Petro ir Audronės Ilgevičių etnokosmogoninė sakralinių lauko akmenų statinių sodyba

Knyga „Petro ir Audronės Ilgevičių etnokosmogoninė sakralinių lauko akmenų statinių sodyba” skirta šviesaus atminimo Petro Ilgevičiaus (Pètros) sukurtam unikaliam kūriniui – sakralinių statinių iš lauko akmenų sodybai Ažušiliuose, kurią galima pavadinti ir jo Širdies knyga, parašyta veikiančiomis akmeninėmis raidėmis ant savo mylimos Tėvynės žemės.

Tai etnokosmogoninė šventykla po atviru dangumi, dabartyje tęsianti kūrybiškai atgaivintas senųjų aisčių tradicijas, kartu įkūnijanti antropoteosofinę pasaulėžiūrą ir Sąmoningumo idėją.

Knygoje „Petro ir Audronės Ilgevičių etnokosmogoninė sakralinių lauko akmenų statinių sodyba” rasite informacijos apie senąjį aisčių Tikėjimą, senąsias šventvietes ir jų energiją. Sužinosite, kas yra sakralinis statinys, kokie reikalavimai keliami jo statymo procesui ir statytojams, kad jis iš tiesų veiktų. Joje pateiktas ir detalus, vaizdžiai dokumentuotas pasakojimas, kaip vyko sakralinių statinių statymas Ažušiliuose, kokia konkrečių statinių paskirtis ir galimas poveikis. Paskutinėje knygos dalyje įdėti atsiliepimai ir mintys tų, kurie lankėsi šioje vietoje ir jiems ji svarbi ir brangi.

Verified by MonsterInsights