Profesorius, įkūręs Obuolių salą – Pranciškus Baltrus Šivickis

Sausio 26 dieną vyko dr. Laimos Petrauskienės knygos „Pranciškus Baltrus Šivickis, 1882-1968” pristatymas, kuriame dalyvavo ir pati autorė bei knygos leidėjas, specialusis redaktorius, Šivickio premijos laureatas, prof., akad. Vincas Būda.

L. Petrauskienė skaitė pranešimą apie P. B. Šivickio gyvenimo kelią, jo mokslinių tyrimų svarbą regioniniu ir pasauliniu mastu. Šio mokslininko straipsniai apie eksperimentinę zoologiją (kurios pradininku Lituvoje jis, beje, ir tapo) buvo publikuojami prestižiškiausiuose pasaulyje mokslo žurnaluose. Autorė pasakojo apie šio mokslininko santykį su plačiajai publikai daug geriau žinomu gamtininku Tadu Ivanausku. Pasirodo, jog tarp šių dviejų mokslininkų tvyrojo galios pozicijos sukelta įtampa, dėl kurios, galiausiai, P. B. Šivickis išvyko į dirbti į Filipinus, ten toliau vykdė mokslinę veiklą. Grįžęs į Lietuvą neuvo priimta išskėstomis rankomis ir, nors ir nepelnytai, visgi atsidūrė T. Ivanausko žinomumo lokaliu mastu šešėlyje.

Lazarių salą Grabuosto ežere, šiuo metu žinomą kaip Obuolių salą, profesorius įsigijo tarpukariu. Į ją tiesiai iš Vilniaus jis eidavo pėsčiomis, pasiramsčiuodamas lazdele, mat labai mėgo vaikščioti, ypač miškais ir, bendrai, gamtoje.

Džiaugiamės pasisekusiu knygos pristatymu ir naujomis žiniomis apie svarbią Lietuvai ir pasauliui asmenybę.

Molėtų viešosios bibliotekos informacija

Auritos Petrulytės nuotraukos.

Verified by MonsterInsights