Raimonda Simanaitienė „Pėdsakai molyje. Vaclovas Miknevičius “

Vaclovas Miknevičius (1910–1989) yra vienas Lietuvos profesionaliosios keramikos pradininkų. Dailininkas visą gyvenimą buvo itin produktyvus, sukūrė daugybę serijinės gamybos etalonų, unikalių parodinių kūrinių, stambių monumentaliosios keramikos objektų. Menininkas buvo ir Lietuvos keramikos pramonės organizatorius, nenuilstantis išradėjas, nuolat tobulinęs keramikos gamybos procesus. Nemažai laiko jis skyrė ir edukacinei bei visuomeninei veiklai. Menotyrininkai V. Miknevičiaus kūrybą skiria į tris raidos etapus. Pirmojo etapo (1933–1958) dailininko darbuose ryškiausiai matoma lietuvių liaudies keramikos formų, tautinių ornamentų įtaka. Antrajame tarpsnyje (1958–1970) menininko vazoms, servizams būdingas modernus dizainas, saikingas, stilizuotas dekoras, išraiškingų faktūrų paieška. Nuo 1970 metų iki 1989 metų tęsėsi trečiasis etapas, kuomet autoriaus kūryboje įsivyravo monumentalūs architektūriniai ir skulptūriniai keramikos darbai.

Vaclovas Miknevičius gimė Zanėnų kaime, Giedraičių valsčiuje. Knygoje aprašyti atskiri gyvenimo laikotarpiai: Lemtingas apsisprendimas; Studijų metai ir ankstyvoji kūryba; Pirmosios darbinės patirtys; Kartu su šeima; Keramikos pramonės baruose; Modernėjimo žingsniai; Technologiniai atradimai, monumentalūs darbai, akvarelės viražai; Atsisveikinimo vasara; Atsiminimai.

Verified by MonsterInsights