižvelgiant į surinktus savo lankytojų duomenis. Todėl kviečiame būti aktyvius,
padėti mums suprasti jūsų poreikius bei sudaryti galimybes tobulinti paslaugas.

Apklausa vykdoma iki gruodžio 31 dienos. Rezultatai bus paskelbti kitų metų vasarį.
Maloniai kviečiame dalyvauti!