Moksleiviai mokėsi istorijos per mirioramą

Miriorama – tai medinė dėžė, kurioje rankenėle sukama panorama, tai tarsi senovinis televizoriaus prototipas (video – komentaruose). Lapkričio 14 d. edukatorė Anželika Laužikienė su mirioramos pagalba jauniesiems progimnazistams pasakojo Inturkės atsiradimo istoriją. Šio spektaklio metu vaikai per žaidimo formą sužinojo apie karalienę Boną Sforzą, anų laikų papročius, tikėjimą, gyvenimo būdą. Tai netipinis spektaklis ne tik dėl mirioramos, bet ir dėl betarpiško edukatorės bendravimo su vaikais, nuolatinio dialogo, per kurį mokomąsi.

Molėtų viešosios bibliotekos informacija

Austėjos Jasaitienės nuotraukos.

Verified by MonsterInsights