Molėtuose posėdžiavo Panevėžio teritorinės bibliotekų taryba

Lapkričio 11 dieną Molėtų viešojoje bibliotekoje vyko Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos posėdis ir edukatorių mokymai.

Kol edukatoriai tobulinosi ties savo sritimi, posėdžio metu buvo aptariamos aktualios kultūros plėtros programos, bibliotekos pasiekiamumas turintiems regėjimo negalių, tarpbibliotekinio bendradarbiavimo klausimai, informacinis raštingumas, įkvepiantys bibliotekų veiklos pavyzdžiai.
Posėdį atidarė pirmininkė Loreta Aleknienė, įžanginį žodį tarė Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Jurgita Bugailiškienė.

Viename iš pranešimų buvo reflektuojamas tarptautinis projektas „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“, į kurį aktyviai įsijungė ir Molėtų r. sav. viešoji biblioteka. Visose jo veiklose dalyvavo bibliotekininkės Janina Vyšniauskienė ir Ona Cesiulienė. Šio projekto, vykdyto kartu su Norvegijos ir Švedijos partneriais, tikslas – bibliotekų, puoselėjančių pasakojimo meną, tinklo sukūrimas. 

Projekto metu buvo sukurtos dvi šių darbuotojų labai sėkmingai ir dažnai vykdomos edukacijos: „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“ vyksta Molėtų viešojoje bibliotekoje, o – „Akmenų sriuba“ – Inturkės bibliotekoje. Norime pasidžiaugti, jog J. Vyšniauskienė ir O. Cesiulienė posėdžio metu atitinkamai už ypatingai aktyvų edukacijų vykdymą ir ypač greitą žinių pritaikymą – pasakojimo metodų panaudojimą muzikiniame vakare „Rudens melodijos” buvo apdovanotos padėkomis iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos direktorės Jurgitos Bugailiškienės.

Taip pat renginio metu pasveikintos ir keturios 85-metį šiemet mininčios bibliotekos, o tarp jų ir mūsų biblioteka. Džiaugiamės maloniais svečių iš kitų rajonų įspūdžiais ir laukiame sugrįžtant!

Molėtų viešosios bibliotekos informacija

Nuotraukos Auritos Petrulytės