Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. VIII tomas

Leidinio „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ aštuntasis tomas skiriamas Lietuvos kariuomenės 90-mečiui. Šio tomo iliustracinė medžiaga skirta Lietuvos kariuomenės sanitarijos ir veterinarijos tarnyboms ir jų karininkams. Taip pat skelbiamos karininkų biografijos (T-Ž).

Tarp biografijų yra ir iš Molėtų krašto kilusių karininkų: Petras Tarasenka kilęs iš Karališkių k. [30 pusl.]; Jonas Telksnys iš Runionių k. [43 pusl.]; Marijonas Tumas iš Migiškių k. [72 pusl.]; Stasys Tumas iš Migiškių k. [73-74 pus.]; Simas Užga iš Balninkų [116-117 pusl.]; Sergėjus Vetrenkovas (Vetrenko) iš Kmeliaukos k. [227 pusl.]; Bronius Vėžys iš Mokylių k. [229 pusl.]; Mykolas Vidžiūnas iš Lelių k. [234 pusl.].

Verified by MonsterInsights