Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. VII tomas

Leidinio „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ septintasis tomas yra skiriamas visiems Lietuvos kariuomenės karo technikos dalių karininkams. Taip pat alfabetine tvarka (S-Š) toliau spausdinamos Lietuvos kariuomenės karininkų ir karo kapelionų biografijos. Taip pat pateikiami ankstesniuose tomuose išspausdintų biografijų (A-R) papildymai, pataisymai ir nuotraukos.

Tarp biografijų yra ir iš Molėtų krašto kilusių karininkų: Karolis Satkevičius iš Antakščių k. [40 pusl.]; Antanas Siaurukas iš Kaližų vnk. [61 pusl.]; Antanas Siminkevičius iš Pasuojės k. [72 pusl.]; Alfonsas Sližys (Šližys) iš Klabinių k. [113 pusl.]; Juozas Steikūnas iš Daubariškių k. [187 pusl.]; Kazys Steikūnas iš Daubariškių k. [188 pusl.]; Jonas Steponėnas iš Juotiškių k. [197 pusl.]; Juozas Strazdūnas (Drazdauskas) iš Alantos mstl. [212 pusl]; Šlioma Švailochas iš Giedraičių [355 pusl.].

Verified by MonsterInsights