Alantos odė Petrui Tarasenkai

Gruodžio 14 dieną Alantos turgaus aikštėje buvo atidengta memorialinė lentelė archeologui, rašytojui, karininkui Petrui Tarasenkai. Lentelė pakabinta ant namo, kuriame gyveno ši žymi asmenybė. Atidengimo metu sveikinimo žodį tarė istorikas, publicistas Gintautas Šeikis, Molėtų meras Saulius Jauneika, pasidžiaugęs, kad Alanta itin aktyviai remia istorinės atminties išsaugojimą, Valentinas Stundys padėkos žodį tarė namo savininkui Kostui už geranoriškumą, Alantos seniūnui, architektui Gediminui, Molėtų viešajai bibliotekai, Alantos gimnazijai. Tai jau antroji tokia lentelė skirta Petrui Tarasenkai, pirmoji kabo ant Alantos gimnazijos sienos.

Po atidengimo vyko diskusija, kurios metu diskutavo istorikai G. Šeikis ir dr. Gintautas Zabiela, geologas dr. Jonas Satkūnas. Diskusiją moderavo Valentinas Stundys. Po jos buvo žiūrimas dokumentinis filmas apie Petrą Tarasenką.

Molėtų viešosios bibliotekos informacija

Auritos Petrulytės nuotraukos

Verified by MonsterInsights