Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. IX tomas

Leidinio „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ devintasis tomas skiriamas Lietuvos kariuomenės 95-mečiui. Rengiant devintąjį tomą naujų biografijos faktų ieškota Lietuvos centrinio valstybės archyvo kariniuose fonduose, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Lietuvos kariuomenės karininkų, jų artimųjų pateiktomis žiniomis. Daugiau kaip 200 biografijų papildytos. Visuose šaltiniuose surasta anksčiau nespausdintų apie 160 suėmimo, trėmimo, kalinimo atvejų, iš kurių 82 baigėsi karininkų žūtimi.

Tarp papildymų yra ir iš Molėtų krašto kilusių karininkų: Julius Čipinys iš Šeikių k. [140 pusl.]; Jonas Juras iš Paužuolių k. [258 pusl.]; Jonas Kvaraciejus iš Adomaitiškių k. [322 pusl.]; Stasys Lazarevičius iš Giedraičių mstl. [329 pusl.]; Jonas Sadūnas iš Balninkų vls. [427 pusl.]; Jonas Sičiūnas iš Molėtų [433 pusl.].

Verified by MonsterInsights