Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. VI tomas

Knygos šeštasis tomas skiriamas Lietuvos karininkų ir jų šeimų Didžiosios tremties 65-mečiui ir visiems Lietuvos kariuomenės kavalerijos karininkams. Šiame tome alfabetine tvarka (O-R) spausdinamos karininkų ir karo kapelionų biografijos. Taip pat pateikiami ankstesniuose tomuose išspausdintų biografijų papildymai.

Tarp biografijų yra ir iš Molėtų krašto kilusių karininkų: Zigmas Petrauskas iš Šeštokiškių kaimo [104 pusl.]; Alfonsas Pusvaškis iš Kibildžių k. [193 pusl.]; Jonas Rakauskas iš Šilelio k. [213 pusl.]; Petras Ramanauskas iš Verbiškių kaimo [221 pusl.]; Vladas Rinkūnas iš Daubariškių k. [271 pusl.]; Juozas Rusteika iš Vidugirio k. [292 pusl.]; Jurgis Lebedys [337 pusl.]

Verified by MonsterInsights